Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto:K

  From Sanat

  ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

  kaappi

  шкаф(чик)

  kaksirivinen k.
  двойной шкаф

  kaavajäljentäminen

  копирование при помощи трафаретов

  kaavake

  форма; формуляр

  kaavapainanta

  трафаретная печать

  kaavapainantamenetelmä

  способ трафаретной печати

  kaaviokartta

  схематическая (~эскизная) карта; карта-схема; картосхема

  kaaviokuva

  выкройка; схема

  kabinetti

  kirjastotieteen k.
  кабинет библиотековедения

  kabinettikirjasto

  кабинетская библиотека

  kadoksiin

  joutua k.
  пропадать

  kadonnut

  утерянный; утраченный

  inventaarin mukaan katsotaan kadonneeksi
  по инвентарю числится утраченной
  kirja on k.
  книга утеряна
  pidetään kadonneena
  числится утраченной

  kadota

  пропадать

  kadottaa

  терять

  kadottaminen

  kirjojen k.
  пропажа книг

  kahdeksanneskoko, kahdeksantaite

  в восьмую долю; октаво; размер октав; формат в восьмушку

  kahdeksantoistataite

  в восемнадцатую долю; октодесимо; октодец

  kahvitahra

  пятно от кофе

  kaikki

  k. (mitä on) ilmestynyt
  всё, что вышло (~появилось в свет)

  kaksi

  kahden kuukauden (pituinen), kerran kahdessa kuukaudessa ilmestyvä
  двухмесячный
  kahden vuoden, kaksi vuotta kestävä, kerran kahdessa vuodessa ilmestyvä
  двухгодичный
  kerran kahdessa viikossa ilmestyvä
  двухнедельный

  kaksikerroksinen

  двухъярусный

  kaksikielinen

  двуязычный

  kaksikorttijärjestelmä

  lainauksen k.
  двухкарточная абонементная система

  kaksikuukautinen

  двухмесячный

  kaksikymmentäneljätaite

  вицедесимо-кварто; в двадцать четвёртую долю листа

  kaksilehtinen (painate)

  бифолиат

  kaksinidoksinen

  двухтомный

  kaksinkertaistaa

  k. aikakauslehtien numeromäärä
  сдваивать номера журналов

  kaksinumeroinen

  двузначный

  kaksiosainen

  двухсекционный; двухтомный; в двух томах

  k. (kokooma)teos
  двухтомник

  kaksiosastoinen

  двухсекционный

  kaksipalstainen

  двухколонный; двухколоночный; двухполосной; в две колонки; в два столбца

  kaksipuolinen

  двойной; двусторонний; опистографический; перекрёстный

  kaksirivinen

  с двумя интервалами

  kaksisivuinen

  распашной

  kaksisävypainanta

  двухтоновая печать

  kaksitaite, kaksitaitteiskoko

  ин-фолио; (размер) фолио; формат в лист

  kaksitoistataite, kaksitoistataitteiskoko

  в двенадцатую долю

  kaksittainen

  сдвоенный

  kaksivaiheinen

  двуступенчатый

  kaksiviikkoinen

  двухнедельный

  kaksivuotinen

  двухгодичный

  kaksivärikuvitus

  двухтоновая иллюстрация

  kaksivärinen

  двухкрасочный; двухцветный

  kaksiväriseksi
  в две краски

  kaksiväripainanta

  анаглифическая (~двухтоновая) печать

  kaksiväripainatteet

  двухцветная печать

  kaksoisesilehti

  двойной форзац

  kaksois(etu)nimi

  двойное (~составное) личное имя

  kaksoiskappale

  дублет; дубликат; дублетный экземпляр

  kirjastokortin k.
  дубликат читательского билета
  käsikirjoituksen k.
  дубликат рукописи
  vaihtoon tarkoitetut k-et
  дублеты, подлежащие обмену

  kaksoiskappalekokoelma

  дублетный фонд

  kaksoiskappaleluettelo

  каталог дублетов

  kaksoiskirjakotelo

  двойной книжный футляр

  kaksoiskoko

  двухдольный формат

  kaksoiskuvailu

  дублирующее описание

  kaksoislehti

  двойной лист

  kaksoisnidos

  двухтомник

  kaksoisnimiölehti

  второй (~двойной; разворотный; распашной) титульный лист

  kaksoisnumero

  сдвоенный выпуск; двойной (~сдвоенный) номер

  kaksoisnumerointi

  двойная нумерация

  kaksoisnyörinidonta

  шитьё на двойных шнурах

  kaksoisosa

  двойной том

  kaksoisotsikko

  двойной титул

  kaksoispainanta

  сдвоенная печать

  kaksoispainos

  двойное издание

  kaksoispalsta

  колонка двойной ширины

  kaksoispisteindeksi

  индекс, образованный двоеточием

  kaksoispisteluokitus

  классификация двоеточием (при помощи двоеточия)

  kaksoissidos

  1) составной переплёт; 2) двойной том

  kaksois(suku)nimi

  двойная (~составная) фамилия

  kaksoistaulukko

  сдвоенная (~строенная) таблица

  kaksoistitteli

  двойной титул

  kaksoisviittaus

  двойная ссылка

  kalendaarinen

  календарный

  kalenteri

  календарь

  kirkollinen k.
  церковный календарь
  koululaisen k.
  календарь для школьника
  naisten k.
  календарь для женщин

  kalenterinmukainen

  календарный

  kalkio

  калька

  kalkioida

  калькировать

  kalkiointi

  калькирование

  kalkyloida

  калькулировать

  kalkyyli

  калькуляция

  kallis(hintainen)

  дорогой; дорогостоящий

  kamari

  камера

  kamarinuottikirjallisuus

  камерная нотная литература

  kammio

  кабина; камера

  kampanja

  johtaa, vetää k-a
  проводить кампанию

  kangaspainatus

  печатание на ткани

  kangaspäällysteinen

  (цельно)тканевый

  kangassidos

  матерчатый (~тканевый) переплёт

  kannanotto

  lukijain k.
  читательская установка

  kanneton

  без обложки

  kannustin

  lukemisen kannustimet
  стимулы чтения

  kansallisbibliografia

  национальная библиография

  kansalliskirjallisuus

  национальная литература

  kansalliskirjasto

  национальная библиотека; национальное книгохранилище

  kansanjulkaisu

  народное издание

  kansankirja

  народная книга

  kansankirjakauppa

  народный книжный магазин

  kansankirjasto

  народная библиотека

  kansanpainos

  дешёвое (~популярное) издание

  kansanrunouskokoelma

  собрание фольклора

  kansantajuinen

  популярный

  kansi

  крышка (книги; переплёта); обложка; покрышка; сторонка

  aihekohtainen k.
  сюжетная обложка
  ilman kantta
  без обложки
  k. säilytetty sidonnassa
  обложка приплетена; с вплетённой обложкой
  k-in sitominen
  вставка в обложку
  (kirjan) kannet
  переплёт
  koristelematon, tyhjä k.
  немая обложка
  kustantamon kannet
  издательская обложка
  kuvitettu k.
  иллюстративная (~иллюстрационная;иллюстрированная; художественная) обложка
  ladottu k.
  наборная обложка
  reprodusoitu k.
  репродукционная обложка
  vuosikerran kannet
  обложка для комплекта

  kansikko

  скоросшиватель

  kansilehti

  irrallinen k.
  суреробложка
  irtoavat kansilehdet
  отстающие листы обложки

  kansimalli

  макет крышки

  kansimateriaali

  материал для обложки

  kansinimiö

  заглавие на обложке; обложечное заглавие; титул на обложке

  kansio

  альбом-папка; папка; фолдер

  pystysäilytysaineiston k.
  папка для материалов вертикального хранения

  kansioluettelo

  альбомный каталог; каталог-альбом

  kansiotsikko

  заглавие на обложке; обложечное заглавие

  kansipiirros

  рисунок на обложке (~переплёте); обложечный рисунок

  kansisidos

  переплётная крышка

  koristelematon k.
  слепая крышка переплёта
  moniosainen k.
  составная переплётная крышка
  yhtenäinen k.
  сплошная переплётная крышка

  kansisivu

  страница обложки

  kansittaa

  снабжать обложкой

  kansittaminen

  вставка в обложку; крытьё

  kansitunnus

  шифр на переплёте книги

  kansitus

  крытьё

  kirjan k.
  вставка книжного блока в переплётную крышку
  tavallinen k.
  обыкновенное крытьё

  kantaja

  sanomalehtien k.
  разносчик газет

  kantakappale

  первый экземпляр

  kantakirjasto

  фундаментальная библиотека

  kantakortti

  мастер-карта

  kantapainos

  первое (~первоначальное) издание

  kantareikäkortti

  постоянная перфокарта

  kantolaite, -teline

  kirjojen k.
  лоток для переноски книг

  kapasiteetti

  hyllyjen k. neliömetreinä
  метраж полок
  (kirja)hyllyjen k.
  ёмкость полок
  kirjastoverkon k.
  мощность библиотечной сети
  luokituksen k.
  ёмкость классификации
  reikäkortin k.
  ёмкость перфокарты

  kappale

  1) абзац; отрезок; раздел; 2) экземпляр

  ainoa k.
  уникум; единственный экземпляр
  antikvaarinen k.
  букинистический экземпляр
  aukileikkaamaton, avaamaton k.
  экземпляр с необрезанными полями (~с неразрезанными листами)
  defekti, vajavainen, viallinen k.
  дефектный экземпляр
  epätäydellinen k.
  некомплектный экземпляр
  erinomaisesti säilynyt k.
  экземпляр в образцовой сохранности
  julkaisun ainoa k.
  уникальный экземпляр издания
  (kirjan) k.
  глава; раздел книги
  nimikirjoituksella varustettu k.
  экземпляр с автографом автора
  numeroitu k.
  нумерованный экземпляр
  sensuroitu k.
  цензурный экземпляр
  sitomaton k.
  сырой экземпляр
  tilaamaton k.
  незаказанный экземпляр
  ylimääräinen k.
  лишний (~сверхкомплектный) экземпляр

  kappalehinta

  стоимость (~цена) одного экземпляра

  kappalemäärä

  инвентарь; количество экземпляров; тираж; экземплярность

  jäljellä oleva k.
  запас
  lisätty k.
  повышенная экземплярность
  varastossa oleva k.
  складская наличность; состав

  kappalemääräluettelo

  указатель экземплярности

  karhuta

  рекламировать

  karhuttava

  рекламируемый

  karsia

  отбирать

  karsinta

  отбор; отсев

  kirjallisuuden k.
  отбор дитературы
  painettujen korttien k.
  отсев печатных карточек

  kartasto

  атлас

  maantieteen k.
  географический атлас

  kartastokaappi

  шкаф для хранения атласов

  kartastokoko

  атласный формат

  kartastomainen

  атласный

  kartografia

  картография

  kartografinen

  картографический

  kartogrammi

  картограмма

  kartonkikantinen

  kartonkikantisena
  в картонном переплёте

  kartonkikotelo

  картонаж; картонная коробка

  kartonkinen

  картонный; папочный

  kartonkisidos

  картонный переплёт

  kartoteekki

  картотека

  kartta

  карта; план

  fyysinen k.
  физическая карта
  hallinnollinen k.
  административная карта
  k. mittakaavassa 1
  1.000.000 : миллионка
  kaupungin k.
  городской план; план города
  kokoontaitettava k.
  складная карта
  koottava, moniosainen k.
  сборная карта
  maantieteellinen k.
  географическая карта
  poliittinen k.
  политическая карта
  sokea k.
  контурная (~немая; слепая) карта
  taitettava k.
  планшетная (~сборная) карта
  tyhjä k.
  немая (~слепая) карта
  tähtitieteellinen k.
  звёздная карта; карта звёздного неба

  kartta-aineisto

  картографические материалы

  kartta(-aineisto)bibliografia

  библиография картографических материалов

  karttahakemisto

  ключ к карте

  karttajulkaisu

  картографическое издание

  karttakirja

  атлас

  karttakokoelma

  собрание географических карт; фонд картографических материалов

  karttakustantaja

  издатель (географических) карт

  karttakustantamo

  издательство (географических) карт

  karttaluettelo

  каталог (географических) карт

  karttaluonnos

  карта-схема

  karttamerkki

  картографический сигнальный флажок

  karttamerkit
  условные знаки карты

  karttanimistö

  номенклатура карты

  karttaosasto

  отдел картографии (~картографических изданий); картографический отдел

  karttapainanta

  картопечатание; картографическая печать

  karttapallo

  глобус

  karttapöytä

  стол для географических карт

  karttateline

  картодержатель

  karttateos

  картографическое произведение

  karttavarasto

  картохранилище

  karttuva

  растущий

  kartulaari

  картулярий

  kartunta

  возрастание; (при)рост; увеличение

  kirjakokoelmien k.
  увеличение книжных фондов
  kokoelman k.
  (при)рост фонда

  kartuntakirja

  акцессионная (~инвентарная) книга

  kartuntaluettelo

  инвентарный каталог

  kartuntanumero

  акцессионный (~регистрационный) номер

  kartuntanumerojärjestys

  kartuntanumerojärjestyksessä
  в порядке инвентарных номеров

  kartuntanumeroluettelo

  опись инвентарных номеров

  kartuntarekisteri

  запись новых поступлений

  kartuntatilasto

  статистика поступлений

  kaskukirja

  книга острот (~шуток)

  kasvatuskirjasto

  культурно-просветительная библиотека

  kasvava

  растущий

  kasvikuvasto

  ботанический атлас

  kasvu

  lukemisfrekvenssin k.
  увеличение читаемости

  katalogi

  каталог

  kategoria

  категория

  kategoria-analyysi

  In categorization

  категориальный анализ

  kategoriasynteesi

  категориальный синтез

  kat(e)kismus

  катехизис

  katkelma

  отрывок; фрагмент

  katsaus

  изложение; обзор; обозрение; ревю; экспозе

  bibliografinen k.
  библиографический обзор
  biobibliografinen k.
  биобиблиографический обзор
  henkilöbibliografinen k.
  персональный библиографический обзор

  katsausinformaatio

  обзорная информация

  katsausjulkaisu

  обзорное издание

  katsausmainen

  обзорный

  katsausseloste

  обзорный реферат

  katsella

  k. kirjoja hyllyjen äärellä
  просматривать книги у полок

  katselmus

  (o)смотр

  katseltava

  k-ksi
  на осмотр

  katselu

  обозрение; просмотр

  katselulaite

  diakuvien, rainojen k.
  аппарат для просмотра диапозитивов, диафильмов

  katsoa

  katso!
  смотри!
  katso edelle, ylle!
  смотри выше!
  katso (lehden) kääntöpuolta!
  смотри на обороте (листа)!
  katso myös!
  смотри также!

  kattavuus

  bibliografian k.
  библиографический охват
  kirjastopalvelujen k.
  охват библиотечным обслуживанием
  kokoelman kronologinen k.
  хронологическая глубина фонда
  lähteiden k.
  полнота охвата источников

  katukauppa

  kirjojen k.
  продажа книг вразнос

  katulehdistö

  бульварная пресса

  katumyynti

  kirjojen k.
  лоточная книжная торговля

  katumyyntipöytä

  kirjojen k.
  столик для уличной распродажи книг

  kauhuromaani

  роман тайн и ужасов

  kaukoladonta

  теленабор

  kaukolaina

  antaa k-ksi kotimaahan
  выдавать по межбиблиотечному абонементу
  antaa k-ksi ulkomaille
  выдавать по международному абонементу
  k. toiseen kaupunkiin
  выдача по иногородному абонементу

  kaukolainaaja

  заочный абонент

  kauko(laina)palvelu(tilaus)

  межбиблиотечный абонемент

  kaukolaina(tilaus)

  заочный абонемент

  kirjeellinen k.
  межбиблиотечный заочный абонемент

  kaukolainaus

  иногородный абонемент

  kaukolainausosasto

  отдел межбиблиотечного абонемента

  kaukopalvelukeskus

  kirjastojen k.
  центр межбиблиотечного абонемента

  kaukopalvelutilaus

  иногороднее требование

  kaukopalvelutoimisto

  kirjaston k.
  заочный библиотечный абонемент

  kaunokirjallinen

  беллетристический; литературно-художественный

  kaunokirjallisuus

  беллетристика; изящная (~художественная) литература

  suorasanainen k.
  повествовательная художественная литература

  kaunokirjallisuusjulkaisu

  литературно-художественное издание

  kaunokirjallisuuskokoelma

  фонд беллетристики

  kaunoladelma

  акцидентный шрифт

  kaupaksikäymätön

  неходовой

  kaupallinen

  коммерческий; торговый

  kaupankäynti

  торговля

  kaupinta

  комиссия

  kaupitella

  продавать

  kaupitsija

  комиссионер

  kauppa

  ei kaupassa, puuttuu kaupasta
  нет в магазине
  kaupaksi käyvä
  ходкий; ходовой
  vanhojen kirjojen k.
  антиквариат

  kauppa-ala

  торговля

  kauppahuone

  торговый дом

  kauppakoju

  лавка; ларёк

  kauppaosoitekirja

  коммерческая адресная книга

  kauppavaihto

  kirjan, kirjojen k.
  книгооборот; книжный оборот

  kauppias

  vanhojen kirjojen k.
  букинист

  kaupunginkirjasto

  городская библиотека

  kaupunkienvälinen

  междугородный

  kaupustelu

  kirjojen k. ulkosalla
  книжный развал

  kausi

  период; фаза

  kausibibliografia

  библиография литературы определённого периода

  kausijulkaisu

  периодическое издание

  epäsäännöllinen k.

