EVE:maksaa

From Sanat

maksaa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *maksa-

  • suomen maksaa
  • karjalan maksoa
  • vepsän maksta
  • vatjan mahsaa
  • viron maksma
  • eteläviron masma
  • liivin maksõ

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Verbin yksi perusmerkitys on 'antaa korvaus, hyvittää; kustantaa', joka tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Hyvin yleisiä merkityksiä ovat myös 'olla hintana, olla jonkin arvoinen', 'kannattaa, hyödyttää' ja (korvauksen antamisen metaforana) 'kostaa'. Harvinaisempia sivumerkityksiä ovat lyydistä ja vepsästä tavattu 'luoda (lunta, lantaa)' sekä virossa, etelävirossa ja liivissä esiintyvä 'olla voimassa, kelvata'.

Alkuperä

Kantasuomen sana palautuu länsiuralilaisen kantakielen asuun *maksa-. Sanan vastineita ovat ersän максомс ja mokšan maksə̑ms 'antaa'. Länsiuralilaista sanaa on pidetty lainanana iranilaisen kantakielen verbivartalosta *mandza- ~ *madza- (tästä mm. avestakielen mąza.raii 'rikkauksia antava'. Selitys on epävarma, koska on hyvin vähän uskottavia esimerkkejä äännesubstituutiosta *ks ← *dz.