Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:K

From Sanat

ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

kaappi

шкаф(чик)

kaksirivinen k.
двойной шкаф

kaavajäljentäminen

копирование при помощи трафаретов

kaavake

форма; формуляр

kaavapainanta

трафаретная печать

kaavapainantamenetelmä

способ трафаретной печати

kaaviokartta

схематическая (~эскизная) карта; карта-схема; картосхема

kaaviokuva

выкройка; схема

kabinetti

kirjastotieteen k.
кабинет библиотековедения

kabinettikirjasto

кабинетская библиотека

kadoksiin

joutua k.
пропадать

kadonnut

утерянный; утраченный

inventaarin mukaan katsotaan kadonneeksi
по инвентарю числится утраченной
kirja on k.
книга утеряна
pidetään kadonneena
числится утраченной

kadota

пропадать

kadottaa

терять

kadottaminen

kirjojen k.
пропажа книг

kahdeksanneskoko, kahdeksantaite

в восьмую долю; октаво; размер октав; формат в восьмушку

kahdeksantoistataite

в восемнадцатую долю; октодесимо; октодец

kahvitahra

пятно от кофе

kaikki

k. (mitä on) ilmestynyt
всё, что вышло (~появилось в свет)

kaksi

kahden kuukauden (pituinen), kerran kahdessa kuukaudessa ilmestyvä
двухмесячный
kahden vuoden, kaksi vuotta kestävä, kerran kahdessa vuodessa ilmestyvä
двухгодичный
kerran kahdessa viikossa ilmestyvä
двухнедельный

kaksikerroksinen

двухъярусный

kaksikielinen

двуязычный

kaksikorttijärjestelmä

lainauksen k.
двухкарточная абонементная система

kaksikuukautinen

двухмесячный

kaksikymmentäneljätaite

вицедесимо-кварто; в двадцать четвёртую долю листа

kaksilehtinen (painate)

бифолиат

kaksinidoksinen

двухтомный

kaksinkertaistaa

k. aikakauslehtien numeromäärä
сдваивать номера журналов

kaksinumeroinen

двузначный

kaksiosainen

двухсекционный; двухтомный; в двух томах

k. (kokooma)teos
двухтомник

kaksiosastoinen

двухсекционный

kaksipalstainen

двухколонный; двухколоночный; двухполосной; в две колонки; в два столбца

kaksipuolinen

двойной; двусторонний; опистографический; перекрёстный

kaksirivinen

с двумя интервалами

kaksisivuinen

распашной

kaksisävypainanta

двухтоновая печать

kaksitaite, kaksitaitteiskoko

ин-фолио; (размер) фолио; формат в лист

kaksitoistataite, kaksitoistataitteiskoko

в двенадцатую долю

kaksittainen

сдвоенный

kaksivaiheinen

двуступенчатый

kaksiviikkoinen

двухнедельный

kaksivuotinen

двухгодичный

kaksivärikuvitus

двухтоновая иллюстрация

kaksivärinen

двухкрасочный; двухцветный

kaksiväriseksi
в две краски

kaksiväripainanta

анаглифическая (~двухтоновая) печать

kaksiväripainatteet

двухцветная печать

kaksoisesilehti

двойной форзац

kaksois(etu)nimi

двойное (~составное) личное имя

kaksoiskappale

дублет; дубликат; дублетный экземпляр

kirjastokortin k.
дубликат читательского билета
käsikirjoituksen k.
дубликат рукописи
vaihtoon tarkoitetut k-et
дублеты, подлежащие обмену

kaksoiskappalekokoelma

дублетный фонд

kaksoiskappaleluettelo

каталог дублетов

kaksoiskirjakotelo

двойной книжный футляр

kaksoiskoko

двухдольный формат

kaksoiskuvailu

дублирующее описание

kaksoislehti

двойной лист

kaksoisnidos

двухтомник

kaksoisnimiölehti

второй (~двойной; разворотный; распашной) титульный лист

kaksoisnumero

сдвоенный выпуск; двойной (~сдвоенный) номер

kaksoisnumerointi

двойная нумерация

kaksoisnyörinidonta

шитьё на двойных шнурах

kaksoisosa

двойной том

kaksoisotsikko

двойной титул

kaksoispainanta

сдвоенная печать

kaksoispainos

двойное издание

kaksoispalsta

колонка двойной ширины

kaksoispisteindeksi

индекс, образованный двоеточием

kaksoispisteluokitus

классификация двоеточием (при помощи двоеточия)

kaksoissidos

1) составной переплёт; 2) двойной том

kaksois(suku)nimi

двойная (~составная) фамилия

kaksoistaulukko

сдвоенная (~строенная) таблица

kaksoistitteli

двойной титул

kaksoisviittaus

двойная ссылка

kalendaarinen

календарный

kalenteri

календарь

kirkollinen k.
церковный календарь
koululaisen k.
календарь для школьника
naisten k.
календарь для женщин

kalenterinmukainen

календарный

kalkio

калька

kalkioida

калькировать

kalkiointi

калькирование

kalkyloida

калькулировать

kalkyyli

калькуляция

kallis(hintainen)

дорогой; дорогостоящий

kamari

камера

kamarinuottikirjallisuus

камерная нотная литература

kammio

кабина; камера

kampanja

johtaa, vetää k-a
проводить кампанию

kangaspainatus

печатание на ткани

kangaspäällysteinen

(цельно)тканевый

kangassidos

матерчатый (~тканевый) переплёт

kannanotto

lukijain k.
читательская установка

kanneton

без обложки

kannustin

lukemisen kannustimet
стимулы чтения

kansallisbibliografia

национальная библиография

kansalliskirjallisuus

национальная литература

kansalliskirjasto

национальная библиотека; национальное книгохранилище

kansanjulkaisu

народное издание

kansankirja

народная книга

kansankirjakauppa

народный книжный магазин

kansankirjasto

народная библиотека

kansanpainos

дешёвое (~популярное) издание

kansanrunouskokoelma

собрание фольклора

kansantajuinen

популярный

kansi

крышка (книги; переплёта); обложка; покрышка; сторонка

aihekohtainen k.
сюжетная обложка
ilman kantta
без обложки
k. säilytetty sidonnassa
обложка приплетена; с вплетённой обложкой
k-in sitominen
вставка в обложку
(kirjan) kannet
переплёт
koristelematon, tyhjä k.
немая обложка
kustantamon kannet
издательская обложка
kuvitettu k.
иллюстративная (~иллюстрационная;иллюстрированная; художественная) обложка
ladottu k.
наборная обложка
reprodusoitu k.
репродукционная обложка
vuosikerran kannet
обложка для комплекта

kansikko

скоросшиватель

kansilehti

irrallinen k.
суреробложка
irtoavat kansilehdet
отстающие листы обложки

kansimalli

макет крышки

kansimateriaali

материал для обложки

kansinimiö

заглавие на обложке; обложечное заглавие; титул на обложке

kansio

альбом-папка; папка; фолдер

pystysäilytysaineiston k.
папка для материалов вертикального хранения

kansioluettelo

альбомный каталог; каталог-альбом

kansiotsikko

заглавие на обложке; обложечное заглавие

kansipiirros

рисунок на обложке (~переплёте); обложечный рисунок

kansisidos

переплётная крышка

koristelematon k.
слепая крышка переплёта
moniosainen k.
составная переплётная крышка
yhtenäinen k.
сплошная переплётная крышка

kansisivu

страница обложки

kansittaa

снабжать обложкой

kansittaminen

вставка в обложку; крытьё

kansitunnus

шифр на переплёте книги

kansitus

крытьё

kirjan k.
вставка книжного блока в переплётную крышку
tavallinen k.
обыкновенное крытьё

kantaja

sanomalehtien k.
разносчик газет

kantakappale

первый экземпляр

kantakirjasto

фундаментальная библиотека

kantakortti

мастер-карта

kantapainos

первое (~первоначальное) издание

kantareikäkortti

постоянная перфокарта

kantolaite, -teline

kirjojen k.
лоток для переноски книг

kapasiteetti

hyllyjen k. neliömetreinä
метраж полок
(kirja)hyllyjen k.
ёмкость полок
kirjastoverkon k.
мощность библиотечной сети
luokituksen k.
ёмкость классификации
reikäkortin k.
ёмкость перфокарты

kappale

1) абзац; отрезок; раздел; 2) экземпляр

ainoa k.
уникум; единственный экземпляр
antikvaarinen k.
букинистический экземпляр
aukileikkaamaton, avaamaton k.
экземпляр с необрезанными полями (~с неразрезанными листами)
defekti, vajavainen, viallinen k.
дефектный экземпляр
epätäydellinen k.
некомплектный экземпляр
erinomaisesti säilynyt k.
экземпляр в образцовой сохранности
julkaisun ainoa k.
уникальный экземпляр издания
(kirjan) k.
глава; раздел книги
nimikirjoituksella varustettu k.
экземпляр с автографом автора
numeroitu k.
нумерованный экземпляр
sensuroitu k.
цензурный экземпляр
sitomaton k.
сырой экземпляр
tilaamaton k.
незаказанный экземпляр
ylimääräinen k.
лишний (~сверхкомплектный) экземпляр

kappalehinta

стоимость (~цена) одного экземпляра

kappalemäärä

инвентарь; количество экземпляров; тираж; экземплярность

jäljellä oleva k.
запас
lisätty k.
повышенная экземплярность
varastossa oleva k.
складская наличность; состав

kappalemääräluettelo

указатель экземплярности

karhuta

рекламировать

karhuttava

рекламируемый

karsia

отбирать

karsinta

отбор; отсев

kirjallisuuden k.
отбор дитературы
painettujen korttien k.
отсев печатных карточек

kartasto

атлас

maantieteen k.
географический атлас

kartastokaappi

шкаф для хранения атласов

kartastokoko

атласный формат

kartastomainen

атласный

kartografia

картография

kartografinen

картографический

kartogrammi

картограмма

kartonkikantinen

kartonkikantisena
в картонном переплёте

kartonkikotelo

картонаж; картонная коробка

kartonkinen

картонный; папочный

kartonkisidos

картонный переплёт

kartoteekki

картотека

kartta

карта; план

fyysinen k.
физическая карта
hallinnollinen k.
административная карта
k. mittakaavassa 1
1.000.000 : миллионка
kaupungin k.
городской план; план города
kokoontaitettava k.
складная карта
koottava, moniosainen k.
сборная карта
maantieteellinen k.
географическая карта
poliittinen k.
политическая карта
sokea k.
контурная (~немая; слепая) карта
taitettava k.
планшетная (~сборная) карта
tyhjä k.
немая (~слепая) карта
tähtitieteellinen k.
звёздная карта; карта звёздного неба

kartta-aineisto

картографические материалы

kartta(-aineisto)bibliografia

библиография картографических материалов

karttahakemisto

ключ к карте

karttajulkaisu

картографическое издание

karttakirja

атлас

karttakokoelma

собрание географических карт; фонд картографических материалов

karttakustantaja

издатель (географических) карт

karttakustantamo

издательство (географических) карт

karttaluettelo

каталог (географических) карт

karttaluonnos

карта-схема

karttamerkki

картографический сигнальный флажок

karttamerkit
условные знаки карты

karttanimistö

номенклатура карты

karttaosasto

отдел картографии (~картографических изданий); картографический отдел

karttapainanta

картопечатание; картографическая печать

karttapallo

глобус

karttapöytä

стол для географических карт

karttateline

картодержатель

karttateos

картографическое произведение

karttavarasto

картохранилище

karttuva

растущий

kartulaari

картулярий

kartunta

возрастание; (при)рост; увеличение

kirjakokoelmien k.
увеличение книжных фондов
kokoelman k.
(при)рост фонда

kartuntakirja

акцессионная (~инвентарная) книга

kartuntaluettelo

инвентарный каталог

kartuntanumero

акцессионный (~регистрационный) номер

kartuntanumerojärjestys

kartuntanumerojärjestyksessä
в порядке инвентарных номеров

kartuntanumeroluettelo

опись инвентарных номеров

kartuntarekisteri

запись новых поступлений

kartuntatilasto

статистика поступлений

kaskukirja

книга острот (~шуток)

kasvatuskirjasto

культурно-просветительная библиотека

kasvava

растущий

kasvikuvasto

ботанический атлас

kasvu

lukemisfrekvenssin k.
увеличение читаемости

katalogi

каталог

kategoria

категория

kategoria-analyysi

In categorization

категориальный анализ

kategoriasynteesi

категориальный синтез

kat(e)kismus

катехизис

katkelma

отрывок; фрагмент

katsaus

изложение; обзор; обозрение; ревю; экспозе

bibliografinen k.
библиографический обзор
biobibliografinen k.
биобиблиографический обзор
henkilöbibliografinen k.
персональный библиографический обзор

katsausinformaatio

обзорная информация

katsausjulkaisu

обзорное издание

katsausmainen

обзорный

katsausseloste

обзорный реферат

katsella

k. kirjoja hyllyjen äärellä
просматривать книги у полок

katselmus

(o)смотр

katseltava

k-ksi
на осмотр

katselu

обозрение; просмотр

katselulaite

diakuvien, rainojen k.
аппарат для просмотра диапозитивов, диафильмов

katsoa

katso!
смотри!
katso edelle, ylle!
смотри выше!
katso (lehden) kääntöpuolta!
смотри на обороте (листа)!
katso myös!
смотри также!

kattavuus

bibliografian k.
библиографический охват
kirjastopalvelujen k.
охват библиотечным обслуживанием
kokoelman kronologinen k.
хронологическая глубина фонда
lähteiden k.
полнота охвата источников

katukauppa

kirjojen k.
продажа книг вразнос

katulehdistö

бульварная пресса

katumyynti

kirjojen k.
лоточная книжная торговля

katumyyntipöytä

kirjojen k.
столик для уличной распродажи книг

kauhuromaani

роман тайн и ужасов

kaukoladonta

теленабор

kaukolaina

antaa k-ksi kotimaahan
выдавать по межбиблиотечному абонементу
antaa k-ksi ulkomaille
выдавать по международному абонементу
k. toiseen kaupunkiin
выдача по иногородному абонементу

kaukolainaaja

заочный абонент

kauko(laina)palvelu(tilaus)

межбиблиотечный абонемент

kaukolaina(tilaus)

заочный абонемент

kirjeellinen k.
межбиблиотечный заочный абонемент

kaukolainaus

иногородный абонемент

kaukolainausosasto

отдел межбиблиотечного абонемента

kaukopalvelukeskus

kirjastojen k.
центр межбиблиотечного абонемента

kaukopalvelutilaus

иногороднее требование

kaukopalvelutoimisto

kirjaston k.
заочный библиотечный абонемент

kaunokirjallinen

беллетристический; литературно-художественный

kaunokirjallisuus

беллетристика; изящная (~художественная) литература

suorasanainen k.
повествовательная художественная литература

kaunokirjallisuusjulkaisu

литературно-художественное издание

kaunokirjallisuuskokoelma

фонд беллетристики

kaunoladelma

акцидентный шрифт

kaupaksikäymätön

неходовой

kaupallinen

коммерческий; торговый

kaupankäynti

торговля

kaupinta

комиссия

kaupitella

продавать

kaupitsija

комиссионер

kauppa

ei kaupassa, puuttuu kaupasta
нет в магазине
kaupaksi käyvä
ходкий; ходовой
vanhojen kirjojen k.
антиквариат

kauppa-ala

торговля

kauppahuone

торговый дом

kauppakoju

лавка; ларёк

kauppaosoitekirja

коммерческая адресная книга

kauppavaihto

kirjan, kirjojen k.
книгооборот; книжный оборот

kauppias

vanhojen kirjojen k.
букинист

kaupunginkirjasto

городская библиотека

kaupunkienvälinen

междугородный

kaupustelu

kirjojen k. ulkosalla
книжный развал

kausi

период; фаза

kausibibliografia

библиография литературы определённого периода

kausijulkaisu

периодическое издание

epäsäännöllinen k.

