Sosva:T

From Sanat

InfoADEXIJKLLyMNNyOPRSSyTUW

ta

 • (Deutsch) jene(r/s); jetzt, nun, hier, so, heftig
 • (suomi) tuo; nyt, niin, noin, tässä; kovasti
 • Page number: 855

taagǝl

 • (Deutsch) Kleidung; Stoff; Mantel
 • (suomi) vaate; kangas; takki
 • Page number: 875

taagǝl

 • (Deutsch) voll, ganz; mit; (auch in der Fuktion des Instr.-Komitativs)
 • (suomi) täysi, koko; jnk kanssa
 • Page number: 892

taagǝl

 • (Deutsch) voll, völlig
 • (suomi) täysi, täynnä aivan, kokonaan
 • Page number: 892

taagǝlt-

 • (Deutsch) kleiden, ankleiden, anziehen
 • (suomi) pukea
 • Page number: 875

taagint-

 • (Deutsch) voll werden, satt werden
 • (suomi) täyttyä, tulla kylläiseksi
 • Page number: 893

taagintapt-

 • (Deutsch) füllen
 • (suomi) täyttää
 • Page number: 893

taagintattal

 • (Deutsch) ungefüllt
 • (suomi) täyttämätön
 • Page number: 893

taaglǝng

 • (Deutsch) voll
 • (suomi) taysi
 • Page number: 892

taagt

 • (Deutsch) Soswa
 • (suomi) Sosva
 • Page number: 953

taagt-maaxǝm

 • (Deutsch) die Leute an der Soswa
 • (suomi) Sosvalaiset
 • Page number: 953

taagt-talyax

 • (Deutsch) Oberlauf (od. Quellgegend) der Soswa
 • (suomi) Sosvan yläjuoksu, latva
 • Page number: 953

taagt-tolyax

 • (Deutsch) Oberlauf (od. Quellgegend) der Soswa
 • (suomi) Sosvan yläjuoksu, latva
 • Page number: 953

taaxt

 • (Deutsch) (Gavia arctica) Prachttaucher
 • (suomi) kuikka
 • Page number: 956

taaxt-nyol

 • (Deutsch) Prachttaucher-Schnabel
 • (suomi) kuikannokka
 • Page number: 956

taaxt-pil

 • (Deutsch) Rauschbeere
 • (suomi) variksenmarja
 • Page number: 956

taaj-

 • (Deutsch) essen, fressen; brennen (Feuer); frieren; ficken
 • (suomi) syödä; palaa, polttaa (tuli); naida 860 (= tee-)
 • Page number: 860

taajant-

 • (Deutsch) essen; brennen
 • (suomi) syödä; palaa, polttaa
 • Page number: 861

taajap-

 • (Deutsch) fressen
 • (suomi) ahmaista
 • Page number: 861

taajapal-

 • (Deutsch) kosten, probieren, ein wenig essen
 • (suomi) maistaa, syödä vähän
 • Page number: 861

taajǝm

 • (Deutsch) Lebensunterhalt; Speise, Essen; getrockneter Fisch, Dörrfisch
 • (suomi) toimeentulo, elanto; ruoka; kuivattu kala
 • Page number: 861

taajǝm-sawak

 • (Deutsch) Gerüst zum Fischtrocknen
 • (suomi) kalankuivatusteline
 • Page number: 861

taajǝsymang

 • (Deutsch) viel essend
 • (suomi) suursyömäri, paljoruokainen
 • Page number: 861

taajmǝng

 • (Deutsch) speisereich
 • (suomi) ruokaisa
 • Page number: 861

taajt

 • (Deutsch) Ärmel
 • (suomi) hiha
 • Page number: 881

taajt-suunt

 • (Deutsch) Ärmelende
 • (suomi) hihansuu
 • Page number: 881

taajwe-

 • (Deutsch) [gegessen, gefressen werden; frieren]
 • (suomi) tulla syödyksi; palella
 • Page number: 860

taak

 • (Deutsch) stark, fest, kräftig
 • (suomi) vahva
 • Page number: 882

taakǝm

 • (Deutsch) Laus
 • (suomi) täi
 • Page number: 885

taakm-

 • (Deutsch) fest, stark werden, erstarken, genesen
 • (suomi) vahvistua, voimistua, parantua
 • Page number: 882

taakmitawe-

 • (Deutsch) verlaust werden
 • (suomi) tulla täihin
 • Page number: 885

taal

 • (Deutsch) Winter; Jahr
 • (suomi) talvi; vuosi
 • Page number: 888

taal

 • (Deutsch) Reisig
 • (suomi) risu
 • Page number: 889

taal-

 • (Deutsch) sich (in ein Boot, auf ein Pferd) setzen, (in ein Boot) einsteigen, (auf einen Schlitten) aufsteigen
 • (suomi) nousta, istua, asettua (jhk kulkupeliin)
 • Page number: 889

taalas-

 • (Deutsch) (?) (schnell) einsteigen
 • (suomi) istahtaa, astua (ajopeliin)
 • Page number: 890

taalǝng

 • (Deutsch) winterlich, Winter-
 • (suomi) talvinen, talvi-
 • Page number: 889

taal-kan

 • (Deutsch) Reisigbett
 • (suomi) risualusta
 • Page number: 889

taal-kol

 • (Deutsch) Reisighütte
 • (suomi) risumaja
 • Page number: 889

taal-kol-pal

 • (Deutsch) Unterstand aus Fichten (errichtet man im Winter auf Jagd)
 • (suomi) kuusenoksista tehty alusta, suoja (talvimetsästyksessä)
 • Page number: 889

taal-kotyǝly

 • (Deutsch) Mittwinter
 • (suomi) keskitalvi
 • Page number: 888

taal-kotyǝly-joonxǝp

 • (Deutsch) Monat der Wintermitte
 • (suomi) keskitalven kuukausi
 • Page number: 888

taalmat-

 • (Deutsch) sich (in ein Boot, ein Schlitten, auf ein Pferd) setzen, einsteigen, aufsteigen
 • (suomi) nousta, istua, asettua (jhk kulkupeliin)
 • Page number: 890

taalt

 • (Deutsch) Hafen, Landungsplatz
 • (suomi) satama
 • Page number: 890

taalt-

 • (Deutsch) laden, (ein Boot, einen Schlitten) beladen; in ein Boot, einen Schlitten, auf ein Pferd laden
 • (suomi) lastata, kuormata (vene, reki hevonen)
 • Page number: 890

taalt-

 • (Deutsch) den Winter (irgendwo) verbringen, den Winter über (irgendwo) wohnen
 • (suomi) viettää talvi, asua talvi (jssak)
 • Page number: 889

taaltap-

 • (Deutsch) setzen, stellen, legen
 • (suomi) panna, kuormata
 • Page number: 891

taaltxat-

 • (Deutsch) beladen, eine Fuhre fertigmachen
 • (suomi) valmistaa kuorma
 • Page number: 890

taal-toorǝm

 • (Deutsch) Winter
 • (suomi) talvi
 • Page number: 889

taalttal-

 • (Deutsch) laden
 • (suomi) kuormata, lastata
 • Page number: 890

taalttalaxt-

 • (Deutsch) laden
 • (suomi) kuormata, lastata
 • Page number: 890

taan

 • (Deutsch) Sehne, Ader, Sehnengarn; Draht, Pechdraht; Saite; Musik (~ Note)
 • (suomi) suoni, suonilanka; lanka, pikilanka; (soittimen) kieli; musiikki
 • Page number: 910

taan

 • (Deutsch) sie (Pl.)
 • (suomi) he (monikko)
 • Page number: 911

taanǝng

 • (Deutsch) besaitet
 • (suomi) kieli- (soitin)
 • Page number: 911

taanǝp

 • (Deutsch) -saitig
 • (suomi) -kielinen (soitin)
 • Page number: 911

taangǝj-

 • (Deutsch) schlagen
 • (suomi) lyödä, (?) kilauttaa
 • Page number: 918

taanx

 • (Deutsch) Flosse
 • (suomi) evä
 • Page number: 918

taan-xasil

 • (Deutsch) Seil aus (Rentier- od. Elch)sehnen
 • (suomi) poron- tai hirvensuonesta tehty köysi
 • Page number: 911

taanxǝng

 • (Deutsch) -flossig, mit Flossen versehen
 • (suomi) eväinen, jolla on evä(t)
 • Page number: 918

taan.keenǝl

 • (Deutsch) allein
 • (suomi) yksin (he useat)
 • Page number: 911

taanki

 • (Deutsch) sie selbst (Pl.)
 • (suomi) he itse
 • Page number: 911

taan-luw

 • (Deutsch) Zwirnwickel, -spule
 • (suomi) lankapuola
 • Page number: 911

taapǝs

 • (Deutsch) (rechter Nebenfluss der Soswa) Tapsui
 • (suomi) (Sosvan oikeanpuoleinen sivujoki) Tapsui
 • Page number: 923

taapǝs-jaa

 • (Deutsch) (rechter Nebenfluss der Soswa) Tapsui
 • (suomi) (Sosvan oikeanpuoleinen sivujoki) Tapsui
 • Page number: 923

taapǝs-suunt-oojka

 • (Deutsch) der Alte von der Mündung des Taapǝs
 • (suomi) Tapsuin suun ukko
 • Page number: 923

taaplak

 • (Deutsch) Zunder, Zunderschwamm
 • (suomi) taula, taulakääpä
 • Page number: 923

taar

 • (Deutsch) Wurzel; Faser; Spant (im Boot)
 • (suomi) juuri; kuitu; veneen tukikaari
 • Page number: 925

taara

 • (Deutsch) durch, hindurch; vorbei; (als Verbalpräfix) durch-, vorbei-
 • (suomi) läpi, kautta, ohi
 • Page number: 926

taara-kaaralawe-

 • (Deutsch) sich durch etw. hindurchbohren
 • (suomi) porautua läpi (joenuoma tjs.)
 • Page number: 351

taara-latkat-

 • (Deutsch) zerbrechen
 • (suomi) katketa, haljeta
 • Page number: 439

taara-lupxat-

 • (Deutsch) brechen (Eis)
 • (suomi) murtua (jää)
 • Page number: 428

taara-min-

 • (Deutsch) (beim Gehen) durchtreten
 • (suomi) astua läpi, avata tie (kävelemällä) (?)
 • Page number: 473

taaraml-

 • (Deutsch) lassen; sich ausbreiten
 • (suomi) päästää; (?) levitä
 • Page number: 936

taaramt-

 • (Deutsch) entwirren; (strom)abwärts schwimmen; (hoch) springen; los-, abmachen; loslassen, legen; sich (in eine Prügelei) einmischen, schlagen; losgehen, aufbrechen
 • (suomi) selvittää (verkko); uida ylävirtaan, hypätä; päästää, asettaa; lähteä, irrota; sekaantua (tappeluun), lyödä
 • Page number: 937

taarang

 • (Deutsch) (Adv.) wirklich, bestimmt; (Adj.) bekannt
 • (suomi) varmasti, todella; tunnettu
 • Page number: 941

taara-pos

 • (Deutsch) durch und durch nass werden, durchnässt werden [pass.]
 • (suomi) kastella läpikotaisin
 • Page number: 644

taara-poswe-

 • (Deutsch) durch und durch nass werden, durchnässt werden
 • (suomi) kastua läpikotaisin
 • Page number: 644

taara-sooxr-

 • (Deutsch) durchsichtig sein, durchscheinen lassen
 • (suomi) näkyä läpi, olla läpinäkyvä
 • Page number: 732

taara-sul-

 • (Deutsch) (?) durchbohren
 • (suomi) (?) lävistää
 • Page number: 738

taara-suns-

 • (Deutsch) durchbohren, ”durchschauen”
 • (suomi) lävistää, ”katsoa läpi”
 • Page number: 763

taara-teem

 • (Deutsch) kurze Wasserverbindung zwischen zwei Flussarmen
 • (suomi) kahden joenuoman välinen lyhyt vesiväylä
 • Page number: 926

taara-wosx-

 • (Deutsch) durchscheinen, durchschimmern
 • (suomi) kuultaa läpi
 • Page number: 172

taarat-

 • (Deutsch) lassen, zulassen; hinterlassen; (ein Fischfanggerät) hinablassen, auslegen; flechten
 • (suomi) päästää, sallia; laskea (pyydys); jättää; punoa
 • Page number: 937

taarataxt-

 • (Deutsch) sich hinablassen; nachgeben
 • (suomi) laskeutua; antaa periksi
 • Page number: 938

taarǝng

 • (Deutsch) wurzelig, mit Wurzeln; wurzelfest
 • (suomi) juurellinen; juurenvahva
 • Page number: 925

taarǝng-taagǝl

 • (Deutsch) mitsamt den Wurzeln
 • (suomi) juurineen
 • Page number: 925

taarǝp

 • (Deutsch) wurzelig
 • (suomi) -juurinen
 • Page number: 925

taarǝs

 • (Deutsch) ”Tor” eines Fischfanggerätes aus Kieferspänen
 • (suomi) mäntyliisteistä tehdyn kalanpyydyksen ”portti”
 • Page number: 943

taarig

 • (Deutsch) Kranich
 • (suomi) kurki
 • Page number: 925

taarig-jaankalt

 • (Deutsch) unter dem Bast einer Kiefer befindliches Holz (man fertigt Spachtel zum Putzen daraus)
 • (suomi) männyn kuoren alla oleva puukerros (josta tehdään siivouslastoja)
 • Page number: 925

