Sosva

From Sanat

Pohjoismansin sanasto

Laatinut Ulla-Maija Forsberg.

Tämä mansin sanasto on peräisin teoksesta Wogulisches Wörterbuch; Gesammelt und geordnet von Artturi Kannisto; Bearbeitet von Vuokko Eiras; Herausgegeben von Arto Moisio. Lexica Societatis Fenno-ugricae XXXV / Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 173. (ISBN 978-952-5667-54-7). Tämä elektroninen julkaisu on Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisujen numero 53. ISSN 2323-3370. URN:ISBN 978-952-5446-91-3

Sanakirja sisältää sanoja 11 eri mansimurteesta, joista valtaosa on jo sammunut. Tähän sanastoon on poimittu Sosvan murteen (pohjoismurteen, joka on myös mansin kirjakielen pohjana) sanat. Se toimii paitsi itsenäisenä koosteena pohjoismurteen sanastosta myös kyseisen suuren murresanakirjan hakemistona. Sana-artikkeliin liittyvä numero on siis kyseisen suursanakirjan sivunumero. Alkuperäisessä sanakirjassa selityskieli on saksa ja mansin sanat on kirjoitettu tarkalla foneettisella tarkekirjoituksella. Tähän sanastoon on lisätty suomenkieliset käännösvastineet (tai selitykset), ja kirjoitustapa on yksinkertaistettu.

Pitkien vokaalien sekä ng:n ja nk-yhtymän osalta ortografia noudattaa suomen kirjoitustapaa. <g> (yksinään, ilman n:ää) on velaarispirantti, <x> on voimakas h-äänne (kuten saksassa), <ǝ> on redusoitunut vokaali. Velaarikonsonanttien (k, g, x) labiaalinen lisäartikulaatio merkitään asteen merkillä °. Palataaliset (liudentuneet) konsonantit merkitään samoin kuin unkarissa (ny, ty, sy). Piste sanan sisällä tarkoittaa sitä, että a) n.g-yhtymä on nasaalin ja velaarin muodostama konsonanttiyhtymä, ei ”äng” b) n.sy-yhtymässä liudennus ei koske n:ää (kuten nsy-yhtymässä normaalisti), ja konsonantit kuuluvat eri tavuihin.

Haku

Selaus

ADEXIJKLLyMNNyOPRSSyTUW