издание с неопределённой периодичностью

k-t
периодика; периодическая печать
kerran kahdessa kuukaudessa ilmestyvä k.
двухмесячник
kerran kahdessa viikossa ilmestyvä k.
двухнедельник
säännöllisesti saapuvat k-t
текущая периодика
tieteellisten seurojen k-t
периодика научных (~учёных) обществ

kausijulkaisuhakemisto

указатель периодических изданий (периодики)

kausijulkaisukirjasto

библиотека периодических изданий (периодики)

kausijulkaisukokoelma

собрание периодических изданий

kausijulkaisukortisto

картотека периодических изданий

kausijulkaisukotelo

коробка для периодики

kausijulkaisuluettelo

каталог периодических изданий (~периодики)

kausijulkaisunäyttely

выставка периодики

kausijulkaisuosasto

отдел периодических изданий

kausijulkaisutietojärjestelmä

kansainvälinen k.
международная система данных периодических изданий

kausiliite

периодическое приложение

kautsupaino

каучуковая печать

kehtopainate

инкунабула; палеотип

kehysotsikko

заглавие в рамке

keittokirja

кулинарная (~поваренная) книга

keksintöluokitus

классификация изобретений

kellarivarasto

подвальное хранилище

kellastua

желтеть

kellastuminen

пожелтение

kellastunut

пожелтевший; пожелтелый

kelmu

целлофан

kelmukansi

покрышка из целлофана

kelmupäällys

целлофановая обёртка

kelmutettu

целлофанированный

kelmuttaa

целлофанировать

kelmutus

целлофанирование

kelpaamaton

sidottavaksi k.
непригодный для переплёта

keltainen

käydä keltaiseksi
желтеть

kerho

kirjanystäväin k.
клуб книголюбов (~любителей книги)

kerhokirjasto

(при)клубная библиотека

kerros

этаж; ярус

kerta

kaksi k-a kuussa
два раза в месяц
kerran kahdessa vuodessa
раз в два года

kertajulkaisu

разовое издание

kertapainos

kausijulkaisun k.
разовый тираж периодического издания

kertapääsylupa

lukijan k.
разовый пропуск для читателя

kertomakirjallisuus

повествовательная художественная литература

kertomateos

laaja k.
эпопея; эпос

kertomus

рассказ

kirjallinen k.
литературный эскиз
leikillinen k.
юмореска

kertomuskokoelma

сборник рассказов

keräilijä

exlibriksien k.
коллекционер экслибрисов; собиратель книжных знаков; экслибрисист
kirjasidosten k.
коллекционер книжных переплётов
kirjojen k.
библиофил; книгособиратель; коллекционер (~сборщик; собиратель) книг

keräilijäpainos

библиофильское издание

keräily

kirjojen k.
библиофилия; книгособирательство; собирание книг

keräilyharvinaisuus

библиофильская редкость

keräilykirja

библиофильская книга

keräilykuukausi

kirjojen k.
месячник по сбору книг

kerätä

k. kirjan aineistoa
собирать материал для книги

keräysrynnäkkö

kirjojen k.
кампания по сбору книг

keskeyttää

k. lainausoikeus määräajaksi
приостанавливать право пользования абонементом

keskikoko

средний формат

keskikokoinen

средний

keskikoulukirjasto

библиотека средней школы

keskimäärä

kirjalainojen k. henkeä kohti
среднее число книговыдач на душу населения

keskimäärä(is)painos

nimekkeen k.
средний тираж названия

keskinäissuhde

kokoelman osien k.
соотношение разделов фонда

keskioktaavo

среднее октаво

keskitys

kirjastoverkon k.
централизация библиотечной сети (~сети библиотек)

keskus

узел; центр

kansainvälisen julkaisujenvaihdon k.
центр международного книгообмена
kirjastotieteen ja bibliografian metodinen k.
методический центр в области библиотековедения и библиографии

keskushakutiedosto

центральный справочный аппарат

keskuskirjasto

центральная библиотека

erikoisalan k.
центральная отраслевая библиотека
kaupungin k.
центральная городская библиотека
keskitetyn kirjastojärjestelmän k.
центральная библиотека централизованной библиотечной системы
teknistieteellinen k.
центральная научно-техническая библиотека

keskuskokoelma

центральный фонд

keskuskollektori

tieteellisten kirjastojen k.
центральный коллектор научных библиотек

keskusluettelo

центральный каталог

keskusluettelointitoimisto

бюро центральной каталогизации

keskustelu

henkilökohtainen k. lukijan kanssa
беседа с индивидуальным читателем

keskusteluaineisto

дискуссионный материал

keskusteluartikkeli

дискуссионная статья

keskustelufoorumi

lukijoiden avoin k.
открытая трибуна читателей

keskustelukokoelma

kirjallinen k.
аналекты

keskusteluopas

разговорник

keskustelutilaisuus

kirjoja koskeva k.
диспут о книгах

keskustiedotustoimisto

teknistieteellinen k.
центральное бюро научно-технической информации

keskustukkumyyntivarasto

kirjojen k.
центральная оптовая книжная база

keskusvirasto

bibliografinen keskusvirasto
библиографический центр

kesto(aika)

kirjan k.
срок службы книги
kirjastotyön k.
стаж библиотечной работы
tekijänoikeuden k.
срок действия авторского права
uutuuksien käsittelyn k.
длительность обработки новых поступлений

kestotilaajaluettelo

список постоянных подписчиков

kestotilaus

заказ (~подписка) на длительный срок; постоянный заказ; постоянная подписка

kesälukusali

летний читальный зал; летняя читальня

ketju

In categorization
johdonmukaisesti alisteisten jaotusten k.
цепь последовательно соподчинённых делений

ketjumenetelmä

hakemiston laatimisen k.
цепной метод составления указателя

kevytlukemisto

книга для лёгкого чтения

kielenkorjaaja

правщик

kielenmukainen

языковой

kieli

vieras k.
иностранный язык

kieli- ja kirjallisuustiede

словесность

kielihakemisto

языковой указатель

kielikartasto

лингвистический атлас; атлас языков

kielitieteellinen

лингвистический; филологический

kielletty

запрещённый

kielto

запрещение

kumota, poistaa k.
снимать запрещение

kieltäytyä

k. toimittamasta
отказывать

kierrekansio

альбом-вертушка

kierrenidonta

соединение блока спиралью

kierresidonta

скрепление спиралью; спиральное скрепление

kierrätys

korrehtuurin k.
корректурный обмен

kierto

järjestelmänsisäinen kokoelman k.
внутрисистемная циркуляция фонда

kiertohakemisto

указатель-турникет

kiertokulku

kirjan, kirjojen k.
книгооборот; книжный оборот

kiertokysely

опрос

kiertonopeus

kirjojen k.
расходимость книг

kiihotuslehti(nen)

жёлтая газета; агитационная листовка; жёлтый листок

kiillottaa

k. kannet
лакировать обложку

kiiltopainate

глянцевый отпечаток

kiiltosidos

эмалевый переплёт

kiinnikehakanen, -solki

sidoksen k.
аграф

kiinniliimautuminen

tekstisivujen k.
заклейка текста

kiinnittäminen

arkkinipun kansiin kiinnittäminen
скрепление блока с переплётом

kiinnittää

k. kangassidokseen, kloottiin
прикреплять на матерчатом фальчике
k. kirjantasku
прикреплять карманчик

kiinnitys

arkkivihkojen k.
скрепление тетрадей
langaton, ompeleeton k.
бесшвейное скрепление

kiinnostava

занимательный

kiinnostuneisuus

заинтересованность

kiinnostunut

kirjoista k.
интересующийся книгами

kiintohylly

неподвижная полка

kiintymys

k. kirjoihin
любовь к книгам

kiistakirjoitus

дискуссионная (~полемическая) брошюра; полемическая записка; полемическое произведение

kilometri

(hyllyn) tilavuus (vetävyys) kilometreinä
километраж

kilpailu

k. parhaan kirjaston arvonimestä
конкурс на лучшую библиотеку
k. parhaasta kirjasta
конкурс (~соревнование) на лучшую книгу
k. parhaasta lukijasta
конкурс на лучшего читателя

kilpailukatselmus

kirjastojen k.
смотр-конкурс библиотек

kinodokumentti

кинодокумент

kinofilmi

киноплёнка

kirja

книга; книжка

aihepiiriltään suppea-alainen k.
книга узко ограниченной тематики
ainoalaatuinen k.
уникальная книга
ajankohtainen k.
злободневная книга
alennushintainen k.
удешевлённая (~уценённая) книга
alkukielinen k.
книга на языке оригинала
anopistografinen k.
анопистографическая книга; книга с односторонним текстом
antikvaarinen k.
антикварная (~букинистическая; комиссионная; подержанная; старая) книга
arkkeina oleva k.
книга в листах
arvosteltava k.
рецензируемая книга
aukileikkaamaton, avaamaton k.
необрезанная (~неразрезанная) книга
avohyllykokoelmaan valitut k-t
книги, выделенные для открытого доступа
bibliofiilinen k.
библиофильская книга
Braillen k.
брайлевская книга
ei lainattavissa oleva k.
книга, не подлежащая выдаче
ensisijaisesti ostettavat k-t
книги, подлежащие первоочередной закупке
entisöity k.
реставрированная книга
epäsuosittu k.
непопулярная книга
epätavallisen kokoinen k.
книга необычного формата
erikoisalan k.
специальная книга; книга по какой-либо специальности
erikoiset, epätavalliset k-t
курьёза
erillisenä k-na
отдельной книгой
erityisen suurikokoinen k.
книга особо большого формата
erääntynyt k.
просроченная книга
esikoululaisten k.
книга для дошкольников
foliokokoinen k.
книга в лист; книга особо большого формата; (книга-)фолиант; фолио
harvinainen k.
редкая книга
helppohintainen k.
лубочная книга; книга, рассчитанная на дешёвый успех
helppolukuinen k.
удобочитаемая книга
helppotajuinen k.
популярная книга; книга, написанная простым языком
hylätty k.
(за)бракованная книга
hyvin kaupaksi menevä k.
ходкая (~ходовая) книга
hyvin säilynyt k.
хорошо сохранившаяся книга
ilmestyä erillisenä k-na
выходить отдельной книгой
inventoimaton k.
неинвентаризованная книга
isokokoinen k.
книга большого объёма (~формата); книга-фолиант
jatkuvasti lainassa oleva k.
книга, постоянно находящаяся в обращении
kadonneen tilalle saatu k.
книга взамен утраченной
kadonnut k.
утраченная книга
kaksipuolispainatteinen k.
опистографическая книга
kaksitaitteinen k.
книга в лист
kallis(hintainen) k.
дорогостоящая книга
kanneton k.
книга без переплёта
kansallinen k.
национальная книга
kansalliselle vähemmistölle tarkoitettu k.
книга для национального меньшинства
kansantajuinen k.
популярная книга
kaupaksikäymätön k.
неходовая книга
kaupintasopimuksella myytävä k.
комиссионная книга
kielletty k.
запрещённая книга
kiinnostava k.
книга любопытного характера
kiinteään tiliin ostetut k-t
основной книжный склад
k. ei ole paikallaan
книги нет на месте
k., josta on paljon varauksia
книга, на которую имеется большая очередь
k., jota ei lainata kotiin
книга, не выдаваемая на дом
k. on lukijalle varattuna .... asti
книга будет числиться за читателем до ...
k. (paperimittana)
десть
k. postitse
книга-почтой
k-an sisältyvä
внутрикнижный
k-n ikä
возраст книги
k-n laajuinen (paperimittana)
дестной
kirjan lainaaminen (= lainaksi antaminen)
выдача книги (на дом)
k-n lainaaminen (= lainaksi ottaminen)
взятие книги для пользования
k-n (lainaus)merkki hyllyllä
заместитель книги на полке
k-n muodossa
в виде книги
k-n muotoilu, rakenne, ulkomuoto
архитектоника книги
k-n oheistiedot
аппарат книги
k-n vaikutus
воздействие книги
k-n yläreuna
головка обреза книги
k-na
в виде книги
kirjastokäsitelty k.
библиотечно обработанная книга
kirjaston kokoelmassa oleva k.
книга, имеющаяся в фонде библиотеки
kirjastosidoksena julkaistu k.
книга, изданная в библиотечном переплёте
kirjojen jakelu-, myyntivarasto
книжная база
kirjojen kauppavaihto
книгооборот
kirjojen keräilijä
библиоман; библиофил; книгособиратель
kirjojen keräily
библиофилия; книгособирательство
kirjojen keräilyvimma
библиомания
kirjojen keskustukkumyyntivarasto
центральная оптовая книжная база
kirjojen kiertokulku
книгооборот
kirjojen kotiinkanto, -kuljetus
книгоноска
kirjojen käyttö
книгоиспользование
kirjojen lainaaja
берущий книги
kirjojen levittäjä
книгораспространитель
kirjojen levittäminen, levitys
книгораспространение
kirjojen myynti
книготорговля
kirjojen myyntivarasto
книжная база
kirjojen määrä
книгообеспеченность
kirjojen tarve
книжный голод
kirjojen tukkuedustaja
агент по оптовой продаже книг
kirjojen tuntemus
библиогнозия
kirjojen tuntija
библиогност
kirjojen vaihtuvuus
книгооборот
kirjojen valinta
выбор книг
kirjojen varastelu
библиоклептомания
kirjojen vienti
книгоэкспорт
kirkkoslaaviksi Venäjällä ennen v. 1708 julkaistu k.
старопечатная книга
kirkkoslaavinkielinen k.
церковнославянская книга
kirkollinen k.
церковная книга
kirkon kieltämä ja harhaoppiseksi julistama k.
ложная книга
kohokirjasimin painettu k.
книга, напечатанная рельефным шрифтом
kokoontaitettava k.
книга-раскладка
kommentoida k-a
высказывать мнение о книге
korjattu k.
реставрированная книга
korvattu k.
книга взамен утраченной
kovakantinen k.
книга в твёрдой обложке
kultareunainen k.
книга с позолоченными обрезами
kulttuurikysymyksiä käsittelevät k-t
книги по вопросам культуры
kulunut k.
изношенная книга
kuukauden k.
книга, избранная на месяц
kuvitettu k.
иллюстрированная книга
kyrillisin kirjaimin painettu k.
книга, напечатанная кириллицей
kysytty k.
книга повышенного спроса; ходкая (~ходовая) книга; книга, на которую имеется большая очередь
käsinkirjoitettu k.
рукописная книга
käsitelty k.
обработанная книга
käsittelemätön k.
необработанная книга
käytetty k.
букинистическая (~подержанная) книга
käyttämätön, lainaamaton k.
залежавшаяся книга
käytössä ollut k.
подержанная книга; книга, бывшая в употреблении
laajalle lukijakunnalle tarkoitettu k.
массовая книга; книга для массового читателя
lahjaksi saatu k.
подарочная книга
lahjoitettu k.
подаренная книга
lainaksi annettava, lainattava k.
книга, выдаваемая по абонементу
lainaksi annettu, lainattu k.
книга, выданная по абонементу
lainata (= antaa lainaksi) kirjoja
выдать книги по абонементу (~на дом)
lainata (= ottaa lainaksi) kirjoja
брать книги по абонементу
lainausosaston k.
книга отдела абонемента
lausua mielipide k-sta
высказывать мнение о книге
lehdenmuotoinen, lehtimäinen k.
книга-журнал
leikkaamaton k.
необрезанная книга
leveämarginaalinen k.
книга с широкими полями
loppuunmyyty k.
распроданная книга
(luettelosta) poistamaton kadonnut k.
несписанная утраченная книга
(luettelosta) poistettu kadonnut k.
списанная утраченная книга
luettu k.
ходкая (~ходовая) книга
lukea k-a
читать книгу
lukea k-sta
вычитать (~прочитать) в книге
lukijain erikoisryhmille tarkoitetut k-t
книги, выделенные для определённых групп читателей
lukijalle varattu k.
книга, отложенная для читателя
lukusalin apukokoelman k.
книга подсобного фонда читального зала
luonteeltaan yleissivistävä k.
книга общеобразовательного характера
maallinen k.
светская книга
marginaaliton k.
книга без полей
merkilliset k-t
курьёза
merkitä k-an
заносить в книгу
metallihakasin vahvistettu k.
книга, скрепленная металлическими скобками
metrijärjestelmän k. (50 arkkia)
метрическая десть
mikrofilmattu, -kuvattu k.
микрокнига
mikroskooppinen k. (korkeus max. 4 cm)
микроскопическая книга
moderni k.
современная книга
moniosainen k.
многотомник
muokattavana oleva k.
книга, находящаяся в обработке
myymättä jääneet k-t
нераспроданные книги
myynnissä oleva k.
книга, имеющаяся в продаже
myyntikelpoinen k.
товарный вид книги
myöhässä oleva palauttamaton k.
просроченная книга
nahkaselkäinen k.
книга с кожаным корешком
nidottu k.
книга в бумажном (~картонном) переплёте; сброшюрованная книга
nimikirjoituksella varustettu k.
книга с автографом
nitomaton k.
книга в листах; неброшюрованная книга
nykyaikainen k.
современная книга
näytteillä oleva k.
заместитель книги
olla k-n muotoinen, näköinen
иметь вид книги
opistografinen k.
опистографическая книга
osina ilmestyvä k.
книга, выходящая выпусками (~частями)
paikalleen asettamaton k.
нерасставленная книга
paikalliskielinen k.
книга на местном языке
painettu k.
печатная книга
palauttaa k-t hyllyille
возвращать книги на полки
paljon luettava k.
многочитаемая книга
paperi-, pehmeäkantinen k.
книга в бумажной обложке; книга в бумажном (~картонном; мягком) переплёте
pienikokoinen k.
книга малого формата
”puhuva” k.
”говорящая” книга
päivänpolttava k.
злободневная книга
päällystetty k.
книга в обёртке
raamatun k.
эпистола
rekisteröimätön k.
неинвентаризованная книга
repaleinen, rikkinäinen k.
рваная книга
reunukseton k.
книга без канта
revitty k.
порванная книга
rikkiluettu k.
зачитанная книга
saatavissa oleva k.
наличная книга
samalle erikoislukijaryhmälle tarkoitetut k-t
книги одного читательского назначения
saman tekijän k-t
книги того же автора
samanmuotoiset k-t
одинаковые по форме книги
selailla k-a
листать книгу
selkeälukuinen, selkeästi painettu k.
книга с чёткой печатью
selkokielinen k.
книга, написанная простым языком
sidosasuinen, sidottu k.
книга в переплёте; переплетённая книга
siirreltävä k.
портативная книга
siirretty k.
переставленная книга
sisällyksetön k.
бессодержательная книга
sitomaton k.
блок; непереплетённая книга; книга без переплёта
sitomoon lähetettävä k.
блок
sivunumeroimaton k.
книга без пагинации
sivunumeroitu k.
пагинированная книга
soiva k.
звучащая книга
suojakansitettu k.
книга в обёртке
suojapäällystetty k.
книга в суперобложке
suosittu k.
популярная книга
syrjään pantu k.
отложенная книга
tekijän omistuskirjoituksella varustettu k.
книга с посвящением автора
tekijäryhmän kirjoittama k.
книга, написанная авторским коллективом
tekniikan, tekninen k.
техническая книга
tieteellinen k.
научная книга
tietopuolinen k.
научно-познавательная книга
tilaavievä k.
книга большого объёма (~формата)
tilata k.
требовать книгу
tilattavat k-t
книги, распространяемые по подписке
tilattu k.
заказанная книга
toispuoliskirjoitteinen k.
анопистографическая книга; книга с односторонним текстом
tuotannollinen, tuotantoa edistävä k.
книга в помощь производству
turmeltunut k.
испорченная книга
uniikki k.
уникальная книга
useasti kysytty k.
часто спрашиваемая книга
vahingoittunut k.
испорченная (~повреждённая) книга
vaihtamalla levitettävä k.
книга, распространяемая в порядке (книго)обмена
vaikeasti myytävä k.
трудно реализуемая книга
vaillinainen k.
бракованная книга; нетоварный вид книги
vajaalehtinen k.
акефалическая книга
vakava k.
серьёзная книга
valmennetun lukijan k.
книга для подготовленного читателя
vanha k.
старая книга
vanhanaikainen k.
старинная книга
vanhentunut k.
устаревшая книга
varastossa olevat k-t
книги на складе
(varastosta) loppunut k.
разошедшаяся книга
varattu k.
отложенная книга
vihkoina ilmestyvä k.
книга, выходящая выпусками
virheetön k.
товарный вид книги
vuoden parhaat k-t
лучшие книги года
välityssopimuksella myytävä k.
комиссионная книга
väärinsijoitettu k.
заставленная книга
yhteensidottu k.
аллигат
yhteiskuntapoliittinen k.
общественно-политическая книга
yksittäinen k.
отдельная книга
yleisluontoiset k-t
общие книги
yleistajuinen k.
популярная книга