  издание с неопределённой периодичностью

  k-t
  периодика; периодическая печать
  kerran kahdessa kuukaudessa ilmestyvä k.
  двухмесячник
  kerran kahdessa viikossa ilmestyvä k.
  двухнедельник
  säännöllisesti saapuvat k-t
  текущая периодика
  tieteellisten seurojen k-t
  периодика научных (~учёных) обществ

  kausijulkaisuhakemisto

  указатель периодических изданий (периодики)

  kausijulkaisukirjasto

  библиотека периодических изданий (периодики)

  kausijulkaisukokoelma

  собрание периодических изданий

  kausijulkaisukortisto

  картотека периодических изданий

  kausijulkaisukotelo

  коробка для периодики

  kausijulkaisuluettelo

  каталог периодических изданий (~периодики)

  kausijulkaisunäyttely

  выставка периодики

  kausijulkaisuosasto

  отдел периодических изданий

  kausijulkaisutietojärjestelmä

  kansainvälinen k.
  международная система данных периодических изданий

  kausiliite

  периодическое приложение

  kautsupaino

  каучуковая печать

  kehtopainate

  инкунабула; палеотип

  kehysotsikko

  заглавие в рамке

  keittokirja

  кулинарная (~поваренная) книга

  keksintöluokitus

  классификация изобретений

  kellarivarasto

  подвальное хранилище

  kellastua

  желтеть

  kellastuminen

  пожелтение

  kellastunut

  пожелтевший; пожелтелый

  kelmu

  целлофан

  kelmukansi

  покрышка из целлофана

  kelmupäällys

  целлофановая обёртка

  kelmutettu

  целлофанированный

  kelmuttaa

  целлофанировать

  kelmutus

  целлофанирование

  kelpaamaton

  sidottavaksi k.
  непригодный для переплёта

  keltainen

  käydä keltaiseksi
  желтеть

  kerho

  kirjanystäväin k.
  клуб книголюбов (~любителей книги)

  kerhokirjasto

  (при)клубная библиотека

  kerros

  этаж; ярус

  kerta

  kaksi k-a kuussa
  два раза в месяц
  kerran kahdessa vuodessa
  раз в два года

  kertajulkaisu

  разовое издание

  kertapainos

  kausijulkaisun k.
  разовый тираж периодического издания

  kertapääsylupa

  lukijan k.
  разовый пропуск для читателя

  kertomakirjallisuus

  повествовательная художественная литература

  kertomateos

  laaja k.
  эпопея; эпос

  kertomus

  рассказ

  kirjallinen k.
  литературный эскиз
  leikillinen k.
  юмореска

  kertomuskokoelma

  сборник рассказов

  keräilijä

  exlibriksien k.
  коллекционер экслибрисов; собиратель книжных знаков; экслибрисист
  kirjasidosten k.
  коллекционер книжных переплётов
  kirjojen k.
  библиофил; книгособиратель; коллекционер (~сборщик; собиратель) книг

  keräilijäpainos

  библиофильское издание

  keräily

  kirjojen k.
  библиофилия; книгособирательство; собирание книг

  keräilyharvinaisuus

  библиофильская редкость

  keräilykirja

  библиофильская книга

  keräilykuukausi

  kirjojen k.
  месячник по сбору книг

  kerätä

  k. kirjan aineistoa
  собирать материал для книги

  keräysrynnäkkö

  kirjojen k.
  кампания по сбору книг

  keskeyttää

  k. lainausoikeus määräajaksi
  приостанавливать право пользования абонементом

  keskikoko

  средний формат

  keskikokoinen

  средний

  keskikoulukirjasto

  библиотека средней школы

  keskimäärä

  kirjalainojen k. henkeä kohti
  среднее число книговыдач на душу населения

  keskimäärä(is)painos

  nimekkeen k.
  средний тираж названия

  keskinäissuhde

  kokoelman osien k.
  соотношение разделов фонда

  keskioktaavo

  среднее октаво

  keskitys

  kirjastoverkon k.
  централизация библиотечной сети (~сети библиотек)

  keskus

  узел; центр

  kansainvälisen julkaisujenvaihdon k.
  центр международного книгообмена
  kirjastotieteen ja bibliografian metodinen k.
  методический центр в области библиотековедения и библиографии

  keskushakutiedosto

  центральный справочный аппарат

  keskuskirjasto

  центральная библиотека

  erikoisalan k.
  центральная отраслевая библиотека
  kaupungin k.
  центральная городская библиотека
  keskitetyn kirjastojärjestelmän k.
  центральная библиотека централизованной библиотечной системы
  teknistieteellinen k.
  центральная научно-техническая библиотека

  keskuskokoelma

  центральный фонд

  keskuskollektori

  tieteellisten kirjastojen k.
  центральный коллектор научных библиотек

  keskusluettelo

  центральный каталог

  keskusluettelointitoimisto

  бюро центральной каталогизации

  keskustelu

  henkilökohtainen k. lukijan kanssa
  беседа с индивидуальным читателем

  keskusteluaineisto

  дискуссионный материал

  keskusteluartikkeli

  дискуссионная статья

  keskustelufoorumi

  lukijoiden avoin k.
  открытая трибуна читателей

  keskustelukokoelma

  kirjallinen k.
  аналекты

  keskusteluopas

  разговорник

  keskustelutilaisuus

  kirjoja koskeva k.
  диспут о книгах

  keskustiedotustoimisto

  teknistieteellinen k.
  центральное бюро научно-технической информации

  keskustukkumyyntivarasto

  kirjojen k.
  центральная оптовая книжная база

  keskusvirasto

  bibliografinen keskusvirasto
  библиографический центр

  kesto(aika)

  kirjan k.
  срок службы книги
  kirjastotyön k.
  стаж библиотечной работы
  tekijänoikeuden k.
  срок действия авторского права
  uutuuksien käsittelyn k.
  длительность обработки новых поступлений

  kestotilaajaluettelo

  список постоянных подписчиков

  kestotilaus

  заказ (~подписка) на длительный срок; постоянный заказ; постоянная подписка

  kesälukusali

  летний читальный зал; летняя читальня

  ketju

  In categorization
  johdonmukaisesti alisteisten jaotusten k.
  цепь последовательно соподчинённых делений

  ketjumenetelmä

  hakemiston laatimisen k.
  цепной метод составления указателя

  kevytlukemisto

  книга для лёгкого чтения

  kielenkorjaaja

  правщик

  kielenmukainen

  языковой

  kieli

  vieras k.
  иностранный язык

  kieli- ja kirjallisuustiede

  словесность

  kielihakemisto

  языковой указатель

  kielikartasto

  лингвистический атлас; атлас языков

  kielitieteellinen

  лингвистический; филологический

  kielletty

  запрещённый

  kielto

  запрещение

  kumota, poistaa k.
  снимать запрещение

  kieltäytyä

  k. toimittamasta
  отказывать

  kierrekansio

  альбом-вертушка

  kierrenidonta

  соединение блока спиралью

  kierresidonta

  скрепление спиралью; спиральное скрепление

  kierrätys

  korrehtuurin k.
  корректурный обмен

  kierto

  järjestelmänsisäinen kokoelman k.
  внутрисистемная циркуляция фонда

  kiertohakemisto

  указатель-турникет

  kiertokulku

  kirjan, kirjojen k.
  книгооборот; книжный оборот

  kiertokysely

  опрос

  kiertonopeus

  kirjojen k.
  расходимость книг

  kiihotuslehti(nen)

  жёлтая газета; агитационная листовка; жёлтый листок

  kiillottaa

  k. kannet
  лакировать обложку

  kiiltopainate

  глянцевый отпечаток

  kiiltosidos

  эмалевый переплёт

  kiinnikehakanen, -solki

  sidoksen k.
  аграф

  kiinniliimautuminen

  tekstisivujen k.
  заклейка текста

  kiinnittäminen

  arkkinipun kansiin kiinnittäminen
  скрепление блока с переплётом

  kiinnittää

  k. kangassidokseen, kloottiin
  прикреплять на матерчатом фальчике
  k. kirjantasku
  прикреплять карманчик

  kiinnitys

  arkkivihkojen k.
  скрепление тетрадей
  langaton, ompeleeton k.
  бесшвейное скрепление

  kiinnostava

  занимательный

  kiinnostuneisuus

  заинтересованность

  kiinnostunut

  kirjoista k.
  интересующийся книгами

  kiintohylly

  неподвижная полка

  kiintymys

  k. kirjoihin
  любовь к книгам

  kiistakirjoitus

  дискуссионная (~полемическая) брошюра; полемическая записка; полемическое произведение

  kilometri

  (hyllyn) tilavuus (vetävyys) kilometreinä
  километраж

  kilpailu

  k. parhaan kirjaston arvonimestä
  конкурс на лучшую библиотеку
  k. parhaasta kirjasta
  конкурс (~соревнование) на лучшую книгу
  k. parhaasta lukijasta
  конкурс на лучшего читателя

