Etymologiadata:imsm:maksa-

  From Sanat

  *maksa-

  Vastineet:

  mksm. *maksa- < kksm. *maksa- < vksm. *maksa- (P.K.)

  SSA:n sana-artikkeli

  maksaa (Agr; yl.) ’suorittaa (hinta, palkka); olla jkn arvoinen; kannattaa, hyödyttää (etup. KaakkSm Ink) / (be)zahlen; kosten; lohnen’, johd. makso (Agr maxo), maksu
  ~ ink maksāmaksaa; kannattaa, hyödyttää’, maksomaksu, palkka, vero’ | ka maksoamaksaa (palkka, hinta, velka); palkita vaivat, korvata, hyvittää; kostaa; olla jnk hintainen, olla jnk arvoinen, veroinen, vertainen; kannattaa, hyödyttää’, maksomaksaminen, maksanta; maksu, vero; arvo’, maksu id. | ly maksadamaksaa (velka; palkka); kostaa; olla hintana; kannattaa; luoda, ajaa (lantaa kuormaan)’ | ve maksta (prs. maksab) ’maksaa; luoda (lantaa, lunta)’, maks (mon. -ud, -od) ’maksu’ | va mahsāmaksaa’, mahso, mahsumaksu’ | vi maksta (prs. maksab), E mas(sa)-maksaa, suorittaa; olla voimassa; olla jnk arvoinen; kannattaa’, maks (g. -u), E mass (g. -u) ’maksu, vero’ | li maksəmaksaa; olla voimassa, kelvata; kannattaa’, maksmaksu, vero’ (> latv maksātmaksaa’, maksahinta’; sm > ruots maxamaksaa’)
  = lp makˈsetmaksaa, olla jnk arvoinen; merkitä’, makˈsomaksu’ (? < sm) | mdE maksoms, M maksə̑msantaa’.
  Lähdekirjallisuus:
  • Lindahl & Öhrling 1780 LL 237 (sm ~ lp)
  • Ganander 1787 NFL 2 157 (+ vi)
  • Diefenbach 1851 VWGoth 2 2 (sm vi lp ~ latv)
  • Lindström Suomi 1852 59 (+ md)
  • Ahlqvist 1856 WotGr 136 (+ va)
  • Ahlqvist 1859 Anteckn 94 (+ ve)
  • Donner 1884 TechmZ 1 267 (sgr > latv)
  • Thomsen 1890 BFB 269 (+ li; ims > latv)
  • Setälä 1890–91 ÄH 161 (li)
  • Mark 1936 Fenno-Ugrica 5 6 (sm > lp)
  • SAOB 17 1945 M 521 (sm > ruots)
  • SKES 1958 329 (+ ka ly; lp ? < sm)
  • Häkkinen 1987 ES 164
  • UEW 1988 698

  SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

  Länsiuralilainen
  Lähde, s. M S E L Väite Argumentit
  Lindström 1852 Suomi: 59 = md ers maksoms, mkš maksǝ̑ms ’antaa’
  Seemiläisperäinen
  Lähde, s. M S E L Väite Argumentit
  Masing 1956 ESA: 221 ← akkad miksu 'toll, maks', mâkisu 'ostja', makkâsu 'maksukoguja' (suoraan tai toisen kielen välityksellä)
  Viitso 1994: 108 Puolesta Liittyy muinaiseen meripihkakauppaan samoin kuin akkad elmešu ← ksm *helmi, *helmes 'meripihka'
  Arjalaisperäinen
  Lähde, s. M S E L Väite Argumentit
  Koivulehto 1999 Poluilla: 221 + + ← kir *ma(n)dza-, vrt. av mąza.raii ’rikkauksia antava’
  Holopainen 2019: 131 - Vastaan (puoltoargumentein) Substituutiolle *ks ← *dz vähän rinnakkaistapauksia.

  EVE:n sana-artikkeli

  EVE:maksaa

  Keskustelu

  Etymologiadata talk:imsm:maksa-