kirja- ja kuvanäyttely

книжно-иллюстративная выставка

kirja- ja lehtikustantamo

книжно-журнальное издательство

kirja-aarteet

книжные сокровища

kirja-ala

книжное дело

k-n (liike)yritys
книгопредприятие

kirja-alennus

скидка на книги

kirjaamiskirja

регистратурная (~регистрационная) книга

kirjaamisosasto, -toimisto, kirjaamo

регистратура

kirja-antikviteetti

книжная старина

kirja-arpajaiset

книжная лотерея

kirja-arvostelu

оценка книги; рецензия на книгу

kirja-auto

книжный автофургон

kirjabasaari

книжный базар (~развал)

kirjabibliografia

(внутри)книжная библиография; летопись книг

kirjadekadi

декада книги

kirjaerä

k. nähtäväksi
партия книг на просмотр

kirjaesite

kortinmuotoinen k.
проспект-открытка о книге

kirjaesittely

книжная аннотация

kirjafestivaali

праздник книги

kirjagarnityyri

книжная гарнитура

kirjagraafikko

оформитель книги

kirjagrafiikka

книжная графика

kirjahankinnat

книгоснабжение

kirjaharrastus

интерес к книгам; книголюбие

kirjaharvinaisuus

редкая книга; книжная редкость (~старина)

kirjahissi

книгоподъёмник; книжный подъёмник

kirjahistoria

история книги

kirjahukka

потеря книг

kirjahullu

библиоман; библиотаф

kirjahuolto

книгообеспечение; книгоснабжение; уход за книгами

väestön k.
обеспечивание населения книгой; обслуживание народа книгами

kirjahuutokauppa

аукцион книги

(kirja)huutokauppaluettelo

аукционный каталог

kirjahygienia

гигиена книг(и)

kirjahylly

книжная полка; книжный шкаф

koottavat, moniosaiset k-t
составные книжные полки
pyörivä k.
вращающийся книжный шкаф; вращающаяся этажерка

kirjahyllykkö

армарий; книжный стеллаж (~шкаф)

yksipuolinen k.
односторонний книжный стеллаж

kirjahyllypöytä

стол с полками для книг

kirjahyönteinen

вредитель книг; книжный вредитель

kirjailija

писатель

humoristinen k.
юморист
klassinen k.
писатель-классик
satiirinen k.
сатирик

kirjailijanimi

литературный псевдоним

kirjailijatieto(sana)kirja

словарь писателей

kirjailmoitus

объявление о книгах

kirjailta

вечер книги

kirjaimisto

азбука; алфавит

glagoliittinen k.
глаголический алфавит
kirkkoslaavilainen k.
церковно-славянский алфавит
kyrillinen k.
кирилловский алфавит; кириллица
latina(la)inen k.
латиница
muinaisslaavilainen glagoliittinen k.
глаголица

kirjain

буква; литера

kirjain- ja numeroindeksointi

буквенно-цифровое индексирование

kirjain- ja numeroinformaatio

алфавитно-цифровая информация

kirjaindeksi

индекс книги

kirjainindeksointi

алфавитная индексация; буквенное индексирование

kirjainjohtokortti

буквенный разделитель

kirjainkoodi

алфавитный код

kirjainmerkki

символ

kirjainnumerointi

азбучная (~литерная) нумерация

kirjainotsikointi

литерация

kirjainsignumi

буквенный индекс

kirjajulkaisu

книжное издание

kirjajäljitelmä

поддельная книга

kirjakaappi

книжный шкаф

siirrettävä k.
передвижной книжный шкаф

kirjakamari

книжная палата

kirjakasa

куча книг

kirjakassi

сумка для книг

kirjakatsaus

обзор книг; книжное обозрение

kirjakaupallinen

книготорговый

kirjakauppa

книжный магазин; книжная торговля

antikvaarinen k.
антикварный (~букинистический) магазин
johtava k.
головной книжный магазин
kustantamon k.
издательский книжный магазин; книжный магазин издательства
teknillisen kirjallisuuden k.
магазин технической книги
tieteellinen k.
магазин научной литературы
ulkomaisen kirjallisuuden k.
магазин иностранной литературы

kirjakauppa-ala

книготорговое дело; книготорговля; книжная торговля

kirjakauppa-alennus

книготорговая скидка

kirja(kauppa)-auto

книжная автолавка

kirjakauppabibliografia

книготорговая библиография

kirjakauppabibliografiapalvelu

книгопровадческое библиографическое обслуживание

kirjakauppaindeksi

moniosainen k.
комплексный книготорговый индекс-шифр

kirjakauppajärjestelmä

книготорговая система

kirjakauppakortisto

картотека в порядке книготорговцев

kirjakauppakoulutus

книготорговое образование

kirjakauppaluettelo

торговая библиография; каталог книгопродавца; книготорговый каталог

kirjakauppaluokitus

книготорговая классификация

kirjakauppamainos

книготорговая реклама

kirjakauppaopisto

книготорговый техникум

kirjakauppaoppilaitos

книготорговое учебное заведение

kirjakauppaosasto

книготорговое отделение

kirjakauppatiedekunta

книготорговый факультет

kirjakauppatiedote

книготорговый бюллетень

kirjakauppatilasto

статистика книжной торговли

kirjakauppatoimi

библиополистика; библиополия; книготорговое дело

kirjakauppatoiminta

книготорговля

kirjakauppatunnus

книготорговый индекс-шифр

kirjakauppavalikoima

ассортимент книжного магазина

kirjakauppaverkko

kiinteä k.
стационарная книготорговая сеть
valtion k.
государственная книготорговая сеть

kirjakauppayhteydet

книготорговые контакты

kirja(kauppa)yhtymä

книгообъединение

kirjakauppayritys

книготорговая фирма

kiertävä k.
передвижное книготорговое предприятие

kirjakauppias

книгопродавец; книготорговец; книжник; продавец книг

kiertävä k.
разъездной агент книжного магазина

kirjakerho

клуб книги; книжный клуб

kirjakeskustelu

беседа (~дискуссия) о книгах; обсуждение книг

johtaa k-a
проводить обсуждение книг
k. ja kirjakatsaus
беседа с обзором книг

kirjakioski

книжный ларёк; книжная палатка

tilapäinen k.
временный книжный киоск

kirjakleptomaani

библиоклепт(оман)

kirjakleptomania

библиоклептомания

kirjakoi

копающийся в книгах

kirjakokoelma

коллекция книг; книжная коллекция; собрание книг; книжное собрание; фонд книг; книжный фонд

luoda, perustaa k.
создавать книжный фонд
omistaa, pitää hallussaan k.
обладать книжным собранием
yksityinen k.
частное собрание книг

kirjakollektori

книжный коллектор

kirjakollektoriverkko

сеть книжных коллекторов

kirjakomero

альков

kirjakulttuuri

книжная культура

kirjakuponki

книжная бона; книжный купон

kirjakuukausi

месячник книги

kirjalahjakeräys

сбор книжных пожертвований

kirjalainausrekisteri

дневник учёта книговыдачи

kirjalaji

род книги

kirjaliike

книгопредприятие; книжная фирма

kirjallisuudenlaji

вид литературы

kirjallisuudentutkimus

литературоведение

kirjallisuudenvaihto

книгообмен

epätasapainoinen k.
неравноценный (~неэквивалентный) книгообмен
kansainvälinen k.
международный книгообмен
keskinäisedullinen k.
взаимовыгодный книгообмен
kotimainen k.
внутренний книгообмен
tasapainoinen k.
паритетный (~эквивалентный) книгообмен

kirjallisuudenvaihtokeskus

kansainvälinen k.
центр международного книгообмена

kirjallisuudenvaihtopalvelu

служба книгообмена

kirjallisuudenvaihtosopimus

договор (~соглашение) о книгообмене

kirjallisuudenvaihtoyhteydet

связи по книгообмену

kirjallisuudenvalinta

выбор литературы

kirjallisuus

литература; письменность; словесность

hankinta-alaan kuulumaton k.
непрофильная литература
julkaistavaksi suunniteltu k.
планируемая к выпуску литература
keskeinen k.
книжное ядро
kielletty k.
запрещённая литература
kirjallisuuden erikoislajit
специальные виды литературы
kotimainen k.
отечественная литература
koululaisten k.
литература для школьников
laajalle lukijakunnalle tarkoitettu k.
литература для широкого круга читателей
lahjaksi saatu k.
литература, полученная в дар
lainaksi annettu k.
литература, выданная по абонементу
laiton k.
нелегальная литература
lukea kirjallisuutta
пользоваться литературой
maanalainen k.
подпольная литература
maksutta jaettava k.
литература, распространяемая бесплатно
merkitykseltään lyhytaikainen k.
литература кратковременного значения
neuvostoliittoaiheinen k.
советика
poistettava(ksi tarkoitettu) k.
литература, предназначенная к исключению
poliittinen k.
политическая литература
siveetön k.
непристойная литература
suositteleva k.
рекомендательная литература
tavalliselle lukijalle tarkoitettu k.
литература, рассчитанная на массового читателя
tieteellinen k.
научная литература
turvautua kirjallisuuteen
обращаться к литературе
täydentävä k.
литература для дополнительного чтения
vaihtamalla saatu k.
литература, полученная по книгообмену
vanhentunut k.
устаревшая литература
Venäjän, Venäjää koskeva k.
россика
vähäarvoinen k.
малоценная литература
vähän käytettävä k.
малоспрашиваемая литература
yhteiskuntapoliittinen k.
общественно-политическая литература
yleinen k.
общая литература