  kilpailukatselmus

  kirjastojen k.
  смотр-конкурс библиотек

  kinodokumentti

  кинодокумент

  kinofilmi

  киноплёнка

  kirja

  книга; книжка

  aihepiiriltään suppea-alainen k.
  книга узко ограниченной тематики
  ainoalaatuinen k.
  уникальная книга
  ajankohtainen k.
  злободневная книга
  alennushintainen k.
  удешевлённая (~уценённая) книга
  alkukielinen k.
  книга на языке оригинала
  anopistografinen k.
  анопистографическая книга; книга с односторонним текстом
  antikvaarinen k.
  антикварная (~букинистическая; комиссионная; подержанная; старая) книга
  arkkeina oleva k.
  книга в листах
  arvosteltava k.
  рецензируемая книга
  aukileikkaamaton, avaamaton k.
  необрезанная (~неразрезанная) книга
  avohyllykokoelmaan valitut k-t
  книги, выделенные для открытого доступа
  bibliofiilinen k.
  библиофильская книга
  Braillen k.
  брайлевская книга
  ei lainattavissa oleva k.
  книга, не подлежащая выдаче
  ensisijaisesti ostettavat k-t
  книги, подлежащие первоочередной закупке
  entisöity k.
  реставрированная книга
  epäsuosittu k.
  непопулярная книга
  epätavallisen kokoinen k.
  книга необычного формата
  erikoisalan k.
  специальная книга; книга по какой-либо специальности
  erikoiset, epätavalliset k-t
  курьёза
  erillisenä k-na
  отдельной книгой
  erityisen suurikokoinen k.
  книга особо большого формата
  erääntynyt k.
  просроченная книга
  esikoululaisten k.
  книга для дошкольников
  foliokokoinen k.
  книга в лист; книга особо большого формата; (книга-)фолиант; фолио
  harvinainen k.
  редкая книга
  helppohintainen k.
  лубочная книга; книга, рассчитанная на дешёвый успех
  helppolukuinen k.
  удобочитаемая книга
  helppotajuinen k.
  популярная книга; книга, написанная простым языком
  hylätty k.
  (за)бракованная книга
  hyvin kaupaksi menevä k.
  ходкая (~ходовая) книга
  hyvin säilynyt k.
  хорошо сохранившаяся книга
  ilmestyä erillisenä k-na
  выходить отдельной книгой
  inventoimaton k.
  неинвентаризованная книга
  isokokoinen k.
  книга большого объёма (~формата); книга-фолиант
  jatkuvasti lainassa oleva k.
  книга, постоянно находящаяся в обращении
  kadonneen tilalle saatu k.
  книга взамен утраченной
  kadonnut k.
  утраченная книга
  kaksipuolispainatteinen k.
  опистографическая книга
  kaksitaitteinen k.
  книга в лист
  kallis(hintainen) k.
  дорогостоящая книга
  kanneton k.
  книга без переплёта
  kansallinen k.
  национальная книга
  kansalliselle vähemmistölle tarkoitettu k.
  книга для национального меньшинства
  kansantajuinen k.
  популярная книга
  kaupaksikäymätön k.
  неходовая книга
  kaupintasopimuksella myytävä k.
  комиссионная книга
  kielletty k.
  запрещённая книга
  kiinnostava k.
  книга любопытного характера
  kiinteään tiliin ostetut k-t
  основной книжный склад
  k. ei ole paikallaan
  книги нет на месте
  k., josta on paljon varauksia
  книга, на которую имеется большая очередь
  k., jota ei lainata kotiin
  книга, не выдаваемая на дом
  k. on lukijalle varattuna .... asti
  книга будет числиться за читателем до ...
  k. (paperimittana)
  десть
  k. postitse
  книга-почтой
  k-an sisältyvä
  внутрикнижный
  k-n ikä
  возраст книги
  k-n laajuinen (paperimittana)
  дестной
  kirjan lainaaminen (= lainaksi antaminen)
  выдача книги (на дом)
  k-n lainaaminen (= lainaksi ottaminen)
  взятие книги для пользования
  k-n (lainaus)merkki hyllyllä
  заместитель книги на полке
  k-n muodossa
  в виде книги
  k-n muotoilu, rakenne, ulkomuoto
  архитектоника книги
  k-n oheistiedot
  аппарат книги
  k-n vaikutus
  воздействие книги
  k-n yläreuna
  головка обреза книги
  k-na
  в виде книги
  kirjastokäsitelty k.
  библиотечно обработанная книга
  kirjaston kokoelmassa oleva k.
  книга, имеющаяся в фонде библиотеки
  kirjastosidoksena julkaistu k.
  книга, изданная в библиотечном переплёте
  kirjojen jakelu-, myyntivarasto
  книжная база
  kirjojen kauppavaihto
  книгооборот
  kirjojen keräilijä
  библиоман; библиофил; книгособиратель
  kirjojen keräily
  библиофилия; книгособирательство
  kirjojen keräilyvimma
  библиомания
  kirjojen keskustukkumyyntivarasto
  центральная оптовая книжная база
  kirjojen kiertokulku
  книгооборот
  kirjojen kotiinkanto, -kuljetus
  книгоноска
  kirjojen käyttö
  книгоиспользование
  kirjojen lainaaja
  берущий книги
  kirjojen levittäjä
  книгораспространитель
  kirjojen levittäminen, levitys
  книгораспространение
  kirjojen myynti
  книготорговля
  kirjojen myyntivarasto
  книжная база
  kirjojen määrä
  книгообеспеченность
  kirjojen tarve
  книжный голод
  kirjojen tukkuedustaja
  агент по оптовой продаже книг
  kirjojen tuntemus
  библиогнозия
  kirjojen tuntija
  библиогност
  kirjojen vaihtuvuus
  книгооборот
  kirjojen valinta
  выбор книг
  kirjojen varastelu
  библиоклептомания
  kirjojen vienti
  книгоэкспорт
  kirkkoslaaviksi Venäjällä ennen v. 1708 julkaistu k.
  старопечатная книга
  kirkkoslaavinkielinen k.
  церковнославянская книга
  kirkollinen k.
  церковная книга
  kirkon kieltämä ja harhaoppiseksi julistama k.
  ложная книга
  kohokirjasimin painettu k.
  книга, напечатанная рельефным шрифтом
  kokoontaitettava k.
  книга-раскладка
  kommentoida k-a
  высказывать мнение о книге
  korjattu k.
  реставрированная книга
  korvattu k.
  книга взамен утраченной
  kovakantinen k.
  книга в твёрдой обложке
  kultareunainen k.
  книга с позолоченными обрезами
  kulttuurikysymyksiä käsittelevät k-t
  книги по вопросам культуры
  kulunut k.
  изношенная книга
  kuukauden k.
  книга, избранная на месяц
  kuvitettu k.
  иллюстрированная книга
  kyrillisin kirjaimin painettu k.
  книга, напечатанная кириллицей
  kysytty k.
  книга повышенного спроса; ходкая (~ходовая) книга; книга, на которую имеется большая очередь
  käsinkirjoitettu k.
  рукописная книга
  käsitelty k.
  обработанная книга
  käsittelemätön k.
  необработанная книга
  käytetty k.
  букинистическая (~подержанная) книга
  käyttämätön, lainaamaton k.
  залежавшаяся книга
  käytössä ollut k.
  подержанная книга; книга, бывшая в употреблении
  laajalle lukijakunnalle tarkoitettu k.
  массовая книга; книга для массового читателя
  lahjaksi saatu k.
  подарочная книга
  lahjoitettu k.
  подаренная книга
  lainaksi annettava, lainattava k.
  книга, выдаваемая по абонементу
  lainaksi annettu, lainattu k.
  книга, выданная по абонементу
  lainata (= antaa lainaksi) kirjoja
  выдать книги по абонементу (~на дом)
  lainata (= ottaa lainaksi) kirjoja
  брать книги по абонементу
  lainausosaston k.
  книга отдела абонемента
  lausua mielipide k-sta
  высказывать мнение о книге
  lehdenmuotoinen, lehtimäinen k.
  книга-журнал
  leikkaamaton k.
  необрезанная книга
  leveämarginaalinen k.
  книга с широкими полями
  loppuunmyyty k.
  распроданная книга
  (luettelosta) poistamaton kadonnut k.
  несписанная утраченная книга
  (luettelosta) poistettu kadonnut k.
  списанная утраченная книга
  luettu k.
  ходкая (~ходовая) книга
  lukea k-a
  читать книгу
  lukea k-sta
  вычитать (~прочитать) в книге
  lukijain erikoisryhmille tarkoitetut k-t
  книги, выделенные для определённых групп читателей
  lukijalle varattu k.
  книга, отложенная для читателя
  lukusalin apukokoelman k.
  книга подсобного фонда читального зала
  luonteeltaan yleissivistävä k.
  книга общеобразовательного характера
  maallinen k.
  светская книга
  marginaaliton k.
  книга без полей
  merkilliset k-t
  курьёза
  merkitä k-an
  заносить в книгу
  metallihakasin vahvistettu k.
  книга, скрепленная металлическими скобками
  metrijärjestelmän k. (50 arkkia)
  метрическая десть
  mikrofilmattu, -kuvattu k.
  микрокнига
  mikroskooppinen k. (korkeus max. 4 cm)
  микроскопическая книга
  moderni k.
  современная книга
  moniosainen k.
  многотомник
  muokattavana oleva k.
  книга, находящаяся в обработке
  myymättä jääneet k-t
  нераспроданные книги
  myynnissä oleva k.
  книга, имеющаяся в продаже
  myyntikelpoinen k.
  товарный вид книги
  myöhässä oleva palauttamaton k.
  просроченная книга
  nahkaselkäinen k.
  книга с кожаным корешком
  nidottu k.
  книга в бумажном (~картонном) переплёте; сброшюрованная книга
  nimikirjoituksella varustettu k.
  книга с автографом
  nitomaton k.
  книга в листах; неброшюрованная книга
  nykyaikainen k.
  современная книга
  näytteillä oleva k.
  заместитель книги
  olla k-n muotoinen, näköinen
  иметь вид книги
  opistografinen k.
  опистографическая книга
  osina ilmestyvä k.
  книга, выходящая выпусками (~частями)
  paikalleen asettamaton k.
  нерасставленная книга
  paikalliskielinen k.
  книга на местном языке
  painettu k.
  печатная книга
  palauttaa k-t hyllyille
  возвращать книги на полки
  paljon luettava k.
  многочитаемая книга
  paperi-, pehmeäkantinen k.
  книга в бумажной обложке; книга в бумажном (~картонном; мягком) переплёте
  pienikokoinen k.
  книга малого формата
  ”puhuva” k.
  ”говорящая” книга
  päivänpolttava k.
  злободневная книга
  päällystetty k.
  книга в обёртке
  raamatun k.
  эпистола
  rekisteröimätön k.
  неинвентаризованная книга
  repaleinen, rikkinäinen k.
  рваная книга
  reunukseton k.
  книга без канта
  revitty k.
  порванная книга
  rikkiluettu k.
  зачитанная книга
  saatavissa oleva k.
  наличная книга
  samalle erikoislukijaryhmälle tarkoitetut k-t
  книги одного читательского назначения
  saman tekijän k-t
  книги того же автора
  samanmuotoiset k-t
  одинаковые по форме книги
  selailla k-a
  листать книгу
  selkeälukuinen, selkeästi painettu k.
  книга с чёткой печатью
  selkokielinen k.
  книга, написанная простым языком
  sidosasuinen, sidottu k.
  книга в переплёте; переплетённая книга
  siirreltävä k.
  портативная книга
  siirretty k.
  переставленная книга
  sisällyksetön k.
  бессодержательная книга
  sitomaton k.
  блок; непереплетённая книга; книга без переплёта
  sitomoon lähetettävä k.
  блок
  sivunumeroimaton k.
  книга без пагинации
  sivunumeroitu k.
  пагинированная книга
  soiva k.
  звучащая книга
  suojakansitettu k.
  книга в обёртке
  suojapäällystetty k.
  книга в суперобложке
  suosittu k.
  популярная книга
  syrjään pantu k.
  отложенная книга
  tekijän omistuskirjoituksella varustettu k.
  книга с посвящением автора
  tekijäryhmän kirjoittama k.
  книга, написанная авторским коллективом
  tekniikan, tekninen k.
  техническая книга
  tieteellinen k.
  научная книга
  tietopuolinen k.
  научно-познавательная книга
  tilaavievä k.
  книга большого объёма (~формата)
  tilata k.
  требовать книгу
  tilattavat k-t
  книги, распространяемые по подписке
  tilattu k.
  заказанная книга
  toispuoliskirjoitteinen k.
  анопистографическая книга; книга с односторонним текстом
  tuotannollinen, tuotantoa edistävä k.
  книга в помощь производству
  turmeltunut k.
  испорченная книга
  uniikki k.
  уникальная книга
  useasti kysytty k.
  часто спрашиваемая книга
  vahingoittunut k.
  испорченная (~повреждённая) книга
  vaihtamalla levitettävä k.
  книга, распространяемая в порядке (книго)обмена
  vaikeasti myytävä k.
  трудно реализуемая книга
  vaillinainen k.
  бракованная книга; нетоварный вид книги
  vajaalehtinen k.
  акефалическая книга
  vakava k.
  серьёзная книга
  valmennetun lukijan k.
  книга для подготовленного читателя
  vanha k.
  старая книга
  vanhanaikainen k.
  старинная книга
  vanhentunut k.
  устаревшая книга
  varastossa olevat k-t
  книги на складе
  (varastosta) loppunut k.
  разошедшаяся книга
  varattu k.
  отложенная книга
  vihkoina ilmestyvä k.
  книга, выходящая выпусками
  virheetön k.
  товарный вид книги
  vuoden parhaat k-t
  лучшие книги года
  välityssopimuksella myytävä k.
  комиссионная книга
  väärinsijoitettu k.
  заставленная книга
  yhteensidottu k.
  аллигат
  yhteiskuntapoliittinen k.
  общественно-политическая книга
  yksittäinen k.
  отдельная книга
  yleisluontoiset k-t
  общие книги
  yleistajuinen k.
  популярная книга

  kirja- ja kuvanäyttely

  книжно-иллюстративная выставка

  kirja- ja lehtikustantamo

  книжно-журнальное издательство

  kirja-aarteet

  книжные сокровища

  kirja-ala

  книжное дело

  k-n (liike)yritys
  книгопредприятие

  kirja-alennus

  скидка на книги

  kirjaamiskirja

  регистратурная (~регистрационная) книга

  kirjaamisosasto, -toimisto, kirjaamo

  регистратура

  kirja-antikviteetti

  книжная старина

  kirja-arpajaiset

  книжная лотерея

  kirja-arvostelu

  оценка книги; рецензия на книгу

  kirja-auto

  книжный автофургон

  kirjabasaari

  книжный базар (~развал)

  kirjabibliografia

  (внутри)книжная библиография; летопись книг

  kirjadekadi

  декада книги

  kirjaerä

  k. nähtäväksi
  партия книг на просмотр

  kirjaesite

  kortinmuotoinen k.
  проспект-открытка о книге

  kirjaesittely

  книжная аннотация

  kirjafestivaali

  праздник книги

  kirjagarnityyri

  книжная гарнитура

  kirjagraafikko

  оформитель книги

  kirjagrafiikka

  книжная графика

  kirjahankinnat

  книгоснабжение

  kirjaharrastus

  интерес к книгам; книголюбие

  kirjaharvinaisuus

  редкая книга; книжная редкость (~старина)

  kirjahissi

  книгоподъёмник; книжный подъёмник

  kirjahistoria

  история книги

  kirjahukka

  потеря книг

  kirjahullu

  библиоман; библиотаф

  kirjahuolto

  книгообеспечение; книгоснабжение; уход за книгами

  väestön k.
  обеспечивание населения книгой; обслуживание народа книгами

  kirjahuutokauppa

  аукцион книги

  (kirja)huutokauppaluettelo

  аукционный каталог

  kirjahygienia

  гигиена книг(и)

  kirjahylly

  книжная полка; книжный шкаф

  koottavat, moniosaiset k-t
  составные книжные полки
  pyörivä k.
  вращающийся книжный шкаф; вращающаяся этажерка

  kirjahyllykkö

  армарий; книжный стеллаж (~шкаф)

  yksipuolinen k.
  односторонний книжный стеллаж

  kirjahyllypöytä

  стол с полками для книг

  kirjahyönteinen

  вредитель книг; книжный вредитель

  kirjailija

  писатель

  humoristinen k.
  юморист
  klassinen k.
  писатель-классик
  satiirinen k.
  сатирик

  kirjailijanimi

  литературный псевдоним

  kirjailijatieto(sana)kirja

  словарь писателей

  kirjailmoitus

  объявление о книгах

  kirjailta

  вечер книги

  kirjaimisto

  азбука; алфавит

  glagoliittinen k.
  глаголический алфавит
  kirkkoslaavilainen k.
  церковно-славянский алфавит
  kyrillinen k.
  кирилловский алфавит; кириллица
  latina(la)inen k.
  латиница
  muinaisslaavilainen glagoliittinen k.
  глаголица

  kirjain

  буква; литера

  kirjain- ja numeroindeksointi

  буквенно-цифровое индексирование

  kirjain- ja numeroinformaatio

  алфавитно-цифровая информация

  kirjaindeksi

  индекс книги

  kirjainindeksointi

  алфавитная индексация; буквенное индексирование

  kirjainjohtokortti

  буквенный разделитель

  kirjainkoodi

  алфавитный код

  kirjainmerkki

  символ

  kirjainnumerointi

  азбучная (~литерная) нумерация

  kirjainotsikointi

  литерация

  kirjainsignumi

  буквенный индекс

  kirjajulkaisu

  книжное издание

  kirjajäljitelmä

  поддельная книга

  kirjakaappi

  книжный шкаф

  siirrettävä k.
  передвижной книжный шкаф

  kirjakamari

  книжная палата

  kirjakasa

  куча книг

  kirjakassi

  сумка для книг

  kirjakatsaus

  обзор книг; книжное обозрение

  kirjakaupallinen

  книготорговый

  kirjakauppa

  книжный магазин; книжная торговля

  antikvaarinen k.
  антикварный (~букинистический) магазин
  johtava k.
  головной книжный магазин
  kustantamon k.
  издательский книжный магазин; книжный магазин издательства
  teknillisen kirjallisuuden k.
  магазин технической книги
  tieteellinen k.
  магазин научной литературы
  ulkomaisen kirjallisuuden k.
  магазин иностранной литературы

  kirjakauppa-ala

  книготорговое дело; книготорговля; книжная торговля

  kirjakauppa-alennus

  книготорговая скидка

  kirja(kauppa)-auto

  книжная автолавка

  kirjakauppabibliografia

  книготорговая библиография

  kirjakauppabibliografiapalvelu

  книгопровадческое библиографическое обслуживание

  kirjakauppaindeksi

  moniosainen k.
  комплексный книготорговый индекс-шифр

  kirjakauppajärjestelmä

  книготорговая система

  kirjakauppakortisto

  картотека в порядке книготорговцев

  kirjakauppakoulutus

  книготорговое образование

  kirjakauppaluettelo

  торговая библиография; каталог книгопродавца; книготорговый каталог

  kirjakauppaluokitus

  книготорговая классификация

  kirjakauppamainos

  книготорговая реклама

  kirjakauppaopisto

  книготорговый техникум

  kirjakauppaoppilaitos

  книготорговое учебное заведение

  kirjakauppaosasto

  книготорговое отделение

  kirjakauppatiedekunta

  книготорговый факультет

  kirjakauppatiedote

  книготорговый бюллетень

  kirjakauppatilasto

  статистика книжной торговли

  kirjakauppatoimi

  библиополистика; библиополия; книготорговое дело

  kirjakauppatoiminta

  книготорговля

  kirjakauppatunnus

  книготорговый индекс-шифр

  kirjakauppavalikoima

  ассортимент книжного магазина

  kirjakauppaverkko

  kiinteä k.
  стационарная книготорговая сеть
  valtion k.
  государственная книготорговая сеть

  kirjakauppayhteydet

  книготорговые контакты

  kirja(kauppa)yhtymä

  книгообъединение

  kirjakauppayritys

  книготорговая фирма

  kiertävä k.
  передвижное книготорговое предприятие

  kirjakauppias

  книгопродавец; книготорговец; книжник; продавец книг

  kiertävä k.
  разъездной агент книжного магазина

  kirjakerho

  клуб книги; книжный клуб

  kirjakeskustelu

  беседа (~дискуссия) о книгах; обсуждение книг

  johtaa k-a
  проводить обсуждение книг
  k. ja kirjakatsaus
  беседа с обзором книг

  kirjakioski

  книжный ларёк; книжная палатка

  tilapäinen k.
  временный книжный киоск

  kirjakleptomaani

  библиоклепт(оман)

  kirjakleptomania

  библиоклептомания

  kirjakoi

  копающийся в книгах

  kirjakokoelma

  коллекция книг; книжная коллекция; собрание книг; книжное собрание; фонд книг; книжный фонд

  luoda, perustaa k.
  создавать книжный фонд
  omistaa, pitää hallussaan k.
  обладать книжным собранием
  yksityinen k.
  частное собрание книг

  kirjakollektori

  книжный коллектор

  kirjakollektoriverkko

  сеть книжных коллекторов

  kirjakomero

  альков

  kirjakulttuuri

  книжная культура

  kirjakuponki

  книжная бона; книжный купон

  kirjakuukausi

  месячник книги

  kirjalahjakeräys

  сбор книжных пожертвований

  kirjalainausrekisteri

  дневник учёта книговыдачи

  kirjalaji

  род книги

  kirjaliike

  книгопредприятие; книжная фирма

  kirjallisuudenlaji

  вид литературы

  kirjallisuudentutkimus

  литературоведение

  kirjallisuudenvaihto

  книгообмен

  epätasapainoinen k.
  неравноценный (~неэквивалентный) книгообмен
  kansainvälinen k.
  международный книгообмен
  keskinäisedullinen k.
  взаимовыгодный книгообмен
  kotimainen k.
  внутренний книгообмен
  tasapainoinen k.
  паритетный (~эквивалентный) книгообмен

  kirjallisuudenvaihtokeskus

  kansainvälinen k.
  центр международного книгообмена

  kirjallisuudenvaihtopalvelu

  служба книгообмена

  kirjallisuudenvaihtosopimus

  договор (~соглашение) о книгообмене

  kirjallisuudenvaihtoyhteydet

  связи по книгообмену

  kirjallisuudenvalinta

  выбор литературы

  kirjallisuus

  литература; письменность; словесность

  hankinta-alaan kuulumaton k.
  непрофильная литература
  julkaistavaksi suunniteltu k.
  планируемая к выпуску литература
  keskeinen k.
  книжное ядро
  kielletty k.
  запрещённая литература
  kirjallisuuden erikoislajit
  специальные виды литературы
  kotimainen k.
  отечественная литература
  koululaisten k.
  литература для школьников
  laajalle lukijakunnalle tarkoitettu k.
  литература для широкого круга читателей
  lahjaksi saatu k.
  литература, полученная в дар
  lainaksi annettu k.
  литература, выданная по абонементу
  laiton k.
  нелегальная литература
  lukea kirjallisuutta
  пользоваться литературой
  maanalainen k.
  подпольная литература
  maksutta jaettava k.
  литература, распространяемая бесплатно
  merkitykseltään lyhytaikainen k.
  литература кратковременного значения
  neuvostoliittoaiheinen k.
  советика
  poistettava(ksi tarkoitettu) k.
  литература, предназначенная к исключению
  poliittinen k.
  политическая литература
  siveetön k.
  непристойная литература
  suositteleva k.
  рекомендательная литература
  tavalliselle lukijalle tarkoitettu k.
  литература, рассчитанная на массового читателя
  tieteellinen k.
  научная литература
  turvautua kirjallisuuteen
  обращаться к литературе
  täydentävä k.
  литература для дополнительного чтения
  vaihtamalla saatu k.
  литература, полученная по книгообмену
  vanhentunut k.
  устаревшая литература
  Venäjän, Venäjää koskeva k.
  россика
  vähäarvoinen k.
  малоценная литература
  vähän käytettävä k.
  малоспрашиваемая литература
  yhteiskuntapoliittinen k.
  общественно-политическая литература
  yleinen k.
  общая литература

