Etymologiawikin ohjeet tutkijalle

From Sanat

Ohjeita tutkijalle

Keskustelu

Etymologioiden ja muiden etymologisten tutkimustulosten julkaiseminen, vertaisarviointi ja kritiikki ovat kaikki tieteellistä keskustelua. Etymologiawikissä tätä keskustelua käyvät etymologian ja kielihistorian akateemiset tutkijat, julkisesti ja omalla nimellään.

Wikissä jokaisella sivulla on oma keskustelusivunsa, mutta näistä tieteelliseen keskusteluun soveltuvat vain erikseen siihen tarkoitukseen sovitut sivut, sillä useimpia keskustelusivuja tarvitaan emosivunsa toimittamiseen ja sen sisällöistä sopimiseen. Myös Etymologisen verkkosanakirjan EVEn hakusanojen keskustelusivut on varattu toimituksen sisäiseen keskusteluun.

Etymologiawikissä tieteellistä keskustelua varten ovat tutkimussivujen keskustelusivut, joita wikissä on jokaiselle kantasuomalaiselle sanueelle omansa. Tutkimussivujen muu sisältö on taustana tälle keskustelulle, joka näkyy tutkimussivujen alaosassa. Useimmista wikeistä poiketen Etymologiawikissä pääosassa on siis keskustelu eikä "varsinaisten" sivujen sisältö.

Wikissä keskusteleminen edellyttää wikin toimittamisen perusasioiden tuntemusta. Lisää tietoa keskusteluun osallistumisesta on sivulla Sanat:EVE/Keskusteluohjeet.

Aiempi tutkimus

Kunkin kantasuomen sanan aiempi etymologinen tutkimus esitetään tutkimussivuilla kahdessa osassa: kopiona Suomen sanojen alkuperän (SSA) hakusana-artikkelista ja sen alla tutkimushistoriasivuilta heijastettuina taulukkoina, jotka esittävät SSA:n jälkeen julkaistun tutkimuksen käsitykset sanan etymologiasta. Näitä taulukoita on EVEn toimitus valmistanut vasta pienehköstä osasta kaikkia hakusanoja.

Toivomme tutkijoiden täydentävän tutkimushistoriasivuja. Niiden tekeminen vaatii kuitenkin erityistä perehtymistä, koska toivomme kaikkien taulukoiden noudattavan samoja esitysperiaatteita. Nämä periaatteet on kuvattu sivulla Sanat:EVE/tutkimushistoriasivut.

Wikin muokkaaminen

Pyyntöjä uusien kantasuomen tietueiden luomiselle voi jättää sivulle Etymologiadata:Toiveet (mielellään viitteiden tai perusteiden kera).

Jos haluat lisätä wikiin muita uusia sivuja tai mallineita, ota yhteys EVEn toimitukseen.

Esittelyvideo

Etymologisen verkkosanakirjan 23.1.2021 valmistunut puolituntinen esittelyvideo on suunnattu kaikille verkkosanakirjan käyttäjille, myös sen tekemisestä kiinnostuneille alan tutkijoille. Äänessä Santeri Junttila.

HUOM! Verkkosanakirjan rakennetta on kehitetty edelleen, joten esittelyvideo on jo osin vanhentunut. Etenkin linkkejä sivujen välillä on nyt enemmän kuin alkuvuodesta 2021.