Namnledslexikon

From Sanat

Redigerat av Kurt Zilliacus, sammanställt av Michaela Örnmark.

Jämte artiklar ur följande arbeten:

SKG
Kurt Zilliacus 1989: Skärgårdsnamn. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 558. Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken.
TER
Ritva Valtavuo-Pfeifer 1998: Terrängnamn Svenskfinland. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet, nr 615. Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken.
ÅÄH
Gunilla Harling-Kranck 1990: Namn på åkrar, ängar och hagar. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 565. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

I lexikonet presenteras alla namnleder som har någon frekvens i det svenska ortnamnsförrådet i Finland, främst materialet av vanliga namnelement som huvuddelen av våra ortnamn består av. Också suffix och vissa ändelser beaktas, liksom de vanligaste typerna av lånenamn.

Vissa omfattande kategorier av leder har det varit önskvärt och nödvändigt att utelämna; de skulle annars helt ha översvämmat lexikonet och skymt det väsentliga. Det är kategorierna av

  • ortnamn som ingår i andra namn, dvs. förlederna i t.ex. Alholmsfjärden, Brändängssanden, Börsskärs sund,
  • enskilda lånenamn av finskt ursprung, t.ex. Keitsor, Mustlax, som inte har bestått av leder i svenskan,
  • släktnamn som namnleder, i t.ex. Asplundskärret, Sundmansängen,
  • moderna ord i unga namn som saknar intresse, såsom Andelshandeln, Pumphuset och namn på Arrende-, Butiks-, Stations-.

Namnledslexikonet beskriver framför allt namnledernas utbredning i namnförrådet och olika landsändar samt återger vad namnarkivets samlingar för övrigt har att förtälja. äldre skrivformer har inte i allmänhet samlats eller anförts. Härledningen av namnleder är ofta en tolkningsfråga; i vissa fall ges hänvisningar till namnbehandlingar i litteraturen. I uttalsuppgifterna används specialtecknen : för att ange vokallängd, æ för olika mer eller mindre öppna varianter av e/ä och ɷ för svenskans korta och långa o-ljud i t.ex. bo, bodde.

Namnledslexikonet får inte publiceras helt eller delvis, men det får användas fritt och citeras med angivande av källa (FSO-lex).

Sörnäs i maj 1999

Kurt Zilliacus

Haku

Selaus

ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZÅÄÖ

Kartta