  kirjallisuusarkisto

  литературный архив

  kirjallisuusarvostelu

  оценка литературы

  kirjallisuushakemisto

  указатель литературы

  aakkosellinen k.
  алфавитный указатель литературы
  aiheenmukainen k.
  тематический указатель литературы
  referoiva k.
  реферативный указатель литературы

  kirjallisuushankinnat

  снабжение литературой

  kirjallisuusilta

  литературный вечер

  kirjallisuusinformaatio

  информация о книгах

  kirjallisuuskalenteri

  литературный календарь

  kirjallisuuskatsaus

  обзор литературы; литературное обозрение

  kirjallisuuskokoelma

  антология

  kirjallisuuslehti

  литературная газета; литературный журнал

  kirjallisuusliite

  литературное приложение

  kirjallisuusluettelo

  список литературы

  ajankohtaisaiheinen k.
  список литературы на актуальные темы
  kirjansisäinen suppea k.
  книжная закладка

  kirjallisuuslähdekortisto

  картотека литературных источников

  kirjallisuusmatinea

  литературный утренник

  kirjallisuusnäyttely

  выставка литературы

  kirjallisuusopas

  путеводитель по литературе

  kirjallisuuspalkinto

  литературная премия; премия в области литературы

  kirjallisuuspalvelu

  документация

  k-n hoitaja
  документалист

  kirjallisuuspalveluala

  документалистика

  kirjallisuuspiiri

  литературный кружок

  kirjallisuusryhmä

  литературный комплекс

  kirjallisuussanakirja

  литературный словарь

  kirjallisuussivu

  литературная страница

  kirjallisuussovitelma, -sovitus

  литературный монтаж

  kirjallisuustiede

  литературоведение

  kirjallisuustilaus

  заказ литературы

  aihekohtainen k.
  тематический заказ литературы

  kirjallisuusvalikoima

  антология; ассортимент литературы; литературный сборник; хрестоматия

  kirjallisuusviite

  библиографическое примечание

  kirjallisuusviitehakemisto

  указатель цитированной литературы

  kirjaluettelo

  каталог (~список) книг; книжный каталог

  kirjalukko

  застёжка с замком

  kirjalähetti

  подносчик книг

  kirjamaailma

  мир книг; книжный мир

  kirjamaantiede

  библиогеография

  kirjamainonta

  пропаганда книг

  kirjamainos

  реклама книг

  kirjamarkkinat

  книжный базар

  koti- ja ulkomaiset k.
  внутренний и внешний книжный рынок
  päästää kirjamarkkinoille
  выпускать на книжный рынок

  kirjamarkkinatutkimus

  изучение книжного рынка

  kirjamessut

  книжный базар

  kirjamies

  книжник

  kirjamuseo

  музей книги

  kirjamyyjäiset

  книжный базар

  kirjamyymälä

  книжный магазин

  liikkuva k.
  книжный фургон

  kirjamäärä

  наличность книг

  kerroksen k.
  ярусная нагрузка книг
  saapuva k.
  количество поступающей литературы

  kirjanen

  книжка; книжонка

  ohut k.
  книжечка
  väliaikaisesti säilytettävät kirjaset
  брошюры временного хранения

  kirjanhaka(nen)

  застёжка книги; книжная застёжка

  lukittava, lukollinen k.
  книжная застёжка с замком

  kirjanhankinta

  книгообеспечение

  kirjanhankintajärjestelmä

  kirjastojen k.
  система книгоснабжения библиотек

  kirjanharrastaja

  книжник

  kirjanharrastus

  любовь к книгам

  kirjanhävittäjä

  библиокласт

  kirjankansi

  крышка книги; книжная обложка

  kirjankantaja

  подносчик книг

  kirjankantoteline

  разносчик книг

  kirjankaupustelija

  книгоноша

  kiertävä k.
  уличный книготорговец

  kirjankaupustelu

  книгоношество

  kirja(n)kierto

  книжный оборот

  kirja(n)koko

  книжный формат

  kirjankortti

  карточка книги

  kirjankorttikortisto

  картотека книжных формуляров

  kirjankuljetin

  книгопередатчик

  kirjankuljetuslaatikko

  ящик для переноски книг

  kirjankultaus

  листовое золото

  kirjankustannusala, -toimi

  книгоиздательское дело

  kirjankustannussuunnittelu

  планирование книгоиздания

  kirjankustantaja

  книгоиздатель

  kirjankustantaminen

  книгоиздание; книгоиздательство

  kirjankustantamo

  книжное издательство; книгоиздательство

  kirjankuvitus

  книжная иллюстрация

  kirjanlainaaja (= lainanantaja)

  выдающий книги

  kirjanlainaaja (= lainanottaja)

  берущий книги

  kirjanlainaus

  книговыдача

  kirjanlainausjärjestelmä

  automaattinen k.
  автоматизированная система выдачи книг

  kirjanlainaustilasto

  статистика книговыдачи (по абонементу)

  kirjanlainausvalvonta

  контроль выдачи книг

  kirjanlehti

  лист в книге

  kirjanluokitus

  классификация книг

  kirjanmerkki

  закладка (в книге); книжная закладка; книжный знак; книжная ленточка; памятка-закладка

  bibliografinen k. (suositusluettelo)
  библиографическая закладка
  laina-ajan osoittava k.
  закладка с обозначением срока
  nauhamainen k.
  ляссе

  kirjanmerkkimainos

  вкладка

  kirjanmerkki-paperiveitsi

  закладка-нож

  kirjanmuotoinen

  книжный

  kirjanmyyjä

  книготорговец; продавец книг; книготорговый работник

  kirjanmyynti

  книготорговля

  kirjanmyynnin menekinedistäjä
  книгораспространитель

  kirjanmyyntijärjestö

  книготорговая (~книготоргующая) организация

  kirjanmyyntiliike

  kiinteä, pysyvä k.
  стационарное книготорговое предприятие

  kirjanmyyntimainos

  книготорговая реклама

  kirjanmyyntipaikka, -piste

  книготорговая точка

  kirjanmyyntipöytä

  книжный прилавок

  kirjannimiö

  титул книги

  kirjannumero

  индекс книги

  kirja(n)nälkä

  книжный голод

  kirjanomistaja

  книговладелец

  kirjanoppinut

  гелертер; книжник

  kirjanpainaja

  печатник

  kirjanpainajanmerkki

  типографский знак

  kirjanpainanta

  книгопечатание

  kirjanpalautus

  возврат (~возвращение) книги

  vastaanottaa kirjanpalautuksia
  принимать возвращаемые книги

  kirjanpalvonta

  библиолатрия

  kirjanpuristin

  книгообжимный пресс

  kirjanpäällys

  суперобложка

  kirjanreuna

  обрез книги; книжный обрез

  kirjanselkä

  корешок книги

  kirjansidonta

  книжная вязка

  kirjansidontaoppi

  библиопегистика; переплётоведение

  kirjansidos

  kirjansidosten keräilijä, tuntija
  библиопегист

  kirjansiirtolaite

  книгопередатчик; книжный конвейер; конвейер для передвижения книг

  kirjansiirtovaunu

  тележка для перевозки книг

  kirjansisäinen

  внутрикнижный

  kirjansitoja

  библиопегист; переплётчик

  kirjansitomo

  переплётная (мастерская); переплётно-брошюровочное предприятие

  kirjansivu

  страница книги

  kirjansolki

  lukittava, lukollinen k.
  застёжка с замком

  kirjantasku

  карманчик (~кармашек) книги; книжный карманчик (~кармашек)

  kirjantilauskortti

  карточка заявок на книгу

  kirjantoimitus

  книжная редакция

  kirjantuhoaja

  библиокласт; библиолит

  kirjantuki

  полочный болт; книгодержатель; подпорка для книг

  kirjantuntemus

  библиогнозия

  kirjantuntija

  библиогност; библиолог; знаток книг

  kirjantuonti

  книгоимпорт

  kirjanvalinta

  выбор книг

  kirjanvalinta-apu

  помощь в выборе книг

  kirjanvarausilmoitus

  уведомление об отложенных книгах

  kirjanvarausjono

  очередь за книгами

  kirjanvienti

  книгоэкспорт

  kirjanvihaaja

  библиофоб

  kirjanystävä

  библиофил; друг кгиги; книголюб;любитель книг

  - aktiiviset k-t

  актив любителей книги

  intohimoinen k.
  страстный книжник

  kirjanystäväjärjestö

  библиофильская организация

  kirjanäyttely

  книжный базар; выставка книг(и); книжная выставка

  kansainvälinen k.
  международная книжная выставка

  kirjaoppi

  библиология; книговедческая дисциплина; книговедение

  kirjaoppinut

  библиолог; книговед

  kirjaosasto

  (kaupan) k.
  книжный отдел

  kirjaostos

  покупка книг(и)

  kirjaosuuskunta

  книжный кооператив

  kirjapaino

  типографская печать; (книжная) типография; книжная фабрика; печатный цех

  jättää k-on
  сдавать в типографию; спускать в печать
  laiton, maanalainen k.
  подпольная типография

  kirjapainoala

  книгопечатное (~типографское) дело; печать; полиграфия; полиграфическое производство

  kirjapainokortti

  типографская карточка

  kirjapainollinen

  типографский

  kirjapainoluettelo

  каталог типографов

  kirjapainomuotoilu

  полиграфическое оформление

  kirjapaino-osasto

  графический отдел

  kirjapainoresurssit

  полиграфическая база

  kirjapainotaito

  искусство книгопечатания; книгопечатное (~типографское) искусство; книгопечатание

  kirjapainotaidon keksiminen
  изобретение книгопечатания

  kirjapainotehdas

  книжная фабрика

  kirjapainotekniikka

  полиграфическая техника

  kirjapainoteksti

  типографский шрифт

  kirjapainoteollisuus

  типографское книгопроизводство; полиграфия; полиграфическое производство; полиграфическая промышленность

  kirjapainotoimi

  книгопечатное (~типографское) дело

  kirjapainotuotanto

  полиграфическая продукция

  kirjapainotyöntekijä

  полиграфист

  kirjapainovedos

  типографская корректура

  kirjapalkinto

  премия за книгу

  kirjapalvelu

  väestön k-t
  обслуживание народа книгами

  kirjapatologia

  болезни книг; патология книги

  kirjapino

  стопка книг

  kirjapsykologia

  библиопсихология; библиологическая психология

  kirjarikkaudet

  книжные сокровища

  kirjasarja

  книжная серия

  k. jonkin avuksi
  серия книг в помощь ...

  kirjasensori

  книжный цензор

  kirjasensuuri

  цензура на книги

  kirjasidos

  переплёт книги; (книжный) переплёт

  - sekasisältöinen k.

  конволют

  kirjasivistys

  книжная культура

  kirjaskotelo

  коробка для брошюр

  kirjasosiologia

  библиосоциология; социология книги

  kirjassarja

  серия брошюр

  kirjasto

  библиотека

  akatemian k.
  академическая библиотека
  alaosaston k.
  низовая библиотека
  ammatti(alan) k.
  профессиональная библиотека
  ammattiliittojenvälinen k.
  межсоюзная библиотека
  arkiston k.
  библиотека архива
  avoin k.
  общедоступная библиотека
  Eduskunnan k. (Suomessa)
  парламентская библиотека
  erikoisalan k.
  отраслевая библиотека
  hallintoviranomaisten k.
  правительственная библиотека
  henkilökohtainen k.
  личная библиотека
  historiallinen, historiatieteen k.
  историческая библиотека
  illegaalinen k.
  нелегальная (~подпольная) библиотека
  johtava k.
  ведущая библиотека
  julkinen k.
  общественная (~публичная) библиотека; библиотека на общественных началах

  - kaikille avoin, vapaa k.

  общедоступная библиотека

  kansainvälinen k.
  международная библиотека
  kasvatusopin, -tieteiden k.
  педагогическая библиотека
  kaupallinen k.
  коммерческая библиотека
  kiertävä k.
  библиотека-передвижка
  kiinteä k.
  стационарная библиотека
  kirjanystäväin k.
  библиофильская библиотека
  kirjapainon k.
  типографская библиотека
  k. ja lukusali
  библиотека-читальня
  k-jen kunnossapito, kunnostaminen
  благоустройство библиотек
  k-n haaraosasto
  библиотека-филиал
  k-n opas
  библиотекарь-экскурсовод
  k-n päivystäjä
  дежурный библиотекарь
  k-ssa käsitelty
  библиотечно-обработанный
  koulupiirin k.
  библиотека школьного района
  kulttuuritalon k.
  библиотека дома культуры
  kustantajan, kustantamon k.
  библиотека издательства; издательская библиотека
  laaja-alainen, laajasisältöinen k.
  библиотека широкого профиля
  lainata kirjoja kirjastosta
  брать книги в библиотеке
  laitoksen k.
  библиотека института
  laiton k.
  нелегальная библиотека
  laivaston k.
  библиотека флота
  liikkuva k.
  передвижная библиотека; библиотека-передвижка
  luonnontieteiden k.
  библиотека по естественным наукам
  lääketieteellinen, lääketieteen k.
  медицинская библиотека
  maanalainen k.
  нелегальная (~подпольная) библиотека
  maataloustieteellinen, -tieteen k.
  сельскохозяйственная библиотека
  maksullinen k.
  платная библиотека
  maksuton k.
  бесплатная библиотека
  ministeriön k.
  библиотека при министерстве
  monialainen, -tieteinen k.
  многоотраслевая библиотека
  oikeustieteellinen, -tieteen k.
  юридическая библиотека
  oma k.
  собственная библиотека
  patenttitekniikan, -tekninen k.
  патентно-техническая библиотека
  polytekninen k.
  политехническая библиотека
  seuran k.
  библиотека общества
  siirrettävä, siirtyvä k.
  передвижная библиотека; библиотека-передвижка
  sotalaivaston k.
  военно-морская библиотека
  sotatieteen k.
  военная библиотека
  suljettujen (hylly)kokoelmien k.
  библиотека без доступа читателей к полкам
  suppean erikoisalan k.
  узкоспециализированная библиотека
  taloustieteellinen, -tieteen k.
  экономическая библиотека
  tekniikan, tekninen k.
  техническая библиотека
  tekniikan erikoisalojen k.
  библиотека специальных видов технической литературы
  teknistieteellinen k.
  научно-техническая библиотека
  teollisuuslaitoksen k.
  библиотека промышленного предприятия
  tiedeakatemian k.
  библиотека академии наук; академическая библиотека
  tieteellinen k.
  научная библиотека
  tieteellinen yleiskirjasto
  научная универсальная библиотека
  tieteellisen tutkimuslaitoksen k.
  библиотека при научно-исследовательском институте (~учреждении)
  tieteellis-tekninen k.
  научно-техническая библиотека
  tuotantoalan k.
  производственная библиотека
  ulkomaisen kirjallisuuden k.
  библиотека иностранной литературы
  vakinainen k.
  стационарная библиотека
  yhdistyksen k.
  библиотека общества
  yhteiskunnallinen k.
  общественная библиотека; библиотека на общественных началах
  yleinen k.
  массовая (~общая; публичная) библиотека
  yleissivistävä k.
  общеобразовательная библиотека
  yleistekninen k.
  политехническая библиотека
  yliopiston k.
  университетская библиотека

  kirjasto- ja bibliografiainformaatio

  библиотечно-библиографическая информация

  kirjasto- ja bibliografiakoulutus

  библиотечно-библиографическое образование

  kirjasto- ja bibliografialaitos

  библиотечно-библиографическое учреждение

  kirjasto- ja bibliografialuokitus

  библиотечно-библиографическая классификация

  kirjasto- ja bibliografialuokitusjärjestelmä

  система библиотечно-библиографической классификации

  kirjasto- ja bibliografialuokituskaava

  схема библиотечно-библиографической классификации

  kirjasto- ja bibliografiapalvelu

  библиотечно-библиографическая служба

  kirjasto- ja bibliografiaseminaari

  библиотечно-библиографический семинар

  kirjasto- ja bibliografiatieto

  библиотечно-библиографическая справка

  kirjasto- ja bibliografiatyövaiheet

  библиотечно-библиографический процесс

  kirjasto- ja bibliografiavarannot

  библиотечно-библиографические ресурсы

  kirjasto- ja informaatiojärjestelmä

  библиотечно-информационная система

  kirjastoaktiivi, -aktivistit

  библиотечный актив

  kirjastoala

  библиотечное дело

  kirjastoaluejako

  библиотечное районирование

  kirjastoammatti

  библиотечная профессия

  kirjasto(ammatti)opisto

  библиотечный техникум

  kirjastoapulainen

  помощник библиотекаря

  kirjastoarkkitehtuuri

  архитектура библиотек

  kirjastoasetus

  постановление в области библиотечного дела

  kirjastoauto

  автомобиль-библиотека; библиобус; библиотека-автомобиль; фургон-библиотека

  kirjastoautomaatio

  автоматизация библиотечных процессов

  kirjastoavustaja

  библиотечный техник

  kirjastobibliografia

  библиотечная библиография

  kirjastobussi

  библиобус

  kirjastodokumentaatio

  библиотечная документация

  kirjastoestetiikka

  библиотечная эстетика

  kirjastoetiikka

  библиотечная этика

  kirjastoexlibris

  библиотечный экслибрис

  kirjastofilmi

  библиотечный фильм

  kirjastohakuteos

  библиотечный справочник

  kirjastohallinto

  правление библиотеки; управление библиотекой; библиотечное управление

  kirjastoharjoittelija

  библиотекарь-стажёр

  kirjastoharjoittelu

  библиотечная практика

  suorittaa k.
  проходить библиотечную практику

  kirjastohenkilöstö

  библиотечные кадры

  kirjastohenkilöstötilasto

  статистика библиотечных кадров

  kirjastohissi

  элеватор в библиотеке

  kirjastohuoneisto

  библиотечное помещение

  kirjastohylly

  библиотечная полка; библиотечный шкаф

  kirjastojaosto

  библиотечное отделение

  kirjastojenvälinen

  межбиблиотечный

  kirjastojuliste

  библиотечный плакат

  kirjastojulkaisu (vain kirjastoille jaettava, tarkoitettu)