kirjallisuusarkisto

литературный архив

kirjallisuusarvostelu

оценка литературы

kirjallisuushakemisto

указатель литературы

aakkosellinen k.
алфавитный указатель литературы
aiheenmukainen k.
тематический указатель литературы
referoiva k.
реферативный указатель литературы

kirjallisuushankinnat

снабжение литературой

kirjallisuusilta

литературный вечер

kirjallisuusinformaatio

информация о книгах

kirjallisuuskalenteri

литературный календарь

kirjallisuuskatsaus

обзор литературы; литературное обозрение

kirjallisuuskokoelma

антология

kirjallisuuslehti

литературная газета; литературный журнал

kirjallisuusliite

литературное приложение

kirjallisuusluettelo

список литературы

ajankohtaisaiheinen k.
список литературы на актуальные темы
kirjansisäinen suppea k.
книжная закладка

kirjallisuuslähdekortisto

картотека литературных источников

kirjallisuusmatinea

литературный утренник

kirjallisuusnäyttely

выставка литературы

kirjallisuusopas

путеводитель по литературе

kirjallisuuspalkinto

литературная премия; премия в области литературы

kirjallisuuspalvelu

документация

k-n hoitaja
документалист

kirjallisuuspalveluala

документалистика

kirjallisuuspiiri

литературный кружок

kirjallisuusryhmä

литературный комплекс

kirjallisuussanakirja

литературный словарь

kirjallisuussivu

литературная страница

kirjallisuussovitelma, -sovitus

литературный монтаж

kirjallisuustiede

литературоведение

kirjallisuustilaus

заказ литературы

aihekohtainen k.
тематический заказ литературы

kirjallisuusvalikoima

антология; ассортимент литературы; литературный сборник; хрестоматия

kirjallisuusviite

библиографическое примечание

kirjallisuusviitehakemisto

указатель цитированной литературы

kirjaluettelo

каталог (~список) книг; книжный каталог

kirjalukko

застёжка с замком

kirjalähetti

подносчик книг

kirjamaailma

мир книг; книжный мир

kirjamaantiede

библиогеография

kirjamainonta

пропаганда книг

kirjamainos

реклама книг

kirjamarkkinat

книжный базар

koti- ja ulkomaiset k.
внутренний и внешний книжный рынок
päästää kirjamarkkinoille
выпускать на книжный рынок

kirjamarkkinatutkimus

изучение книжного рынка

kirjamessut

книжный базар

kirjamies

книжник

kirjamuseo

музей книги

kirjamyyjäiset

книжный базар

kirjamyymälä

книжный магазин

liikkuva k.
книжный фургон

kirjamäärä

наличность книг

kerroksen k.
ярусная нагрузка книг
saapuva k.
количество поступающей литературы

kirjanen

книжка; книжонка

ohut k.
книжечка
väliaikaisesti säilytettävät kirjaset
брошюры временного хранения

kirjanhaka(nen)

застёжка книги; книжная застёжка

lukittava, lukollinen k.
книжная застёжка с замком

kirjanhankinta

книгообеспечение

kirjanhankintajärjestelmä

kirjastojen k.
система книгоснабжения библиотек

kirjanharrastaja

книжник

kirjanharrastus

любовь к книгам

kirjanhävittäjä

библиокласт

kirjankansi

крышка книги; книжная обложка

kirjankantaja

подносчик книг

kirjankantoteline

разносчик книг

kirjankaupustelija

книгоноша

kiertävä k.
уличный книготорговец

kirjankaupustelu

книгоношество

kirja(n)kierto

книжный оборот

kirja(n)koko

книжный формат

kirjankortti

карточка книги

kirjankorttikortisto

картотека книжных формуляров

kirjankuljetin

книгопередатчик

kirjankuljetuslaatikko

ящик для переноски книг

kirjankultaus

листовое золото

kirjankustannusala, -toimi

книгоиздательское дело

kirjankustannussuunnittelu

планирование книгоиздания

kirjankustantaja

книгоиздатель

kirjankustantaminen

книгоиздание; книгоиздательство

kirjankustantamo

книжное издательство; книгоиздательство

kirjankuvitus

книжная иллюстрация

kirjanlainaaja (= lainanantaja)

выдающий книги

kirjanlainaaja (= lainanottaja)

берущий книги

kirjanlainaus

книговыдача

kirjanlainausjärjestelmä

automaattinen k.
автоматизированная система выдачи книг

kirjanlainaustilasto

статистика книговыдачи (по абонементу)

kirjanlainausvalvonta

контроль выдачи книг

kirjanlehti

лист в книге

kirjanluokitus

классификация книг

kirjanmerkki

закладка (в книге); книжная закладка; книжный знак; книжная ленточка; памятка-закладка

bibliografinen k. (suositusluettelo)
библиографическая закладка
laina-ajan osoittava k.
закладка с обозначением срока
nauhamainen k.
ляссе

kirjanmerkkimainos

вкладка

kirjanmerkki-paperiveitsi

закладка-нож

kirjanmuotoinen

книжный

kirjanmyyjä

книготорговец; продавец книг; книготорговый работник

kirjanmyynti

книготорговля

kirjanmyynnin menekinedistäjä
книгораспространитель

kirjanmyyntijärjestö

книготорговая (~книготоргующая) организация

kirjanmyyntiliike

kiinteä, pysyvä k.
стационарное книготорговое предприятие

kirjanmyyntimainos

книготорговая реклама

kirjanmyyntipaikka, -piste

книготорговая точка

kirjanmyyntipöytä

книжный прилавок

kirjannimiö

титул книги

kirjannumero

индекс книги

kirja(n)nälkä

книжный голод

kirjanomistaja

книговладелец

kirjanoppinut

гелертер; книжник

kirjanpainaja

печатник

kirjanpainajanmerkki

типографский знак

kirjanpainanta

книгопечатание

kirjanpalautus

возврат (~возвращение) книги

vastaanottaa kirjanpalautuksia
принимать возвращаемые книги

kirjanpalvonta

библиолатрия

kirjanpuristin

книгообжимный пресс

kirjanpäällys

суперобложка

kirjanreuna

обрез книги; книжный обрез

kirjanselkä

корешок книги

kirjansidonta

книжная вязка

kirjansidontaoppi

библиопегистика; переплётоведение

kirjansidos

kirjansidosten keräilijä, tuntija
библиопегист

kirjansiirtolaite

книгопередатчик; книжный конвейер; конвейер для передвижения книг

kirjansiirtovaunu

тележка для перевозки книг

kirjansisäinen

внутрикнижный

kirjansitoja

библиопегист; переплётчик

kirjansitomo

переплётная (мастерская); переплётно-брошюровочное предприятие

kirjansivu

страница книги

kirjansolki

lukittava, lukollinen k.
застёжка с замком

kirjantasku

карманчик (~кармашек) книги; книжный карманчик (~кармашек)

kirjantilauskortti

карточка заявок на книгу

kirjantoimitus

книжная редакция

kirjantuhoaja

библиокласт; библиолит

kirjantuki

полочный болт; книгодержатель; подпорка для книг

kirjantuntemus

библиогнозия

kirjantuntija

библиогност; библиолог; знаток книг

kirjantuonti

книгоимпорт

kirjanvalinta

выбор книг

kirjanvalinta-apu

помощь в выборе книг

kirjanvarausilmoitus

уведомление об отложенных книгах

kirjanvarausjono

очередь за книгами

kirjanvienti

книгоэкспорт

kirjanvihaaja

библиофоб

kirjanystävä

библиофил; друг кгиги; книголюб;любитель книг

- aktiiviset k-t

актив любителей книги

intohimoinen k.
страстный книжник

kirjanystäväjärjestö

библиофильская организация

kirjanäyttely

книжный базар; выставка книг(и); книжная выставка

kansainvälinen k.
международная книжная выставка

kirjaoppi

библиология; книговедческая дисциплина; книговедение

kirjaoppinut

библиолог; книговед

kirjaosasto

(kaupan) k.
книжный отдел

kirjaostos

покупка книг(и)

kirjaosuuskunta

книжный кооператив

kirjapaino

типографская печать; (книжная) типография; книжная фабрика; печатный цех

jättää k-on
сдавать в типографию; спускать в печать
laiton, maanalainen k.
подпольная типография

kirjapainoala

книгопечатное (~типографское) дело; печать; полиграфия; полиграфическое производство

kirjapainokortti

типографская карточка

kirjapainollinen

типографский

kirjapainoluettelo

каталог типографов

kirjapainomuotoilu

полиграфическое оформление

kirjapaino-osasto

графический отдел

kirjapainoresurssit

полиграфическая база

kirjapainotaito

искусство книгопечатания; книгопечатное (~типографское) искусство; книгопечатание

kirjapainotaidon keksiminen
изобретение книгопечатания

kirjapainotehdas

книжная фабрика

kirjapainotekniikka

полиграфическая техника

kirjapainoteksti

типографский шрифт

kirjapainoteollisuus

типографское книгопроизводство; полиграфия; полиграфическое производство; полиграфическая промышленность

kirjapainotoimi

книгопечатное (~типографское) дело

kirjapainotuotanto

полиграфическая продукция

kirjapainotyöntekijä

полиграфист

kirjapainovedos

типографская корректура

kirjapalkinto

премия за книгу

kirjapalvelu

väestön k-t
обслуживание народа книгами

kirjapatologia

болезни книг; патология книги

kirjapino

стопка книг

kirjapsykologia

библиопсихология; библиологическая психология

kirjarikkaudet

книжные сокровища

kirjasarja

книжная серия

k. jonkin avuksi
серия книг в помощь ...

kirjasensori

книжный цензор

kirjasensuuri

цензура на книги

kirjasidos

переплёт книги; (книжный) переплёт

- sekasisältöinen k.

конволют

kirjasivistys

книжная культура

kirjaskotelo

коробка для брошюр

kirjasosiologia

библиосоциология; социология книги

kirjassarja

серия брошюр

kirjasto

библиотека

akatemian k.
академическая библиотека
alaosaston k.
низовая библиотека
ammatti(alan) k.
профессиональная библиотека
ammattiliittojenvälinen k.
межсоюзная библиотека
arkiston k.
библиотека архива
avoin k.
общедоступная библиотека
Eduskunnan k. (Suomessa)
парламентская библиотека
erikoisalan k.
отраслевая библиотека
hallintoviranomaisten k.
правительственная библиотека
henkilökohtainen k.
личная библиотека
historiallinen, historiatieteen k.
историческая библиотека
illegaalinen k.
нелегальная (~подпольная) библиотека
johtava k.
ведущая библиотека
julkinen k.
общественная (~публичная) библиотека; библиотека на общественных началах

- kaikille avoin, vapaa k.

общедоступная библиотека

kansainvälinen k.
международная библиотека
kasvatusopin, -tieteiden k.
педагогическая библиотека
kaupallinen k.
коммерческая библиотека
kiertävä k.
библиотека-передвижка
kiinteä k.
стационарная библиотека
kirjanystäväin k.
библиофильская библиотека
kirjapainon k.
типографская библиотека
k. ja lukusali
библиотека-читальня
k-jen kunnossapito, kunnostaminen
благоустройство библиотек
k-n haaraosasto
библиотека-филиал
k-n opas
библиотекарь-экскурсовод
k-n päivystäjä
дежурный библиотекарь
k-ssa käsitelty
библиотечно-обработанный
koulupiirin k.
библиотека школьного района
kulttuuritalon k.
библиотека дома культуры
kustantajan, kustantamon k.
библиотека издательства; издательская библиотека
laaja-alainen, laajasisältöinen k.
библиотека широкого профиля
lainata kirjoja kirjastosta
брать книги в библиотеке
laitoksen k.
библиотека института
laiton k.
нелегальная библиотека
laivaston k.
библиотека флота
liikkuva k.
передвижная библиотека; библиотека-передвижка
luonnontieteiden k.
библиотека по естественным наукам
lääketieteellinen, lääketieteen k.
медицинская библиотека
maanalainen k.
нелегальная (~подпольная) библиотека
maataloustieteellinen, -tieteen k.
сельскохозяйственная библиотека
maksullinen k.
платная библиотека
maksuton k.
бесплатная библиотека
ministeriön k.
библиотека при министерстве
monialainen, -tieteinen k.
многоотраслевая библиотека
oikeustieteellinen, -tieteen k.
юридическая библиотека
oma k.
собственная библиотека
patenttitekniikan, -tekninen k.
патентно-техническая библиотека
polytekninen k.
политехническая библиотека
seuran k.
библиотека общества
siirrettävä, siirtyvä k.
передвижная библиотека; библиотека-передвижка
sotalaivaston k.
военно-морская библиотека
sotatieteen k.
военная библиотека
suljettujen (hylly)kokoelmien k.
библиотека без доступа читателей к полкам
suppean erikoisalan k.
узкоспециализированная библиотека
taloustieteellinen, -tieteen k.
экономическая библиотека
tekniikan, tekninen k.
техническая библиотека
tekniikan erikoisalojen k.
библиотека специальных видов технической литературы
teknistieteellinen k.
научно-техническая библиотека
teollisuuslaitoksen k.
библиотека промышленного предприятия
tiedeakatemian k.
библиотека академии наук; академическая библиотека
tieteellinen k.
научная библиотека
tieteellinen yleiskirjasto
научная универсальная библиотека
tieteellisen tutkimuslaitoksen k.
библиотека при научно-исследовательском институте (~учреждении)
tieteellis-tekninen k.
научно-техническая библиотека
tuotantoalan k.
производственная библиотека
ulkomaisen kirjallisuuden k.
библиотека иностранной литературы
vakinainen k.
стационарная библиотека
yhdistyksen k.
библиотека общества
yhteiskunnallinen k.
общественная библиотека; библиотека на общественных началах
yleinen k.
массовая (~общая; публичная) библиотека
yleissivistävä k.
общеобразовательная библиотека
yleistekninen k.
политехническая библиотека
yliopiston k.
университетская библиотека

kirjasto- ja bibliografiainformaatio

библиотечно-библиографическая информация

kirjasto- ja bibliografiakoulutus

библиотечно-библиографическое образование

kirjasto- ja bibliografialaitos

библиотечно-библиографическое учреждение

kirjasto- ja bibliografialuokitus

библиотечно-библиографическая классификация

kirjasto- ja bibliografialuokitusjärjestelmä

система библиотечно-библиографической классификации

kirjasto- ja bibliografialuokituskaava

схема библиотечно-библиографической классификации

kirjasto- ja bibliografiapalvelu

библиотечно-библиографическая служба

kirjasto- ja bibliografiaseminaari

библиотечно-библиографический семинар

kirjasto- ja bibliografiatieto

библиотечно-библиографическая справка

kirjasto- ja bibliografiatyövaiheet

библиотечно-библиографический процесс

kirjasto- ja bibliografiavarannot

библиотечно-библиографические ресурсы

kirjasto- ja informaatiojärjestelmä

библиотечно-информационная система

kirjastoaktiivi, -aktivistit

библиотечный актив

kirjastoala

библиотечное дело

kirjastoaluejako

библиотечное районирование

kirjastoammatti

библиотечная профессия

kirjasto(ammatti)opisto

библиотечный техникум

kirjastoapulainen

помощник библиотекаря

kirjastoarkkitehtuuri

архитектура библиотек

kirjastoasetus

постановление в области библиотечного дела

kirjastoauto

автомобиль-библиотека; библиобус; библиотека-автомобиль; фургон-библиотека

kirjastoautomaatio

автоматизация библиотечных процессов

kirjastoavustaja

библиотечный техник

kirjastobibliografia

библиотечная библиография

kirjastobussi

библиобус

kirjastodokumentaatio

библиотечная документация

kirjastoestetiikka

библиотечная эстетика

kirjastoetiikka

библиотечная этика

kirjastoexlibris

библиотечный экслибрис

kirjastofilmi

библиотечный фильм

kirjastohakuteos

библиотечный справочник

kirjastohallinto

правление библиотеки; управление библиотекой; библиотечное управление

kirjastoharjoittelija

библиотекарь-стажёр

kirjastoharjoittelu

библиотечная практика

suorittaa k.
проходить библиотечную практику

kirjastohenkilöstö

библиотечные кадры

kirjastohenkilöstötilasto

статистика библиотечных кадров

kirjastohissi

элеватор в библиотеке

kirjastohuoneisto

библиотечное помещение

kirjastohylly

библиотечная полка; библиотечный шкаф

kirjastojaosto

библиотечное отделение

kirjastojenvälinen

межбиблиотечный

kirjastojuliste

библиотечный плакат

kirjastojulkaisu (vain kirjastoille jaettava, tarkoitettu)