taarig-laagǝl

 • (Deutsch) Kranichbein
 • (suomi) kurjenjalka
 • Page number: 925

taarig-sip-jiiw

 • (Deutsch) (wogulisch-ostjakische) Harfe
 • (suomi) (obinugrilainen) harppu
 • Page number: 925

taarja

 • (Deutsch) (Frauenname) Tarja
 • (suomi) (naisennimi) Tarja
 • Page number: 931

taarka

 • (Deutsch) (Gymnocephalus cernuus) Kaulbarsch
 • (suomi) kiiski
 • Page number: 927

taar-maanymil

 • (Deutsch) Wurzelbündel
 • (suomi) juurinippu
 • Page number: 925

taarmaxt-

 • (Deutsch) sich hinunterlassen, sich nach unten bewegen
 • (suomi) laskeutua
 • Page number: 936

taarmat-

 • (Deutsch) entwirren; (strom)abwärts schwimmen; (hoch) springen; los-, abmachen; loslassen, legen; sich (in eine Prügelei) einmischen, schlagen; losgehen, aufbrechen
 • (suomi) selvittää (verkko); uida ylävirtaan, hypätä; päästää, asettaa; lähteä, irrota; sekaantua (tappeluun), lyödä
 • Page number: 937

taarwit

 • (Deutsch) Bürde, Last; Schwere
 • (suomi) taakka, lasti; raskaus, paino
 • Page number: 930

taarwitangsy

 • (Deutsch) (Adv.) schwer
 • (suomi) raskaasti
 • Page number: 930

taarwitǝng

 • (Deutsch) schwer; schwanger
 • (suomi) painava, raskas, raskaana
 • Page number: 930

taarwitpa

 • (Deutsch) schwer (als Gewichtsangabe)
 • (suomi) jnk painoinen
 • Page number: 930

taas

 • (Deutsch) fertig, bereit
 • (suomi) valmis
 • Page number: 947

taast-

 • (Deutsch) fertig machen, zubereiten, besorgen
 • (suomi) valmistaa, hankkia
 • Page number: 949

taastxat-

 • (Deutsch) fertig werden, sich vorbereiten
 • (suomi) valmistua, valmistautua
 • Page number: 950

taasyǝng

 • (Deutsch) reich
 • (suomi) rikas
 • Page number: 951

taatǝl

 • (Deutsch) leer; öde, verlassen; bloß
 • (suomi) tyhjä, autio, hylätty; pelkkä
 • Page number: 956

taatlamt-

 • (Deutsch) ausleeren
 • (suomi) autioittaa
 • Page number: 957

taawǝs

 • (Deutsch) (Befehl an einem bellenden Hund) still!
 • (suomi) (käsky haukkuvalle koiralle) hiljaa!
 • Page number: 873

taawri

 • (Deutsch) [Brocken, Krümel]
 • (suomi) muru
 • Page number: 871

tag-

 • (Deutsch) schieben, stopfen, stechen
 • (suomi) työntää, sulloa, pistää
 • Page number: 868

tag-

 • (Deutsch) hängen bleiben
 • (suomi) roikkua, riippua
 • Page number: 874

tagap-

 • (Deutsch) stecken bleiben
 • (suomi) tarttua, juuttua
 • Page number: 874

tagat-

 • (Deutsch) aufhängen; hängen lassen; wiegen
 • (suomi) ripustaa; punnita
 • Page number: 874

tagl-

 • (Deutsch) stottern
 • (suomi) änkyttää
 • Page number: 874

tagleek°

 • (Deutsch) voll
 • (suomi) täynnä , täyteen
 • Page number: 892

tagmat-

 • (Deutsch) aufhängen
 • (suomi) ripustaa
 • Page number: 874

tagtal-

 • (Deutsch) aufhängen
 • (suomi) ripustaa
 • Page number: 874

tagtal-

 • (Deutsch) zuknöpfen, schließen
 • (suomi) napittaa (kiinni)
 • Page number: 875

tagtalant-

 • (Deutsch) aufhängen
 • (suomi) ripustaa
 • Page number: 874

tax

 • (Deutsch) (Verstärkungspartikel)
 • (suomi) vahvistuspartikkeli)
 • Page number: 882

tax

 • (Deutsch) (? betonende Partikel) (?) vielleicht, wenn nur
 • (suomi) (? korostuspartikkeli) ?ehkä, jospa
 • Page number: 882

tax-

 • (Deutsch) gehen, geraten, rollen
 • (suomi) mennä, tulla, joutua, vieriä
 • Page number: 883

taxǝmt-

 • (Deutsch) fliegen, laufen
 • (suomi) lentää, juosta
 • Page number: 883

taxǝnl-

 • (Deutsch) (beim Schießen) treffen; finden, bemerken
 • (suomi) osua; löytää, huomata
 • Page number: 885

taxn-

 • (Deutsch) stecken bleiben; (stehen) können, sich auf den Beinen halten; an etw. stoßen; sich irgendwo aufhalten
 • (suomi) juuttua, tarttua; pysyä (jossak; jaloillaan); törmätä
 • Page number: 885

taxs-

 • (Deutsch) gleiten, rutschen, rodeln
 • (suomi) liukua, liukastua, laskea (mäkeä)
 • Page number: 883

taxsal-

 • (Deutsch) rodeln
 • (suomi) laskea mäkeä
 • Page number: 883

taxt-

 • (Deutsch) spinnen
 • (suomi) kehrätä
 • Page number: 887

taj

 • (Deutsch) jene(r/s), gerade jene(r/s)
 • (suomi) tuo, juuri tuo
 • Page number: 856

taj

 • (Deutsch) (?) Spitze, Gipfel
 • (suomi) (?) kärki, huippu
 • Page number: 876

taj

 • (Deutsch) der, die, das
 • (suomi) se
 • Page number: 876

taj

 • (Deutsch) nun
 • (suomi) nyt
 • Page number: 876

taj

 • (Deutsch) hölzerner Schöpflöffel
 • (suomi) puukauha, juomakippo
 • Page number: 876

tajax

 • (Deutsch) nachher, später
 • (suomi) myöhemmin
 • Page number: 880

tajxat-

 • (Deutsch) zusammen leben
 • (suomi) elää yhdessä, ”paneskella”
 • Page number: 860

taji

 • (Deutsch) jene(r/s), gerade jene(r/s)
 • (suomi) tuo, juuri tuo
 • Page number: 856

taji

 • (Deutsch) der, sie, das
 • (suomi) se
 • Page number: 876

taji

 • (Deutsch) man darf, man kann, es ziemt sich, es ist günstig, geeignet, möglich; es taugt, es genügt; gut! (sagt er)
 • (suomi) sopia, voida, olla mahdollista, sopivaa; osata; riittää
 • Page number: 877

tajligt-

 • (Deutsch) ein wenig essen, in Eile essen
 • (suomi) syödä vähän, kiireesti
 • Page number: 860

tajligtapt-

 • (Deutsch) in Eile (schnell) essen
 • (suomi) syödä kiireesti
 • Page number: 860

taj-oosyne-xusap

 • (Deutsch) Kellenkorb
 • (suomi) kauhakori
 • Page number: 876

tajtal

 • (Deutsch) untauglich, ungünstig, schlecht
 • (suomi) sopimaton, kelvoton, huono
 • Page number: 877

taj-waarne-syowrip

 • (Deutsch) aus einem Messer gebogenes Hohleisen, mit dem man Holzkellen herstellt
 • (suomi) veitsestä taivutettu kourutaltta (kauhojen tekoon)
 • Page number: 876

takkeet

 • (Deutsch) selbst, allein, einsam
 • (suomi) itse, yksin
 • Page number: 866

takkeete

 • (Deutsch) selbst, allein, einsam
 • (suomi) itse, yksin
 • Page number: 866

taklam-

 • (Deutsch) sich in Fasern auslösen, zu Flocken (Fasern) zerschlagen werden; sich takt- reichen; ausstrecken, hinstrecken
 • (suomi) ojentaa
 • Page number: 887

taklas

 • (Deutsch) dicht
 • (suomi) tiuha, tiheä
 • Page number: 885

taklǝn-punpa

 • (Deutsch) zottelhaarig
 • (suomi) takkuinen
 • Page number: 884

ta-kolǝng

 • (Deutsch) [Nachbar]
 • (suomi) naapuri
 • Page number: 855

taktal-

 • (Deutsch) zeigen; reichen
 • (suomi) osoittaa, näyttää; ojentaa
 • Page number: 887

taktap-

 • (Deutsch) reichen; zeigen
 • (suomi) ojentaa; osoittaa, näyttää
 • Page number: 887

tak°ǝs

 • (Deutsch) Herbst
 • (suomi) syksy
 • Page number: 886

tak°ǝsl-

 • (Deutsch) den Herbst verbringen
 • (suomi) viettä syksy(ä)
 • Page number: 887

tak°i

 • (Deutsch) er, sie, es selbst; eigen
 • (suomi) hän itse; oma
 • Page number: 866

tak°si

 • (Deutsch) im Herbst
 • (suomi) syksyllä
 • Page number: 886

tak°si

 • (Deutsch) Herbst-, herbstlich
 • (suomi) syksyinen, syksy-
 • Page number: 887

tak°si-kol

 • (Deutsch) Herbsthütte
 • (suomi) syysmaja, -asunto
 • Page number: 887

tak°sim-

 • (Deutsch) werden (Herbst)
 • (suomi) tulla syksy
 • Page number: 887

tak°simawe-

 • (Deutsch) (?) (irgendwo, auf der Jagd o. dgl.) vom Herbst überrascht werden
 • (suomi) joutua syksyn kynsiin, yllättämäksi (metsällä tms.)
 • Page number: 887

tal

 • (Deutsch) Klafter, Faden (Maß); Arme, Schoß
 • (suomi) syli; sylimitta
 • Page number: 891

tal-

 • (Deutsch) in Klaftern messen
 • (suomi) mitata syleissä
 • Page number: 891

tal-

 • (Deutsch) (in einem Fluss) aufsteigen, stromaufwärts schwimmen, fahren
 • (suomi) nousta, mennä, uida ylävirtaan
 • Page number: 891

talk°a

 • (Deutsch) niedrig; flach, seicht; klein (gewachsen)
 • (suomi) matala; pienikasvuinen
 • Page number: 901

talmigt-

 • (Deutsch) beginnen aufzusteigen, stromaufwärts zu schwimmen
 • (suomi) alkaa nousta, uida ylävirtaan
 • Page number: 891

talne-xuul-aarǝp-pal

 • (Deutsch) ”Hochschwimmend-Fisch-Zaun”
 • (suomi) kalapato ylävirtaan uiville kaloille
 • Page number: 891

talne-xuul

 • (Deutsch) [stromaufwärts schwimmender Fisch]
 • (suomi) ylävirtaan uiva kala
 • Page number: 891

talsaxt-

 • (Deutsch) messen
 • (suomi) mitata
 • Page number: 891

talyax

 • (Deutsch) Spitze, Ende, Wipfel; Oberlauf des Flusses
 • (suomi) pää, kärki, huippu, latva
 • Page number: 905

talyat-

 • (Deutsch) untergehen
 • (suomi) laskea (aurinko)
 • Page number: 906

tamǝly-ut

 • (Deutsch) so etwas
 • (suomi) semmoista
 • Page number: 959

tamlye

 • (Deutsch) ein(e) solche(r
 • (suomi) s) semmoinen
 • Page number: 959

tangǝrmatil-

 • (Deutsch) (einmal) kneifen
 • (suomi) nipistää
 • Page number: 920

tangǝrt-

 • (Deutsch) drücken, pressen; kneifen
 • (suomi) painaa, puristaa, nipistää, nipistellä
 • Page number: 920

tangr-

 • (Deutsch) zupfen; kneten; drücken, pressen
 • (suomi) nyppiä; vaivata, alustaa; painaa
 • Page number: 920

tangral-

 • (Deutsch) zupfen; drücken, pressen
 • (suomi) nyppiä; painaa
 • Page number: 920

tangralaxt-

 • (Deutsch) (einander) kneifen
 • (suomi) nipistellä toisiaan
 • Page number: 920

tanx-

 • (Deutsch) wollen; lieben
 • (suomi) haluta; rakastaa
 • Page number: 918

tank°

 • (Deutsch) eine Art Moos (od. Torf), getrocknet zum Feueranzünden verwendet; in stark verschimmeltem Brot entstehender blauer Schimmel
 • (suomi) kuivattu sammal (sytykkeenä); paksu sininen home (leivässä)
 • Page number: 918

tank°ǝng

 • (Deutsch) schimmelig
 • (suomi) homeinen
 • Page number: 918

tapal-aasy

 • (Deutsch) der Gott von Pelym, Tapal-Alter, der älteste Sohn des Oberen Gottes (der russische Heilige Nikolai)
 • (suomi) Pelymin jumala, Tapal-ukko, ylijumalan vanhin poika (venäläisten pyhä Nikolai)
 • Page number: 922

tapal-oojka

 • (Deutsch) einer der vier Söhne des Mir-susne-xum-Schutzgeistes
 • (suomi) yksi Mir-susne-xum-hengen neljästä pojasta
 • Page number: 922

tarakan

 • (Deutsch) Schabe
 • (suomi) kaavin
 • Page number: 933

tarelka

 • (Deutsch) Teller
 • (suomi) lautanen
 • Page number: 933

targalt-

 • (Deutsch) schütteln
 • (suomi) ravistaa
 • Page number: 931

tarig

 • (Deutsch) Kiefer
 • (suomi) mänty
 • Page number: 927

tarig-pig

 • (Deutsch) kleine Kiefer
 • (suomi) pieni mänty
 • Page number: 927

tarig-taal

 • (Deutsch) Kiefernzweig
 • (suomi) männynoksa
 • Page number: 927

tarmǝl

 • (Deutsch) auf; neben
 • (suomi) päällä, päälle; vieressä, viereen
 • Page number: 909