  библиотечное издание; издание для библиотек

  kirjastojärjestelmä

  библиотечная система; система библиотек

  keskitetty k.
  централизованная библиотечная система

  kirjastojärjestö

  библиотечная организация

  kirjastokalusteet, -kalusto

  библиотечная мебель; оборудование библиотек; библиотечное оборудование

  kirjastokampanja

  библиотечная кампания

  kirjastokaukopalvelu

  kansainvälinen k.
  международный межбиблиотечный абонемент

  kirjastokerros

  этаж библиотеки

  kirjastokeskustelu

  собеседование в библиотеке

  kirjastokirja

  библиотечная книга

  kirjastokokemus

  библиотечный опыт 

  kirjastokokoelma

  библиотечный фонд

  erikoisalan k.
  отраслевой библиотечный фонд
  monialainen k.
  многоотраслевой библиотечный фонд
  yhtenäinen k.
  единый библиотечный фонд
  yleissisältöinen k.
  универсальный библиотечный фонд

  kirjastokokoelmajärjestelmä

  система библиотечных фондов

  kirjastokokoelmatilasto

  статистика библиотечных фондов

  kirjastokokous, -kongressi

  библиотечный конгресс

  kirjastokollektori

  библиотечный коллектор

  kirjastokortti

  читательский билет

  taitettava k.
  складной читательский билет

  kirjastokoulu

  библиотечная школа; школа библиотековедения (~библиотечного дела)

  kirjastokoulutus

  библиотечное образование (~обучение)

  keskitason k.
  среднее библиотечное образование
  ylempi k.
  высшее библиотечное образование

  kirjastokoulutusohjelma

  программа библиотечной обработки

  kirjastokurssi

  kokopäiväiset k-t
  библиотечные курсы с отрывом от работы
  osapäiväiset k-t
  библиотечные курсы без отрыва от работы
  päättää k-t
  кончать библиотечные курсы

  kirjastokäsikirja

  справочник по библиотекам

  kirjastokäsitelty

  библиотечно-обработанный

  kirjastokäsittely

  библиотечная обработка

  kirjastokäynti

  посещение библиотеки

  k-en ohjaaminen
  проведение экскурсий по библиотеке

  kirjastolainsäädäntö

  законодательный акт о библиотеках; библиотечное законодательство

  kirjastolaite

  pienet kirjastolaitteet
  малая библиотечная техника

  kirjastolaitteisto

  оборудование библиотек; библиотечное оборудование

  kirjastolaki

  закон о библиотеках; библиотечный закон

  kirjastolaskenta

  перепись библиотек; библиотечная перепись

  kirjastolehti(nen)

  библиотечная газета; журнал в области библиотечного дела

  kirjastolautakunta

  pysyvä, vakinainen k.
  постоянная (~постоянно действующая) библиотечная комиссия

  kirjastoleima

  библиотечный штамп

  kirjastolinja

  библиотечный факультет

  kirjastoluennot

  библиотечные чтения

  kirjastoluettelo

  библиотечный каталог

  kirja-asuinen, kirjanmuotoinen k.
  библиотечный каталог в форме книжного издания
  mikromuotoinen k.
  библиотечный каталог на микроносителях

  kirjastoluettelojärjestelmä

  система библиотечных каталогов

  kirjastoluokituskaava

  схема библиотечной классификации

  kirjastomainonta

  библиотечная реклама

  kirjastomaksu

  библиотечный взнос

  kirjastomerkinnät

  библиотечные пометки

  kirjastomerkki

  библиотечный знак

  kirjastometodikko

  библиотекарь-методист

  kirjastomuseo

  библиотека-музей

  kirjastoneuvoja

  библиотекарь-консультант; библиотечный консультант

  kirjastoneuvos

  библиотечный советник

  kirjastoneuvosto

  библиотечный совет

  kirjastonhoitaja

  библиотекарь

  ammatillisesti pätevä, ammattikoulutuksen saanut k.
  профессионально образованный библиотекарь
  erikoisalan k.
  библиотекарь-специалист
  johtava k.
  библиотекарь-заведующий
  keskitason erikoiskirjastokoulutuksen saanut k.
  библиотекарь со средним специальным библиотечным образованием
  korkeakoulututkinnon suorittanut k.
  библиотекарь с высшим образованием
  nuorempi k.
  младший библиотекарь
  päivystävä k.
  дежурный библиотекарь
  vakinainen, virkasuhteinen k.
  штатный библиотекарь
  vanhempi k.
  старший библиотекарь
  vapaaehtoinen k.
  библиотекарь, работающий на общественных началах

  kirjastonhoitaja-bibliografi

  библиотекарь-библиограф

  kirjastonhoitajakoulutus

  подготовка библиотекарей

  kirjastonhoitajaliitto

  союз библиотекарей

  kirjastonidos(yksikkö)

  библиотечный том

  kirjastonjohtaja

  главный библиотекарь; библиотекарь-заведующий; директор библиотеки; заведующий библиотекой

  virkaatekevä k.
  исполняющий обязанности директора библиотеки

  kirjastonkuvailu

  библиотекография

  kirjastonkäyttäjä

  пользующийся библиотекой

  kirjastonkäyttömaksu

  плата за пользование библиотекой

  kirjastonleima

  библиотечный штамп

  kirjasto(n)merkki

  библиотечный знак

  kirjastontunnus

  сигла библиотеки

  kirjastontuntemus

  библиотекознание

  kirjasto-ohjeisto

  säätelevä k.
  регламентирующая библиотечная документация

  kirjasto-oikeus

  библиотечное право

  kirjasto-opas

  путеводитель по библиотеке

  kirjasto-opiskelu

  библиотечное обучение

  kirjasto-oppi

  библиотековедение; библиотекознание; библиотекология; библиотекономия; учение о библиотеках

  kirjasto-oppitunti

  библиотечный урок (~час)

  kirjasto-osasto

  библиотечный отдел; библиотечное отделение

  kirjastopainos

  издание для библиотек

  kirjastopalvelu

  библиотечное обслуживание

  k-t
  библиотечные услуги

  kirjastopalvelujärjestelmä

  система библиотечного обслуживания

  kirjastopalvelupiste

  пункт библиотечного обслуживания

  kirjastopalvelusuunnitelma

  план библиотечного обслуживания

  kirjastopalvelutilasto

  статистика библиотечного обслуживания

  kirjastopalveluvyöhyke

  зона библиотечного обслуживания

  kirjastopedagogiikka

  библиотечная педагогика

  kirjastoperävaunu

  автоприцеп-библиотека

  kirjastopiiri

  библиотечный кружок

  kirjastopiste

  библиотечный пункт

  kirjastopolitiikka

  библиотечная политика

  kirjastopropaganda

  библиотечная пропаганда

  kirjastopsykologia

  библиотечная психология

  kirjastorakennus

  здание библиотеки; библиотечное здание

  kirjastorutiini

  заведённый библиотечный порядок

  kirjastoryhmittymä

  alueellinen k.
  региональный (~территориальный) библиотечный комплекс

  kirjastosarja

  библиотечная серия

  kirjastoseura

  библиотечное общество

  kirjastosidos

  библиотечный переплёт

  kirjastosihteeri

  секретарь библиотеки

  kirjastososiologia

  библиотечная социология

  kirjastostandardit

  библиотечные стандарты

  kirjastosäännöstö

  регламентирующая библиотечная документация; библиотечные правила

  kirjastotarkastaja

  библиотечный инспектор; инспектор библиотечной работы

  kirjastotavat

  навыки пользования библиотекой

  kirjastotekniikka

  библиотечная техника

  kirjastoteknikko

  библиотечный техник

  kirjastoteknologia

  библиотечная технология; технология библиотечной работы

  kirjastotempaus

  библиотечная кампания

  kirjastoteoria

  библиотечная теория

  kirjastotermisanakirja

  словарь библиотечных терминов

  kirjastotiede

  библиотековедение; библиотекология; библиотекономия

  kirjastotieteen erikoisalat
  частное библиотековедение
  kirjastotieteen harjoittaja
  библиотековед
  vertaileva k.
  сравнительное библиотековедение
  yleinen k.
  общее библиотековедение

  kirjastotiedekunta

  библиотечный факультет

  kirjastotiedotusjärjestelmä

  библиотечно-информационная система

  kirjastotieteellinen

  библиотековедческий

  kirjastotieteilijä

  библиотековед

  kirjastotieto (tieto kirjan olemassaolosta kirjastossa)

  библиотечная справка

  kirjastotilasto

  библиотечная статистика

  kirjastotoimi

  библиотечное дело

  kirjastotoimikunta

  metoditieteellinen k.
  научно-методическая библиотечная комиссия

  kirjastotunnus

  библиотечный шифр

  varustaa kirjastotunnuksella
  отмечать библиотечный шифр

  kirjastotutkija

  библиотековед

  kirjastotutkimus

  библиотековедение

  kirjastotutkimusmenetelmä

  vertaileva k.
  сравнительный метод в библиотековедческих исследованиях

  kirjastotutkinto

  библиотечный экзамен

  kirjastotypologia

  типология библиотек

  kirjastotyyppi

  тип библиотеки

  kirjastotyö

  библиотечный труд

  kirjastotyöjakso

  библиотечная технологическая операция; библиотечный цикл

  kirjastotyökatsaus

  обзор библиотечной работы

  kirjastotyökustannukset

  стоимость библиотечных работ

  kirjastotyönormi

  норма библиотечного труда (~работы библиотек)

  kirjastotyöntekijä

  библиотечный работник

  kirjastotyösuunnitelma

  план работы библиотеки

  kirjastovarat

  библиотечные финансы

  kirjastovaunu

  библиотека-вагон; вагон-библиотека

  kirjastoverkko

  библиотечная сеть

  alueellinen k.
  региональная (~территориальная) библиотечная сеть
  valtion k.
  государственная библиотечная сеть
  yhtenäinen k.
  единая библиотечная сеть

  kirjastovero

  библиотечный налог

  kirjastovirkailija

  библиотечный работник; служащий библиотеки

  kirjastoyhdistys

  библиотечное общество (~объединение)

  kirjastoyhteistyö

  взаимодействие библиотек

  kirjastoyhtymä

  библиотечное объединение

  kirjastoyksikkö

  библиотечная единица

  kirjasuositus

  рекомендация книг

  kirjasyvennys

  альков

  kirjata

  k. hakemistoon, luetteloon
  вписывать в указатель

  kirjataidenäyttely

  выставка искусства книги (~книжной графики)

  kirjatalo

  дом книги

  kirjatalous

  экономика книги; книжная экономика

  kirjateline

  книжная подставка; подставка (~пюпитр) для книг; книжный стеллаж

  pyörivä k.
  вращающаяся этажерка
  yksipuolinen k.
  односторонний книжный стеллаж

  kirjateollisuus

  книгопроизводство; книжная промышленность

  kirjaterapia

  библиотерапия

  kirjatiede

  библиология; книговедческая дисциплина; книговедение

  kirjatieteellinen

  библиологический; книговедческий

  kirjatieteilijä

  книговед

  kirjatieto

  книговедение

  kirjatietous

  знание книг; книжные знания; книговедение

  kirjatiheys (jotakin kohti)

  книгообеспеченность

  kirjatilasto

  книжная статистика

  kirjatilaus

  заявка на литературу; подписка на книгу

  kirjatoivomuskortisto

  картотека дезидерат

  kirjatoukka

  копяющийся в книгах; личинка; книжный червь; (henkilö:) заядлый читатель

  kirjatoukkien syömä
  источенный книжными личинками (червями)

  kirjatuholainen

  вредитель книг; книжный вредитель; скрытноед; термит

  kirjatukkukauppa

  оптовое книготорговое предприятие

  kirjatuotanto

  книгопроизводство; книжная продукция; книжное производство

  kirjatuotantotilasto

  статистика печатной продукции

  kirjatyöntekijä

  типограф

  kirjatäi

  книжная вошь; книгоед

  kirjaus

  bibliografinen k.
  библиографическая запись

  kirjausmenetelmä, -muoto

  форма учёта

  kirjausnumero

  väliaikainen k.
  временный регистрационный номер

  kirjausvihko

  tilausten k.
  тетрадь учёта заказов

  kirjauutuus

  книжная новинка

  kirjavalikoima

  ассортимент (~выбор) книг

  kirjavarannot

  книжное богатство; книгообеспеченность

  kirjaston k.
  книжное имущество библиотеки
  kirjavarantojen keskinäiskäyttö
  взаимоиспользование книжных фондов

  kirjavaras

  библиоклепт(оман); книжный вор

  kirjavarasto

  книжная база; депозиторий; книгохранилище; помещение для книг

  kansallinen k.
  национальное книгохранилище
  kerrosmainen k.
  магазинное книгохранилище
  k-n tilavuus
  вместимость книгохранилища
  konservoiva k.
  архив печати; архивное книгохранилище
  liikakuormittaa k-a
  перегружать книжный фонд

  kirja(varasto)hissi

  лифт в книгохранилище

  kirjavarastojärjestelmä

  система книгохранилища

  kirjavarat

  книжное богатство; книжные запасы; книгообеспеченность

  kirjavaraus

  оставление книги на очередь

  kirjavarkaus

  воровство (~кража; хищение) книг

  kirjavaunu(t)

  книжный автофургон; вагон-библиотека; книжная тележка

  kirjaviha

  библиофобия

  kirjavuosi

  kansainvälinen k.
  международный год книги

  kirjaväittely

  дискуссия (~диспут) о книгах

  kirjaväärennös

  поддельная книга

  kirjeenvaihto

  корреспонденция; переписка

  lähtevä k.
  исходящая корреспонденция
  ylläpitää k-a
  поддерживать переписку

  kirjekokoelma

  сборник писем

  kirjeopisto

  kirjastoalan k.
  библиотечный заочный институт

  kirjeopistokirjallisuus

  литература для заочников

  kirjetilaus

  заочный абонемент; почтоабонемент

  kirjoihinvienti

  расписывание

  kirjoitelma

  очерк; эссе; этюд

  sekalaiset k-t
  литературная смесь

  kirjoittaja

  автор

  libreton k.
  автор либретто
  nimeään ilmaisematon k.
  аноним
  tämän teoksen k.
  автор настоящего труда

  kirjoittajakunta

  коллективный автор

  kirjoittama

  usean tekijän kirjoittama
  написанный несколькими авторами

  kirjoittamisvuosi

  год создания (~составления)

  kirjoittautua

  k. kirjaston asiakkaaksi, lainaajaksi
  записываться в библиотеку

  kirjoittautuminen

  lukijan k. kirjaston asiakkaaksi
  запись читателя в библиотеку

  kirjoitus

  выписка; заметка; (на)писание; текст; шрифт

  venäläinen k.
  русский шрифт

  kirjoitusjärjestelmä

  письмо

  kirjoituskiihko

  графомания

  kirjoituskiihkoinen

  k. ihminen
  графоман

  kirjoituspalkkio

  авторские

  kirjoitusrivi

  alin k.
  нижняя линия шрифта

  kirjoitustaito

  искусство шрифта

  kirjoitusvalikoima

  аналекты

  kirjojenkuljetusauto

  книжный фургон

  kirjojensiirtolaatikko

  книжный контейнер

  kirjojenvaihto

  книгообмен

  kirjojenvaihtokeskus

  книгообменный центр

  kirjojenvaihtosuhteet

  связи по книгообмену

  kirkkokirjasto

  церковная библиотека

  kirkkokäsikirja

  служебник; требник

  kirkkolaulukirja

  антифонарий; книга антифонов; хоральная книга

  kirkkoslaavilainen

  церковнославянский

  kivennuolija (kirjatuholainen)