библиотечное издание; издание для библиотек

kirjastojärjestelmä

библиотечная система; система библиотек

keskitetty k.
централизованная библиотечная система

kirjastojärjestö

библиотечная организация

kirjastokalusteet, -kalusto

библиотечная мебель; оборудование библиотек; библиотечное оборудование

kirjastokampanja

библиотечная кампания

kirjastokaukopalvelu

kansainvälinen k.
международный межбиблиотечный абонемент

kirjastokerros

этаж библиотеки

kirjastokeskustelu

собеседование в библиотеке

kirjastokirja

библиотечная книга

kirjastokokemus

библиотечный опыт 

kirjastokokoelma

библиотечный фонд

erikoisalan k.
отраслевой библиотечный фонд
monialainen k.
многоотраслевой библиотечный фонд
yhtenäinen k.
единый библиотечный фонд
yleissisältöinen k.
универсальный библиотечный фонд

kirjastokokoelmajärjestelmä

система библиотечных фондов

kirjastokokoelmatilasto

статистика библиотечных фондов

kirjastokokous, -kongressi

библиотечный конгресс

kirjastokollektori

библиотечный коллектор

kirjastokortti

читательский билет

taitettava k.
складной читательский билет

kirjastokoulu

библиотечная школа; школа библиотековедения (~библиотечного дела)

kirjastokoulutus

библиотечное образование (~обучение)

keskitason k.
среднее библиотечное образование
ylempi k.
высшее библиотечное образование

kirjastokoulutusohjelma

программа библиотечной обработки

kirjastokurssi

kokopäiväiset k-t
библиотечные курсы с отрывом от работы
osapäiväiset k-t
библиотечные курсы без отрыва от работы
päättää k-t
кончать библиотечные курсы

kirjastokäsikirja

справочник по библиотекам

kirjastokäsitelty

библиотечно-обработанный

kirjastokäsittely

библиотечная обработка

kirjastokäynti

посещение библиотеки

k-en ohjaaminen
проведение экскурсий по библиотеке

kirjastolainsäädäntö

законодательный акт о библиотеках; библиотечное законодательство

kirjastolaite

pienet kirjastolaitteet
малая библиотечная техника

kirjastolaitteisto

оборудование библиотек; библиотечное оборудование

kirjastolaki

закон о библиотеках; библиотечный закон

kirjastolaskenta

перепись библиотек; библиотечная перепись

kirjastolehti(nen)

библиотечная газета; журнал в области библиотечного дела

kirjastolautakunta

pysyvä, vakinainen k.
постоянная (~постоянно действующая) библиотечная комиссия

kirjastoleima

библиотечный штамп

kirjastolinja

библиотечный факультет

kirjastoluennot

библиотечные чтения

kirjastoluettelo

библиотечный каталог

kirja-asuinen, kirjanmuotoinen k.
библиотечный каталог в форме книжного издания
mikromuotoinen k.
библиотечный каталог на микроносителях

kirjastoluettelojärjestelmä

система библиотечных каталогов

kirjastoluokituskaava

схема библиотечной классификации

kirjastomainonta

библиотечная реклама

kirjastomaksu

библиотечный взнос

kirjastomerkinnät

библиотечные пометки

kirjastomerkki

библиотечный знак

kirjastometodikko

библиотекарь-методист

kirjastomuseo

библиотека-музей

kirjastoneuvoja

библиотекарь-консультант; библиотечный консультант

kirjastoneuvos

библиотечный советник

kirjastoneuvosto

библиотечный совет

kirjastonhoitaja

библиотекарь

ammatillisesti pätevä, ammattikoulutuksen saanut k.
профессионально образованный библиотекарь
erikoisalan k.
библиотекарь-специалист
johtava k.
библиотекарь-заведующий
keskitason erikoiskirjastokoulutuksen saanut k.
библиотекарь со средним специальным библиотечным образованием
korkeakoulututkinnon suorittanut k.
библиотекарь с высшим образованием
nuorempi k.
младший библиотекарь
päivystävä k.
дежурный библиотекарь
vakinainen, virkasuhteinen k.
штатный библиотекарь
vanhempi k.
старший библиотекарь
vapaaehtoinen k.
библиотекарь, работающий на общественных началах

kirjastonhoitaja-bibliografi

библиотекарь-библиограф

kirjastonhoitajakoulutus

подготовка библиотекарей

kirjastonhoitajaliitto

союз библиотекарей

kirjastonidos(yksikkö)

библиотечный том

kirjastonjohtaja

главный библиотекарь; библиотекарь-заведующий; директор библиотеки; заведующий библиотекой

virkaatekevä k.
исполняющий обязанности директора библиотеки

kirjastonkuvailu

библиотекография

kirjastonkäyttäjä

пользующийся библиотекой

kirjastonkäyttömaksu

плата за пользование библиотекой

kirjastonleima

библиотечный штамп

kirjasto(n)merkki

библиотечный знак

kirjastontunnus

сигла библиотеки

kirjastontuntemus

библиотекознание

kirjasto-ohjeisto

säätelevä k.
регламентирующая библиотечная документация

kirjasto-oikeus

библиотечное право

kirjasto-opas

путеводитель по библиотеке

kirjasto-opiskelu

библиотечное обучение

kirjasto-oppi

библиотековедение; библиотекознание; библиотекология; библиотекономия; учение о библиотеках

kirjasto-oppitunti

библиотечный урок (~час)

kirjasto-osasto

библиотечный отдел; библиотечное отделение

kirjastopainos

издание для библиотек

kirjastopalvelu

библиотечное обслуживание

k-t
библиотечные услуги

kirjastopalvelujärjestelmä

система библиотечного обслуживания

kirjastopalvelupiste

пункт библиотечного обслуживания

kirjastopalvelusuunnitelma

план библиотечного обслуживания

kirjastopalvelutilasto

статистика библиотечного обслуживания

kirjastopalveluvyöhyke

зона библиотечного обслуживания

kirjastopedagogiikka

библиотечная педагогика

kirjastoperävaunu

автоприцеп-библиотека

kirjastopiiri

библиотечный кружок

kirjastopiste

библиотечный пункт

kirjastopolitiikka

библиотечная политика

kirjastopropaganda

библиотечная пропаганда

kirjastopsykologia

библиотечная психология

kirjastorakennus

здание библиотеки; библиотечное здание

kirjastorutiini

заведённый библиотечный порядок

kirjastoryhmittymä

alueellinen k.
региональный (~территориальный) библиотечный комплекс

kirjastosarja

библиотечная серия

kirjastoseura

библиотечное общество

kirjastosidos

библиотечный переплёт

kirjastosihteeri

секретарь библиотеки

kirjastososiologia

библиотечная социология

kirjastostandardit

библиотечные стандарты

kirjastosäännöstö

регламентирующая библиотечная документация; библиотечные правила

kirjastotarkastaja

библиотечный инспектор; инспектор библиотечной работы

kirjastotavat

навыки пользования библиотекой

kirjastotekniikka

библиотечная техника

kirjastoteknikko

библиотечный техник

kirjastoteknologia

библиотечная технология; технология библиотечной работы

kirjastotempaus

библиотечная кампания

kirjastoteoria

библиотечная теория

kirjastotermisanakirja

словарь библиотечных терминов

kirjastotiede

библиотековедение; библиотекология; библиотекономия

kirjastotieteen erikoisalat
частное библиотековедение
kirjastotieteen harjoittaja
библиотековед
vertaileva k.
сравнительное библиотековедение
yleinen k.
общее библиотековедение

kirjastotiedekunta

библиотечный факультет

kirjastotiedotusjärjestelmä

библиотечно-информационная система

kirjastotieteellinen

библиотековедческий

kirjastotieteilijä

библиотековед

kirjastotieto (tieto kirjan olemassaolosta kirjastossa)

библиотечная справка

kirjastotilasto

библиотечная статистика

kirjastotoimi

библиотечное дело

kirjastotoimikunta

metoditieteellinen k.
научно-методическая библиотечная комиссия

kirjastotunnus

библиотечный шифр

varustaa kirjastotunnuksella
отмечать библиотечный шифр

kirjastotutkija

библиотековед

kirjastotutkimus

библиотековедение

kirjastotutkimusmenetelmä

vertaileva k.
сравнительный метод в библиотековедческих исследованиях

kirjastotutkinto

библиотечный экзамен

kirjastotypologia

типология библиотек

kirjastotyyppi

тип библиотеки

kirjastotyö

библиотечный труд

kirjastotyöjakso

библиотечная технологическая операция; библиотечный цикл

kirjastotyökatsaus

обзор библиотечной работы

kirjastotyökustannukset

стоимость библиотечных работ

kirjastotyönormi

норма библиотечного труда (~работы библиотек)

kirjastotyöntekijä

библиотечный работник

kirjastotyösuunnitelma

план работы библиотеки

kirjastovarat

библиотечные финансы

kirjastovaunu

библиотека-вагон; вагон-библиотека

kirjastoverkko

библиотечная сеть

alueellinen k.
региональная (~территориальная) библиотечная сеть
valtion k.
государственная библиотечная сеть
yhtenäinen k.
единая библиотечная сеть

kirjastovero

библиотечный налог

kirjastovirkailija

библиотечный работник; служащий библиотеки

kirjastoyhdistys

библиотечное общество (~объединение)

kirjastoyhteistyö

взаимодействие библиотек

kirjastoyhtymä

библиотечное объединение

kirjastoyksikkö

библиотечная единица

kirjasuositus

рекомендация книг

kirjasyvennys

альков

kirjata

k. hakemistoon, luetteloon
вписывать в указатель

kirjataidenäyttely

выставка искусства книги (~книжной графики)

kirjatalo

дом книги

kirjatalous

экономика книги; книжная экономика

kirjateline

книжная подставка; подставка (~пюпитр) для книг; книжный стеллаж

pyörivä k.
вращающаяся этажерка
yksipuolinen k.
односторонний книжный стеллаж

kirjateollisuus

книгопроизводство; книжная промышленность

kirjaterapia

библиотерапия

kirjatiede

библиология; книговедческая дисциплина; книговедение

kirjatieteellinen

библиологический; книговедческий

kirjatieteilijä

книговед

kirjatieto

книговедение

kirjatietous

знание книг; книжные знания; книговедение

kirjatiheys (jotakin kohti)

книгообеспеченность

kirjatilasto

книжная статистика

kirjatilaus

заявка на литературу; подписка на книгу

kirjatoivomuskortisto

картотека дезидерат

kirjatoukka

копяющийся в книгах; личинка; книжный червь; (henkilö:) заядлый читатель

kirjatoukkien syömä
источенный книжными личинками (червями)

kirjatuholainen

вредитель книг; книжный вредитель; скрытноед; термит

kirjatukkukauppa

оптовое книготорговое предприятие

kirjatuotanto

книгопроизводство; книжная продукция; книжное производство

kirjatuotantotilasto

статистика печатной продукции

kirjatyöntekijä

типограф

kirjatäi

книжная вошь; книгоед

kirjaus

bibliografinen k.
библиографическая запись

kirjausmenetelmä, -muoto

форма учёта

kirjausnumero

väliaikainen k.
временный регистрационный номер

kirjausvihko

tilausten k.
тетрадь учёта заказов

kirjauutuus

книжная новинка

kirjavalikoima

ассортимент (~выбор) книг

kirjavarannot

книжное богатство; книгообеспеченность

kirjaston k.
книжное имущество библиотеки
kirjavarantojen keskinäiskäyttö
взаимоиспользование книжных фондов

kirjavaras

библиоклепт(оман); книжный вор

kirjavarasto

книжная база; депозиторий; книгохранилище; помещение для книг

kansallinen k.
национальное книгохранилище
kerrosmainen k.
магазинное книгохранилище
k-n tilavuus
вместимость книгохранилища
konservoiva k.
архив печати; архивное книгохранилище
liikakuormittaa k-a
перегружать книжный фонд

kirja(varasto)hissi

лифт в книгохранилище

kirjavarastojärjestelmä

система книгохранилища

kirjavarat

книжное богатство; книжные запасы; книгообеспеченность

kirjavaraus

оставление книги на очередь

kirjavarkaus

воровство (~кража; хищение) книг

kirjavaunu(t)

книжный автофургон; вагон-библиотека; книжная тележка

kirjaviha

библиофобия

kirjavuosi

kansainvälinen k.
международный год книги

kirjaväittely

дискуссия (~диспут) о книгах

kirjaväärennös

поддельная книга

kirjeenvaihto

корреспонденция; переписка

lähtevä k.
исходящая корреспонденция
ylläpitää k-a
поддерживать переписку

kirjekokoelma

сборник писем

kirjeopisto

kirjastoalan k.
библиотечный заочный институт

kirjeopistokirjallisuus

литература для заочников

kirjetilaus

заочный абонемент; почтоабонемент

kirjoihinvienti

расписывание

kirjoitelma

очерк; эссе; этюд

sekalaiset k-t
литературная смесь

kirjoittaja

автор

libreton k.
автор либретто
nimeään ilmaisematon k.
аноним
tämän teoksen k.
автор настоящего труда

kirjoittajakunta

коллективный автор

kirjoittama

usean tekijän kirjoittama
написанный несколькими авторами

kirjoittamisvuosi

год создания (~составления)

kirjoittautua

k. kirjaston asiakkaaksi, lainaajaksi
записываться в библиотеку

kirjoittautuminen

lukijan k. kirjaston asiakkaaksi
запись читателя в библиотеку

kirjoitus

выписка; заметка; (на)писание; текст; шрифт

venäläinen k.
русский шрифт

kirjoitusjärjestelmä

письмо

kirjoituskiihko

графомания

kirjoituskiihkoinen

k. ihminen
графоман

kirjoituspalkkio

авторские

kirjoitusrivi

alin k.
нижняя линия шрифта

kirjoitustaito

искусство шрифта

kirjoitusvalikoima

аналекты

kirjojenkuljetusauto

книжный фургон

kirjojensiirtolaatikko

книжный контейнер

kirjojenvaihto

книгообмен

kirjojenvaihtokeskus

книгообменный центр

kirjojenvaihtosuhteet

связи по книгообмену

kirkkokirjasto

церковная библиотека

kirkkokäsikirja

служебник; требник

kirkkolaulukirja

антифонарий; книга антифонов; хоральная книга

kirkkoslaavilainen

церковнославянский

kivennuolija (kirjatuholainen)

