Etymologiadata:imsm:jüvä

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

*jüvä

Vastineet:

mksm. *jüvä < kksm. *jewä < vksm. *jewä (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:jüvä/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Uralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Paasonen 1896 KielLis: 12 = md juv ’akanat’
Paasonen 1936 SUST: 252 = ko jiki jne. ’vihne, akana’ [ks. tarkemmin]
Holopainen 2019: 103–105 - Vastaan Itämerensuomen sana on baltoslaavilainen lainasana, mordvan ja permin oletetut vastineet arjalaislainoja [Petri Kallio: käsikirjoitus]. Mordvan ja permin sanat ovat rinnakkaisia arjalaislainoja (äännesuhteet eivät vastaa toisiaan).
Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Jacobsohn 1922: 118 ← ar [ks. tarkemmin!]
Holopainen 2019: 103–105 - Vastaan (puoltoargumentein) Baltoslaavilainen laina-alkuperä [Petri Kallio: käsikirjoitus] on todennäköisempi kuin erittäin varhainen lainautuminen esiarjalaisesta kielimuodosta (*yewo- > ar *yawa-). Mordvan ja Permin sanat ovat rinnakkaisia arjalaislainoja.
Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 1985 FS Kylstra: 85–91 ← kie t esibalt *yewo-
Holopainen 2019: 103–105 Puolesta (vaihtoehtoisena) Baltoslaavilainen laina-alkuperä [Petri Kallio: käsikirjoitus] on todennäköisempi kuin erittäin varhainen lainautuminen esiarjalaisesta kielimuodosta (*yewo- > ar *yawa-).
Indoeurooppalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 1985 FS Kylstra: 85–91 ← kie t esibalt *yewo-
Linde 2007: 44–45 + Puolesta Vokaalin *e takia kantaindoeurooppalainen etymologia on parempi kuin balttilainen (jossa odottaisi *a:ta). Suomalais-permiläiset sanat ovat säännöllisiä vastineita, ja ajoituksen puolesta kantaindoeurooppalainen laina suomalais-permiläiseen kantakieleen on hyväksyttävissä.

Keskustelu

Aikio 2015 (StUE 4) huomauttaa viron asun ja vatjan varianttimuodon ivä viittaavan kantasuomessa vielä olleen asun *(j)ivä, ainakin varianttina.

Vatjan ivä VaKS:n mukaan on muuten oikeastaan laajalevikkisempi (keski- ja itävatjassa) kuin jüvä (vain ala-Laukaan seudulla). Periaatteessa siis edellinen voisi olla vatjan ainoa perintöasu ja jälkimmäinen pikemmin inkerois- tai suomalaislainaa. --J. Pystynen (lähetä viesti) 2. kesäkuuta 2021 kello 02.40 (EEST)