  усач

  kivipainaja

  литографщик

  kivipainate, -paino

  литография

  kivipainojulkaisu

  литографированное издание

  kivipainotuote

  литографская печать

  klassikko

  (писатель-)классик

  klassi(lli)nen

  классический

  kloottikankainen

  коленкоровый

  kloottisidos

  коленкоровый (~тканевый) переплёт

  klubikirjasto

  (при)клубная библиотека

  kodifikaatio, kodifiointi

  кодификация

  kodifioitu

  закодированный

  koearkki

  пробный лист

  koe-erä

  kustantajan k.
  издательский макет

  koejulkaisu

  пробное издание

  koekappale

  пробный (~сигнальный) экземпляр

  koenumero

  пробный номер

  koepainanta

  пробная печать

  koepainos

  пробное издание; первопечатник; пробный тираж

  koesivu

  пробная страница

  koeteksti

  пробный шрифт

  koevedos

  пробный оттиск

  kohdepiiri

  lukemisen k.
  круг чтения

  kohdittain

  в разных местах

  kohokirjoituskirja

  книга для слепых

  kohokuvakirja(nen)

  lasten k.
  книжка-панорама

  koho-offset

  типоофсетная печать

  kohopainanta, -puristus

  рельефное тиснение

  kohopainatuskirja

  рельефная книга

  kohopaino

  высокая (~типографская) печать; рельефное тиснение

  kohopainomenetelmä

  способ высокой печати

  kohovedos

  рельефный оттиск

  kohta

  место; пункт; точка

  eri kohdissa
  в разных местах; повсюду
  lainattava k.
  цитируемое место
  lainattu, siteerattu k.
  цитированное место
  useissa kohdin
  везде

  kohuromaani

  сенсационный роман

  koirankorva

  загиб страницы

  kokemus

  kirjastotyön edistykselliset kokemukset
  передовой опыт работы библиотек

  kokkikirja

  поваренная книга

  koko

  величина; размер; формат

  julkaisun k.
  размер (~формат) издания
  järjestää, sijoittaa koon mukaan
  расставлять по формату
  kaksinkertainen k.
  двойной формат
  ladelman k.
  формат набора
  ladospalstan k.
  формат полосы набора
  pitkulainen, pitkänomainen k.
  продолговатый (~удлинённый) формат
  taiton, taittovedoksen k.
  формат вёрстки
  vaihtuva k.
  коммуникационный формат

  kokoamaton (arkki)

  неподобранный

  kokoaminen

  (kirjan) arkkien k.
  комплектовка (книжного) блока (~тетрадей)
  käsikirjoituksen k.
  комплектовка оригинала

  kokoaukeama

  страница, занимающая разворот

  kokoaukeama(n)kuvitus

  иллюстрация в разворот (~на развороте); распашная иллюстрация

  kokoelma

  коллекция; комплект(овка); подборка; сборник; свод; собрание; фонд

  aihekohtainen k.
  тематический сборник
  audiovisuaalisen aineiston k.
  фонд аудиовизуальных материалов
  harvinaisten kirjojen k.
  фонд редких книг
  harvoin käytettävien kirjojen k.
  фонд редко используемых книг
  henkilökohtainen k.
  личное собрание
  järjestämätön, käsittelemätön k.
  необработанный фонд
  karttumaton k.
  закрытый фонд
  keskeneräinen, käyttöönottamaton k.
  неосвоенный фонд
  k-n haltija
  фондодержатель
  k-n käyttö(frekvenssi)
  износ фонда
  lainattava k.
  фонд абонемента; абонементный фонд
  ryhmäkäsittelyaineiston k.
  фонд материалов групповой обработки
  saman teoksen eri painosten täydellinen k.
  комплект различных изданий одного произведения
  suljettu k.
  закрытый фонд
  tieteellisten töiden k.
  сборник научных работ (~трудов)
  täydellinen k. taannehtivia numeroita
  комплект старых номеров
  usein käytettävien kirjojen k.
  фонд часто используемых книг
  valittujen teosten k.
  сборник избранных произведений
  valittujen uusintapainosten k.
  сборник перепечаток избранных произведений

  kokoelma- ja lukijainpalveluosasto

  отдел фондов и обслуживания читателей

  kokoelmahakemisto

  указатель фондов

  kokoelmajärjestelmä

  система фондов

  kokoelmaopas

  путеводитель по фондам

  kokoelmatilasto

  статистика фондов

  kokoelmatyypit

  виды фондов

  kokoelmavarasto

  фондохранилище

  kerrosmainen, monikerroksinen k.
  ярусное фондохранилище

  kokomalli

  julkaisun k.
  объёмный макет издания

  kokonahkasidos

  pehmeä k.
  цельнокожаный мягкий переплёт

  kokonaisjulkaisusuunnitelma

  сводный издательский план

  kokonaiskustannusarvio

  julkaisutoiminnan k.
  калькуляция общеиздательской себестоимости

  kokonaislaajuus

  julkaisutuotannon k.
  общий объём издательской продукции

  kokonaismäärä

  lukijakäyntien k.
  общее количество читательских посещений

  kokonaispalkkio

  аккордный гонорар

  kokonaissuunnittelu

  aiheenmukainen k.
  сводное тематическое планирование

  kokoomajulkaisu

  tieteellisten töiden k.
  сборник научных работ

  kokoomaosa

  сборный том

  kokoomateos

  коллективное произведение; произведение, написанное авторским коллективом; сборник

  aihekohtainen k.
  тематический сборник
  kaunokirjallinen k.
  альманах
  kirjallis-taiteellinen k.
  литературно-художественный сборник
  k. jonkun kunniaksi
  сборник в честь ...
  k. jonkun merkkipäiväksi
  юбилейный сборник
  k. jonkun muistolle
  сборник в память ...
  tekijäkohtainen k.
  авторский сборник
  temaattinen k.
  тематический сборник
  tieteellinen k.
  сборник научных трудов

  kokoonpanna

  компилировать

  kokoonpano

  композиция; компоновка; подбор; сборка; состав

  kokoonpantava

  складной

  kokoontaitettava

  раздвижной

  kokosidos

  цельный переплёт

  kokosivu

  k-n
  полноформатный; полосный; цельнополосный

  kokosivunkuvitus

  полноформатная иллюстрация

  kollaasi

  коллаж

  kollaatio

  коллация; подчитка; сличение

  kollaatiolukija

  подчитчик

  kollationoida

  сверять; сличать; считывать

  k. käsikirjoitus
  сверять с оригиналом

  kollationointi

  сверка; считка

  tarkistusvedoksen k.
  сверка сводки

  kollektiiviteos

  полоним

  kollektori

  коллектор

  kolmannesvuosittainen

  четырёхмесячный

  kolmekymmentäkaksitaite

  в тридцать вторую долю; трицесимо- секундо

  kolmekymmentäkuusitaite

  в тридцать шестую долю; трицесимо- сексто

  kolmikerroksinen

  трёхъярусный

  kolmikielinen

  трёхъязычный

  kolmikuukautinen

  трёхмесячный

  kolminidoksinen, -osainen

  трёхтомный

  kolmivärinen

  трёхкрасочный; трёхцветный

  kolmiväripainanta

  трёхкрасочное печатание; трёхкрасочная (~трёхцветная) печать

  kolmoiskappale

  (kirjan) k.
  триплет

  kolumniladonta

  набор в колонках

  kolumnititteli

  колонтитул

  komissio

  комиссия

  k-n saaja, komissionääri
  комиссионер

  komissiokirjakauppa

  комиссионная книжная торговля

  komissiopalkkio

  комиссионные

  kommentaari

  аннотация; комментарий

  kommentaattori, kommentoija

  аннотатор; комментатор

  kommentoida

  k. kirjaa
  высказывать мнение о книге

  kommentoimaton

  k. bibliografia
  библиография без аннотаций

  kommentoiminen, kommentointi

  комментирование

  kommentoitu

  k. bibliografia
  аннотированная библиография

  kommentti

  kommentein varustaminen
  комментирование
  kommentein varustettu
  аннотированный; комментированный
  k-en laatija
  комментатор
  varustaa kommentein
  аннотировать

  kompaktisäilytys

  kokoelman k.
  компактное хранение фонда

  kompassikartta

  компасная карта

  kompendi(umi)

  компендий; компендиум; основы; очерк

  kompilaatio

  компиляция

  k-n tekijä, kompilaattori, kompiloija
  компилятор

  kompiloida

  компилировать; комплектовать подборкой

  kompletoida

  (до)комплектовать; укомплектовывать

  kompletoija

  комплектатор

  kompletointi

  комплектование

  kompletoitu

  укомплектованный

  kompletti

  комплектный

  kompositio

  kirjan k.
  книжная композиция

  koneellakirjoitettu

  машинописный; напечатанный; отпечатанный; печатный

  konehaku

  машинный (~механизированный) поиск; механизированная справка

  koneistaminen

  bibliografiatyövaiheiden k.
  механизация библиографических процессов
  kirjaston pienimittainen k.
  малая механизация в библиотеке
  kirjojen kuljetuksen k.
  механизация доставки книг

  konekantainen

  машинный

  konekirjoite

  машинописная копия; машинопись; машинописный экземпляр

  konekirjoitteena painettu
  машинописьно-печатный

  konekirjoitejulkaisu, -painate

  машинописьно-печатное издание

  konekirjoitusladonta

  машинописный набор

  koneladonta

  машинный набор

  koneluettelointi

  машинная каталогизация

  konelukuinen

  машиночитаемый; читаемый с помощью аппарата

  konereikäkortti

  машинная перфокарта

  konesanakirja

  машинный словарь

  konetarkistusvedos

  корректура в машине

  konkordanssi

  конкорданция

  konserttinuottikirjallisuus

  концертная нотная литература

  konservaattori

  harvinaisten kirjojen k.
  хранитель редких книг

  konservoida

  консервировать

  konservointi

  kokoelman k.
  консервация фонда

  konservointiosasto

  kirjojen k.
  отдел гигиены и реставрации книг

  konsolihylly

  полка консольного типа

  konsultaatio

  консультация

  huolehtia k-sta
  обеспечивать консультациями

  konsultaatiotoimisto

  консультационное бюро

  konsultointi

  консультация

  kontaktikopio

  контактная копия

  suora k.
  непосредственная контактная фотокопия

  kontaktipainanta

  контактная печать

  konteineri

  контейнер

  konteksti

  контекст

  kontingentti

  контингент

  kontrasignoida

  скреплять

  kontrasignoiminen

  скрепление

  kontratitteli

  контртитул

  konttikuljetusjärjestelmä

  kirjojen k.
  контейнерная система транспортировки книг

  konvoluutti

  искусственный сборник

  koodata, koodittaa

  кодировать; шифровать

  koodattu, kooditettu

  кодированный; шифрованный

  täysin k.
  полнокодовый
  vaillinaisesti k.
  неполнокодовый

  koodaus, koodittaminen, kooditus, koodityö

  кодирование; шифровка

  koodeksi

  кодекс; свод законов

  koodi

  код; шифр

  aakkosnumeerinen k.
  алфавитно-цифровой код
  julkaisun k.
  шифр издания
  lävistyskortin k.
  код перфокарты
  palautumaton k.
  необратимый код
  suora k.
  прямой код

  koodintulkinta

  декодирование

  koodisana

  кодовое слово

  kooditunnus

  кодированный знак

  koodiyhdistelmä

  кодовая комбинация

  koonmerkintä

  обозначение формата

  koonmerkki

  знак формата

  koonmukainen

  форматный

  koonmääritys

  определение формата

  koontainformaatio

  сводная информация

  koontajulkaisu

  комплектное (~сводное) издание

  koontakappale

  сводный экземпляр

  koontakirja

  omatekoinen k.
  конволют

  koonti

  arkkien k. ja tasaus
  сталкивание листов

  koordinaatio

  kansainvälisen kirjallisuudenvaihdon k.
  координация международного книгообмена
  kirjastoalan k.
  координация в библиотечном деле
  kirjastoalan tieteellisen tutkimustyön k.
  координация библиотечной научно-исследовательской работы

  koordinaattiapuhakemisto

  координатный вспомогательный указатель

  koordinaatti-indeksointi

  координатное индексирование

  koordinaattiverkko

  координатная сетка

  koostaa

  компоновать; редактировать; собирать; составлять

  koostaja

  составитель

  k-lta
  от составителя
  luettelon k.
  составитель каталога

  koostaminen

  компоновка; сборка; составление

  koosteinen

  комплексный

  koosteisuus

  комплексность

  kooste(lma)

  коллаж

  koosteluettelo

  комплексно-системный каталог

  koostettu

  сборный

  koostumus

  kokoelman aihe- ja tyyppikohtainen k.
  тематико-типологический состав фонда
  kokoelman alakohtainen k.
  отраслевой состав фонда
  lukijain k.
  состав читателей

  koota

  комплектовать подборкой; подводить итоги; собирать

  k. arkistoa
  собирать архив
  k. yhteen
  сводить

  koottava

  раздвижной

  kopio

  калька; копия; оттиск; список

  ottaa k.
  снимать копию

  kopioerä

  копировальный комплект

  kopioida

  делать копию; копировать

  k. käsin
  переписывать от руки

  kopioija

  копировщик; переписчик

  kopioiminen

  переписывание; списывание

  kopiointi

  asiakirjojen k.
  копирование документов
  suuripainoksinen k.
  многотиражное копирование
  tekstiaineiston k.
  копирование текстовых материалов

  kopiointiautomaatti

  копировальный автомат

  kopiointilaite

  копировальный аппарат

  mikrofilmien k.
  аппарат для печатания микрофильмов

  koraalikirja

  книга гимнов (~хоралов); хоральная книга

  kori

  kirjahissin k.
  коробка в книгоподъёмнике

  koriste-esilehti

  декоративно-орнаментальный форзац

  koristekansi

  (орнаментально-)декоративная обложка

  koristekehys

  картуш

  korjaaja

  konevedoksen k.
  корректор-сводчик

  korjailu

  kirjojen k.
  починка книг

  korjata

  k. tiedot ajan tasalle
  вносить исправления с учётом новейших данных

  korjattava

  k. (kohta)
  корригенда
  k. (virhe)
  подлежащий исправлению

  korjattu

  исправленный; отредактированный; реставрированный; убранный

  korjaus

  kirjapainossa tehty latomavirheiden k.
  типографская правка
  kustantajan (tekemä) k.
  издательская правка
  luokitustaulukoiden k.
  уточнение таблиц классификации
  oikaisulukijan (tekemä) k.
  корректорская правка
  oikaisuvedoksen korjaus (korjaukset)
  исправления в корректуре; правка корректуры; корректурная правка
  sidoksen k.
  реставрация переплёта
  tehdä korjauksia oikaisuvedokseen
  править корректуру
  tekijän (suorittama) k.
  авторское исправление; авторская правка
  tekstin korjaukset
  исправления текста
  toimittajan (toimittajien) (tekemä) k.
  редакторская правка

  korjauskoodi

  корректурный код

  korjausluettelo

  список поправок

  korjauslukija

  вычитчик; корректор(-вычитчик)

  kirjapainon k.
  типографский корректор

  korjausluku

  вычитка; корректирование; корректорский

  suorittaa k(-a)
  вычитывать

  korjauslukuhuone

  корректорская

  korjauslukuvirhe

  ошибка корректора; корректорская ошибка

  korjausmerkki

  корректурный знак

  korjausmerkkitaulukko

  таблица корректурных знаков

  korjauspainos

  корректурное издание

  korjaus(työ)

  kirjan k.
  ремонт книги

  korjausvedos

  гранка; корректура

  lukea korjausvedoksia, k-ta
  вычитывать гранки; читать корректуру

  korkeakoulujulkaisu

  издание высшей школы

  korkeakoulukirjasto

  вузовская библиотека; библиотека высшего учебного заведения (~высшей школы)

  korkeus

  hyllyjen k.
  высота полок

  korkeusmittauskartta

  гипсометрическая карта

  korkokartta

  рельефная карта

  korkokuva

  kartan k.
  рельеф карты

  korkopainatus, -puristus

  блинт; гренирование; бескрасочный (~блинтовой) оттиск; рельефная (~слепая) печать; бескрасочное тиснение; торшонирование

  korkopuristussidos

  переплёт с бескрасочным тиснением

  korostaa

  выделять; подчёркивать

  korostaminen

  harventamalla k.
  выделение разбивкой
  kappaleen alkusanojen k.
  выделение первых слов абзаца
  kirjainlajia muuttamatta tapahtuva k.
  нешрифтовое выделение
  kirjainlajia vaihtamalla tapahtuva k.
  шрифтовое выделение
  kursiivilla k.
  выделение курсивом
  tekstin k.
  выделение текста
  toisenmuotoisilla kirjaimilla k.
  выделение шрифтом другого начертания
  yksittäisten sanojen k.
  выделение отдельных слов

  korostava

  выделительный

  korotettu (hinta)