усач

kivipainaja

литографщик

kivipainate, -paino

литография

kivipainojulkaisu

литографированное издание

kivipainotuote

литографская печать

klassikko

(писатель-)классик

klassi(lli)nen

классический

kloottikankainen

коленкоровый

kloottisidos

коленкоровый (~тканевый) переплёт

klubikirjasto

(при)клубная библиотека

kodifikaatio, kodifiointi

кодификация

kodifioitu

закодированный

koearkki

пробный лист

koe-erä

kustantajan k.
издательский макет

koejulkaisu

пробное издание

koekappale

пробный (~сигнальный) экземпляр

koenumero

пробный номер

koepainanta

пробная печать

koepainos

пробное издание; первопечатник; пробный тираж

koesivu

пробная страница

koeteksti

пробный шрифт

koevedos

пробный оттиск

kohdepiiri

lukemisen k.
круг чтения

kohdittain

в разных местах

kohokirjoituskirja

книга для слепых

kohokuvakirja(nen)

lasten k.
книжка-панорама

koho-offset

типоофсетная печать

kohopainanta, -puristus

рельефное тиснение

kohopainatuskirja

рельефная книга

kohopaino

высокая (~типографская) печать; рельефное тиснение

kohopainomenetelmä

способ высокой печати

kohovedos

рельефный оттиск

kohta

место; пункт; точка

eri kohdissa
в разных местах; повсюду
lainattava k.
цитируемое место
lainattu, siteerattu k.
цитированное место
useissa kohdin
везде

kohuromaani

сенсационный роман

koirankorva

загиб страницы

kokemus

kirjastotyön edistykselliset kokemukset
передовой опыт работы библиотек

kokkikirja

поваренная книга

koko

величина; размер; формат

julkaisun k.
размер (~формат) издания
järjestää, sijoittaa koon mukaan
расставлять по формату
kaksinkertainen k.
двойной формат
ladelman k.
формат набора
ladospalstan k.
формат полосы набора
pitkulainen, pitkänomainen k.
продолговатый (~удлинённый) формат
taiton, taittovedoksen k.
формат вёрстки
vaihtuva k.
коммуникационный формат

kokoamaton (arkki)

неподобранный

kokoaminen

(kirjan) arkkien k.
комплектовка (книжного) блока (~тетрадей)
käsikirjoituksen k.
комплектовка оригинала

kokoaukeama

страница, занимающая разворот

kokoaukeama(n)kuvitus

иллюстрация в разворот (~на развороте); распашная иллюстрация

kokoelma

коллекция; комплект(овка); подборка; сборник; свод; собрание; фонд

aihekohtainen k.
тематический сборник
audiovisuaalisen aineiston k.
фонд аудиовизуальных материалов
harvinaisten kirjojen k.
фонд редких книг
harvoin käytettävien kirjojen k.
фонд редко используемых книг
henkilökohtainen k.
личное собрание
järjestämätön, käsittelemätön k.
необработанный фонд
karttumaton k.
закрытый фонд
keskeneräinen, käyttöönottamaton k.
неосвоенный фонд
k-n haltija
фондодержатель
k-n käyttö(frekvenssi)
износ фонда
lainattava k.
фонд абонемента; абонементный фонд
ryhmäkäsittelyaineiston k.
фонд материалов групповой обработки
saman teoksen eri painosten täydellinen k.
комплект различных изданий одного произведения
suljettu k.
закрытый фонд
tieteellisten töiden k.
сборник научных работ (~трудов)
täydellinen k. taannehtivia numeroita
комплект старых номеров
usein käytettävien kirjojen k.
фонд часто используемых книг
valittujen teosten k.
сборник избранных произведений
valittujen uusintapainosten k.
сборник перепечаток избранных произведений

kokoelma- ja lukijainpalveluosasto

отдел фондов и обслуживания читателей

kokoelmahakemisto

указатель фондов

kokoelmajärjestelmä

система фондов

kokoelmaopas

путеводитель по фондам

kokoelmatilasto

статистика фондов

kokoelmatyypit

виды фондов

kokoelmavarasto

фондохранилище

kerrosmainen, monikerroksinen k.
ярусное фондохранилище

kokomalli

julkaisun k.
объёмный макет издания

kokonahkasidos

pehmeä k.
цельнокожаный мягкий переплёт

kokonaisjulkaisusuunnitelma

сводный издательский план

kokonaiskustannusarvio

julkaisutoiminnan k.
калькуляция общеиздательской себестоимости

kokonaislaajuus

julkaisutuotannon k.
общий объём издательской продукции

kokonaismäärä

lukijakäyntien k.
общее количество читательских посещений

kokonaispalkkio

аккордный гонорар

kokonaissuunnittelu

aiheenmukainen k.
сводное тематическое планирование

kokoomajulkaisu

tieteellisten töiden k.
сборник научных работ

kokoomaosa

сборный том

kokoomateos

коллективное произведение; произведение, написанное авторским коллективом; сборник

aihekohtainen k.
тематический сборник
kaunokirjallinen k.
альманах
kirjallis-taiteellinen k.
литературно-художественный сборник
k. jonkun kunniaksi
сборник в честь ...
k. jonkun merkkipäiväksi
юбилейный сборник
k. jonkun muistolle
сборник в память ...
tekijäkohtainen k.
авторский сборник
temaattinen k.
тематический сборник
tieteellinen k.
сборник научных трудов

kokoonpanna

компилировать

kokoonpano

композиция; компоновка; подбор; сборка; состав

kokoonpantava

складной

kokoontaitettava

раздвижной

kokosidos

цельный переплёт

kokosivu

k-n
полноформатный; полосный; цельнополосный

kokosivunkuvitus

полноформатная иллюстрация

kollaasi

коллаж

kollaatio

коллация; подчитка; сличение

kollaatiolukija

подчитчик

kollationoida

сверять; сличать; считывать

k. käsikirjoitus
сверять с оригиналом

kollationointi

сверка; считка

tarkistusvedoksen k.
сверка сводки

kollektiiviteos

полоним

kollektori

коллектор

kolmannesvuosittainen

четырёхмесячный

kolmekymmentäkaksitaite

в тридцать вторую долю; трицесимо- секундо

kolmekymmentäkuusitaite

в тридцать шестую долю; трицесимо- сексто

kolmikerroksinen

трёхъярусный

kolmikielinen

трёхъязычный

kolmikuukautinen

трёхмесячный

kolminidoksinen, -osainen

трёхтомный

kolmivärinen

трёхкрасочный; трёхцветный

kolmiväripainanta

трёхкрасочное печатание; трёхкрасочная (~трёхцветная) печать

kolmoiskappale

(kirjan) k.
триплет

kolumniladonta

набор в колонках

kolumnititteli

колонтитул

komissio

комиссия

k-n saaja, komissionääri
комиссионер

komissiokirjakauppa

комиссионная книжная торговля

komissiopalkkio

комиссионные

kommentaari

аннотация; комментарий

kommentaattori, kommentoija

аннотатор; комментатор

kommentoida

k. kirjaa
высказывать мнение о книге

kommentoimaton

k. bibliografia
библиография без аннотаций

kommentoiminen, kommentointi

комментирование

kommentoitu

k. bibliografia
аннотированная библиография

kommentti

kommentein varustaminen
комментирование
kommentein varustettu
аннотированный; комментированный
k-en laatija
комментатор
varustaa kommentein
аннотировать

kompaktisäilytys

kokoelman k.
компактное хранение фонда

kompassikartta

компасная карта

kompendi(umi)

компендий; компендиум; основы; очерк

kompilaatio

компиляция

k-n tekijä, kompilaattori, kompiloija
компилятор

kompiloida

компилировать; комплектовать подборкой

kompletoida

(до)комплектовать; укомплектовывать

kompletoija

комплектатор

kompletointi

комплектование

kompletoitu

укомплектованный

kompletti

комплектный

kompositio

kirjan k.
книжная композиция

koneellakirjoitettu

машинописный; напечатанный; отпечатанный; печатный

konehaku

машинный (~механизированный) поиск; механизированная справка

koneistaminen

bibliografiatyövaiheiden k.
механизация библиографических процессов
kirjaston pienimittainen k.
малая механизация в библиотеке
kirjojen kuljetuksen k.
механизация доставки книг

konekantainen

машинный

konekirjoite

машинописная копия; машинопись; машинописный экземпляр

konekirjoitteena painettu
машинописьно-печатный

konekirjoitejulkaisu, -painate

машинописьно-печатное издание

konekirjoitusladonta

машинописный набор

koneladonta

машинный набор

koneluettelointi

машинная каталогизация

konelukuinen

машиночитаемый; читаемый с помощью аппарата

konereikäkortti

машинная перфокарта

konesanakirja

машинный словарь

konetarkistusvedos

корректура в машине

konkordanssi

конкорданция

konserttinuottikirjallisuus

концертная нотная литература

konservaattori

harvinaisten kirjojen k.
хранитель редких книг

konservoida

консервировать

konservointi

kokoelman k.
консервация фонда

konservointiosasto

kirjojen k.
отдел гигиены и реставрации книг

konsolihylly

полка консольного типа

konsultaatio

консультация

huolehtia k-sta
обеспечивать консультациями

konsultaatiotoimisto

консультационное бюро

konsultointi

консультация

kontaktikopio

контактная копия

suora k.
непосредственная контактная фотокопия

kontaktipainanta

контактная печать

konteineri

контейнер

konteksti

контекст

kontingentti

контингент

kontrasignoida

скреплять

kontrasignoiminen

скрепление

kontratitteli

контртитул

konttikuljetusjärjestelmä

kirjojen k.
контейнерная система транспортировки книг

konvoluutti

искусственный сборник

koodata, koodittaa

кодировать; шифровать

koodattu, kooditettu

кодированный; шифрованный

täysin k.
полнокодовый
vaillinaisesti k.
неполнокодовый

koodaus, koodittaminen, kooditus, koodityö

кодирование; шифровка

koodeksi

кодекс; свод законов

koodi

код; шифр

aakkosnumeerinen k.
алфавитно-цифровой код
julkaisun k.
шифр издания
lävistyskortin k.
код перфокарты
palautumaton k.
необратимый код
suora k.
прямой код

koodintulkinta

декодирование

koodisana

кодовое слово

kooditunnus

кодированный знак

koodiyhdistelmä

кодовая комбинация

koonmerkintä

обозначение формата

koonmerkki

знак формата

koonmukainen

форматный

koonmääritys

определение формата

koontainformaatio

сводная информация

koontajulkaisu

комплектное (~сводное) издание

koontakappale

сводный экземпляр

koontakirja

omatekoinen k.
конволют

koonti

arkkien k. ja tasaus
сталкивание листов

koordinaatio

kansainvälisen kirjallisuudenvaihdon k.
координация международного книгообмена
kirjastoalan k.
координация в библиотечном деле
kirjastoalan tieteellisen tutkimustyön k.
координация библиотечной научно-исследовательской работы

koordinaattiapuhakemisto

координатный вспомогательный указатель

koordinaatti-indeksointi

координатное индексирование

koordinaattiverkko

координатная сетка

koostaa

компоновать; редактировать; собирать; составлять

koostaja

составитель

k-lta
от составителя
luettelon k.
составитель каталога

koostaminen

компоновка; сборка; составление

koosteinen

комплексный

koosteisuus

комплексность

kooste(lma)

коллаж

koosteluettelo

комплексно-системный каталог

koostettu

сборный

koostumus

kokoelman aihe- ja tyyppikohtainen k.
тематико-типологический состав фонда
kokoelman alakohtainen k.
отраслевой состав фонда
lukijain k.
состав читателей

koota

комплектовать подборкой; подводить итоги; собирать

k. arkistoa
собирать архив
k. yhteen
сводить

koottava

раздвижной

kopio

калька; копия; оттиск; список

ottaa k.
снимать копию

kopioerä

копировальный комплект

kopioida

делать копию; копировать

k. käsin
переписывать от руки

kopioija

копировщик; переписчик

kopioiminen

переписывание; списывание

kopiointi

asiakirjojen k.
копирование документов
suuripainoksinen k.
многотиражное копирование
tekstiaineiston k.
копирование текстовых материалов

kopiointiautomaatti

копировальный автомат

kopiointilaite

копировальный аппарат

mikrofilmien k.
аппарат для печатания микрофильмов

koraalikirja

книга гимнов (~хоралов); хоральная книга

kori

kirjahissin k.
коробка в книгоподъёмнике

koriste-esilehti

декоративно-орнаментальный форзац

koristekansi

(орнаментально-)декоративная обложка

koristekehys

картуш

korjaaja

konevedoksen k.
корректор-сводчик

korjailu

kirjojen k.
починка книг

korjata

k. tiedot ajan tasalle
вносить исправления с учётом новейших данных

korjattava

k. (kohta)
корригенда
k. (virhe)
подлежащий исправлению

korjattu

исправленный; отредактированный; реставрированный; убранный

korjaus

kirjapainossa tehty latomavirheiden k.
типографская правка
kustantajan (tekemä) k.
издательская правка
luokitustaulukoiden k.
уточнение таблиц классификации
oikaisulukijan (tekemä) k.
корректорская правка
oikaisuvedoksen korjaus (korjaukset)
исправления в корректуре; правка корректуры; корректурная правка
sidoksen k.
реставрация переплёта
tehdä korjauksia oikaisuvedokseen
править корректуру
tekijän (suorittama) k.
авторское исправление; авторская правка
tekstin korjaukset
исправления текста
toimittajan (toimittajien) (tekemä) k.
редакторская правка

korjauskoodi

корректурный код

korjausluettelo

список поправок

korjauslukija

вычитчик; корректор(-вычитчик)

kirjapainon k.
типографский корректор

korjausluku

вычитка; корректирование; корректорский

suorittaa k(-a)
вычитывать

korjauslukuhuone

корректорская

korjauslukuvirhe

ошибка корректора; корректорская ошибка

korjausmerkki

корректурный знак

korjausmerkkitaulukko

таблица корректурных знаков

korjauspainos

корректурное издание

korjaus(työ)

kirjan k.
ремонт книги

korjausvedos

гранка; корректура

lukea korjausvedoksia, k-ta
вычитывать гранки; читать корректуру

korkeakoulujulkaisu

издание высшей школы

korkeakoulukirjasto

вузовская библиотека; библиотека высшего учебного заведения (~высшей школы)

korkeus

hyllyjen k.
высота полок

korkeusmittauskartta

гипсометрическая карта

korkokartta

рельефная карта

korkokuva

kartan k.
рельеф карты

korkopainatus, -puristus

блинт; гренирование; бескрасочный (~блинтовой) оттиск; рельефная (~слепая) печать; бескрасочное тиснение; торшонирование

korkopuristussidos

переплёт с бескрасочным тиснением

korostaa

выделять; подчёркивать

korostaminen

harventamalla k.
выделение разбивкой
kappaleen alkusanojen k.
выделение первых слов абзаца
kirjainlajia muuttamatta tapahtuva k.
нешрифтовое выделение
kirjainlajia vaihtamalla tapahtuva k.
шрифтовое выделение
kursiivilla k.
выделение курсивом
tekstin k.
выделение текста
toisenmuotoisilla kirjaimilla k.
выделение шрифтом другого начертания
yksittäisten sanojen k.
выделение отдельных слов

korostava

выделительный

korotettu (hinta)