tast-

 • (Deutsch) wagen, sich trauen
 • (suomi) uskaltaa
 • Page number: 950

tatǝmt-

 • (Deutsch) schauen, blicken
 • (suomi) katsoa, vilkaista
 • Page number: 957

tatǝmtal-

 • (Deutsch) schauen, blicken
 • (suomi) katsoa, vilkaista
 • Page number: 957

tati

 • (Deutsch) (nachdrücklich) jene(r/s), jene(r/s) dort, eben jene(r/s)
 • (suomi) (painokkasti) tuo, tuo tuolla, juuri tuo
 • Page number: 856

tatik

 • (Deutsch) jene(r/s)
 • (suomi) tuo
 • Page number: 856

tatiknǝw

 • (Deutsch) auf jener Seite liegend, jenseitig
 • (suomi) tuonpuoleinen, tuolla puolen oleva
 • Page number: 856

taw

 • (Deutsch) er, sie, es
 • (suomi) hän, se
 • Page number: 866

taw

 • (Deutsch) [Streifen]
 • (suomi) juova, vuosirengas
 • Page number: 868

tawant

 • (Deutsch) ruhig, (wind)still
 • (suomi) tyyni, tyven
 • Page number: 873

tawant-

 • (Deutsch) still werden, sich legen (Wind)
 • (suomi) tyyntyä
 • Page number: 873

tawantal-

 • (Deutsch) beginnen still zu werden
 • (suomi) alkaa tyyntyä
 • Page number: 873

tawantam-

 • (Deutsch) still werden, sich legen (Wind)
 • (suomi) tyyntyä
 • Page number: 873

tawǝs-teel

 • (Deutsch) [wahrscheinlich, wohl]
 • (suomi) todennäköisesti, varmaan
 • Page number: 873

tawki

 • (Deutsch) er, sie, es selbst; eigen
 • (suomi) hän itse; oma
 • Page number: 866

tawt

 • (Deutsch) Köcher
 • (suomi) nuoliviini
 • Page number: 873

tawtale

 • (Deutsch) ohne ihn, ohne sie
 • (suomi) ilman häntä
 • Page number: 866

tawt-taagǝl

 • (Deutsch) Köchervoll
 • (suomi) viinellinen
 • Page number: 873

tee-

 • (Deutsch) essen, fressen; brennen (Feuer); frieren; ficken
 • (suomi) syödä; palaa, polttaa (tuli); naida 860 (= taaj-)
 • Page number: 860

teexam

 • (Deutsch) (Anredewort) Kamerad (so redet die Frau immer ihrem Mann an; auch Männer reden sich häufig miteinander so an, z. B. der Vater seinen Sohn, nicht aber der Sohn seinen Vater)
 • (suomi) (puhuttelusana) toveri (nainen miehelleen, miehtekin keskenään, esim isä pojalle mutta ei poika isälle)
 • Page number: 959

teel

 • (Deutsch) vielleicht
 • (suomi) ehkä
 • Page number: 891

teel

 • (Deutsch) [zusammensein]
 • (suomi) yhteisyys (tms.)
 • Page number: 891

teel

 • (Deutsch) Arbeit, Sache, Ding
 • (suomi) työ, asia
 • Page number: 891

teel-

 • (Deutsch) geboren werden; entstehen, wachsen
 • (suomi) syntyä, kasvaa
 • Page number: 894

teela

 • (Deutsch) Arbeit, Sache, Ding
 • (suomi) työ, asia
 • Page number: 891

teelaml-

 • (Deutsch) (?) geraten
 • (suomi) (?) joutua
 • Page number: 902

teelǝm

 • (Deutsch) Geburt; Enstehung; gebürtig; prächtig
 • (suomi) syntymä, synty, syntyisin; mahtava
 • Page number: 895

teelǝm-paawǝl

 • (Deutsch) Geburtsdorf
 • (suomi) synnyinkylä
 • Page number: 895

teelǝng

 • (Deutsch) verworren, vermischt
 • (suomi) sekainen, sekoittunut
 • Page number: 901

teeli

 • (Deutsch) winterlich, Winter-
 • (suomi) talvinen, talvi-
 • Page number: 889

teeli

 • (Deutsch) im Winter
 • (suomi) talvella
 • Page number: 889

teeligl-

 • (Deutsch) sich vermischen, sich mengen, sich verwirren
 • (suomi) sekoittua, mennä sekaisin
 • Page number: 901

teeligt-

 • (Deutsch) mischen, vermischen, durcheinanderbringen
 • (suomi) sekoittaa
 • Page number: 901

teeligtaxt-

 • (Deutsch) sich mischen
 • (suomi) sekoittua
 • Page number: 902

teelim-

 • (Deutsch) kommen, werden (Winter)
 • (suomi) tulla talvi
 • Page number: 889

teelimt-

 • (Deutsch) überwintern
 • (suomi) talvehtia
 • Page number: 889

teeli-toorǝm

 • (Deutsch) Winter, Winterzei
 • (suomi) talvi
 • Page number: 889

teell-

 • (Deutsch) geboren werden
 • (suomi) syntyä
 • Page number: 895

teelt-

 • (Deutsch) setzen (z. B. Kartoffeln)
 • (suomi) istuttaa (esim. perunoita)
 • Page number: 895

teelt-

 • (Deutsch) verbrennen, abbrennen; sich (einem Körperteil) erfrieren lassen
 • (suomi) polttaa; palelluttaa (jk ruumiinosa)
 • Page number: 862

teelyaki

 • (Deutsch) Leiterwagen, Telege
 • (suomi) (avo)vaunut, rattaat
 • Page number: 905

tyeely-nyaany

 • (Deutsch) ”Hechtbrot” (flacher Kuchen aus in Fischfett gebratenem zu Mehl gehacktem rohem Hecht)
 • (suomi) ”haukileipä” (raakana jauhetusta kalanrasvasta paistetusta hauesta tehty litteä kakku)
 • Page number: 959

teem

 • (Deutsch) [fluchtwort]
 • (suomi) haukkumasana (’syömä’?)
 • Page number: 906

teem

 • (Deutsch) (”mein Freund”) (Anredewort) Kamerad, Freund
 • (suomi) (puhuttelusana) toveri, ystävä
 • Page number: 959

teen

 • (Deutsch) sie beide, sie zwei
 • (suomi) he kaksi
 • Page number: 912

teen-ajne-kuly

 • (Deutsch) ”Ess- und Trinkteufel”
 • (suomi) ”syömäjuomapiru”
 • Page number: 863

teene

 • (Deutsch) Getreide, Speise, Nahrung
 • (suomi) vilja, ruoka, ravinto
 • Page number: 862

teene-wilka

 • (Deutsch) Gabel, ”Ess-Gabel”
 • (suomi) haarukka
 • Page number: 863

teengǝj-

 • (Deutsch) schlagen
 • (suomi) lyödä, (?) kilauttaa
 • Page number: 918

teengǝlt-

 • (Deutsch) klingen
 • (suomi) kilistä
 • Page number: 960

teenglajapt-

 • (Deutsch) anfangen zu klingeln, zu läuten
 • (suomi) alkaa kilistä
 • Page number: 960

teenglalt-

 • (Deutsch) klingen, läuten
 • (suomi) kilistää, helistää
 • Page number: 960

teenglat-

 • (Deutsch) klingen
 • (suomi) kilistä
 • Page number: 960

teenki

 • (Deutsch) sie beide selbst, sie zwei selbst
 • (suomi) he (kaksi) itse
 • Page number: 912

teen-urak

 • (Deutsch) Ruhe zum Essen
 • (suomi) ruokarauha
 • Page number: 863

teen-ut

 • (Deutsch) Speise; Essen
 • (suomi) ruoka
 • Page number: 863

teen-utǝng

 • (Deutsch) speisereich
 • (suomi) ruokaisa, jossa on (paljon) ruokaa
 • Page number: 863

teep

 • (Deutsch) essend; Speise, Getreide, Gerste
 • (suomi) syövä; ruoka, vilja, ohra
 • Page number: 863

teepang

 • (Deutsch) speisereich, nahrungsreich
 • (suomi) ruokaisa, jossa on (paljon) ruokaa
 • Page number: 864

teepǝng

 • (Deutsch) speisereich, nahrungsreich
 • (suomi) ruokaisa, jossa on (paljon) ruokaa
 • Page number: 864

teepjal-

 • (Deutsch) essen, fressen
 • (suomi) syödä
 • Page number: 864

teep-jaarǝm

 • (Deutsch) [Hungersnot]
 • (suomi) nälänhätä, pula
 • Page number: 863

teep-kan

 • (Deutsch) Acker, Getreideacker
 • (suomi) pelto, viljapelto
 • Page number: 864

teep-marǝm

 • (Deutsch) [Hungersnot]
 • (suomi) nälänhätä, pula
 • Page number: 864

teep-taaglǝp

 • (Deutsch) voll Speise seiend
 • (suomi) ruoantäysi
 • Page number: 864

teep-teene-tur

 • (Deutsch) Speiseröhre
 • (suomi) ruokatorvi
 • Page number: 864

teep-toras

 • (Deutsch) Nahrungsmangel
 • (suomi) nälänhätä, ruoanpuute
 • Page number: 864

teerǝm

 • (Deutsch) Waffe
 • (suomi) ase
 • Page number: 936

teerǝn

 • (Deutsch) Krankheitsgeist
 • (suomi) sairaushenki
 • Page number: 940

teerǝn-xuly

 • (Deutsch) Teufel, Krankheitsgeist
 • (suomi) piru, sairaushenki
 • Page number: 940

teerǝn-keempli

 • (Deutsch) Teufel, Krankheitsgeist
 • (suomi) piru, sairaushenki
 • Page number: 940

teerǝn-naj

 • (Deutsch) [Fürstin der Vernichtung]
 • (suomi) tuhotar (tuli)
 • Page number: 940

teerǝn-saj

 • (Deutsch) Schutz vor der Krankheitsgeist
 • (suomi) suoja sairaushenkeä vastaan
 • Page number: 940

teerǝn-seenk°

 • (Deutsch) Nebel des Krankheitsgeistes
 • (suomi) sairaushenkisumu
 • Page number: 940

teernǝng

 • (Deutsch) [Krankheitsgeist-]
 • (suomi) sairaushenki-, sairaushengen
 • Page number: 940

teerpi

 • (Deutsch) Köder, Lockspeise; Arznei
 • (suomi) täky, syötti; lääke
 • Page number: 942

teerping

 • (Deutsch) mit einem Köder versehen
 • (suomi) täkyinen, jossa on täky t. syötti
 • Page number: 942

teerpit-

 • (Deutsch) aushalten, dulden
 • (suomi) kestää, sietää
 • Page number: 943

teesy

 • (Deutsch) aus geröstetem Mischmehl gekochter Brei
 • (suomi) talkkuna, puuro paahdetuista sekajauhoista
 • Page number: 950

teetal

 • (Deutsch) ohne Nahrung, hungrig
 • (suomi) ilman ravintoa; nälkäinen
 • Page number: 864

tex°lij-

 • (Deutsch) herstellen, einrichten (z. B. Lager)
 • (suomi) laittaa, tehdä (esim. pesä)
 • Page number: 885

ti

 • (Deutsch) diese(r/s); jetzt, eben, dann, nun, hier, so
 • (suomi) tämä; nyt, juuri, tässä, niin, noin
 • Page number: 857

tig

 • (Deutsch) hierher, hier
 • (suomi) tänne, tähän
 • Page number: 858

tigǝl

 • (Deutsch) von hier; hier entlang, hiernach; jetzt, dann; sogleich
 • (suomi) täältä, tästä, tästedes; nyt, sitten, samantien
 • Page number: 858

tigǝlneel

 • (Deutsch) von hier; hiernach; sogar, (nicht) einmal
 • (suomi) täältä, tästä; tästedes; jopa, edes
 • Page number: 858

tigl-

 • (Deutsch) fliegen; erlegt werden, getroffen niedersinken (Elch)
 • (suomi) lentää; tulla kaadetuksi, pudota osuman saaneena (hirvi)
 • Page number: 893

tiglat-maak°e

 • (Deutsch) [die tödliche, ”durchgeflogene” Stelle = das Herz (des Bären]
 • (suomi) karhun sydän, ”lentopaikkanen”
 • Page number: 894

tigli-maak°e

 • (Deutsch) [die tödliche, ”durchgeflogene” Stelle = das Herz (des Bären]
 • (suomi) karhun sydän, ”lentopaikkanen”
 • Page number: 893

tiglit-maak°e

 • (Deutsch) [die tödliche, ”durchgeflogene” Stelle = das Herz (des Bären]
 • (suomi) karhun sydän, ”lentopaikkanen”
 • Page number: 894

tiglye

 • (Deutsch) hierher
 • (suomi) tänne
 • Page number: 859

tiglye-tuwlye

 • (Deutsch) hin und her
 • (suomi) sinne tänne
 • Page number: 859

tiiwǝs

 • (Deutsch) still!, nicht! nun wohl
 • (suomi) hiljaa! ei! no
 • Page number: 873

tij

 • (Deutsch) (emph.) diese(r/s)
 • (suomi) (painokkaasti) tämä
 • Page number: 859

