Etymologiawiki

From Sanat

Suomen vanhimman sanaston etymologinen verkkosanakirja EVE on vuoden 2018 alussa käynnistynyt hanke, joka kuvaa suomen ja sen lähisukukielten kantasuomesta periytyvän sanaston, noin 2 000 hakusanaa. Koneen Säätiön rahoitus EVE:llä on vuoden 2022 loppuun.

Aktiivisen tutkimuksen myötä alan perusteos, kolmiosainen Suomen sanojen alkuperä (SSA, 1992–2000) on selvästi vanhentunut ja sen lähdeaineistosta puuttuu tärkeitä teoksia. Myös Eesti etümoloogiasõnaraamat (EES, 2012) perustuu enimmiltä osin kauan sitten tehtyyn tutkimukseen. Pienemmistä itämerensuomalaisista kielistä ei ole etymologisia hakuteoksia.

Painetut etymologiset sanakirjat vanhentuvat vääjäämättä nopeasti. Vanhentuneita ja perusteettomia käsityksiä sanojen alkuperästä leviää sosiaalisen median ja kaikille muokkaajille avointen verkon hakuteosten kautta niin kauan kuin tutkittua tietoa ei ole yhtä helposti saatavilla. Niinpä tavoitteenamme on luoda avoin ja ilmainen verkkosanakirja joukkoistamalla mukaan kaikki alan tutkijat. Wikimuotoinen etymologinen verkkosanakirja mahdollistaa välittömän julkaisemisen, vertaisarvioinnin, kritiikin ja kansantajuistamisen.

Sanastopohjan verkkosanakirjalle antaa dosentti Petri Kallion laatima Yhteissuomalainen sanasto, joka valmistuessansa sisältää kaikki kantasuomesta (itämerensuomalaisten kielten yhteisestä kantakielestä) saakka periytyvinä pidettävät sanat. Tulevaisuudessa verkkosanakirjaa voi laajentaa itämerensuomen uudempiin sanastokerrostumiin ja muidenkin kielten sanastoon.

Verkkosanakirjan rakenne on kolmitasoinen.

1. Hakusanojen etymologiat toimitetaan yleistajuisiksi, laajalle lukijakunnalle ymmärrettäviksi sana-artikkeleiksi.

2. Jokaisen sana-artikkelin alle syötetään sanan tarkat etymologiset tiedot tietokantamuodossa (koneellisen analysoinnin, haut ja yhdistelyn mahdollistavassa lyhytmuodossa) ja linkitetään ne elektronisessa muodossa saatavilla olevaan lähdekirjallisuuteen. Tämän osan käyttäjä näkee lyhenteinä ja linkkeinä, joitten takana ovat kaikki olennaiset lähdetiedot: etymologiset sanakirjat, hakusanojen muoto-, merkitys- ja levikkitietojen lähteenä toimivat vanhojen kirjakielten, murteitten ja lähisukukielten sanakirjat sekä ne monografiat ja artikkelit, joissa etymologista tietoa hakusanoista on alun perin julkaistu. Tulevaisuudessa tiedot merkityksenkehityksistä on mahdollista myös linkittää suuriin kansainvälisiin semantiikkatietokantoihin.

3. Verkkosanakirjan tutkimussivuilla tutkijat käyvät keskustelua hakusanojen etymologiasta. Toimituskunta tiivistää keskustelun pohjaksi taulukkomuotoon kaiken hakusanoista painetussa kirjallisuudessa julkaistun tutkimustiedon. Tätä varten toimitus myös kerää etymologista viitetietokantaa ja bibliografiaa. Keskusteluun voivat osallistua omalla nimellään kaikki etymologian tutkijat ja opiskelijat, jotka täyttävät toimituksen asettamat akateemiset ja tutkimuseettiset kriteerit. Tavoitteena on saada mukaan keskusteluun kaikki vakavasti otettavat alan tutkijat niin Suomessa ja Virossa kuin muuallakin maailmassa.

Etymologiansa julkaisemisesta kiinnostunut voi ehdottaa toimitukselle wikiin lisättäväksi uuden etymologian tai muita lisätietoja johonkin wikin hakusanaan, ja jos ehdotus on toimituksen mielestä asiallinen, se antaa ehdottajalle käyttäjätunnuksen. Tutkijat voivat myös ehdottaa toimitukselle uusia hakusanoja wikiin. Verkkosanakirjan toimituskunta osallistuu keskusteluun ja päivittää hakusana-artikkelit uutta tutkimusta kriittisesti punniten, muttei poista hakusanan alta keskustelua eriävine käsityksineen. Jokainen uusi etymologia jää ensimmäisen esittäjänsä nimiin. Tällainen tutkijaverkoston sisäisen, avoimen vertaisarvioinnin sisältävä käytäntö motivoi tutkijoita osallistumaan.

Etymologiawikin yleistajuisten artikkelien kielenä on suomi. Tutkimussivuilla ei ole kielirajoituksia.

Etymologisen verkkosanakirjan toimituskuntaan kuuluvat

  • FT Santeri Junttila, hankkeen johtaja
  • FT, dosentti Petri Kallio
  • FΤ Sampsa Holopainen
  • FM Juha Kuokkala
  • FM Juho Pystynen, verkkojulkaisuasiantuntija

Etymologisen tutkimuksen tuloksia ovat järjestäneet tietokannoiksi myös Kotimaisten kielten keskus Kotus, Eesti Keele Instituut EKI sekä useat yksittäiset tutkijat. Verkkosanakirjan toimitus on sopinut yhteistyöstä näitten tietokantojen käytöstä ja täydentämisestä Kotuksen, EKIn ja eräitten tutkijoitten kanssa.

Helpoiten verkkosanakirjaa voi käyttää etusivun https://blogs.helsinki.fi/etymologinenverkkosanakirja/ kautta. Sivulla on myös verkkosanakirjan esittelyvideo.

Ajankohtaisin tieto hankkeesta sekä yleisiä ohjeita tutkimuskeskusteluun osallistumisesta kiinnostuneille tutkijoille löytyy sivulta Sanat:Etymologiawiki.

Information in English (pdf): https://hrcak.srce.hr/file/356591

Eestikeelne slaidimaterjal (mõnevõrra vananenud): https://blogs.helsinki.fi/santerijunttila/files/2019/01/tutvustus-EKIs-2018.pptx