Etymologiadata:imsm:karhu

From Sanat

*karhu

Vastineet:

mksm. *karhu (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

karhu (Agr; yl.) ’Bär
~ ink karhu | ka (etup. kansanr., muuten harv.) karhu | va karu, kreev karru | vi karu, E kahr (metat.), karokarhu’ | li karū (salakieltä, < vi) id.
Sana on todennäk. demin.-johd. ja kuuluu karhea sanueeseen (ks. tätä). Nimitys lienee alkuaan kiertoilmaus — sellaisiahan karhusta on paljon — ja perustuu karhun turkin karkeuteen. Sm karhu merk:ssä ’velkoja’ ja v. karhuta ovat käännöslainoja, vrt. ruots (jo 1700-l. puolivälissä) björnvelkoja’, björnakarhuta saataviaan’; myös saksassa karhu yhdistetään velkoihin: einen Bären anbindensitoa karhu; tehdä velkaa’, einen Bären losbindenirrottaa karhu; maksaa velka’.
Lähdekirjallisuus:
  • Porthan 1786 OS 4 144 (sm ~ vi)
  • Ahlqvist 1856 WotGr 127 (+ va)
  • Wiedemann 1876 MP 7:17:2 109 (+ kreev)
  • VW 1 1874 40 (alkumerk. ’karvainen’)
  • Setälä 1890–91 ÄH 272, 334 (+ ka; liittyy sanaan karhea)
  • Loorits Vir 1931 463 (li < vi)
  • Streng-Renkonen 1938 Siiv 226 (merk:stä ’velkoa’)
  • *Nirvi 1944 Sanankieltoja 26–81
  • SKES 1955 162

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Delamarre 1992 HS: 151–54 ← kar *Hr̥kša- > mint ŕ̥kṣa- ’karhu’
Blažek 2019 HS: 177–78 - Vastaan Substituutio *k ← *H ei uskottava.
Holopainen 2019: 114–15 - Vastaan (puoltoargumentein) Laryngaalin substituutiolle ei uskottavia paralleeleja, mutta substituutiota ei voi täysin sulkea pois. Keskikonsonantiston selittämistä vaikeuttaa, että kar yhtymän rekonstruoinnista on erilaisia käsityksiä.
Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Blažek 2019 HS: 177–78 - ← kiar *karkṣī- ‘she-bear’, > baškarikin kǟch, torwalin kēṣ id.
Holopainen 2019: 115 - Vastaan Vaikka etymologia on äänteelliseltä kannalta mahdollinen, ei ole varmuutta siitä, voiko kantaindoarjaan tai varsinkaan uralilaisten kielten kanssa kontaktissa olleeseen kielimuotoon rekonstruoida asua *karkṣī-, joka perustuu vain nykyindoarjalaisten kielten evidenssiin.
Johdos
Lähde, s. Väite Argumentit
Setälä 1890–91 ÄH: 272, 334 Liittyy sanaan karhea

EVE:n sana-artikkeli

EVE:karhu

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:karhu