Etymologiadata:imsm:maksa-

From Sanat

*maksa-

Vastineet:

mksm. *maksa- < kksm. *maksa- < vksm. *maksa- (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

maksaa (Agr; yl.) ’suorittaa (hinta, palkka); olla jkn arvoinen; kannattaa, hyödyttää (etup. KaakkSm Ink) / (be)zahlen; kosten; lohnen’, johd. makso (Agr maxo), maksu
~ ink maksāmaksaa; kannattaa, hyödyttää’, maksomaksu, palkka, vero’ | ka maksoamaksaa (palkka, hinta, velka); palkita vaivat, korvata, hyvittää; kostaa; olla jnk hintainen, olla jnk arvoinen, veroinen, vertainen; kannattaa, hyödyttää’, maksomaksaminen, maksanta; maksu, vero; arvo’, maksu id. | ly maksadamaksaa (velka; palkka); kostaa; olla hintana; kannattaa; luoda, ajaa (lantaa kuormaan)’ | ve maksta (prs. maksab) ’maksaa; luoda (lantaa, lunta)’, maks (mon. -ud, -od) ’maksu’ | va mahsāmaksaa’, mahso, mahsumaksu’ | vi maksta (prs. maksab), E mas(sa)-maksaa, suorittaa; olla voimassa; olla jnk arvoinen; kannattaa’, maks (g. -u), E mass (g. -u) ’maksu, vero’ | li maksəmaksaa; olla voimassa, kelvata; kannattaa’, maksmaksu, vero’ (> latv maksātmaksaa’, maksahinta’; sm > ruots maxamaksaa’)
= lp makˈsetmaksaa, olla jnk arvoinen; merkitä’, makˈsomaksu’ (? < sm) | mdE maksoms, M maksə̑msantaa’.
Lähdekirjallisuus:
 • Lindahl & Öhrling 1780 LL 237 (sm ~ lp)
 • Ganander 1787 NFL 2 157 (+ vi)
 • Diefenbach 1851 VWGoth 2 2 (sm vi lp ~ latv)
 • Lindström Suomi 1852 59 (+ md)
 • Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va)
 • Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve)
 • Donner 1884 TechmZ 1 267 (sgr > latv)
 • Thomsen 1890 BFB 269 (+ li; ims > latv)
 • Setälä 1890–91 ÄH 161 (li)
 • Mark 1936 Fenno-Ugrica 5 6 (sm > lp)
 • SAOB 17 1945 M 521 (sm > ruots)
 • SKES 1958 329 (+ ka ly; lp ? < sm)
 • Häkkinen 1987 ES 164
 • UEW 1988 698

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Länsiuralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Lindström 1852 Suomi: 59 = md ers maksoms, mkš maksǝ̑ms ’antaa’
Seemiläisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Masing 1956 ESA: 221 ← akkad miksu 'toll, maks', mâkisu 'ostja', makkâsu 'maksukoguja' (suoraan tai toisen kielen välityksellä)
Viitso 1994: 108 Puolesta Liittyy muinaiseen meripihkakauppaan samoin kuin akkad elmešu ← ksm *helmi, *helmes 'meripihka'
Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 1999 Poluilla: 221 + + ← kir *ma(n)dza-, vrt. av mąza.raii ’rikkauksia antava’
Holopainen 2019: 131 - Vastaan (puoltoargumentein) Substituutiolle *ks ← *dz vähän rinnakkaistapauksia.

EVE:n sana-artikkeli

EVE:maksaa

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:maksa-