Etymologiadata:imsm:erä

From Sanat

*imsm:erä

Vastineet:

mksm. *erä < kksm. *erä < vksm. *erä (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:erä/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Länsiuralilainen
Anderson 1893 179 = saa earri 'se maitoerä, jonka lehmä t. vaadin t. karja kerralla lypsää'
Uralilainen
Steinitz 1958 NyK 165–7 = saa earri 'maitoerä, jonka lehmä t. vaadin t. karja kerralla lypsää', ha erət 'eräs, muutama'
Indoeurooppalaisperäinen
Koivulehto 1988 UAJ 291 ← ie *er-, vrt. mia ṛta 'erotettu', kr ἐρήμοσ 'yksinäinen'
Koivulehto 1991 106 Tarkennus: vrt. lt irti 'avautua, ratketa'
Koivulehto 1999 308 Tarkennus: ei ← esiar vaan vkarj
Balttilaisperäinen
Liukkonen 1999 28–31 44 + + x < ksm *era ← ba *irā vrt. lt yrà lv ir 'on' ba ir- > ims er- kuten sanoissa hermo, herne ja perho; ksm e_a > ims e_ä kuten kannassa etä- ← ba; ei varmoja vastineita etäsukukielissä; lähtömuotona lt yrà 'on' < verbaalisubstantiivi *īrā 'määrä, osuus, erä' ⇐ irti 'avautua, ratketa' [ks. tarkemmin], mutta lv ir 'on' < lyhytvokaalinen variantti *irā, josta > ims; ba verbaalisubstantiivista on lainaa myös reikä


Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:erä