tij-

 • (Deutsch) (Stoff, einen Gürtel) weben; (ein Netz) knüpfen; flechten
 • (suomi) kutoa (kangasta, verkkoa; punoa
 • Page number: 857

tij-ut

 • (Deutsch) diese(r/s)
 • (suomi) tämä
 • Page number: 859

ti-keem-ut

 • (Deutsch) eine solche Menge; so viel; dieses Maß
 • (suomi) semmoinen määrä, niin paljon
 • Page number: 857

ti-kuumǝl

 • (Deutsch) augenblicklich, soeben
 • (suomi) nyt, saman tien
 • Page number: 309

tilaml-

 • (Deutsch) fliegen, hinfliegen, wegfliegen
 • (suomi) lentää, lentää jnnek, tiehensä
 • Page number: 893

tilamt-

 • (Deutsch) fliegen lassen
 • (suomi) päästää lentoon, lennättää
 • Page number: 894

tilamtapt-

 • (Deutsch) (weg)fliegen lassen, aufscheuchen
 • (suomi) päästää lentoon, hätistää
 • Page number: 894

ti-maang

 • (Deutsch) hiesig
 • (suomi) täkäläinen
 • Page number: 857

tin

 • (Deutsch) Preis, Wert
 • (suomi) hinta, arvo
 • Page number: 911

tinal-

 • (Deutsch) verkaufen
 • (suomi) myydä
 • Page number: 911

tinalaxt-

 • (Deutsch) mit etw. handeln, verkaufen
 • (suomi) käydä kauppaa, myydä
 • Page number: 912

tinalal-

 • (Deutsch) verkaufen
 • (suomi) myydä, kaupata
 • Page number: 912

tinǝlt-

 • (Deutsch) mit etw. beschweren, Gewichte auf etw. legen
 • (suomi) painavoittaa, varustaa jllak painolla
 • Page number: 913

tinǝng

 • (Deutsch) teuer, wertvoll; verflucht; (auch als Füllwort od. bedeutungsloses Epitheton verwendet)
 • (suomi) kallis, arvokas; kirottu (myös merkityksettömänä täytesanana tai epiteettinä)
 • Page number: 912

tinǝngsy

 • (Deutsch) (Adv.) teuer
 • (suomi) kalliisti, kovasta hinnasta
 • Page number: 912

ti-ne

 • (Deutsch) so nennt der Mann seine Frau, bisweilen die Frauen einander, ebenso die Mädchen einander
 • (suomi) tämä nainen (mies sanoo vaimostaan, joskus myös naiset tai tytöt toisistaan)
 • Page number: 858, 912

tinpa

 • (Deutsch) einen bestimmten Preis kostend
 • (suomi) hintainen
 • Page number: 912

tinsyamlawe-

 • (Deutsch) erfrieren
 • (suomi) paleltua
 • Page number: 915

tinsyang

 • (Deutsch) Wurfschlinge, Lasso
 • (suomi) suopunki, lasso
 • Page number: 915

tintal

 • (Deutsch) billig, wertlos
 • (suomi) halpa, arvoton
 • Page number: 912

tintl-

 • (Deutsch) (Leder) walken, weich machen
 • (suomi) pehmittää (nahkaa)
 • Page number: 914

tip

 • (Deutsch) Weide (Baum)
 • (suomi) paju
 • Page number: 920

tip-

 • (Deutsch) sich verlaufen, sich verirren
 • (suomi) eksyä
 • Page number: 921

tipǝlt-

 • (Deutsch) in die Irre führen; (aus den Augen) verlieren
 • (suomi) eksyttää; kadottaa näkyvistä
 • Page number: 921

tipgal-

 • (Deutsch) sich verirren
 • (suomi) eksyä
 • Page number: 921

tipgalant-

 • (Deutsch) sich verirren
 • (suomi) eksyä
 • Page number: 921

tip-jipig

 • (Deutsch) kleine Uhuart
 • (suomi) pieni huuhkaja(laji)
 • Page number: 921

tip-jiw-joowt

 • (Deutsch) Weidenholzbogen
 • (suomi) paju(sta tehty) jousi
 • Page number: 920

tip-jiw-patta

 • (Deutsch) Weidenholzkufen
 • (suomi) pajusta tehty jalas
 • Page number: 920

tip-jiw-pattap

 • (Deutsch) mit Weidenholzkufen
 • (suomi) pajujalaksinen
 • Page number: 920

tip-saalt

 • (Deutsch) Bast aus Weidenrinde
 • (suomi) pajunkuoresta saatu niini
 • Page number: 921

tip-saalt-k°aalig

 • (Deutsch) Weidenrindenseil
 • (suomi) pajuköysi
 • Page number: 921

tip-saas-jiw

 • (Deutsch) einige Jahre alte Weidentrieb
 • (suomi) muutaman vuoden ikäinen pajukko
 • Page number: 921

tip-saaw

 • (Deutsch) Gruppe von großen Weiden mit gemeinsamen Wurzeln
 • (suomi) yhdestä juuresta kasvava pehko isoja pajuja
 • Page number: 921

tip-saw

 • (Deutsch) Gruppe von großen Weiden mit gemeinsamen Wurzeln
 • (suomi) yhdestä juuresta kasvava pehko isoja pajuja
 • Page number: 921

tirapeesynik

 • (Deutsch) Eishacke (? mit drei Spitzen)
 • (suomi) (? kolmiteräinen) jäähakku
 • Page number: 942

tir-jiiw

 • (Deutsch) Opfergestell (– –)
 • (suomi) uhriteline
 • Page number: 928

tisma

 • (Deutsch) eine Pflanze mit essbaren Wurzeln
 • (suomi) kasvi, jolla on syötävät juuret
 • Page number: 949

tist-

 • (Deutsch) trauern, traurig sein
 • (suomi) surra, olla sullinen
 • Page number: 950

tistaj-

 • (Deutsch) sich grämen, seufzen
 • (suomi) murehtia, surra, huokailla
 • Page number: 950

tistǝwj-

 • (Deutsch) sich grämen, seufzen
 • (suomi) murehtia, surra, huokailla
 • Page number: 950

tistil

 • (Deutsch) Sorge, Trauer
 • (suomi) huoli, suru
 • Page number: 950

tit

 • (Deutsch) hier
 • (suomi) täällä, tässä
 • Page number: 859

tit

 • (Deutsch) Stammende; (Fluss)mündung; (Baum)wurzel, Wurzelende (eines Baumstammes)
 • (suomi) rungon pää, juuripää; (joen) suu; (puun) juuri
 • Page number: 954

tit-

 • (Deutsch) ein wenig nass werden
 • (suomi) kostua, kastua vähän
 • Page number: 958

titǝlt-

 • (Deutsch) befeuchten, benetzen, nass machen
 • (suomi) kostuttaa, kastella
 • Page number: 958

titxat-

 • (Deutsch) erfrieren, sich dem Erfrieren aussetzen
 • (suomi) palella, palelluttaa itsensä
 • Page number: 862

titi

 • (Deutsch) (nachdrücklich) diese(r/s) hier, eben diese(r/s)
 • (suomi) (painokkaasti) tämä tässä, juuri tämä
 • Page number: 859

titik°

 • (Deutsch) (nachdrücklich) diese(r/s) hier
 • (suomi) (painokkaasti) tämä tässä
 • Page number: 859

titik°nǝw

 • (Deutsch) diesseitig, auf dieser Seite gelegen
 • (suomi) tämänpuoleinen, tällä puolella oleva
 • Page number: 859

titt-

 • (Deutsch) ernähren, füttern, bewirten; abbrennen; sich hingeben (Frau einem Mann)
 • (suomi) syöttää, ruokkia, kestitä; polttaa; antaa (vittua)
 • Page number: 861

tittal-ut

 • (Deutsch) Speise, mit der früher nicht bewirtet wurde; ungegessene Speise
 • (suomi) toistaiseksi tarjoilematon ruoka, syömätön ruoka
 • Page number: 862, 864

titti-naanki

 • (Deutsch) sieh hier
 • (suomi) katsopas, kas tässä
 • Page number: 860

tox

 • (Deutsch) so, auf diese Weise
 • (suomi) niin, noin, näin
 • Page number: 883

toxa

 • (Deutsch) so, auf diese Weise
 • (suomi) niin, noin, näin
 • Page number: 883

toxalyǝng

 • (Deutsch) um-, zurück-, auf links, zur Seite
 • (suomi) nurin, takaisin, sivuun
 • Page number: 884

toxapǝl

 • (Deutsch) trotzdem, doch
 • (suomi) kuitenkin
 • Page number: 884

toxǝt

 • (Deutsch) Ruderbank
 • (suomi) tuhto
 • Page number: 888

toxǝt-xal

 • (Deutsch) Raum zwischen zwei Ruderbänken
 • (suomi) tuhtojen väli
 • Page number: 888

toxǝttal

 • (Deutsch) ruderbanklos
 • (suomi) tuhdoton
 • Page number: 888

toxr-

 • (Deutsch) verstopfen, vollstopfen
 • (suomi) tunkea, sulloa, täyttää, tilkitä
 • Page number: 886

toxrigt-

 • (Deutsch) hineinstopfen
 • (suomi) tunkea, tilkitä
 • Page number: 886

tox-tox

 • (Deutsch) Löffelente
 • (suomi) lapasorsa
 • Page number: 883

tojas-pora

 • (Deutsch) Jagdzeit (nach dem Fasten vor der Zeit, wenn der Schnee trägt; man jagt dann auf Skiern und ohne Hund)
 • (suomi) metsästysaika (keväällä, suksilla ilman koiraa), ”hiihtoaika”
 • Page number: 876

tojǝwl-

 • (Deutsch) Ski fahren
 • (suomi) hiihtää
 • Page number: 876

tol

 • (Deutsch) ungefroren, aufgetaut; eisfrei, offen (Gewässer)
 • (suomi) sula
 • Page number: 896

tol-

 • (Deutsch) schmelzen, auftauen; tauen
 • (suomi) sulaa, tulla suojakeli
 • Page number: 896

tolant-

 • (Deutsch) schmelzen, tauen
 • (suomi) sulaa, tulla suojakeli
 • Page number: 897

tolǝxpa

 • (Deutsch) (selten) Sarg
 • (suomi) arkku
 • Page number: 901

tolǝxp-ala-jiiw

 • (Deutsch) Tragstange für einen Sarg
 • (suomi) arkunkantoseiväs
 • Page number: 901

tolg-

 • (Deutsch) mit dem Zugnetz fischen
 • (suomi) kalastaa nuotalla
 • Page number: 899

tolgǝn-seej

 • (Deutsch) Netzsandfläche (– –)
 • (suomi) nuotanvetoon sopiva hietikko
 • Page number: 899

tolig

 • (Deutsch) Zugnetz
 • (suomi) nuotta
 • Page number: 899

tolig-aax°tas

 • (Deutsch) Zugnetz-Senkstein
 • (suomi) nuotan kives
 • Page number: 899

tolig-istolpa

 • (Deutsch) Stange am Zugnetz
 • (suomi) nuotan riuku
 • Page number: 899

tolig-xartne-saaki

 • (Deutsch) (aus Weidenrinde geflochtenes) Zugnetzseil
 • (suomi) nuotan vetoköysi (pajunkuoresta tehty)
 • Page number: 899

tolig-kan

 • (Deutsch) Netzzug; Netzzugplatz
 • (suomi) nuotanvetopaikka
 • Page number: 899

tolig-kan-nak

 • (Deutsch) Stelle an der man mit Netzen fischt
 • (suomi) nuotanvetopaikka
 • Page number: 899

tolig-k°aalttane-woonxa

 • (Deutsch) Zugnetzwune (am Ufer; – –)
 • (suomi) nuotta-avanto (rannalla)
 • Page number: 899

tolig-matyna

 • (Deutsch) Beutel am Fischnetz
 • (suomi) verkon pussi
 • Page number: 899

tolig-naalmi-oowǝl

 • (Deutsch) das lange Flügelnetz des Zugnetzes (wird mit dem Boot gezogen)
 • (suomi) nuotan pitkä sivuverkko
 • Page number: 899

tolig-paart

 • (Deutsch) Zugnetzschwimmer
 • (suomi) nuotan koho
 • Page number: 899

tolig-poora

 • (Deutsch) Gesamtheit aus zwei Booten und einer zwischen ihnen befestigten Plattform, auf der beim Netzzug das Netz eingesammelt wird
 • (suomi) nuottajärjestelmä, joka koostuu kahdesta veneestä ja niiden väliin kiinnitetystä lautasta, jolle verkko nostetaan
 • Page number: 899

tolig-roosy

 • (Deutsch) sandiger Boden (am Ufer od. mitten im Fluss), wo man Netzzüge vornimmt
 • (suomi) nuotanvetoon soveltuva hiekkapohjainen ranta tai joki
 • Page number: 899

tolig-seej

 • (Deutsch) Netzsandfläche (– –)
 • (suomi) nuotanvetoon sopiva hietikko
 • Page number: 899

tolig-sirig

 • (Deutsch) (zwei) Sparren, auf denen das Zugnetz trocknet
 • (suomi) nuotan kuivauspaalu(t; 2 kpl)
 • Page number: 899

tolig-suup-oowǝl

 • (Deutsch) an beiden Enden des Zugnetzes an den Verlängerungen von Ober- und Untersimm befestigtes Zugseil
 • (suomi) nuotan vetoköysi, joka on kiinnitetty nuotan molempien päiden paulojen jatkoon
 • Page number: 899

