Etymologiadata:imsm:arvo

From Sanat

*arvo

Vastineet:

mksm. *arvo < kksm. *arwo < vksm. *arwa-w (P.K.)

Merkitykset

suomi, karjala, lyydi, vatja, viro

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:arvo/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Arjalaisperäinen
Munkácsi 1901 ÁKE 136–7 = saaLu árvvo 'arvo, arvonanto', P árvu 'id.; merkitys', Kld āррв, T ārva 'arvo, hinta', ers арсемс, mkš aŕśəms 'ajatella; arvella; aikoa; toivottaa', ko артавны 'pitää jnak.; laskea; arvioida; ottaa huomioon', unk ár 'hinta', áru 'id., tavara', mnsP ārtal- 'harkita, miettiä, punnita', haP ȧrtȧlə- 'koetella, tunnustella, arvata, arvioida; arpoa; tarkastaa; tiedustella' ← mia arghá- ’hinta, arvo’, oss arγ id., av aredž- 'ansaita, olla jnk arvoinen'
Jokl 1921 FS Courtenay 99–101 x Tarkennus: ← ar *arǵheti t. ← esiar *argwha- Lähtömuodon vastineita kr ἀλφή 'hankinta' ja lt algà 'palkka'
1955 SKES 25–6 Tarkennus: ~ arvata ← *arva- = ?md ?ko unk ? ← ar; saa todnäk. ← sm; mns ha ← ko
Joki 1973 34 251–2 x Tarkennus: = ?md unk ← ar; ei ← esiar *argwha- Ims -v- johtuu ar -rg- t. --yhtymän substituoinnista -rv-llä, mihin viittaa myös unk sanan árú labiaalivokaali; labiovelaaristen klusiilien ei ole osoitettu säilyneen esiarjaan asti
Gamkrelidze – Ivanov 1984 925 x Tarkennus: ei ← kar; lähtömuodossa kuitenkin -rgh- eikä myöhempi -rdž- Kar -ar-n odottaisi substituoituvan → ims -or-
1994 SEGV s.v. arvo + Puolesta Lähtömuoto ⇐ kie *h₂elgw- 'ansaita' [vastinein ja kirjallisuusviittein]
Holopainen – Kuokkala – Junttila 2017 NyKÚE 116 130 f Puolesta (vasta-argumentti) Loppu-o selittämättä, ei vaikuta johtimelta
Holopainen 2019 68–70 f Tarkennus: ? kur *arwV ~ *i̮rwV ← ar (ir); ko ei tähän; (Aikio UED) md tuskin tähän; ims ja unk sanat mieluummin rinnakkaislainoja kuin vastineita ja ims ? ← esioss *arγa -o- on johdinaines, alkuperäinen -a-vartalo säilynyt verbissä arvata; oppositio kur a ~ kadonnut ims:sta ja unkarista; kantauraliin saadussa kanta-arjalaislainassa odottaisi substituutiona -rk-ta, ellei ur -w-tä voi selittää lähtömuodon aspiroituneen klusiilin substituuttina

Hylätty etymologia: ← ba, vrt. lt lv alga, pr yks.gen. ālgas 'palkka', ks. 1994 SEGV s.v. arvo, Junttila 2011: 99

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:arvo