  повышенный

  korrehtuuri

  корректура

  lukea k-a
  корректировать; читать корректуру

  korrehtuurinlukija

  корректор

  korrehtuurinluku

  корректирование; корректорский; корректура

  korrehtuuripainos

  корректурное издание

  korrespondenssi

  корреспонденция

  kortinnumero

  номер карточки

  kortisto

  картотека; карточный каталог (~указатель)

  asiasanaotsikkojen k.
  картотека предметных рубрик
  asiasanojen alaotsikkojen k.
  картотека предметных подрубрик
  bibliografiakyselyjen k.
  картотека библиографических запросов
  bibliografiaviitteiden k.
  картотека библиографических ссылок
  erääntyneiden kirjojen k.
  картотека просроченных книг
  jatkuvasti saapuvien aikakausjulkaisujen k.
  картотека текущей периодики
  jatkuvien hankintojen k.
  картотека текущего комплектования
  järjestää k-on
  вставлять
  lainattujen kirjojen k.
  картотека выданных книг; картотека книг, выданных по абонементу
  liittää, sisällyttää k-on
  включать в картотеку
  loppuunmyytyjen kirjojen k.
  картотека распроданных книг
  ostettavien kirjojen k.
  картотека книг, подлежащих покупке
  paikallissanomalehtien k.
  картотека местных газет
  painossa olevien kirjojen k.
  картотека печатающихся книг
  palauttaa k-on
  возвращать в картотеку
  paljastettujen salanimien k.
  картотека раскрытых псевдонимов
  poistettujen kirjojen k.
  картотека списанных книг
  pyörivä k.
  вращающаяся картотека
  saapuneiden julkaisujen k.
  картотека поступившых изданий; картотека поступлений
  saatujen kirjojen k.
  картотека полученных книг
  tilaamalla saatujen kirjojen k.
  картотека книг, полученных по заказу
  tilatun kirjallisuuden k.
  картотека заказанной литературы
  toimitettujen tilausten k.
  картотека выполненных заказов
  toimittamattomien tilausten k.
  картотека невыполненных заказов; картотека отказов
  valmisteilla olevien kirjojen k.
  картотека книг, находящихся в обработке

  kortistoavain

  картотека-ключ

  kortistobibliografia

  карточная библиография

  kortistokaappi

  шкаф для картотеки; картотечный шкаф

  kortistokaappipöytä

  столик для каталожного шкафа

  kortistokortti

  картотечная карточка

  kortistolaatikko

  картотечный ящик

  kortistoluettelokaappi

  шкаф для карточного каталога

  kortistonhoitaja

  расстановщик карточек в каталоге

  kortisto-opas

  путеводитель по каталогам

  kortistoratsastaja

  картотечный рейтер

  kortistotuki (laatikossa)

  картодержатель

  kortti

  билет; карточка; открытка

  aukollinen k.
  карточка с окошком
  ennen kirjan ilmestymistä painettu k.
  карточка, напечатанная до выхода книги в свет
  kansainvälistä kokoa oleva k.
  карточка международного формата
  keskitetyn luetteloinnin k.
  карточка централизованной каталогизации
  kirjan sisällön suppeasti esittelevä k.
  карточка с кратким содержанием книги
  k-en järjestäminen (kortistoon)
  включение карточек
  paikanmukainen k.
  топографическая карточка
  reunoista perforoitu k.
  карточка, перфорированная по краям
  sarjakuvailun sisältävä k.
  карточка с описанием серии
  tekijänmukainen, tekijänmukaisen kuvailun sisältävä k.
  карточка с авторским описанием
  tekijän(nimi)luettelon k.
  карточка авторского каталога
  täydellisen luettelointikuvauksen sisältävä k.
  карточка с подробным каталогизационным описанием
  virka(käyttö)luettelon k.
  карточка служебного каталога

  korttibibliografia

  карточная библиография

  korttihakemisto

  карточный указатель

  korttijulkaisu

  карточное издание

  korttijärjestelmä

  tiedonhaun k.
  карточная информационно-поисковая система

  korttilaatikko

  коробка (~ящик) для карточек

  korttilainarekisteri

  карточная абонементная запись

  korttiluettelo

  картотека; карточный каталог (~указатель)

  korttisarja

  комплект карточек

  korukappale

  роскошный экземпляр

  korupainos

  изяшное (~роскошное) издание; издание-люкс

  korusidos

  роскошный переплёт

  korvaaminen

  kadonneen (turmeltuneen) kirjan k.
  возмещение ущерба в случае потери (~порчи) книги

  korvata

  k. kadonnut kirja
  заменять утраченную книгу

  korvattava, korvattavissa oleva

  заменимый

  korvaus

  vaatia k-ta
  рекламировать

  korvauskappale

  экземпляр взамен утраченного; заменяющий экземпляр

  korvausvaatimus

  рекламация

  kosteudenkestävyys, -pitävyys

  влагонепроницаемость

  kosteudenkestävä, -pitävä

  влагонепроницаемый

  kosteus

  влажность; сырость

  kosteudesta pilaantumaton
  не портящийся от сырости
  suhteellinen k.
  относительная влажность

  kosteusaste

  k-en säätely
  кондиционирование

  kosteusläikkä

  след от сырости

  kosteuspitoisuus

  влажность

  kosteustahra

  влажное (~лисье) пятно; пятно от сырости

  kosteusvahinko

  порча от сырости

  kostutin

  увлажнитель

  kostuttaminen, kostutus

  увлажнение

  kotelo

  коробка; футляр

  kotiinkuljettaja

  kirjojen k.
  книгоноша

  kotiinkuljetus

  kirjojen k.
  книгоноска; книгоношество

  kotikirjasto

  домашняя (~семейная) библиотека

  kotilaina

  antaa k-ksi
  выдавать на дом (~руки)

  kotilainaus

  kirjojen k.
  выдача книг на дом

  kotilainauskokoelma

  фонд для выдачи на дом

  kotilukukirja

  книга для домашнего чтения

  kotimarkkinahinta

  цена на внутреннем рынке

  kotipalvelu

  kirjaston k.
  книгоношество
  lukijain k.
  обслуживание читателей на дому

  kotipalvelunhoitaja

  книгоноша

  kotiseuduntutkimusjulkaisu

  краеведческое издание

  kotiseutubibliografia

  краеведческая библиография; топобиблиография

  k-n asiantuntija, laatija
  библиограф-краевед

  kotiseutujulkaisu

  краеведческое издание

  kotiseutukirjallisuus

  краеведческая литература

  kotiseutukirjallisuuskokoelma

  фонд краеведческой литературы

  kotiseutukortisto

  краеведческая картотека

  kotiseutuluettelo

  краеведческий каталог

  koulukirja

  учебная (~школьная) книга; школьный учебник

  koulukirjasto

  школьная библиотека

  koulukirjastonhoitaja

  школьный библиотекарь

  koulu(lais)sarja

  школьная серия

  koulupainos

  школьное издание

  koulusanakirja

  учебный словарь

  kovakantinen

  в плотной обложке

  krestomatia

  хрестоматия

  kritiikki

  критика

  kritikoida, kritisoida

  критиковать

  kronikankirjoittaja

  летописец

  kronikka

  временник; летопись; хроника

  kronikkakokoelma

  летописный свод

  kronikoitsija, kronisti

  летописец

  kronologia

  хронология

  kronologinen

  хронологический

  kryptonyymi

  криптоним

  kserokopio

  электрографическая копия; ксерокопия

  kserokopiointi

  ксерографическое копирование

  kseropainanta, kserotypia

  ксерография; ксерографическая печать

  kuhmut (sidoksessa)

  бугры (на переплёте)

  kuitata

  k. saaduksi
  расписываться в получении

  kuittaus

  расписка

  kuitti

  квитанция

  kujekirja

  lasten k.
  книжка-затея

  kuljetin

  конвейер

  kuljetus

  kirjojen k.
  завоз книг

  kuljetuskulut

  расходы по пересылке

  kuljetusmaksu

  плата за пересылку

  kuljetusvakuutus

  транспортное страхование

  kulku

  käsikirjoituksen k. kustantamossa
  движение рукописи в издательстве

  kulkukauppias

  (kirjojen) k.
  офеня

  kulkulupa

  пропуск

  kullata

  золотить

  k. käsin
  наносить позолоту вручную

  kullattu

  золочёный; позолоченный

  kulma

  sivun k.
  угол страницы

  kultaaminen

  золочение

  kultapainama, -painanta

  sidoksen k.
  тиснение золотом на переплёте

  kultapäällyste

  позолота

  kultapäällystesidos, kultaussidos

  переплёт с позолотой

  kultareuna

  (по)золочёный обрез

  kultaus

  kirjan reunan k.
  золочение обреза книги

  kultaussidos

  переплёт с позолотой

  kulttuuri- ja sivistystehtävä

  kirjaston k.
  культурно-просветительная функция библиотеки

  kulttuuri- ja valistustyöosasto

  отдел культурно-просветительной работы

  kulua

  k. käyttökelvottomaksi, rikki
  изнашиваться
  k. (umpeen)
  выходить; истекать

  kuluminen

  износ

  umpeen k.
  истечение
  vastustaa kulumista
  противостоять износу

  kuluneisuus

  изношенность

  kulunut

  изношенный; истрёпанный; потёртый; потрёпанный; стёртый

  kuluttajahinta

  потребительная цена

  kumipaino

  каучуковая печать

  kumulatiivinen, kumuloituva

  кумулирующий; кумулятивный; сводный

  kumulointi

  bibliografinen k.
  библиографический свод

  kumuloituminen

  кумуляция

  kunnankirjasto

  муниципальная библиотека

  kunnialukija

  почётный читатель

  kunniatoimittaja

  почётный редактор

  kunto

  порядок; состояние

  hyvässä kunnossa
  в хорошем состоянии
  kirjan ulkoinen k.
  физическое состояние книги
  kunnossa oleva
  исправный
  k-on saattaminen
  разработка; упорядочение
  saattaa k-on
  разрабатывать; упорядочивать

  kuntoonpano

  hyllyjen k.
  устройство полок
  kirjaston k.
  устройство библиотеки; библиотечное устройство

  kuolema

  k-n jälkeen julkaistu, tapahtuva
  посмертный

  kuolemanjälkeinen

  посмертный

  kuoletus

  kirjojen hinnan k.
  амортизация книг

  kuori

  lainaajan (lukijan) k.
  конверт абонента (читателя)

  kuormakirja

  kirjojen k.
  накладная на книги

  kuormitus

  kerroksen k.
  ярусная нагрузка

  kuparipainanta, -painatus

  печатание с медных досок; глубокая печать с медных форм

  kuparivalopaino

  гелиогравюра; фотогравюра

  kuriositeettikokoelma

  собрание курьёзных изданий

  kursiivikirjoitus

  курсивный шрифт

  kursivoida

  выделять курсивом (~курсивным шрифтом)

  k. (käsikirjoituksessa)
  подчёркивать

  kursivoitu

  allekirjoittaneen, tekijän kursivoima
  курсив мой

  kurssikirja

  книга для обязательного чтения

  kurttuinen

  измятый

  kustanne

  tekijän k.
  издание автора

  kustannehinnasto

  прейскурант на издательскую продукцию

  kustanneyksikkö

  издательская единица

  kustannus

  tekijän kustannuksella
  изданный автором; за счёт автора

  kustannusaikaväli

  издательский хронологический охват

  kustannusala, -toimi

  (книго)издательское дело; издательская книготорговля

  kustannusarkkimäärä

  издательский листаж

  kustannusarvio, -laskelma

  издательская калькуляция

  kustannusjuliste

  издательский плакат

  kustannuskirjakauppa

  книготорговое издательство

  kustannuskäsikirjoitus

  издательский оригинал

  kustannusliike

  издательство; книгоиздатель(ство); издательская фирма

  kustannusluettelo

  книгоиздательский каталог

  kustannusnimeke

  издательское название

  kustannusoikeus

  издательское право; право опубликования в печати

  kustannusosasto

  издательский отдел

  kustannuspaino

  типограф-издатель

  kustannusprosessi

  издательский процесс

  kustannussopimus

  издательский договор

  kustannussuunnitelma

  издательский план

  kustannustilastollinen

  учётно-издательский

  kustannustoimittaja

  издательский редактор; редактор издательства

  kustannustoimitus

  редакция издательства

  kustannusvirkailija

  издательский работник; работник издательства

  kustannusyhdistys

  издательское объединение

  kustannusyhtiö

  издательская компания

  kustantaa

  издавать

  kustantaja

  издатель

  kustantajakumppani

  издательство-партнёр

  kustantajanmerkki

  издательский знак

  kustantajansidos

  издательский переплёт

  kustantaminen

  издание

  kustantamo

  издательство; издательская фирма

  erikoisalan, erikoistunut k.
  отраслевое (~специализированное; типизированное) издательство
  k-jen keskinen, välinen
  межиздательский
  valtion k.
  государственное издательство

  kustantamo- ja kirjakauppabibliografia

  издательско-книготорговая библиография

  kustantamobibliografia

  (книго)издательская библиография

  kustantamonmerkki

  издательский знак

  kuu

  kahdesti k-ssa
  два раза (~дважды) в месяц
  kerran k-ssa
  ежемесячно; раз в месяц

  kuudenneskoko

  сексто

  kuukausi

  joka k.
  ежемесячно
  kerran kahdessa kuukaudessa ilmestyvä
  двухмесячный
  kolmen kuukauden välein ilmestyvä
  трёхмесячный
  k. (kuukauden pituinen jakso)
  месячник

  kuukausijulkaisu

  ежемесячник; ежемесячное издание

  kuukausilehti

  ежемесячник

  kuukausittain

  ежемесячно; помесячно

  kuukausittainen, kuukautinen

  ежемесячный; помесячный

  kuuloaineisto

  аудиоматериалы

  kuultokuvalehti

  световая газета

  kuunteleminen, kuuntelu

  прослушивание

  levytysten, äänilevyjen k.
  прослушивание грамзаписей

  kuuntelukammio

  äänitteen k.
  кабина для прослушивания звукозаписи

  kuusikuukautinen

  шестимесячный

  kuusitaite

  (ин-)сексто

  kuusitoistataite

  секстодесимо

  kuva

  kuvin varustettu
  иллюстрированный
  luonnollisen kokoinen k.
  рисунок в натуральную величину
  puolen sivun k.
  иллюстрация, расположенная на половине полосы

  kuva-aapinen

  азбука (~букварь) в картинках (~с картинами)

  kuva-aineistobibliografia

  библиография изобразительных материалов

  kuva-aineistohakemisto

  указатель изобразительных материалов

  kuva(-aineisto)kokoelma

  собрание изобразительных материалов

  kuva-albumi

  альбом

  kuvaamataide(teos)laji

  вид произведения изобразительного искусства

  kuvabibliografia

  библиография изобразительных материалов

  kuvahakemisto

  указатель иллюстраций

  kuvailla

  описывать

  kuvailu

  изображение; описание; паспортизация

  analyyttinen bibliografinen k.
  аналитическое библиографическое описание
  asiasananmukainen k.
  описание под предметным словом
  asia(sana)otsikon mukainen k.
  описание под предметной рубрикой
  bibliografinen k.
  библиографическое описание
  de visu -k.
  описание де визу; описание непосредственно по самой книге
  henkilökohtainen k.
  персональное описание
  henkilötekijän mukainen k.
  описание под персональным автором
  jatkuva k.
  открытое описание
  julkaisun k.
  описание (~паспорт) издания
  kaksoisotsikon mukainen k.
  описание под двумя заголовками
  kirjan k.
  описание книги
  kirjastonhoitajan työajan k.
  фотография рабочего времени (~дня) библиотекаря
  kirjojen (bibliografinen) k.
  книгоописание
  kommentoitu bibliografinen k.
  аннотированное библиографическое описание
  k-jen sisällyttäminen luetteloon
  включение описаний в каталог
  käänteinen k.
  описание с инверсией
  laajennettu k.
  дополненное (~расширенное) описание
  laatia k.
  составлять описание
  loppuunsaatettu k.
  законченное описание
  luetteloiden k.
  паспортизация каталогов
  luokitusosaston nimen mukainen k.
  описание под наименованием отдела классификации
  lyhennetty k.
  сокращённое описание
  moninkertainen k.
  многократное описание (~отражение)
  muodollinen k.
  формальное описание
  nimikkeen, nimiönmukainen k.
  описание под заглавием
  nimiölehdenmukainen k.
  описание на основании титульного листа
  olennaisen sanan mukainen k.
  описание под существенным словом
  otsikon ensimmäisen sanan mukainen k.
  описание под первым словом заглавия
  otsikonmukainen k.
  описание под заглавием
  paikannimen mukainen k.
  описание под наименованием местности
  painatteiden k.
  описание произведений печати
  sarjanimikkeen mukainen k.
  описание под заглавием серии
  seikkaperäinen k.
  подробное описание
  selventävä k.
  вспомогательное описание
  suoraan kirjasta tehty k.
  описание непосредственно по самой книге
  suppean asia(sana)otsikon mukainen k.
  описание под узкой предметной рубрикой
  tarkka k.
  точное описание
  tekijäkumppanin mukainen k.
  описание под соавтором
  tekijänmukainen k.
  авторское описание; описание под автором
  teoksen muotoon perustuva k.
  описание под формой произведения
  toistuva k.
  многократное (~повторное) описание
  täydellinen k.
  полное описание
  täydennetty k.
  дополненное описание
  täydentävä k.
  вспомогательное описание
  virheellinen, väärä k.
  неправильное описание
  yhdenkertainen k.
  однократное описание
  yhteisötekijän mukainen k.
  описание под коллективным автором
  yksilöity k.
  индивидуальное описание
  yksilötekijän mukainen k.
  описание под индивидуальным автором
  yksinkertaistettu k.
  упрощённое описание
  yksirivinen k.
  описание в одну строку

  kuvailuala

  bibliografinen k.
  область библиографического описания

  kuvailuelementti

  единица описания

  kuvailukaava

  схема описания

  kuvailukieli

  bibliografinen k.
  язык библиографического описания

  kuvailumuoto

  форма описания

  kuvailuohje

  inkunaabelien k.
  инструкция по описанию инкунабул

  kuvailuosuus

  erityistietojen k.
  область специфических сведений

  kuvailuotsikko

  suora k.
  заголовок описания без инверсии

  kuvailusana(ryhmä)