tolig-taalttǝn-paart

 • (Deutsch) auf Querstangen zwischen zwei Booten errichtete Plattform beim Netzzug
 • (suomi) kahta venettä yhdistävien poikkipuiden päälle asetettu jalusta verkkoja varten
 • Page number: 899

tolig-taaratan-woonxa

 • (Deutsch) Eisloch zum Wassern eines Zugnetzes
 • (suomi) nuotanlaskuavanto
 • Page number: 899

tolmasy

 • (Deutsch) Dolmetscher
 • (suomi) tulkki
 • Page number: 902

tolmasyl-

 • (Deutsch) dolmetschen
 • (suomi) kääntää, tulkata
 • Page number: 902

tolmasylaxt-

 • (Deutsch) Dolmetscher sein
 • (suomi) toimia tulkkina
 • Page number: 902

tolota

 • (Deutsch) Meißel
 • (suomi) taltta
 • Page number: 904

tolpa

 • (Deutsch) Tauwetter; Unpassierbarkeit der Wege
 • (suomi) suojasää, -keli
 • Page number: 897

tolt-

 • (Deutsch) (tr.) schmelzen, erweichen
 • (suomi) sulattaa
 • Page number: 897

toltal-

 • (Deutsch) (tr.) schmelzen, auftauen; (einen Fremden sich) aufwärmen lassen
 • (suomi) sulattaa; antaa jkn lämmitellä
 • Page number: 897

toltigl-

 • (Deutsch) (z. B. das Herz jmds.) erweichen
 • (suomi) sulattaa (jkn sydän)
 • Page number: 897

tolwe-

 • (Deutsch) [einem kommt die Tauwetter]
 • (suomi) jäädä sulaan
 • Page number: 896

tomp

 • (Deutsch) [Schnautze]
 • (suomi) kuono, turpa (yhdyssanoissa: poron, hirven, hevosen)
 • Page number: 909

tona-saali

 • (Deutsch) (männliches) Leitrentier (mit ihm jagt man während der Brunft Wildrentiere)
 • (suomi) johtava (uros)poro (jonka avulla metsästetään kiima-aikaan peuroja)
 • Page number: 913

tongar

 • (Deutsch) Mittelfingerknöchel
 • (suomi) keskisormen rystynen
 • Page number: 920

tongarǝng

 • (Deutsch) geballt (Faust)
 • (suomi) nyrkkiin puristettu
 • Page number: 920

tongǝlt-

 • (Deutsch) durch die Nase sprechen, näseln
 • (suomi) honottaa
 • Page number: 919

tonx

 • (Deutsch) Huf, Klaue
 • (suomi) kavio, sorkka
 • Page number: 918

tonx-xoolal

 • (Deutsch) Maul- und Klauenseuche (bei Rentieren)
 • (suomi) porolla) suu- ja sorkkatauti
 • Page number: 918

tonx-patta

 • (Deutsch) Huf-, Klauensohle
 • (suomi) kavion, sorkanpohja
 • Page number: 918

tonx-patta-keer

 • (Deutsch) Hufeisen
 • (suomi) hevosenkenkä
 • Page number: 918

tonx-patta-sopǝr

 • (Deutsch) Ausbuchtung an der Sohle des Pferdehufs
 • (suomi) kavion pohjan syvennys, keskiuurre
 • Page number: 918

too

 • (Deutsch) jene(r/s), eine(r/s)
 • (suomi) tuo, eräs, toinen
 • Page number: 865

toox

 • (Deutsch) Kehle, Bereich zwischen Hals und Brust (Mensch); Kehle, Herzgrube (Tier)
 • (suomi) kurkku, rinta
 • Page number: 882

toox-tit

 • (Deutsch) vorderer Teil des Samojedenpelzes oder der Malitza; Halsöffnung
 • (suomi) samojediturkin tai malitsan rintamus; kaula-aukko
 • Page number: 882

toojt-xarlas-saali

 • (Deutsch) wildes Rentier (leichter als ein normales Rentier), das in Zeiten hohen Schnees vorausgeht und den Weg bahnt
 • (suomi) peura (kesyporoa kevyempi), joka runsaan lumen aikaan kulkee edellä ja raivaa tietä
 • Page number: 881

toolat-

 • (Deutsch) (ein wenig) an-, einschneiden
 • (suomi) leikata (vähän)
 • Page number: 903

tooligp-

 • (Deutsch) losgehen, sich lösen; abbrechen, zerbrechen; abnehmen (Mond); weh tun; einschlafen (Glied)
 • (suomi) irrota; murtua; vähetä (kuu); tehdä kipeää; puutua (jäsen)
 • Page number: 903

tooll-

 • (Deutsch) zerreißen, zerrissen werden, abgenutzt werden
 • (suomi) repeytyä, kulua (vaate)
 • Page number: 903

toolmat-

 • (Deutsch) losgehen, sich lösen; abbrechen; knallen (Flinte)
 • (suomi) irrota, murta; laueta (pyssy)
 • Page number: 903

toolt-

 • (Deutsch) füllen
 • (suomi) täyttää
 • Page number: 904

toomǝlyank

 • (Deutsch) einjährige Elchkuh
 • (suomi) yksivuotinen hirvilehmä
 • Page number: 908

toon

 • (Deutsch) jene(r/s), der, die, das
 • (suomi) tuo, se
 • Page number: 913

toona

 • (Deutsch) darum, deshalb
 • (suomi) siksi, sen takia
 • Page number: 913

toonxrǝt-

 • (Deutsch) grunzen
 • (suomi) röhkiä
 • Page number: 886

toonng-

 • (Deutsch) dröhnen
 • (suomi) kolista
 • Page number: 919

toont

 • (Deutsch) dann, damals
 • (suomi) silloin, tuolloin
 • Page number: 913

toont

 • (Deutsch) Gast
 • (suomi) vieras (juhlassa)
 • Page number: 914

toontǝla

 • (Deutsch) (Fisch)schleim
 • (suomi) (kalan)lima
 • Page number: 914

toontǝlǝng

 • (Deutsch) schleimig
 • (suomi) limainen
 • Page number: 914

toontl-

 • (Deutsch) zu Gast sein, zu Besuch sein
 • (suomi) olla vieraana
 • Page number: 914

toont-maaxǝm

 • (Deutsch) Gäste
 • (suomi) vieraat (juhlassa)
 • Page number: 914

toont-nee

 • (Deutsch) Schwiegertochter, junge Frau
 • (suomi) miniä, nuori vaimo
 • Page number: 914

toop

 • (Deutsch) Kescher, Hamen
 • (suomi) haavi
 • Page number: 920

toopal

 • (Deutsch) schlecht
 • (suomi) huono
 • Page number: 922

toop-kis

 • (Deutsch) Kescherrahmen (aus Traubenkirsch- oder Fichtenholz)
 • (suomi) haavin kehä (tuomesta tai kuusesta)
 • Page number: 920

toopn-

 • (Deutsch) verfaulen
 • (suomi) mädäntyä
 • Page number: 923

toor

 • (Deutsch) Leinwand, Tuch, Kopftuch
 • (suomi) pellavakangas; liina, huivi
 • Page number: 924

tooras

 • (Deutsch) Spanne
 • (suomi) vaaksa
 • Page number: 943

toorasl-

 • (Deutsch) in Spannen ausmessen
 • (suomi) mitata vaaksoina
 • Page number: 943

toorew

 • (Deutsch) Bär
 • (suomi) karhu
 • Page number: 941

toorew-eerig

 • (Deutsch) Bärenlied (Schauspiel beim Bärenfest)
 • (suomi) karhulaulu
 • Page number: 941

toorew-saxi

 • (Deutsch) Bärenfell
 • (suomi) karhuntalja
 • Page number: 941

toorew-woonxa

 • (Deutsch) Bärenlager
 • (suomi) karhunpesä
 • Page number: 941

toorǝm

 • (Deutsch) Tastleine
 • (suomi) (uusma-pussiverkon) tuntolanka
 • Page number: 934

toorǝm

 • (Deutsch) Gott; Himmel; Welt, Erde; Zeit; Wetter; Heiligenbild
 • (suomi) jumala; taivas; maailma, maa; aika, sää; pyhänkuva
 • Page number: 934

toorǝm-aank°

 • (Deutsch) Mutter Gottes, Jungfrau Maria
 • (suomi) jumalanäiti, neitsyt Maria
 • Page number: 934

toorǝm-xar

 • (Deutsch) Himmel
 • (suomi) taivas
 • Page number: 936

toorǝm-maa

 • (Deutsch) Himmel (und) Erde
 • (suomi) taivas ja maa
 • Page number: 935

toorǝm-naaj

 • (Deutsch) Nordlicht
 • (suomi) revontulet
 • Page number: 935

toorǝm-nyaany

 • (Deutsch) Hostie, Oblate
 • (suomi) öylätti
 • Page number: 935

toorǝm-nyaawram

 • (Deutsch) Gotteskind
 • (suomi) jumalan lapsi
 • Page number: 935

toorǝm-wit

 • (Deutsch) heiliges Wasser
 • (suomi) pyhä vesi
 • Page number: 935

toorigk°e

 • (Deutsch) lieber Kranich
 • (suomi) kurkikulta
 • Page number: 925

toorigt-

 • (Deutsch) rütteln, schütteln, erschütteln
 • (suomi) ravistaa
 • Page number: 931

toor-loomt

 • (Deutsch) Fetzen
 • (suomi) tilkku
 • Page number: 924

toor-maanymil

 • (Deutsch) Leinwandbündel
 • (suomi) pellavakangaspakka
 • Page number: 924

toormat

 • (Deutsch) Lauern
 • (suomi) väijy
 • Page number: 939

toormat-xum

 • (Deutsch) Lauerer, Lauermann
 • (suomi) väijyjä
 • Page number: 939

toormatl-

 • (Deutsch) (Wild) auflauern (Art der Elchjagd)
 • (suomi) vaania, väijyä (hirviä)
 • Page number: 939

toormat-syangsyi

 • (Deutsch) ei kleiner Vogel
 • (suomi) jk pikkulintu
 • Page number: 939

toormat-uujrisy

 • (Deutsch) an Flussufern lebender und vielstimmig singender kleiner Volgel
 • (suomi) moniäänisesti laulava rantalintu
 • Page number: 939

toorn-

 • (Deutsch) beben; zu hören sein, hallen, ertönen
 • (suomi) jyristä, järistä; kuulua
 • Page number: 940

toornawe-

 • (Deutsch) zittern, beben
 • (suomi) täristä, vapista
 • Page number: 940

toornxat-

 • (Deutsch) beben; zu hören sein
 • (suomi) jyristä, järistä; kuulua
 • Page number: 940

toor-rusi

 • (Deutsch) Kopftuchfranse
 • (suomi) huivin hapsu
 • Page number: 925

toor-saalǝm

 • (Deutsch) vom Stoffrand abgerissener schmaler bandartiger Streifen
 • (suomi) kankaan reunasta revitty nauhamainen kaistale
 • Page number: 925

toor-saxi

 • (Deutsch) Frauenumhang aus Bombasin
 • (suomi) naisten viitta pumasiinista
 • Page number: 925

toor-sak°

 • (Deutsch) Stofflappen
 • (suomi) kangastilkku
 • Page number: 925

toor-teen-at

 • (Deutsch) Lappengeruch
 • (suomi) pikkatilkunhaju
 • Page number: 925

toor-towlǝp

 • (Deutsch) Fledermaus, ”Leinwandflügler”
 • (suomi) lepakko
 • Page number: 925

toortt-

 • (Deutsch) zumachen, schließen, versperren, einzäunen
 • (suomi) sulkea, aidata
 • Page number: 872

toor-waata

 • (Deutsch) Tuchrand (– –)
 • (suomi) huivin reuna (johon hapsut kiinnitetään)
 • Page number: 924

toos

 • (Deutsch) Querholz zur Befestigung z- B. der Tischplatte oder der Bretter im Hundeschlitten
 • (suomi) poikkipuu esim pöytälevyn tai koirareen pohjan lautojen kiinnittämiseen
 • Page number: 947

toos-

 • (Deutsch) (ver)trocknen, verwelken; sinken (Wasser
 • (suomi) kuivua, kuihtua; laskea (vesi)
 • Page number: 945

toosam

 • (Deutsch) trocken, ausgetrocknet; dick; flach, seicht
 • (suomi) kuiva, kuivunut, kuivattu; paksu (keitto); matala
 • Page number: 945

toosam-jiiw

 • (Deutsch) trockenes (Brenn)holz
 • (suomi) kuiva polttopuu
 • Page number: 946

toosam-maanytǝp-soorp

 • (Deutsch) Elchbulle, der nicht hinter Kühen her ist; er trägt sein Geweih bis ins Früjahr
 • (suomi) hirvi, joka ei ole naaraiden perään ja joka kantaa sarviaan kevääseen saakka, ”kuivasarvihirvi”
 • Page number: 946

toosam-wooj

 • (Deutsch) Speise aus (ohne Wasser) im Kessel aufgekochten Fischdärmen und vorgekochtem Fisch (– –)
 • (suomi) ilman vettä keitetyistä kalansisälmyksistä ja esikeitetystä kalasta tehty ruoka
 • Page number: 946

toosl-

 • (Deutsch) (tr.) trocknen, dörren
 • (suomi) kuivata, kuivattaa
 • Page number: 945