повышенный

korrehtuuri

корректура

lukea k-a
корректировать; читать корректуру

korrehtuurinlukija

корректор

korrehtuurinluku

корректирование; корректорский; корректура

korrehtuuripainos

корректурное издание

korrespondenssi

корреспонденция

kortinnumero

номер карточки

kortisto

картотека; карточный каталог (~указатель)

asiasanaotsikkojen k.
картотека предметных рубрик
asiasanojen alaotsikkojen k.
картотека предметных подрубрик
bibliografiakyselyjen k.
картотека библиографических запросов
bibliografiaviitteiden k.
картотека библиографических ссылок
erääntyneiden kirjojen k.
картотека просроченных книг
jatkuvasti saapuvien aikakausjulkaisujen k.
картотека текущей периодики
jatkuvien hankintojen k.
картотека текущего комплектования
järjestää k-on
вставлять
lainattujen kirjojen k.
картотека выданных книг; картотека книг, выданных по абонементу
liittää, sisällyttää k-on
включать в картотеку
loppuunmyytyjen kirjojen k.
картотека распроданных книг
ostettavien kirjojen k.
картотека книг, подлежащих покупке
paikallissanomalehtien k.
картотека местных газет
painossa olevien kirjojen k.
картотека печатающихся книг
palauttaa k-on
возвращать в картотеку
paljastettujen salanimien k.
картотека раскрытых псевдонимов
poistettujen kirjojen k.
картотека списанных книг
pyörivä k.
вращающаяся картотека
saapuneiden julkaisujen k.
картотека поступившых изданий; картотека поступлений
saatujen kirjojen k.
картотека полученных книг
tilaamalla saatujen kirjojen k.
картотека книг, полученных по заказу
tilatun kirjallisuuden k.
картотека заказанной литературы
toimitettujen tilausten k.
картотека выполненных заказов
toimittamattomien tilausten k.
картотека невыполненных заказов; картотека отказов
valmisteilla olevien kirjojen k.
картотека книг, находящихся в обработке

kortistoavain

картотека-ключ

kortistobibliografia

карточная библиография

kortistokaappi

шкаф для картотеки; картотечный шкаф

kortistokaappipöytä

столик для каталожного шкафа

kortistokortti

картотечная карточка

kortistolaatikko

картотечный ящик

kortistoluettelokaappi

шкаф для карточного каталога

kortistonhoitaja

расстановщик карточек в каталоге

kortisto-opas

путеводитель по каталогам

kortistoratsastaja

картотечный рейтер

kortistotuki (laatikossa)

картодержатель

kortti

билет; карточка; открытка

aukollinen k.
карточка с окошком
ennen kirjan ilmestymistä painettu k.
карточка, напечатанная до выхода книги в свет
kansainvälistä kokoa oleva k.
карточка международного формата
keskitetyn luetteloinnin k.
карточка централизованной каталогизации
kirjan sisällön suppeasti esittelevä k.
карточка с кратким содержанием книги
k-en järjestäminen (kortistoon)
включение карточек
paikanmukainen k.
топографическая карточка
reunoista perforoitu k.
карточка, перфорированная по краям
sarjakuvailun sisältävä k.
карточка с описанием серии
tekijänmukainen, tekijänmukaisen kuvailun sisältävä k.
карточка с авторским описанием
tekijän(nimi)luettelon k.
карточка авторского каталога
täydellisen luettelointikuvauksen sisältävä k.
карточка с подробным каталогизационным описанием
virka(käyttö)luettelon k.
карточка служебного каталога

korttibibliografia

карточная библиография

korttihakemisto

карточный указатель

korttijulkaisu

карточное издание

korttijärjestelmä

tiedonhaun k.
карточная информационно-поисковая система

korttilaatikko

коробка (~ящик) для карточек

korttilainarekisteri

карточная абонементная запись

korttiluettelo

картотека; карточный каталог (~указатель)

korttisarja

комплект карточек

korukappale

роскошный экземпляр

korupainos

изяшное (~роскошное) издание; издание-люкс

korusidos

роскошный переплёт

korvaaminen

kadonneen (turmeltuneen) kirjan k.
возмещение ущерба в случае потери (~порчи) книги

korvata

k. kadonnut kirja
заменять утраченную книгу

korvattava, korvattavissa oleva

заменимый

korvaus

vaatia k-ta
рекламировать

korvauskappale

экземпляр взамен утраченного; заменяющий экземпляр

korvausvaatimus

рекламация

kosteudenkestävyys, -pitävyys

влагонепроницаемость

kosteudenkestävä, -pitävä

влагонепроницаемый

kosteus

влажность; сырость

kosteudesta pilaantumaton
не портящийся от сырости
suhteellinen k.
относительная влажность

kosteusaste

k-en säätely
кондиционирование

kosteusläikkä

след от сырости

kosteuspitoisuus

влажность

kosteustahra

влажное (~лисье) пятно; пятно от сырости

kosteusvahinko

порча от сырости

kostutin

увлажнитель

kostuttaminen, kostutus

увлажнение

kotelo

коробка; футляр

kotiinkuljettaja

kirjojen k.
книгоноша

kotiinkuljetus

kirjojen k.
книгоноска; книгоношество

kotikirjasto

домашняя (~семейная) библиотека

kotilaina

antaa k-ksi
выдавать на дом (~руки)

kotilainaus

kirjojen k.
выдача книг на дом

kotilainauskokoelma

фонд для выдачи на дом

kotilukukirja

книга для домашнего чтения

kotimarkkinahinta

цена на внутреннем рынке

kotipalvelu

kirjaston k.
книгоношество
lukijain k.
обслуживание читателей на дому

kotipalvelunhoitaja

книгоноша

kotiseuduntutkimusjulkaisu

краеведческое издание

kotiseutubibliografia

краеведческая библиография; топобиблиография

k-n asiantuntija, laatija
библиограф-краевед

kotiseutujulkaisu

краеведческое издание

kotiseutukirjallisuus

краеведческая литература

kotiseutukirjallisuuskokoelma

фонд краеведческой литературы

kotiseutukortisto

краеведческая картотека

kotiseutuluettelo

краеведческий каталог

koulukirja

учебная (~школьная) книга; школьный учебник

koulukirjasto

школьная библиотека

koulukirjastonhoitaja

школьный библиотекарь

koulu(lais)sarja

школьная серия

koulupainos

школьное издание

koulusanakirja

учебный словарь

kovakantinen

в плотной обложке

krestomatia

хрестоматия

kritiikki

критика

kritikoida, kritisoida

критиковать

kronikankirjoittaja

летописец

kronikka

временник; летопись; хроника

kronikkakokoelma

летописный свод

kronikoitsija, kronisti

летописец

kronologia

хронология

kronologinen

хронологический

kryptonyymi

криптоним

kserokopio

электрографическая копия; ксерокопия

kserokopiointi

ксерографическое копирование

kseropainanta, kserotypia

ксерография; ксерографическая печать

kuhmut (sidoksessa)

бугры (на переплёте)

kuitata

k. saaduksi
расписываться в получении

kuittaus

расписка

kuitti

квитанция

kujekirja

lasten k.
книжка-затея

kuljetin

конвейер

kuljetus

kirjojen k.
завоз книг

kuljetuskulut

расходы по пересылке

kuljetusmaksu

плата за пересылку

kuljetusvakuutus

транспортное страхование

kulku

käsikirjoituksen k. kustantamossa
движение рукописи в издательстве

kulkukauppias

(kirjojen) k.
офеня

kulkulupa

пропуск

kullata

золотить

k. käsin
наносить позолоту вручную

kullattu

золочёный; позолоченный

kulma

sivun k.
угол страницы

kultaaminen

золочение

kultapainama, -painanta

sidoksen k.
тиснение золотом на переплёте

kultapäällyste

позолота

kultapäällystesidos, kultaussidos

переплёт с позолотой

kultareuna

(по)золочёный обрез

kultaus

kirjan reunan k.
золочение обреза книги

kultaussidos

переплёт с позолотой

kulttuuri- ja sivistystehtävä

kirjaston k.
культурно-просветительная функция библиотеки

kulttuuri- ja valistustyöosasto

отдел культурно-просветительной работы

kulua

k. käyttökelvottomaksi, rikki
изнашиваться
k. (umpeen)
выходить; истекать

kuluminen

износ

umpeen k.
истечение
vastustaa kulumista
противостоять износу

kuluneisuus

изношенность

kulunut

изношенный; истрёпанный; потёртый; потрёпанный; стёртый

kuluttajahinta

потребительная цена

kumipaino

каучуковая печать

kumulatiivinen, kumuloituva

кумулирующий; кумулятивный; сводный

kumulointi

bibliografinen k.
библиографический свод

kumuloituminen

кумуляция

kunnankirjasto

муниципальная библиотека

kunnialukija

почётный читатель

kunniatoimittaja

почётный редактор

kunto

порядок; состояние

hyvässä kunnossa
в хорошем состоянии
kirjan ulkoinen k.
физическое состояние книги
kunnossa oleva
исправный
k-on saattaminen
разработка; упорядочение
saattaa k-on
разрабатывать; упорядочивать

kuntoonpano

hyllyjen k.
устройство полок
kirjaston k.
устройство библиотеки; библиотечное устройство

kuolema

k-n jälkeen julkaistu, tapahtuva
посмертный

kuolemanjälkeinen

посмертный

kuoletus

kirjojen hinnan k.
амортизация книг

kuori

lainaajan (lukijan) k.
конверт абонента (читателя)

kuormakirja

kirjojen k.
накладная на книги

kuormitus

kerroksen k.
ярусная нагрузка

kuparipainanta, -painatus

печатание с медных досок; глубокая печать с медных форм

kuparivalopaino

гелиогравюра; фотогравюра

kuriositeettikokoelma

собрание курьёзных изданий

kursiivikirjoitus

курсивный шрифт

kursivoida

выделять курсивом (~курсивным шрифтом)

k. (käsikirjoituksessa)
подчёркивать

kursivoitu

allekirjoittaneen, tekijän kursivoima
курсив мой

kurssikirja

книга для обязательного чтения

kurttuinen

измятый

kustanne

tekijän k.
издание автора

kustannehinnasto

прейскурант на издательскую продукцию

kustanneyksikkö

издательская единица

kustannus

tekijän kustannuksella
изданный автором; за счёт автора

kustannusaikaväli

издательский хронологический охват

kustannusala, -toimi

(книго)издательское дело; издательская книготорговля

kustannusarkkimäärä

издательский листаж

kustannusarvio, -laskelma

издательская калькуляция

kustannusjuliste

издательский плакат

kustannuskirjakauppa

книготорговое издательство

kustannuskäsikirjoitus

издательский оригинал

kustannusliike

издательство; книгоиздатель(ство); издательская фирма

kustannusluettelo

книгоиздательский каталог

kustannusnimeke

издательское название

kustannusoikeus

издательское право; право опубликования в печати

kustannusosasto

издательский отдел

kustannuspaino

типограф-издатель

kustannusprosessi

издательский процесс

kustannussopimus

издательский договор

kustannussuunnitelma

издательский план

kustannustilastollinen

учётно-издательский

kustannustoimittaja

издательский редактор; редактор издательства

kustannustoimitus

редакция издательства

kustannusvirkailija

издательский работник; работник издательства

kustannusyhdistys

издательское объединение

kustannusyhtiö

издательская компания

kustantaa

издавать

kustantaja

издатель

kustantajakumppani

издательство-партнёр

kustantajanmerkki

издательский знак

kustantajansidos

издательский переплёт

kustantaminen

издание

kustantamo

издательство; издательская фирма

erikoisalan, erikoistunut k.
отраслевое (~специализированное; типизированное) издательство
k-jen keskinen, välinen
межиздательский
valtion k.
государственное издательство

kustantamo- ja kirjakauppabibliografia

издательско-книготорговая библиография

kustantamobibliografia

(книго)издательская библиография

kustantamonmerkki

издательский знак

kuu

kahdesti k-ssa
два раза (~дважды) в месяц
kerran k-ssa
ежемесячно; раз в месяц

kuudenneskoko

сексто

kuukausi

joka k.
ежемесячно
kerran kahdessa kuukaudessa ilmestyvä
двухмесячный
kolmen kuukauden välein ilmestyvä
трёхмесячный
k. (kuukauden pituinen jakso)
месячник

kuukausijulkaisu

ежемесячник; ежемесячное издание

kuukausilehti

ежемесячник

kuukausittain

ежемесячно; помесячно

kuukausittainen, kuukautinen

ежемесячный; помесячный

kuuloaineisto

аудиоматериалы

kuultokuvalehti

световая газета

kuunteleminen, kuuntelu

прослушивание

levytysten, äänilevyjen k.
прослушивание грамзаписей

kuuntelukammio

äänitteen k.
кабина для прослушивания звукозаписи

kuusikuukautinen

шестимесячный

kuusitaite

(ин-)сексто

kuusitoistataite

секстодесимо

kuva

kuvin varustettu
иллюстрированный
luonnollisen kokoinen k.
рисунок в натуральную величину
puolen sivun k.
иллюстрация, расположенная на половине полосы

kuva-aapinen

азбука (~букварь) в картинках (~с картинами)

kuva-aineistobibliografia

библиография изобразительных материалов

kuva-aineistohakemisto

указатель изобразительных материалов

kuva(-aineisto)kokoelma

собрание изобразительных материалов

kuva-albumi

альбом

kuvaamataide(teos)laji

вид произведения изобразительного искусства

kuvabibliografia

библиография изобразительных материалов

kuvahakemisto

указатель иллюстраций

kuvailla

описывать

kuvailu

изображение; описание; паспортизация

analyyttinen bibliografinen k.
аналитическое библиографическое описание
asiasananmukainen k.
описание под предметным словом
asia(sana)otsikon mukainen k.
описание под предметной рубрикой
bibliografinen k.
библиографическое описание
de visu -k.
описание де визу; описание непосредственно по самой книге
henkilökohtainen k.
персональное описание
henkilötekijän mukainen k.
описание под персональным автором
jatkuva k.
открытое описание
julkaisun k.
описание (~паспорт) издания
kaksoisotsikon mukainen k.
описание под двумя заголовками
kirjan k.
описание книги
kirjastonhoitajan työajan k.
фотография рабочего времени (~дня) библиотекаря
kirjojen (bibliografinen) k.
книгоописание
kommentoitu bibliografinen k.
аннотированное библиографическое описание
k-jen sisällyttäminen luetteloon
включение описаний в каталог
käänteinen k.
описание с инверсией
laajennettu k.
дополненное (~расширенное) описание
laatia k.
составлять описание
loppuunsaatettu k.
законченное описание
luetteloiden k.
паспортизация каталогов
luokitusosaston nimen mukainen k.
описание под наименованием отдела классификации
lyhennetty k.
сокращённое описание
moninkertainen k.
многократное описание (~отражение)
muodollinen k.
формальное описание
nimikkeen, nimiönmukainen k.
описание под заглавием
nimiölehdenmukainen k.
описание на основании титульного листа
olennaisen sanan mukainen k.
описание под существенным словом
otsikon ensimmäisen sanan mukainen k.
описание под первым словом заглавия
otsikonmukainen k.
описание под заглавием
paikannimen mukainen k.
описание под наименованием местности
painatteiden k.
описание произведений печати
sarjanimikkeen mukainen k.
описание под заглавием серии
seikkaperäinen k.
подробное описание
selventävä k.
вспомогательное описание
suoraan kirjasta tehty k.
описание непосредственно по самой книге
suppean asia(sana)otsikon mukainen k.
описание под узкой предметной рубрикой
tarkka k.
точное описание
tekijäkumppanin mukainen k.
описание под соавтором
tekijänmukainen k.
авторское описание; описание под автором
teoksen muotoon perustuva k.
описание под формой произведения
toistuva k.
многократное (~повторное) описание
täydellinen k.
полное описание
täydennetty k.
дополненное описание
täydentävä k.
вспомогательное описание
virheellinen, väärä k.
неправильное описание
yhdenkertainen k.
однократное описание
yhteisötekijän mukainen k.
описание под коллективным автором
yksilöity k.
индивидуальное описание
yksilötekijän mukainen k.
описание под индивидуальным автором
yksinkertaistettu k.
упрощённое описание
yksirivinen k.
описание в одну строку

kuvailuala

bibliografinen k.
область библиографического описания

kuvailuelementti

единица описания

kuvailukaava

схема описания

kuvailukieli

bibliografinen k.
язык библиографического описания

kuvailumuoto

форма описания

kuvailuohje

inkunaabelien k.
инструкция по описанию инкунабул

kuvailuosuus

erityistietojen k.
область специфических сведений

kuvailuotsikko

suora k.
заголовок описания без инверсии

kuvailusana(ryhmä)