  дескриптор

  kuvailutarkkuus

  точность описания

  kuvailuteksti

  текст описания

  kuvailuyksikkö

  единица описания

  kuvajuliste

  изобразительный плакат

  kuvajulkaisu

  изоиздание

  kuvajulkaisukokoelma

  фонд изоизданий

  kuvakalenteri

  иллюстрированный календарь

  kuvakansio

  альбом гравюр на отдельных листах; альбом иллюстраций

  kuvakirja

  альбом; иллюстрированная книга; книга иллюстраций (~с иллюстрациями; картинками); книжка-картинка

  lasten k.
  детский альбом

  kuvakokoelma

  сборник иллюстраций; собрание картин

  kuvakortti-indeksi

  индекс изобразительной открытки

  kuvakäsikirja

  иллюстрированный справочник

  kuvalehti

  иллюстрированная газета

  kuvaliite

  накидка иллюстраций; иллюстрационное (~иллюстрированное) приложение

  kuvaluettelo

  перечень (~список) иллюстраций

  kuvanidos

  том с иллюстрациями

  kuvanimiölehti

  иллюстрационный титульный лист

  kuvanäyttely

  иллюстративная выставка

  kuvaosa

  том с иллюстрациями

  kuvaotsikko

  фронтисписное заглавие

  kuvapainanta

  иллюстрационная печать

  kuvapainotuotanto

  изобразительная печатная продукция

  kuvapalsta

  иллюстрационная полоса

  kuvasanakirja

  иллюстрированный (~картинный) словарь; словарь в иллюстрациях

  kuvasivu

  иллюстрационная полоса; страница с иллюстрациями

  kuvasto

  атлас

  lääketieteen k.
  медицинский атлас

  kuvataidepainate

  печатное произведение изобразительного искусства

  kuvataideteos

  произведение изобразительного искусства

  kuvateksti

  подпись к иллюстрации (~под иллюстрацией); подрисуночная подпись; пояснение к рисунку

  kuvateos

  tekniikan k.
  технический альбом

  kuvaus

  kirjallinen k.
  литературный очерк
  kirjastonhoitajan työpäivän k.
  самофотография рабочего дня библиотекаря

  kuviokirja(nen)

  lasten k.
  книжка-фигура

  kuviokoriste

  vanhojen kirjasidosten painetut kuviokoristeet
  басмы

  kuvitettu

  иллюстративный;иллюстрационный; иллюстрированный; с иллюстрациями

  kuvittaa

  иллюстрировать

  kuvittaja

  kirjan k.
  художник книги

  kuvittajaluettelo

  каталог иллюстраторов

  kuvittamaton

  неиллюстрированный

  kuvittaminen

  иллюстрирование

  kuvitus

  иллюстрация; оборка иллюстрации

  kokosivun k.
  полосная иллюстрация
  tekstin ulkopuolinen k.
  иллюстрация вне текста

  kuvitusosa

  kirjan k.
  иллюстрированная часть книги

  kvartaali

  квартал

  kvartaalijulkaisu

  ежеквартальник; квартальное издание

  kvartaalilehti

  журнал, выходящий раз в три месяца

  kvarttokoko

  размер кварт; формат в четвёртку; четырёхдольный формат; четвёрка; в четвёрку (листа)

  kylmäladonta

  шрифт наборно-пишущей машины

  kyläkirjasto

  сельская библиотека

  kymmenluokitus

  децимализм; десятичная классификация

  lyhennetty, suppea k.
  сокращённая десятичная классификация
  yleinen k.
  универсальная десятичная классификация

  kymmen(luokitus)järjestelmä

  десятичная система классификации

  kymnaasikirjasto

  гимназическая библиотека

  kyrillinen

  k. slaavilaiskirjaimisto
  славяно-кирилловский алфавит

  kysely

  kirjallinen k.
  письменный запрос
  suullinen k.
  устный запрос
  tiedontarvitsijan k.
  запрос потребителя информации

  kyselykaavake, -lehti

  вопросник

  kyselylomake

  анкета; бланк-запрос; опросник

  kysyntä

  kirjallisuuden k.
  спрос на литературу
  kirjojen k.
  спрос на книги
  lukijain osoittama k.
  читательский спрос

  kysyntätutkimus

  kirjojen k.
  изучение спроса на книги

  kysytty

  olla hyvin k.
  пользоваться большим спросом
  vähän k.
  малоспрашиваемый

  käpertynyt

  kulmistaan k.
  с загнутыми углами

  kärpästahra

  мушиное пятно

  käsikartasto

  настольный атлас

  käsikirja

  справочное издание; настольная (~справочная) книга; компендий; компендиум; очерк; учебное пособие; руководство; (настольный) справочник

  bibliografian k.
  руководство по библиографии
  erikoisalan k.
  справочник специалиста
  kirjastonhoitajan k.
  справочник библиотекаря
  lukijan k.
  пособие в помощь читателю
  yleistajuinen k.
  популярный справочник

  käsikirjahakemisto

  указатель справочных изданий

  käsikirjasto

  библиотека без выдачи книг на дом; библиотека для пользования на месте; библиотека, не выдающая книг по абонементу; подручная (~подсобная; рабочая; справочная) библиотека

  käsikirjoitus

  манускрипт; писание; рукопись; сценарий

  alkuperäinen k.
  оригинал рукописи; протограф
  hylätä k.
  отклонять рукопись
  koneellakirjoitettu k.
  машинописная рукопись
  käsikirjoituksen tekijä
  сценарист
  käsikirjoituksen viimeistely
  подготовка рукописи
  käsikirjoituksena (painettu)
  на правах рукописи
  ladontavalmis k.
  подготовленная к производству рукопись
  oikaisulukea k.
  вычитывать рукопись
  tekijän k.
  автограф; авторская рукопись
  toimitukseen saapuneet käsikirjoitukset
  портфель
  verrata käsikirjoitukseen
  считывать с рукописью

  käsikirjoitusjulkaisu

  автографное издание

  käsikirjoituskokoelma

  рукописное собрание; собрание (~фонд) рукописей

  käsikirjoitusluettelo

  каталог рукописей

  käsikirjoitusosasto

  отдел(ение) рукописей; рукописный отдел

  käsikirjoitussopimus

  договор на рукопись

  käsikirjoitusvaihe

  täydennetty k-essa
  дополненный в рукописи

  käsikirjoitusvarasto

  помещение для рукописей

  käsinladonta

  ручной набор

  käsinladottu

  набранный вручную (~ручным способом)

  käsinlajittelu

  ручная сортировка

  käsinpainanta

  sidoksen k.
  ручное тиснение на переплёте

  käsinpainantasidos

  переплёт с ручным тиснением

  käsinsidottu

  переплетённый вручную

  käsipainokone

  ручной печатный станок

  käsisanakirja

  настольный словарь

  käsiteltävä

  olla k-nä
  находиться в обработке

  käsitesanakirja

  идеографический словарь

  käsittelemätön

  необработанный

  käsittely

  lukijan tilauksen k.
  обработка читательского требования
  painatteiden tekninen k.
  техническая обработка произведений печати
  tiedustelun k.
  обработка запроса
  tilausten bibliografinen k.
  библиографическая доработка требований
  vanhojen kokoelmien k.
  обработка старых фондов

  käsittelyaika

  uutuuksien k.
  время обработки новых поступлений

  käsittelyaikataulu

  kirjan k.
  график обработки книги

  käsittelynopeus

  kirjojen k.
  скорость обработки книг

  käsittelyosasto

  kirjojen k.
  отдел обработки книг

  käsittelyvaiheet

  kirjan k.
  путь книги в процессе обработки
  lukijan tilauksen k.
  путь читательского требования

  käteiskauppa

  торговля за наличный счёт

  käteismaksu

  уплата наличными

  käteismyynti

  продажа за наличные (~за наличный расчёт)

  kävijä

  посетитель

  kävijämäärä

  lukusalin k.
  посещаемость читального зала

  käynti

  kirjastonhoitajien k. lukijain parissa
  выезд библиотекарей на места

  käyntitilasto

  статистика посещаемости

  lukijain k.
  учёт посещаемости читателей

  käyristynyt

  загнутый

  käytettävyys

  kokoelman k.
  надёжность фонда

  käytettävyyskerroin

  kirjastojen k.
  коэффициент доступности библиотек

  käytettävä

  asettaa k-ksi
  предоставлять в распоряжение
  käytettävissä oleva
  наличный
  olla käytettävissä
  иметься в распоряжении
  vähän k.
  малоспрашиваемый

  käyttäjä

  kirjaston k.
  абонент (~читатель) библиотеки
  yksilöllinen bibliografiainformaation k.
  индивидуальный потребитель библиографической информации

  käyttäjännumero

  kirjaston k.
  номер пользующегося библиотекой

  käyttää (hyväksi, hyödyksi)

  k. kirjallisuutta
  пользоваться литературой

  käyttö

  bibliografian k. joukkotyössä
  использование библиографии в массовой работе
  kirjavarantojen keskinäinen, vastavuoroinen k.
  взаимоиспользование книжных фондов
  kirjojen k.
  книгоиспользование
  kokoelman k.
  использование фонда
  käytössä oleva
  используемый
  käytössä ollut
  бывший в употреблении
  käytöstä poistunut
  вышедший из употребления
  luovuttaa k-ön
  предоставлять в распоряжение
  lyhytaikaiseen k-ön
  для кратковременного пользования
  maksuton k.
  бесплатное пользование
  olla kovassa käytössä
  пользоваться большим спросом
  olla käytössä
  быть в обращении
  paikalla tapahtuvaan k-ön
  для пользования на месте
  poistua käytöstä
  выходить из употребления
  sisäistä k-ä varten
  для внутренного пользования
  yleiseen k-ön
  для общего пользования

  käyttöaika

  срок пользования

  käyttöaste

  kokoelman k.
  степень использования фонда

  käyttöfrekvenssi

  обращаемость; посещаемость; частота спроса; читаемость

  keskimääräinen k.
  средняя посещаемость
  kokoelman k.
  обращаемость фонда

  käyttöikä

  kirjan k.
  срок службы книги

  käyttökappale

  henkilökohtainen k.
  экземпляр для личного пользования

  käyttökiintiö

  kokoelman k.
  изношенность фонда

  käyttökirjallisuus

  потребительская литература

  käyttökirjasto

  рабочая библиотека

  käyttökokoelma

  действующий фонд

  käyttökortisto

  asia(sana)luettelon k.
  рабочая картотека к предметному каталогу

  käyttölupa

  kirjaston k.
  разрешение на пользование библиотекой

  käyttömahdollisuus

  bibliografioiden k.
  библиографический подход

  käyttömuoto

  kirjaston k.
  форма пользования библиотекой

  käyttömääräys

  kirjaston käyttömääräykset
  правила пользования библиотекой
  lukusalin käyttömääräykset
  порядок пользования читальным залом

  käyttöohje

  luettelon k-et
  инструкции по пользованию каталогом

  käyttöoikeus

  kirjastojen vapaa k.
  общедоступность библиотек
  teosten k.
  право на использование произведений

  käyttöotsikko

  рабочий заголовок

  käyttörajoitus

  kirjallisuuden k.
  ограничение пользования литературой

  käyttötarkoitus

  julkaisun k.
  целевое назначение издания

  käyttötaulukko

  luokituksen käyttötaulukot
  рабочие таблицы классификации

  käyttöteho

  kokoelman k.
  надёжность фонда

  käyttötiheys

  обращаемость; частота спроса; читаемость

  kirjojen paikallinen k.
  обращаемость книг среди местного населения

  käyttötottumus

  kirjaston käyttötottumukset
  навыки пользования библиотекой

  käyttöönotto

  automaation ja koneistuksen k. kirjastotekniikassa
  внедрение автоматизации и механизации в библиотечные процессы

  käytävä

  hyllyjen välinen k.
  проход между полками (~стеллажами)

  käännettävyys

  indeksien k.
  обратимость индексов

  käännös

  перевод

  auktorisoitu, valtuutettu k.
  авторизованный перевод
  autenttinen k.
  аутентичный (~официальный) перевод
  ilmestyä käännöksenä
  выходить в переводе
  kirjallinen k.
  литературный перевод
  k. takaisin alkukieleen
  обратный перевод
  laatia k.
  делать перевод
  lyhennetty k.
  сокращённый перевод
  samanaikaisesti ilmestyvä k.
  одновременно издаваемый перевод
  sananmukainen, tarkka k.
  подстрочный перевод
  tekijän (itsensä laatima) k.
  авторский перевод
  täysin vastaava k.
  адекватный перевод
  vapaa k.
  вольный (~свободный) перевод
  virallinen k.
  официальный перевод

  käännösjulkaisu

  переводное издание

  käännöskirja

  переводная книга

  käännöskirjallisuus

  переводная литература

  käännöskokoelma

  сборник (~фонд) переводов

  käännöskortisto

  картотека переводов

  käännösoikeus

  право на перевод

  k. pidätetään
  право перевода сохранено

  käännösoikeussopimus

  tekijän k.
  авторский лицензионный договор

  käännösromaani

  переводный роман

  käännössanakirja

  erikoisalan k.
  специальный переводный словарь

  käännössopimus

  договор на перевод

  käännöstoimitus

  редакция переводов

  käännösyksikkö

  единица перевода

  käänteisindeksi

  инвертированный индекс

  käänteisjärjestys

  asia(sana)otsikon k.
  инверсия в предметной рубрике

  käänteisnimiö

  инвертированное заглавие

  käänteissalanimi

  ананим

  käänteissanajärjestys

  tekstin k.
  инвертирование текста

  käänteissanakirja

  обратный словарь

  käänteisviittaus

  обратная ссылка

  käänteisyys

  otsikon k.
  инверсия заглавия

  kääntäjä

  переводчик

  kääntäminen

  перевод

  k. kielletty
  перевод воспрещён

  kääntää

  1) (= muuttaa suuntaa) перевёртывать; 2) (= kielestä toiseen) делать перевод; переводить

  k. lehteä, sivua
  перевёртывать страницу

  kääntöpuoli

  ин-версо; оборот; оборотная сторона

  kääntöpuolella
  на обороте
  nimiölehden k.
  оборот титульного листа
  sivun k.
  оборот страницы

  kääpiökirja

  книга с большой палец; книга-лилипут

  kääpiökoko

  формат-лилипут

  köyhäsisältöinen

  бедный содержанием