tooslan-xuul-tagatan-aawla

 • (Deutsch) (runder) Fischtrocknungsspieß, auf dem Fische am Schwanz zusammengebunden aufgereiht und getrocknet werden
 • (suomi) (pyöreä) kalankuivatusriuku
 • Page number: 945

tooslant-

 • (Deutsch) (Fisch, Kleider usw.) trocknen
 • (suomi) kuivattaa (kalaa, vaatteita jne.)
 • Page number: 945

toosmigt-

 • (Deutsch) beginnen zu sinken, sich zu verlaufen (Wasser)
 • (suomi) alkaa laskea, paeta (vesi)
 • Page number: 946

toos-patta

 • (Deutsch) Sohle aus Rentiersohlenhaut
 • (suomi) saappaanpohja, joka on tehty poron anturasta
 • Page number: 950

toos-pattap-nyaara

 • (Deutsch) Beinlingsstiefel aus Rentierbeinfell mit Sohlen aus Rentiersohlenhaut
 • (suomi) poronkoipinahkasaapas, jonka pohja on poron anturasta
 • Page number: 950

tootap

 • (Deutsch) Kasten, Kästchen
 • (suomi) laatikko, rasia
 • Page number: 957

toowǝly

 • (Deutsch) Haut, Leder, Fell
 • (suomi) nahka, talja
 • Page number: 871

toowǝly-sik°ar

 • (Deutsch) ”Schuppen” auf der Hautinnenseite
 • (suomi) ”suomu” nahan sisäpuolella
 • Page number: 871

toramt-

 • (Deutsch) trösten
 • (suomi) lohduttaa, rauhoittaa
 • Page number: 936

toras

 • (Deutsch) Enge, Raummangel; Mangel
 • (suomi) ahtaus; pula
 • Page number: 943

torǝlt-

 • (Deutsch) (aus den Augen) verlieren, aus der Hörweite geraten
 • (suomi) menettää, kadottaa (näkyvistä, kuuluvista)
 • Page number: 933

torǝn

 • (Deutsch) Heu
 • (suomi) heinä
 • Page number: 940

torǝng-laatǝng

 • (Deutsch) gutes Wort
 • (suomi) kunnon sana (ei kirosana)
 • Page number: 941

torǝng-mat

 • (Deutsch) tüchtig, ordentlich, tauglich
 • (suomi) kunnollinen, kelvollinen
 • Page number: 941

torǝn-jonig

 • (Deutsch) Heuspiel
 • (suomi) heinäleikki
 • Page number: 940

torg-

 • (Deutsch) zittern, beben
 • (suomi) täristä, vapista
 • Page number: 931

torgamt-

 • (Deutsch) verstehen; entdecken; erraten
 • (suomi) ymmärtää, keksiä; arvata
 • Page number: 931

torgǝla

 • (Deutsch) zu, für, gegen
 • (suomi) jkta päin, jkn suuntaan; erikseen, itselleen
 • Page number: 932

torgint-

 • (Deutsch) schnarchen
 • (suomi) kuorsata
 • Page number: 933

torgintal-

 • (Deutsch) schnarchen
 • (suomi) kuorsata
 • Page number: 933

torgint-suj

 • (Deutsch) Schnarchen
 • (suomi) kuorsaus
 • Page number: 933

torig

 • (Deutsch) in eine bestimmte Richtung, gegen, nach, zu; auf, gegenüber
 • (suomi) jhk, jhk suuntaan, päin, jklle
 • Page number: 932

torig

 • (Deutsch) getrennt, für sich
 • (suomi) erikseen, erillään, itsekseen
 • Page number: 932

toropejka

 • (Deutsch) (Männername) Trofim
 • (suomi) (miehennimi) Trofim
 • Page number: 942

tortal

 • (Deutsch) [ohne zu verlieren]
 • (suomi) menettämätön, menettämättä
 • Page number: 934

tortal

 • (Deutsch) gut, ordentlich, geschickt; ganz
 • (suomi) hyvä, kunnollinen, taitava; kokonaan
 • Page number: 944

tot

 • (Deutsch) da, dort
 • (suomi) tuolla, siellä
 • Page number: 868

tot-

 • (Deutsch) tragen, bringen, holen, fahren, führen
 • (suomi) tuoda, viedä, hakea, kantaa
 • Page number: 951

totǝlt-

 • (Deutsch) treiben, fahren, bringen
 • (suomi) ajaa, viedä
 • Page number: 952

totǝm-ulya

 • (Deutsch) Schatzfeuer
 • (suomi) aarrevalkea
 • Page number: 957

totxat-

 • (Deutsch) sich fortbewegen
 • (suomi) lähteä
 • Page number: 952

totigl-

 • (Deutsch) bringen, holen
 • (suomi) tuoda, viedä, hakea
 • Page number: 952

totiglaxt-

 • (Deutsch) kämpfen, sich bestreben, sich anstrengen, sich bemühen; umherlaufen; jagen
 • (suomi) taistella, rehkiä, nähdä vaivaa; juoksennella; metsästää
 • Page number: 952

totigp-

 • (Deutsch) irgendwohin bringen, stellen
 • (suomi) viedä asettaa jhk
 • Page number: 952

totma

 • (Deutsch) Schatz
 • (suomi) aarre
 • Page number: 957

totnǝw

 • (Deutsch) weiter dort, ein wenig weiter
 • (suomi) tuonnempana
 • Page number: 868

tow

 • (Deutsch) Ast, Zweig; (Fluss)arm
 • (suomi) oksa; sivujoki
 • Page number: 867

tow-

 • (Deutsch) rudern
 • (suomi) soutaa
 • Page number: 869

towǝl

 • (Deutsch) Flügel; Feder
 • (suomi) siipi; sulka
 • Page number: 897

towǝl-kas

 • (Deutsch) Federkiel, Federschaft; Schwinge
 • (suomi) sulan ruoti; siipisulka
 • Page number: 897

towǝl-loopǝng

 • (Deutsch) Flügelschlag
 • (suomi) siivenisku
 • Page number: 897

towǝl-sup

 • (Deutsch) flügellahm; flügellahmer Vogel
 • (suomi) siipirikko(inen lintu)
 • Page number: 897

towǝl-uus

 • (Deutsch) Federburg (Federn eines Pfeiles)
 • (suomi) nuolen sulat
 • Page number: 897

towǝmt-

 • (Deutsch) sich verzweigen; auseinandergehen
 • (suomi) haarautua, erota
 • Page number: 867

towǝng

 • (Deutsch) astreich
 • (suomi) oksikas
 • Page number: 867

towil-

 • (Deutsch) sich verzweigen
 • (suomi) haarautua
 • Page number: 867

towip

 • (Deutsch) Gabelung
 • (suomi) haara
 • Page number: 867

towipǝng

 • (Deutsch) verzweigt
 • (suomi) haarainen
 • Page number: 867

towl-

 • (Deutsch) genug sein, genug haben, voll werden, satt werden; (aus)reichen; sich erfüllen
 • (suomi) riittää; täyttyä, tulla kylläiseksi; toteutua
 • Page number: 869

towl-

 • (Deutsch) einen Ruderschlag machen
 • (suomi) vetää airolla (kerran)
 • Page number: 869

towl-

 • (Deutsch) (mittels eines Querholzes) zusammenfügen
 • (suomi) liittää yhteen (poikkipuulla)
 • Page number: 870

towlǝneg

 • (Deutsch) genug, zur Genüge
 • (suomi) riittävästi
 • Page number: 870

towlǝng

 • (Deutsch) geflügelt; gefiedert
 • (suomi) siivekäs, sulkainen
 • Page number: 898

towlǝng-xoos-woj

 • (Deutsch) geflügelte Ameise
 • (suomi) lentomuurahainen
 • Page number: 898

towlǝp

 • (Deutsch) [mit…Flügel(n)]
 • (suomi) -siipinen
 • Page number: 898

towlǝsy

 • (Deutsch) zur Genüge
 • (suomi) riittävästi
 • Page number: 870

towlǝsyig

 • (Deutsch) zur Genüge
 • (suomi) riittävästi
 • Page number: 870

towlǝs-

 • (Deutsch) zusammenfügen
 • (suomi) liittää yhteen
 • Page number: 871

towligtap-

 • (Deutsch) fortrudern
 • (suomi) soutaa pois, eteenpäin
 • Page number: 869

towm-

 • (Deutsch) beißen; kauen
 • (suomi) purra, pureskella
 • Page number: 907

towne-xum

 • (Deutsch) Ruderer
 • (suomi) soutaja
 • Page number: 869

towram

 • (Deutsch) [Stück]
 • (suomi) pala
 • Page number: 872

towt

 • (Deutsch) Ski ohne Fellsohle
 • (suomi) suksi (ilman turkispohjaa)
 • Page number: 955

towt-

 • (Deutsch) kauen; wiederkauen
 • (suomi) purra, pureskella; märehtiä
 • Page number: 907

towtalaxt-

 • (Deutsch) sich verzweigen
 • (suomi) haarautua
 • Page number: 867

towtasyl-

 • (Deutsch) kauen, beißen
 • (suomi) pureskella, puraista
 • Page number: 907

towtasylaxt-

 • (Deutsch) kauen; wiederkauen
 • (suomi) pureskella; märehtiä
 • Page number: 907

towtǝng-lyoonx

 • (Deutsch) Skispur
 • (suomi) latu
 • Page number: 955

towtǝn-oonx

 • (Deutsch) Kauharz
 • (suomi) purupihka
 • Page number: 907

towt-jaanxma

 • (Deutsch) erhöhter Teil des Skis, der als Platz für den Schuh dient
 • (suomi) korotettu kengänpaikka suksessa, päläs
 • Page number: 955

towt-laagǝl-ala-k°aalig

 • (Deutsch) Bastschnur, die den Stiefel des Skiläufers etwas oberhalb des Bügels aus Ahlkirschholz auf dem Ski hält (– –)
 • (suomi) niininyöri, joka pitää hiihtäjän kengän vähän siteenä toimivan tuomipuisen lenkin yläpuolella ja estää kenkää liukumasta sivulle
 • Page number: 955

towtlaxt-

 • (Deutsch) kauen; wiederkauen
 • (suomi) pureskella; märehtiä
 • Page number: 907

towt-nyol

 • (Deutsch) Skispitze
 • (suomi) suksen kärki
 • Page number: 955

towt-nyol-peeltal

 • (Deutsch) ”von einer Skispitze nicht zu durchdringende(r)” (Wald)
 • (suomi) suksenkärjen läpäisemätön (metsä)
 • Page number: 955

towt-poosǝm

 • (Deutsch) hinterer Skiende
 • (suomi) suksen takapää
 • Page number: 955

towt-syak°

 • (Deutsch) aus Holz geschnitzter oder gebogener krampenartiger ”Bogen”, der an beiden Seiten eines (von Frauen benutzten) Skis angebracht ist; an ihnen werden die Skiriemen befestigt
 • (suomi) naisten suksen mäystimen kiinnityslenkki
 • Page number: 955

towt-wota

 • (Deutsch) Bogen aus Alhkirschholz, der als Skiriemen dient
 • (suomi) tuomipuinen lenkki, joka toimii suksen siteenä
 • Page number: 955

towt-wota-k°aalig

 • (Deutsch) Fersenriemen des Skibogens
 • (suomi) mäystimen kantapäähihna
 • Page number: 955

tuj-

 • (Deutsch) stoßen, fest stampfen
 • (suomi) hakata, tallata kovaksi (maa)
 • Page number: 879

tujap

 • (Deutsch) langschäftige Holzkeule, mit der man Erde beim Bau eines Fischwehrs fest stampft
 • (suomi) puunuija, jolla tampataan maa kovaksi (kalapatoa rakennettaessa)
 • Page number: 879

tujas-

 • (Deutsch) stoßen, (etw.) anstoßen
 • (suomi) tyrkätä, tuupata
 • Page number: 879

tujǝs

 • (Deutsch) Gefäß mit Wänden aus Birkenrinde und hölzernem Boden und Deckel
 • (suomi) puupohjainen ja -kantinen tuohiastia
 • Page number: 881

tujǝs-saas

 • (Deutsch) Birkenrinde für das tujǝs-Gefäß
 • (suomi) tujassutuohi, rovetuohi
 • Page number: 881

tujǝs-sow

 • (Deutsch) Rindengefäßlein
 • (suomi) pieni tuohiastia, ropponen
 • Page number: 881

tuji

 • (Deutsch) im Sommer
 • (suomi) kesällä
 • Page number: 877

tuji-xuul

 • (Deutsch) Sommerfisch (wird geräuchert)
 • (suomi) kesäkala (savustetaan)
 • Page number: 877

tuji-nyoxǝs

 • (Deutsch) Sommerzobel
 • (suomi) kesäsoopeli
 • Page number: 878

tujim-

 • (Deutsch) werden (Sommer)
 • (suomi) tulla kesä
 • Page number: 878

tujimt-

 • (Deutsch) den Sommer verbringen
 • (suomi) viettää kesä(ä)
 • Page number: 878

tuj-maa-loomt

 • (Deutsch) schneefreie, apere Stelle
 • (suomi) lumeton, sula paikka, pälvi
 • Page number: 877

tujt

 • (Deutsch) Lastschlitten
 • (suomi) kuormareki
 • Page number: 881

tujt-laak°

 • (Deutsch) Kreis
 • (suomi) kehä
 • Page number: 882

tujt-lamta

 • (Deutsch) Sitzbrett im Schlitten
 • (suomi) reen istuinlauta
 • Page number: 882

