Etymologiawikin ohjeet lukijalle

From Sanat

Ohjeita lukijalle

Keskeisiä käsitteitä

  • Itämerensuomi on selitetty erillisellä sivulla.
  • Kantakieli on kielikunnan tai kielihaaran historian viimeinen yhteinen vaihe ennen jakautumista.
  • Myöhäiskantasuomi (mksm.) oli kaikkien tunnettujen itämerensuomen kielten (murteiden) kantakieli. Suomen vanhimman sanaston etymologinen verkkosanakirja EVE ja Yhteissuomalainen sanasto YSuS pyrkivät kuvaamaan kaikki myöhäiskantasuomeen asti palautettavat sanat.
  • Keskikantasuomi (kksm.) määritellään kielihistoriassa vaiheeksi, jonka aikana kantasuomi sai muinaisbalttilaisen ja kantagermaanisen vaikutuksensa mm. sanastoon ja (ilmeisesti pitkälti näiden kontaktien vaikutuksesta) koki suuria muutoksia kaikilla kielen osa-alueilla. Yhteissuomalaisen sanaston (YSuS) rekonstruktioita varten on keskikantasuomi kuitenkin määriteltävä yhdeksi hetkeksi äännekehitysten jatkumossa, joten niissä keskikantasuomi vastaa rekonstruktiotasoa välittömästi ennen *ti > *ci -muutosta; tämä taso on vielä enimmiltä osin palautettavissa itämerensuomen sisäisen rekonstruktion avulla.
  • Varhaiskantasuomi (vksm.) merkitsee itämerensuomen erilliskehitystä edeltänyttä kielentasoa, joka nykytutkimuksen mukaan oli itämerensuomalais-saamelais-mordvalainen kantakieli. Käytännössä samaan rekonstruktiotasoon viittaavat nimitykset länsikantaurali ja kantalänsiurali.

Verkkosanakirjaan viittaaminen

Yleistajuisiin sana-artikkeleihin viitattaessa viitteenä voi olla esim. "EVE s.v. sana", ja kirjallisuusluettelossa joko "EVE = Suomen vanhimman sanaston etymologinen verkkosanakirja. https://sanat.csc.fi/wiki/EVE" tai pitemmin "EVE = Santeri Junttila, Sampsa Holopainen, Petri Kallio, Juha Kuokkala, Juho Pystynen (toim.): Suomen vanhimman sanaston etymologinen verkkosanakirja. https://sanat.csc.fi/wiki/EVE", ja joko "Viitattu XX.XX.20XX" tai "Päivitetty XX.XX.20XX", jolloin päivämääräksi merkitään viitattua sanaa käsittelevän wikisivun viimeinen päivitys.

Kantasuomen rekonstruktioihin viitattaessa viitteenä voi olla esim. "YSuS s.v. mksm. *rekonstruktio", ja kirjallisuusluettelossa "YSuS = Kallio, Petri: Yhteissuomalainen sanasto. https://sanat.csc.fi/wiki/Luokka:Yhteissuomalainen_sanasto" ja joko "Viitattu XX.XX.20XX" tai "Päivitetty XX.XX.20XX", jolloin päivämääräksi merkitään viitattua sanaa käsittelevän wikisivun viimeinen päivitys.

Viitattaessa keskusteluun tutkimussivuilla voi viitteeksi kirjoittaa esim. "Etunimi Sukunimi, https://sanat.csc.fi/wiki/Etymologiadata:imsm:sana XX.XX.20XX.", tai "Etunimi Sukunimi, keskustelussa XX.XX.20XX. sivulla https://sanat.csc.fi/wiki/Etymologiadata:imsm:sana", jolloin päivämääräksi tulee kommentin perässä wikin keskustelusivulla oleva päivämäärä. (Periaatteessa jokainen keskustelupuheenvuoro kuitataan wikiallekirjoituksella, joka automaattisesti lisää sivulle nimen, päivämäärän ja kellonajan.) Kirjallisuusluettelossa ei tällöin tarvitse mainita EVEa eikä YSuS:a.

Lisensointi

EVE:n yleistajuiset etymologia-artikkelit julkaistaan lisenssillä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND). Etymologiawikin tutkimussivut julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC-BY) -lisenssillä, mukaanlukien Suomen sanojen alkuperä -teoksen (SSA) aineisto, jonka on alun perin julkaissut Kotimaisten kielten (tutkimus)keskus painettuna 1992–2000 ja verkkosivuillaan 2022.