Etymologiadata:imsm:kalja

From Sanat

*kalja

Vastineet:

mksm. *kalja (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

kalja (Agr; laajalti murt., ei Verml Ink) ’alkoholarmes Bier
~ ka (Tver) kaljajälkiolut, huono olut’ | vi kali (g. kalja) ’kalja’ | li (partit.) kaĺĺəkaljaa’.
Tähän liittynee myös kaljeta, kaljehtua (JuslP), kaljentua (Gan 1786; ei murretietoja) ’väljähtyä’: tämän suhde s.v. kalkastua main. sanoihin on epäselvä. — Ims > syrj kaĺja, kaĺja-surkalja’. Sen sijaan ven kaĺjákurkuista, juurikkaista ja lihasta valmistettu keitto’ on toista alkuperää (< turk qaljavihanneskeitto’, jolla ei ole yhteyttä sm sanaan); myös äänt. ja semantt. samankaltaisuus m-int sanan kalyāväkijuoma’ kanssa lienee sattumaa.
Lähdekirjallisuus:
  • Ganander 1786 NFL 1 317 (sm ~ vi)
  • Ahrens 1843 GrEhstn 116 (samoin; ← kale ’huono vilja’)
  • Donner 1882 Suomi 2:15 289 (sm ~ syrj)
  • Wichmann 1902 FUFA 1 39 (syrj < ims; ven < turk)
  • Kettunen 1938 LivW 103 (+ li)
  • SKES 1955 148
  • Lytkin 1955 PJa 104 (? + ka)
  • Joki 1963 CIFU 107
  • Ruoppila 1967 KalKansank 130

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Seemiläisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Viitso 1994: 107–109 + ← seem *ḥalíju 'makea', vrt. syyrian ḥaljā 'puolikäynyt viini' Sananalkuinen spirantti substituoitu k:lla myös vanhoissa germ ja ieur lainoissa. Sugr-seem yhteydet liittyneet meripihkakauppaan.
Indoeurooppalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Kallio 1998 SJ: 87–92 + + ← esibaltt/esigerm *h2al-u- (joko ⇐ *kali ← *h2al-u-, vrt. lt alùs, tai ⇐ *kaleta ← *h2al-u-t-, vrt. engl. ale, tai *kal(e)ja ← *h2al-ew-yo, vrt. ven oluj) Varhaisissa lainoissa jälkitavun labiaalivokaalit on substituoitu illabiaalivokaaleilla. Tuntematon puolivokaaliyhtymä wj olisi lainattaessa yksinkertaistettu j:ksi ja fonotaktisesti uniikki *kaleja kanoniseksi kaksitavuiseksi vartaloksi. Kalja on saatu jo ennen maanviljelyskulttuurin leviämistä ensin ehkä mesijuoman nimeksi, olut on myöhemmin kehittyneemmän tekniikan myötä saatu laina.

EVE:n sana-artikkeli

EVE:kalja

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:kalja