tujt-nyar

 • (Deutsch) gebogenes Querholz aus (Trauben- od.) Faulkirschholz), das im Lastschlitten die sich gegenüberliegenden oberen Enden zweier Streben miteinander verbindet (– –)
 • (suomi) kuormareessä taivutettu (paatsamainen tai tuominen) poikkipuu, joka yhdistää kaustojen yläpäitä
 • Page number: 882

tujt-owǝl

 • (Deutsch) Seitenflügel eines Lastschlittens (einer auf den beiden Seiten; sie verhindern das Umkippen des Schlittens)
 • (suomi) kuormareen sivusiipi (kaatumisen estämiseksi)
 • Page number: 882

tujt-saajt

 • (Deutsch) Querholz im Lastschlitten
 • (suomi) kuormareen poikkipuu (ei kausta?)
 • Page number: 882

tujt-toos

 • (Deutsch) gebogenes Querholz aus (Trauben- od.) Faulkirschholz), das im Lastschlitten die sich gegenüberliegenden oberen Enden zweier Streben miteinander verbindet (– –)
 • (suomi) kuormareessä taivutettu (paatsamainen tai tuominen) poikkipuu, joka yhdistää kaustojen yläpäitä
 • Page number: 882

tujt-towǝl

 • (Deutsch) Flügel auf beiden Seiten des Schlittens, der das Umkippen verhindert
 • (suomi) reen siipi (molemmin puolin), joka estää kaatumista
 • Page number: 879

tuka

 • (Deutsch) Krummholz (am Kummet)
 • (suomi) luokki
 • Page number: 884

tul

 • (Deutsch) Wolke
 • (suomi) pilvi
 • Page number: 895

tulǝx

 • (Deutsch) ein Schnepfenart; lange Haare am Hals von Elch und Rentier
 • (suomi) jk kurppa; hirven ja poron pitkät kurkkukarvat
 • Page number: 901

tulǝng

 • (Deutsch) wolkig
 • (suomi) pilvinen
 • Page number: 896

tul-lamssyǝng

 • (Deutsch) [wolkig, trocken]
 • (suomi) puolipilvinen (päivä)
 • Page number: 895

tul-loomt

 • (Deutsch) Wolkenhaufen
 • (suomi) pilvimuodostelma
 • Page number: 895

tul-nyaal

 • (Deutsch) Donnerkeil, Blitz
 • (suomi) ukonvaaja, salama
 • Page number: 895

tul-paanx°

 • (Deutsch) (?) Wolkendämmerung
 • (suomi) (?) pilvenhämärä
 • Page number: 895

tul-paank°

 • (Deutsch) (?) Wolkendämmerung
 • (suomi) (?) pilvenhämärä
 • Page number: 895

tul-punk

 • (Deutsch) Wolkenhaufen
 • (suomi) pilvimuodostelma
 • Page number: 896

tul-puwǝs

 • (Deutsch) Wolke(nbank)
 • (suomi) pilvi, pilviseinämä
 • Page number: 895

tul-sip

 • (Deutsch) dunkles Gewölk, dunkler Wolkenhaufen
 • (suomi) tumma pilvi(muodostelma)
 • Page number: 896

tulya

 • (Deutsch) Fingerring
 • (suomi) sormus; sormustin
 • Page number: 904

tulya-nur

 • (Deutsch) ”glatter” Ring
 • (suomi) sileä sormus
 • Page number: 905

tulya-oosyne-xusap

 • (Deutsch) eine Art Täschchen im Nähbeutel, in dem der Nähring aufbewahrt wird
 • (suomi) sormustintasku ompelukukkarossa
 • Page number: 905

tulya-sim

 • (Deutsch) Fingerspitze, Prise
 • (suomi) sormenpää; hyppysellinen
 • Page number: 905

tulya-talyǝx

 • (Deutsch) Fingerspitze
 • (suomi) sormenpää
 • Page number: 905

tuly-oowǝl

 • (Deutsch) Finger; Fingerspitze
 • (suomi) sormi; sormenpää
 • Page number: 905

tumaj

 • (Deutsch) Gedanke, Plan
 • (suomi) tuuma, suunnitelma
 • Page number: 907

tumajǝng

 • (Deutsch) klug
 • (suomi) viisas
 • Page number: 907

tumajt-

 • (Deutsch) denken
 • (suomi) tuumia
 • Page number: 907

tuman

 • (Deutsch) Schloss; Schlüssel
 • (suomi) lukko; avain
 • Page number: 908

tuman

 • (Deutsch) durch eine Ausbuchtung eines Flusses entstandener See, Tuman-See
 • (suomi) joenpoukamasta syntynyt järvi
 • Page number: 908

tuman-nyeelǝm

 • (Deutsch) Schlüssel
 • (suomi) avain
 • Page number: 908

tumant-

 • (Deutsch) verschließen
 • (suomi) lukita
 • Page number: 908

tuman-tuur

 • (Deutsch) Tuman-See an de Pelymka
 • (suomi) Pelymkalla oleva tuman-järvi
 • Page number: 908

tump

 • (Deutsch) Insel; schmale (Halb-)insel zwischen altem und neuem Flusslauf; Insel in einem Fluss
 • (suomi) saari; saari joessa; saari t. niemi vanhan ja uuden joenuoman välissä
 • Page number: 908

tump-xal

 • (Deutsch) eine Insel umfließende gleich schmale Flussarme od. der schmalere von zwei ungleich breiten Flussarmen
 • (suomi) saaren ympäri virtaava joenuoma (toinen kahdesta samanlevyisestä tai kapeampi kahdesta erilevyisestä)
 • Page number: 909

tumpsy-

 • (Deutsch) plätschern, spritzen
 • (suomi) loiskua, roiskua
 • Page number: 923

tumpsyas-

 • (Deutsch) plätschern, spritzen
 • (suomi) loiskahtaa, roiskahtaa
 • Page number: 924

tumran

 • (Deutsch) knöchernes Blasinstrument
 • (suomi) luinen huilu, pilli
 • Page number: 910

tundra

 • (Deutsch) Tundra
 • (suomi) tundra
 • Page number: 914

tur

 • (Deutsch) Kehle, Hals; Stimme
 • (suomi) kurkku, kaula; ääni
 • Page number: 928

tur

 • (Deutsch) [Überdrüssigkeit]
 • (suomi) kylläisyys, kyllästyneisyys
 • Page number: 928

turap

 • (Deutsch) schlechtes Wetter
 • (suomi) huono sää
 • Page number: 942

turǝng-tuur-waas

 • (Deutsch) eine Entenart (mit rotem Hals, Kopf und roter Brust)
 • (suomi) punapäinen, -kaulainen ja -rintainen sorsa
 • Page number: 928

turǝp

 • (Deutsch) -kehlig, -stimmig, -halsig
 • (suomi) -kurkkuinen, -kaulainen, -ääninen
 • Page number: 928

tur-xari

 • (Deutsch) Gaumen, Kehlengrund
 • (suomi) ikenet, nielu
 • Page number: 928

turit-

 • (Deutsch) knurren, brummen, einander beschimpfen
 • (suomi) murista; haukkua toisiaan
 • Page number: 944

turman

 • (Deutsch) dunkel, finster, trübe
 • (suomi) pimeä, hämärä
 • Page number: 939

turmanl-

 • (Deutsch) dunkel, finster werden
 • (suomi) pimetä, hämärtyä
 • Page number: 939

turpa

 • (Deutsch) Schornstein
 • (suomi) savupiippu
 • Page number: 942

turpa

 • (Deutsch) -kehlig, -stimmig, -halsig
 • (suomi) -kurkkuinen, -kaulainen, -ääninen
 • Page number: 928

tur-pukla

 • (Deutsch) Adamsapfel
 • (suomi) aataminomena
 • Page number: 928

tur-suj

 • (Deutsch) Stimme; Lärm; Geheul
 • (suomi) ääni; meteli; ulvonta
 • Page number: 928

tur-uj

 • (Deutsch) ein großer Vgel
 • (suomi) iso lintu
 • Page number: 929

tur-uj

 • (Deutsch) (?) eine Art Adler, (?) bunter Adler
 • (suomi) jk kotka, (?) kirjava kotka
 • Page number: 931

tus

 • (Deutsch) Ass (Spielkarte)
 • (suomi) ässä (korttipelissä)
 • Page number: 947

tus

 • (Deutsch) Bart
 • (suomi) parta
 • Page number: 948

tus-manigtan-jiiw

 • (Deutsch) Bartzange
 • (suomi) partapihdit, -atulat
 • Page number: 948

tustal

 • (Deutsch) bartlos
 • (suomi) parraton
 • Page number: 948

tutam(ngan)

 • (Deutsch) Tutam ([eine der] Türhüter des Obergottes
 • (suomi) Tutam-niminen ylijumalan portinvartija, esiintyy yhdessä kumppaninsa Naankamin kanssa (siksi hantin duaalipääte)
 • Page number: 957

tutsyang

 • (Deutsch) Nähzeugbeutel aus Rentier-Stirnhaut
 • (suomi) poron otsanahasta tehty ompelukukkaro
 • Page number: 958

tutsyang-neemta

 • (Deutsch) aus dünnem Rentierfell gefertigter und mit einem Fellrand versähener Nadellappen, der (mit der Fellseite nach innen) an das Nähkästchen (tutsyang) angenäht ist
 • (suomi) ohuesta poronnahasta valmistettu turkisreunainen neulatilkku
 • Page number: 958

tutsyang-sowk°e

 • (Deutsch) Nähbeutelchen
 • (suomi) pieni ompelukukkaro
 • Page number: 958

tuuxi-uuj

 • (Deutsch) nebeneinander
 • (suomi) vierekkäin
 • Page number: 884

tuuxt-

 • (Deutsch) dichten
 • (suomi) runoilla, tehdä (laulu)
 • Page number: 888

tuuj-

 • (Deutsch) schneien
 • (suomi) sataa lunta
 • Page number: 878

tuuja

 • (Deutsch) Frühling
 • (suomi) kevät
 • Page number: 879

tuujag

 • (Deutsch) im Frühling
 • (suomi) keväällä
 • Page number: 879

tuujaxl-

 • (Deutsch) das Frühjahr verbringen
 • (suomi) viettää kevät(tä)
 • Page number: 880

tuuja-xuul

 • (Deutsch) Dörrfisch, Frühlingsfisch
 • (suomi) kuivattu kala, kevätkala
 • Page number: 880

tuuja-xuul-aarǝp-paal

 • (Deutsch) Frühlingsfischhalbzaun
 • (suomi) kevätkala-aidan puolikas (joen keskiväliin asti rakennettu)
 • Page number: 880

tuujaml-

 • (Deutsch) werden (Frühling)
 • (suomi) tulla kevät
 • Page number: 880

tuujant-

 • (Deutsch) schneien
 • (suomi) sataa lunta
 • Page number: 878

tuuja-syisyki

 • (Deutsch) ”Frühlingssperling”
 • (suomi) kevätvarpunen
 • Page number: 880

tuujasyl-

 • (Deutsch) leicht schneien
 • (suomi) sataa kevyesti lunta
 • Page number: 878

tuuja-urang

 • (Deutsch) frühlingshaft, Frühlings-
 • (suomi) keväinen, kevät-
 • Page number: 880

tuuji-paal

 • (Deutsch) Frühling, Frühjahr
 • (suomi) kevät, kevätpuoli
 • Page number: 880

tuujt

 • (Deutsch) Schnee
 • (suomi) lumi
 • Page number: 878

tuujt-

 • (Deutsch) verbergen, verstecken, verheimlichen
 • (suomi) piilottaa, salata
 • Page number: 881

tuujtxat-

 • (Deutsch) sich verstecken
 • (suomi) piiloutua
 • Page number: 881

tuujtigpaxt-

 • (Deutsch) sich verstecken
 • (suomi) piiloutua
 • Page number: 881

tuujt-jonig

 • (Deutsch) Schneespiel (beim Bärenfest)
 • (suomi) lumileikki (karhujuhlassa)
 • Page number: 878

tuujt-kol

 • (Deutsch) Hütte aus Schnee
 • (suomi) lumimaja
 • Page number: 878

tuujtne-weeksa

 • (Deutsch) Schneckenaufzug des Vogelnetzes (nahe am Boden an einen Baum gebunden)
 • (suomi) lintuverkon nostamisessa toimiva kierukka
 • Page number: 881

tuujt-nyaal

 • (Deutsch) Schneeball
 • (suomi) lumipallo
 • Page number: 878

tuujtpi

 • (Deutsch) Nussversteck eines Streifenhörnchens
 • (suomi) maaoravan pähkinäkätkö
 • Page number: 881

tuujt-potali

 • (Deutsch) Schneeball
 • (suomi) lumipallo
 • Page number: 879

tuujt-sak°

 • (Deutsch) Schneeklumpen
 • (suomi) lumipaakku
 • Page number: 879

tuujt-sam

 • (Deutsch) Schneeflocke
 • (suomi) lumihiutale
 • Page number: 879

tuujt-silne-saali

 • (Deutsch) zahmes Rentier, das sich seinen Weg durch tiefen Schnee bahnt (es bewegt sich im Tiefschnee auf den Knien)
 • (suomi) kesyporo, joka raivaa tiensä (polvillaan) syvässä lumessa
 • Page number: 879

tuujt-suulǝk

 • (Deutsch) ins Wasser gefallener Schneeregen
 • (suomi) veteen satava räntä
 • Page number: 879

tuujt-syagǝr

 • (Deutsch) fest getretener Schnee; Schneeball, Schneeklumpen
 • (suomi) kovaksi tallattu lumi; lumipallo, lumipaakku
 • Page number: 879

