Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto

From Sanat

Verkkoaineisto perustuu pääosiltaan vuonna 1988 ilmestyneeseen Venäläis-suomalaiseen kirja-alan sanastoon (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 51). Sanastoa oli koostamassa 12-jäseninen työryhmä. Aineisto poimittiin viisikielisistä termeistä noin kahdestakymmenestä alan teoksesta, ks. lähdeteosten luettelo.

Suomalais-venäläiseen käänteisversioon sisältyvän sanaston karsintatyö käynnistyi vuoden 2006 lopussa. Työhön osallistui kirjastonhoitaja Birgitta Weckman. Alakohtaisesti poistettiin enimmäkseen vanhentunutta kirjapainotekniikan termistöä. Puhtaasti neuvostoliittolaiseen käsitteistöön liittyvää sanastoa on harkinnan mukaan karsittu, ottaen huomioon kielenkääntäjien mahdolliset tarpeet. Pääpaino on edelleenkin bibliografiaan ja kirjastotoimeen liittyvällä termistöllä, ja harvalukuiset täydennykset sisältyvät tähän osioon.

Tildellä (~) korvataan tarpeettoman toiston välttämiseksi pois jätettävä sana, esim.:

musiikkiteos
музыкальное произведение (~сочинение)
ei
музыкальное произведение; музыкальное сочинение


Haku

Selaus

ABCDEFGHIJKLMNOP – Q – RS (š)TUV – W – X – Y – Z – Å – ÄÖ

Lähteet

Antik, Rich. 1931: Oskussõnastik raamatukogunduse ja bibliograafia alalt eesti, saksa ja vene keeles. Tartu: Eesti kirjanduse seltsi kirjastus.

Dmitrieff, A. 1966: Russian-English glossary of library terms. New York: N.Y.

Mora, Imre 1984: Húsznyelvű kiadói szótár = Publisher's practical dictionary in 20 languages. Budapest: Akadémiai kiadó:

Müller, Wolfgang von (toim.) 1980: Polygrafie: mit etwa 14 000 Fachbegriffen.Berlin: VEB Verlag Technik. (Technik-Wörterbuch).

Pipics, Zoltán 1977: Dictionarium bibliothecarii practicum ad usum internationalem in XXII linguis. 7. correcta et aucta editio. Budapest: Akadémiai kiadó.

Thompson, Anthony 1962: Vocabularium bibliothecarii. 2nd edition. Bruges: Unesco.

Василевич, Г. 1982: Русско-немецкий словарь по библиотечному делу. Москва: Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. (Рукопись).

ГОСТ 7.0-77 1978: Библиография: термины и определения. Москва: Издательство стандартов.

ГОСТ 16447-78 1979: Издания: термины и определения основных видов. Москва: Издательство стандартов.

ГОСТ 7.26-80 1981: Библиотечное дело: основные термины и определения. Москва: Издательство стандартов.

ГОСТ 7.12-77 1982: Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании. Москва: Издательство стандартов.

ГОСТ 7.39-82 1983: Систематизация и предметизация: термины и определения. Москва: Издательство стандартов.

Елизаренкова, Т. П. 1969: Русско-английский словарь книговедческих терминов: 9 300 терминов. Москва: Советская энциклопедия.

Мильчин А. Э. (toim.) 1970: Краткий справочник книголюба. Москва: Книга.

Мильчин А. Э. (toim.) 1983: Словарь издательских терминов. Москва: Книга.

Сикорский Н. М. 1982: Книговедение: энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия.

Симон К. П. 1968: Библиография: основные понятия и термины. Москва: Книга.

Суслова И. М. & Уланова Л. Н. 1976: Словарь библиотечных терминов. Москва: Книга.

Суслова И. М. & Уланова Л. Н. 1986: Библиотечное дело: терминологический словарь. 2-е изд. Москва: Книга.

Хавкина Л. Б. 1952: Словари библиотечно-библиографических терминов. Москва: Издательство Всесоюзной книжной палаты.

Шамурин Е. И. 1958: Словерь книговедческих терминов. Москва: Советская Россия.

Якимович Ю. К. 1983: Русско-немецкий тематический словарь по книговедению. Москва: Русский язык.