дескриптор

kuvailutarkkuus

точность описания

kuvailuteksti

текст описания

kuvailuyksikkö

единица описания

kuvajuliste

изобразительный плакат

kuvajulkaisu

изоиздание

kuvajulkaisukokoelma

фонд изоизданий

kuvakalenteri

иллюстрированный календарь

kuvakansio

альбом гравюр на отдельных листах; альбом иллюстраций

kuvakirja

альбом; иллюстрированная книга; книга иллюстраций (~с иллюстрациями; картинками); книжка-картинка

lasten k.
детский альбом

kuvakokoelma

сборник иллюстраций; собрание картин

kuvakortti-indeksi

индекс изобразительной открытки

kuvakäsikirja

иллюстрированный справочник

kuvalehti

иллюстрированная газета

kuvaliite

накидка иллюстраций; иллюстрационное (~иллюстрированное) приложение

kuvaluettelo

перечень (~список) иллюстраций

kuvanidos

том с иллюстрациями

kuvanimiölehti

иллюстрационный титульный лист

kuvanäyttely

иллюстративная выставка

kuvaosa

том с иллюстрациями

kuvaotsikko

фронтисписное заглавие

kuvapainanta

иллюстрационная печать

kuvapainotuotanto

изобразительная печатная продукция

kuvapalsta

иллюстрационная полоса

kuvasanakirja

иллюстрированный (~картинный) словарь; словарь в иллюстрациях

kuvasivu

иллюстрационная полоса; страница с иллюстрациями

kuvasto

атлас

lääketieteen k.
медицинский атлас

kuvataidepainate

печатное произведение изобразительного искусства

kuvataideteos

произведение изобразительного искусства

kuvateksti

подпись к иллюстрации (~под иллюстрацией); подрисуночная подпись; пояснение к рисунку

kuvateos

tekniikan k.
технический альбом

kuvaus

kirjallinen k.
литературный очерк
kirjastonhoitajan työpäivän k.
самофотография рабочего дня библиотекаря

kuviokirja(nen)

lasten k.
книжка-фигура

kuviokoriste

vanhojen kirjasidosten painetut kuviokoristeet
басмы

kuvitettu

иллюстративный;иллюстрационный; иллюстрированный; с иллюстрациями

kuvittaa

иллюстрировать

kuvittaja

kirjan k.
художник книги

kuvittajaluettelo

каталог иллюстраторов

kuvittamaton

неиллюстрированный

kuvittaminen

иллюстрирование

kuvitus

иллюстрация; оборка иллюстрации

kokosivun k.
полосная иллюстрация
tekstin ulkopuolinen k.
иллюстрация вне текста

kuvitusosa

kirjan k.
иллюстрированная часть книги

kvartaali

квартал

kvartaalijulkaisu

ежеквартальник; квартальное издание

kvartaalilehti

журнал, выходящий раз в три месяца

kvarttokoko

размер кварт; формат в четвёртку; четырёхдольный формат; четвёрка; в четвёрку (листа)

kylmäladonta

шрифт наборно-пишущей машины

kyläkirjasto

сельская библиотека

kymmenluokitus

децимализм; десятичная классификация

lyhennetty, suppea k.
сокращённая десятичная классификация
yleinen k.
универсальная десятичная классификация

kymmen(luokitus)järjestelmä

десятичная система классификации

kymnaasikirjasto

гимназическая библиотека

kyrillinen

k. slaavilaiskirjaimisto
славяно-кирилловский алфавит

kysely

kirjallinen k.
письменный запрос
suullinen k.
устный запрос
tiedontarvitsijan k.
запрос потребителя информации

kyselykaavake, -lehti

вопросник

kyselylomake

анкета; бланк-запрос; опросник

kysyntä

kirjallisuuden k.
спрос на литературу
kirjojen k.
спрос на книги
lukijain osoittama k.
читательский спрос

kysyntätutkimus

kirjojen k.
изучение спроса на книги

kysytty

olla hyvin k.
пользоваться большим спросом
vähän k.
малоспрашиваемый

käpertynyt

kulmistaan k.
с загнутыми углами

kärpästahra

мушиное пятно

käsikartasto

настольный атлас

käsikirja

справочное издание; настольная (~справочная) книга; компендий; компендиум; очерк; учебное пособие; руководство; (настольный) справочник

bibliografian k.
руководство по библиографии
erikoisalan k.
справочник специалиста
kirjastonhoitajan k.
справочник библиотекаря
lukijan k.
пособие в помощь читателю
yleistajuinen k.
популярный справочник

käsikirjahakemisto

указатель справочных изданий

käsikirjasto

библиотека без выдачи книг на дом; библиотека для пользования на месте; библиотека, не выдающая книг по абонементу; подручная (~подсобная; рабочая; справочная) библиотека

käsikirjoitus

манускрипт; писание; рукопись; сценарий

alkuperäinen k.
оригинал рукописи; протограф
hylätä k.
отклонять рукопись
koneellakirjoitettu k.
машинописная рукопись
käsikirjoituksen tekijä
сценарист
käsikirjoituksen viimeistely
подготовка рукописи
käsikirjoituksena (painettu)
на правах рукописи
ladontavalmis k.
подготовленная к производству рукопись
oikaisulukea k.
вычитывать рукопись
tekijän k.
автограф; авторская рукопись
toimitukseen saapuneet käsikirjoitukset
портфель
verrata käsikirjoitukseen
считывать с рукописью

käsikirjoitusjulkaisu

автографное издание

käsikirjoituskokoelma

рукописное собрание; собрание (~фонд) рукописей

käsikirjoitusluettelo

каталог рукописей

käsikirjoitusosasto

отдел(ение) рукописей; рукописный отдел

käsikirjoitussopimus

договор на рукопись

käsikirjoitusvaihe

täydennetty k-essa
дополненный в рукописи

käsikirjoitusvarasto

помещение для рукописей

käsinladonta

ручной набор

käsinladottu

набранный вручную (~ручным способом)

käsinlajittelu

ручная сортировка

käsinpainanta

sidoksen k.
ручное тиснение на переплёте

käsinpainantasidos

переплёт с ручным тиснением

käsinsidottu

переплетённый вручную

käsipainokone

ручной печатный станок

käsisanakirja

настольный словарь

käsiteltävä

olla k-nä
находиться в обработке

käsitesanakirja

идеографический словарь

käsittelemätön

необработанный

käsittely

lukijan tilauksen k.
обработка читательского требования
painatteiden tekninen k.
техническая обработка произведений печати
tiedustelun k.
обработка запроса
tilausten bibliografinen k.
библиографическая доработка требований
vanhojen kokoelmien k.
обработка старых фондов

käsittelyaika

uutuuksien k.
время обработки новых поступлений

käsittelyaikataulu

kirjan k.
график обработки книги

käsittelynopeus

kirjojen k.
скорость обработки книг

käsittelyosasto

kirjojen k.
отдел обработки книг

käsittelyvaiheet

kirjan k.
путь книги в процессе обработки
lukijan tilauksen k.
путь читательского требования

käteiskauppa

торговля за наличный счёт

käteismaksu

уплата наличными

käteismyynti

продажа за наличные (~за наличный расчёт)

kävijä

посетитель

kävijämäärä

lukusalin k.
посещаемость читального зала

käynti

kirjastonhoitajien k. lukijain parissa
выезд библиотекарей на места

käyntitilasto

статистика посещаемости

lukijain k.
учёт посещаемости читателей

käyristynyt

загнутый

käytettävyys

kokoelman k.
надёжность фонда

käytettävyyskerroin

kirjastojen k.
коэффициент доступности библиотек

käytettävä

asettaa k-ksi
предоставлять в распоряжение
käytettävissä oleva
наличный
olla käytettävissä
иметься в распоряжении
vähän k.
малоспрашиваемый

käyttäjä

kirjaston k.
абонент (~читатель) библиотеки
yksilöllinen bibliografiainformaation k.
индивидуальный потребитель библиографической информации

käyttäjännumero

kirjaston k.
номер пользующегося библиотекой

käyttää (hyväksi, hyödyksi)

k. kirjallisuutta
пользоваться литературой

käyttö

bibliografian k. joukkotyössä
использование библиографии в массовой работе
kirjavarantojen keskinäinen, vastavuoroinen k.
взаимоиспользование книжных фондов
kirjojen k.
книгоиспользование
kokoelman k.
использование фонда
käytössä oleva
используемый
käytössä ollut
бывший в употреблении
käytöstä poistunut
вышедший из употребления
luovuttaa k-ön
предоставлять в распоряжение
lyhytaikaiseen k-ön
для кратковременного пользования
maksuton k.
бесплатное пользование
olla kovassa käytössä
пользоваться большим спросом
olla käytössä
быть в обращении
paikalla tapahtuvaan k-ön
для пользования на месте
poistua käytöstä
выходить из употребления
sisäistä k-ä varten
для внутренного пользования
yleiseen k-ön
для общего пользования

käyttöaika

срок пользования

käyttöaste

kokoelman k.
степень использования фонда

käyttöfrekvenssi

обращаемость; посещаемость; частота спроса; читаемость

keskimääräinen k.
средняя посещаемость
kokoelman k.
обращаемость фонда

käyttöikä

kirjan k.
срок службы книги

käyttökappale

henkilökohtainen k.
экземпляр для личного пользования

käyttökiintiö

kokoelman k.
изношенность фонда

käyttökirjallisuus

потребительская литература

käyttökirjasto

рабочая библиотека

käyttökokoelma

действующий фонд

käyttökortisto

asia(sana)luettelon k.
рабочая картотека к предметному каталогу

käyttölupa

kirjaston k.
разрешение на пользование библиотекой

käyttömahdollisuus

bibliografioiden k.
библиографический подход

käyttömuoto

kirjaston k.
форма пользования библиотекой

käyttömääräys

kirjaston käyttömääräykset
правила пользования библиотекой
lukusalin käyttömääräykset
порядок пользования читальным залом

käyttöohje

luettelon k-et
инструкции по пользованию каталогом

käyttöoikeus

kirjastojen vapaa k.
общедоступность библиотек
teosten k.
право на использование произведений

käyttöotsikko

рабочий заголовок

käyttörajoitus

kirjallisuuden k.
ограничение пользования литературой

käyttötarkoitus

julkaisun k.
целевое назначение издания

käyttötaulukko

luokituksen käyttötaulukot
рабочие таблицы классификации

käyttöteho

kokoelman k.
надёжность фонда

käyttötiheys

обращаемость; частота спроса; читаемость

kirjojen paikallinen k.
обращаемость книг среди местного населения

käyttötottumus

kirjaston käyttötottumukset
навыки пользования библиотекой

käyttöönotto

automaation ja koneistuksen k. kirjastotekniikassa
внедрение автоматизации и механизации в библиотечные процессы

käytävä

hyllyjen välinen k.
проход между полками (~стеллажами)

käännettävyys

indeksien k.
обратимость индексов

käännös

перевод

auktorisoitu, valtuutettu k.
авторизованный перевод
autenttinen k.
аутентичный (~официальный) перевод
ilmestyä käännöksenä
выходить в переводе
kirjallinen k.
литературный перевод
k. takaisin alkukieleen
обратный перевод
laatia k.
делать перевод
lyhennetty k.
сокращённый перевод
samanaikaisesti ilmestyvä k.
одновременно издаваемый перевод
sananmukainen, tarkka k.
подстрочный перевод
tekijän (itsensä laatima) k.
авторский перевод
täysin vastaava k.
адекватный перевод
vapaa k.
вольный (~свободный) перевод
virallinen k.
официальный перевод

käännösjulkaisu

переводное издание

käännöskirja

переводная книга

käännöskirjallisuus

переводная литература

käännöskokoelma

сборник (~фонд) переводов

käännöskortisto

картотека переводов

käännösoikeus

право на перевод

k. pidätetään
право перевода сохранено

käännösoikeussopimus

tekijän k.
авторский лицензионный договор

käännösromaani

переводный роман

käännössanakirja

erikoisalan k.
специальный переводный словарь

käännössopimus

договор на перевод

käännöstoimitus

редакция переводов

käännösyksikkö

единица перевода

käänteisindeksi

инвертированный индекс

käänteisjärjestys

asia(sana)otsikon k.
инверсия в предметной рубрике

käänteisnimiö

инвертированное заглавие

käänteissalanimi

ананим

käänteissanajärjestys

tekstin k.
инвертирование текста

käänteissanakirja

обратный словарь

käänteisviittaus

обратная ссылка

käänteisyys

otsikon k.
инверсия заглавия

kääntäjä

переводчик

kääntäminen

перевод

k. kielletty
перевод воспрещён

kääntää

1) (= muuttaa suuntaa) перевёртывать; 2) (= kielestä toiseen) делать перевод; переводить

k. lehteä, sivua
перевёртывать страницу

kääntöpuoli

ин-версо; оборот; оборотная сторона

kääntöpuolella
на обороте
nimiölehden k.
оборот титульного листа
sivun k.
оборот страницы

kääpiökirja

книга с большой палец; книга-лилипут

kääpiökoko

формат-лилипут

köyhäsisältöinen

бедный содержанием