tuujt-syaxǝl

 • (Deutsch) Schneeball
 • (suomi) lumipallo
 • Page number: 879

tuujt-syupa

 • (Deutsch) Schneehaufen
 • (suomi) lumikinos, -kasa
 • Page number: 879

tuujt-teel

 • (Deutsch) Schneematsch
 • (suomi) lumisohjo, loska, räntä
 • Page number: 879

tuujt-teelǝng

 • (Deutsch) Schneeregen-, mit Schneeregen
 • (suomi) loskainen
 • Page number: 879

tuujt-wit

 • (Deutsch) durch Schmelzen von Schnee gewonnenes Wasser
 • (suomi) lumesta sulatettu vesi
 • Page number: 878

tuul-

 • (Deutsch) bringen, führen, treiben, holen; (irgendwohin) tragen; (an Kindes statt) annehmen, (als Schwiegersohn) aufnehmen; ein Schauspiel aufführen; ein Kind) taufen
 • (suomi) tuoda, viedä, hakea; ottaa (lapseksi, vävyksi); esittää näytelmä; kastaa (lapsi)
 • Page number: 898

tuuligl-

 • (Deutsch) hereinholen, -bringen, -lassen; auf-, vorführen
 • (suomi) hakea, tuoda, päästää (sisään); esittää
 • Page number: 898

tuuliglaxt-

 • (Deutsch) einander necken
 • (suomi) kiusoitella toisiaan
 • Page number: 898

tuuliglaxtne-maaxǝm

 • (Deutsch) die Schauspieler beim Bärenfest
 • (suomi) karhujuhlan näyttelijät
 • Page number: 898

tuuliglǝp

 • (Deutsch) Aufführung, Schauspiel (beim Bärenfest)
 • (suomi) (karhujuhlan) esitys, näytelmä
 • Page number: 899

tuulit

 • (Deutsch) geheim, heimlich
 • (suomi) salaa
 • Page number: 900

tuullaxt-

 • (Deutsch) [sich erkälten]
 • (suomi) kylmettyä
 • Page number: 901

tuulmax

 • (Deutsch) Dieb; Stehlen; (Gulo gulo) Vielfraß
 • (suomi) varas; varkaus; ahma
 • Page number: 900

tuulmax-joowt

 • (Deutsch) Vielfraß(stell)bogen
 • (suomi) ahman asetusjousi
 • Page number: 900

tuulmax-nyaal

 • (Deutsch) Vielfraßfalle
 • (suomi) ahmanloukku
 • Page number: 900

tuulmant-

 • (Deutsch) stehlen
 • (suomi) varastaa
 • Page number: 900

tuultal

 • (Deutsch) ungetauft
 • (suomi) kastamaton (lapsi)
 • Page number: 899

tuultxat-

 • (Deutsch) anfangen, beginnen
 • (suomi) alkaa, aloittaa
 • Page number: 904

tuulyam

 • (Deutsch) [‘ame eines Hügelrückens]
 • (suomi) harjun nimi (jolla asuu suojeluhenki tuulyam-urǝng oojka, ”Tuulyam-harjun ukko”)
 • Page number: 906

tuum

 • (Deutsch) Fallgrube für Wildrentiere
 • (suomi) peurojen pyyntikuoppa
 • Page number: 907

tuup

 • (Deutsch) mit knapper Not, kaum; irgendwie
 • (suomi) juuri ja juuri, tuskin, vaivoin, jotenkuten
 • Page number: 922

tuup

 • (Deutsch) Ruder
 • (suomi) airo
 • Page number: 921

tuupǝl-uus

 • (Deutsch) Tobolsk
 • (suomi) Tobolsk
 • Page number: 922

tuupǝng

 • (Deutsch) Ruder-, mit einem Ruder versehen
 • (suomi) airo-, airoinen
 • Page number: 922

tuup-keer

 • (Deutsch) Ruderblatt
 • (suomi) aironlapa
 • Page number: 921

tuup-nal-syil

 • (Deutsch) Klappern am Ruderschaft
 • (suomi) aironvarren helistin
 • Page number: 922

tuup-paaja

 • (Deutsch) Rudergriff (quer am Ruder befestigter Griff)
 • (suomi) airon pidin (kiinnitetty poikittain airoon)
 • Page number: 922

tuupri

 • (Deutsch) Schuhwerk aus Schenkelleder
 • (suomi) koipikenkä
 • Page number: 923

tuupri-k°aalig

 • (Deutsch) am Rand der Schlitze an beiden Seiten des oberen Ende des Schaftes des tuupri-Schuhwerks angebrachter Befestigungsriemen (4 an jedem Schuh)
 • (suomi) koipikengän varren kiinnityshihna
 • Page number: 923

tuup-tit

 • (Deutsch) Stelle an der der Schaft ins Ruderblatt übergeht
 • (suomi) airon varren ja lavan yhtymäkohta
 • Page number: 922

tuur

 • (Deutsch) (?) Gegenstand, Sache, Ding
 • (suomi) (?) asia, esine
 • Page number: 929

tuur

 • (Deutsch) See
 • (suomi) järvi
 • Page number: 929

tuur-aaxt

 • (Deutsch) aus einem See fließender Bach; man nennt so auch Flüsse, die aus einem See fließen und im Boden versickern
 • (suomi) järvestä juokseva puro; järvestä laskeva ja maahan imeytyvä joki
 • Page number: 929

tuurǝp

 • (Deutsch) (Fisch)schwanz
 • (suomi) (kalan) pyrstö
 • Page number: 942

tuur-xalew

 • (Deutsch) an einem See lebende Möwe
 • (suomi) järvilokki
 • Page number: 929

tuur-xul

 • (Deutsch) Karausche
 • (suomi) ruutana
 • Page number: 929

tuur-xul-nyeelǝm

 • (Deutsch) (Ornament im Kissenbezug) Karauschenzunge
 • (suomi) (koristekuvio tyynyliinassa) ruutanankieli
 • Page number: 929

tuur-xul-nyeelǝm-luupta

 • (Deutsch) ein Binnenseegewächs
 • (suomi) jk vesikasvi
 • Page number: 929

tuur-xul-paarwa-joxǝl

 • (Deutsch) im Frühjahr aus einer Karausche hergestellter Trockenfisch
 • (suomi) keväällä kuivattu ruutana
 • Page number: 929

tuur-xuul-kos

 • (Deutsch) gelbe Karausche (fast alle Milchner)
 • (suomi) ruutana (maitinen?)
 • Page number: 929

tuurig-xal-sori

 • (Deutsch) schmaler Sund zwischen zwei Seen
 • (suomi) kahden järven välinen kapea salmi
 • Page number: 929

tuur-kan

 • (Deutsch) sich öffnender See (wenn man aus von einem Fluss kommt)
 • (suomi) aukeava järvi (joelta tultaessa)
 • Page number: 929

tuur-saly

 • (Deutsch) (?) Reiherente
 • (suomi) (?) tukkasotka
 • Page number: 929

tuur-teep

 • (Deutsch) ”Seespeise” (Fisch aus einem See)
 • (suomi) järviruoka (järvestä saatu kala)
 • Page number: 929

tuur-waansǝn

 • (Deutsch) mit Seegras bewachsen
 • (suomi) järviruohoa kasvava
 • Page number: 929

tuur-waas

 • (Deutsch) (?) Reiherente
 • (suomi) (?) tukkasotka
 • Page number: 929

tuur-waata-xuulǝp

 • (Deutsch) ”Seeufernetz”
 • (suomi) järvenrantaverkko
 • Page number: 929

tuur-wit

 • (Deutsch) Wasser eines Sees
 • (suomi) järvivesi, järven vesi
 • Page number: 929

tuur-wit-xoon

 • (Deutsch) der König des Seewassers
 • (suomi) järviveden kuningas
 • Page number: 929

tuur-woonxa

 • (Deutsch) Teich, kleiner See
 • (suomi) lampi, pieni järvi
 • Page number: 929

tuusyt-

 • (Deutsch) hinstellen, einsetzen; aufrichten, aufrecht hinstellen; jmdn. zu etw. bringen, etw. tun lassen
 • (suomi) asettaa, pystyttää; panna jku tekemään jtak
 • Page number: 916

tuusytxat-

 • (Deutsch) fallen, umfallen
 • (suomi) kaatua (kumoon); jäädä pystyyn; nousta (sateenkaari)
 • Page number: 917

tuusytigp-

 • (Deutsch) aufrichten, aufrecht hinstellen
 • (suomi) pystyttää
 • Page number: 917

tuw

 • (Deutsch) dorthin, dahin, hin
 • (suomi) tuonne, sinne
 • Page number: 868

tuw

 • (Deutsch) Sommer
 • (suomi) kesä
 • Page number: 877

tuwǝl

 • (Deutsch) von da, von dort; dann
 • (suomi) tuolta, sieltä; sitten
 • Page number: 868

tuwǝl-pal

 • (Deutsch) von da, von dort
 • (suomi) tuolta, sieltä
 • Page number: 868

tuw-xonys-

 • (Deutsch) (die Augen) schließen
 • (suomi) sulkea silmät
 • Page number: 326

tuw-jaant-

 • (Deutsch) gerinnen, erstarren
 • (suomi) hyytyä, jähmettyä
 • Page number: 223

tuw-juunt-

 • (Deutsch) festnähen, zunähen, annähen
 • (suomi) ommella kiinni
 • Page number: 221

tuw-kaart-

 • (Deutsch) erstarren
 • (suomi) jähmettyä, kangistua
 • Page number: 363

tuw-lamkat-

 • (Deutsch) sauer werden, gerinnen
 • (suomi) hapata, myrtyä
 • Page number: 421

tuw-lolǝmt-

 • (Deutsch) flicken, stopfen
 • (suomi) paikata, parsia
 • Page number: 419

tuw-lomǝrl-

 • (Deutsch) runzelig werden
 • (suomi) rypistyä, tulla ryppyiseksi
 • Page number: 421

tuwlye

 • (Deutsch) dorthin, bis dahin
 • (suomi) tuonne, sinne; sinne asti
 • Page number: 868

tuw-neegsal-

 • (Deutsch) zusammenbinden; zumachen
 • (suomi) sitoa yhteen; sulkea
 • Page number: 496

tuw-peerigt-

 • (Deutsch) verwickeln
 • (suomi) kääriä, kietoa, sotkea jhk
 • Page number: 619

tuw-poxǝrl-

 • (Deutsch) anschwellen; (vor Kälte) erstarren, starr, klamm werden
 • (suomi) turvota, kohmettua
 • Page number: 573

tuw-pooxlipt-

 • (Deutsch) zuknöpfen
 • (suomi) napittaa, panna (nappi) kiinni
 • Page number: 572

tuw-pooxlapt-

 • (Deutsch) zuknöpfen
 • (suomi) napittaa, panna (nappi) kiinni
 • Page number: 572

tuw-poos-

 • (Deutsch) (als Spur, Abdruck o.dgl.) zurückbleiben
 • (suomi) jäädä (jälki, merkki)
 • Page number: 638

tuw-raangn-

 • (Deutsch) erlöschen, kurz vor dem Erlöschen sein
 • (suomi) sammua, olla sammumaisillaan
 • Page number: 679

tuw-sagm-

 • (Deutsch) zusammennähen, -flechten
 • (suomi) ommella, punoa yhteen
 • Page number: 704

tuw-sapǝrl-

 • (Deutsch) hängen, kleben bleiben
 • (suomi) tarttua kiinni (lika)
 • Page number: 776

tuw-soly-

 • (Deutsch) mit Reif bedeckt werden
 • (suomi) tulla kuuraan, kuuraiseksi
 • Page number: 742

tuw-soolt

 • (Deutsch) befestigen; festnähen
 • (suomi) kiinnittää, ommella kiinni
 • Page number: 742

tuw-sur-

 • (Deutsch) trocken werden
 • (suomi) kuivua
 • Page number: 785

tuw-syakǝrl-

 • (Deutsch) sich verwickeln
 • (suomi) kietoutua, sotkeutua
 • Page number: 825

tuw-syuunxǝll-

 • (Deutsch) trocken werden, vertrocknen
 • (suomi) kuivua
 • Page number: 835

tuw-syuunxl-

 • (Deutsch) vertrocknen, verwelken
 • (suomi) kuivua, kuihtua, rypistyä
 • Page number: 835

tuw-tagmapt-

 • (Deutsch) zuknöpfen, schließen
 • (suomi) napittaa (kiinni)
 • Page number: 875

tuw-tagmat-

 • (Deutsch) zuknöpfen, schließen
 • (suomi) napittaa (kiinni)
 • Page number: 875

tuw-taklam-

 • (Deutsch) sich verwickeln, durcheinandergeraten
 • (suomi) sotkeutua, sykkyröityä
 • Page number: 884

tyimapi

 • (Deutsch) (Männername) Timofei
 • (suomi) (miehennimi) Timofei
 • Page number: 960

tyimka

 • (Deutsch) (Männername) Timofei
 • (suomi) (miehennimi) Timofei
 • Page number: 960

tyuuntyer

 • (Deutsch) (Schlitten)rückenlehne
 • (suomi) (reen) selkänoja
 • Page number: 960

tyol-wit-syulsyi

 • (Deutsch) eine Regenpfeiferart (ruft ”tyolwit”)
 • (suomi) jk kapustarinta
 • Page number: 896

tyüük

 • (Deutsch) Birkenteer
 • (suomi) koivuterva, tökötti
 • Page number: 959