Etymologiadata:imsm:hüvä

From Sanat

*hüvä

Vastineet:

mksm. *hüvä < kksm. *šüwä < vksm. *šüwä (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

hyvä (Agr; yl.) ’gut’, hyvin, hyvittää, hyväksyä, hyväillä; hyvyys, (uud.) hyve; hyväkäsmokoma’, hyvästi, (jää)hyväiset
~ ink hüvähyvä’, hüvvöittǟhyvittää’, hüvvǖshyvyys; omaisuus, tavarat’, hüvästhyvästi!’ | ka hyvähyvä; onnellinen, tyytyväinen, miellyttävä; kaunis; runsas, sievoinen’, hyväillähyvitellä, lohdutella; pitää hyvänä’, hyvitteähyvittää, palkita, auttaa, lohduttaa’, hyvyshyvyys; hyöty; omaisuus’, hyvästihyvin; (uud.) hyvästi!’ | ly hüvähyvä’, hüvüzhyvyys, hyvä, hyöty’, hüväštšhyvin’ | ve hüvähyvä’, hüvüz, h́üvüźhyvyys; varat, omaisuus’ | va üvähyvä’, üvǖzhyvyys’ | vi hea, murt. häähyvä’, hästihyvin’ | li je̮vāhyvä; oikea’, je̮vīsthyvin’ (ksm *šüvä > lpKld šuvvă (T) ’hyvä’, Pi šuvies, Lu sjuvēshalukas’)
=  ? lp sâvvetparantua (esim. haava)’ | mdE tšivhyvä, kelvollinen’, M tšiva(ń)vieraanvarainen’ | ? tšer šuterve’, šu litervetuloa’ | ? votj šońersuora, oikea, tosi, rehellinen, tarkka, sopiva’ | ? syrj šańhyvä’ | unk ig-: igenkyllä; sangen’ (perm ja unk sanat edellyttävät lähtömuotoa *šᴈŋᴈ, joka sm (ositt. myös md) kannalta olisi mahdollinen; lp sana viittaa sanansisäiseen *v-äänteeseen).
Lähdekirjallisuus:
 • Wexionius 1650 Epitome 3:10 (sm ~ vi heh)
 • Ganander 1786 NFL 1 220 (sm ~ vi hüwä, , hea)
 • Sjögren 1830 GS 1 564 (+ va)
 • Ahlqvist 1859 Anteckn 85 (+ ve)
 • Wiedemann 1871 MP 7:17:2 100 (+ li)
 • Wichmann 1901 WotjChr 108 (+ votj syrj)
 • T. I. Itkonen 1918 SUSA 32:3 49 (+ lpKld T; lpN hivvehyvä’ < sm)
 • Ravila Vir 1932 374 (+ md)
 • Toivonen 1936 NyK 50 454 (+ unk; lpKld T < ksm)
 • E. Itkonen 1949–51 FUF 30 39 (sm ~ md; ? ~ votj syrj)
 • SKES 1955 94 (sm ~ tšer)
 • FUV 1955 82
 • MSzFE 1971 316
 • Häkkinen 1987 ES 58
 • UEW 1988 499 (sm ~ md; ? ~ lp votj syrj unk)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Uralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Wichmann 1901: 108 = ko udm [muut rinnastukset ks. SSA:n viitteet]
Koivulehto 2009 SUSA: 85–87 - Tarkennus Rekonstruktio *šeŋä ei mahdollinen mordvan eikä saamen osalta; muut SSA:ssa mainitut etäsukukielten vastineet hylättävä. Imsm sanan vastineita saa savvit ’parantaa; parantua, arpeutua’, mdE tšiv ’hyvä, kelvollinen’, M tšiva ’vieraanvarainen’, joiden äänteellinen epäsäännöllisyys voi selittyä lainasuhteilla (saame lainaa itämerensuomesta?).
Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 2009 SUSA: 85–87 imsm ? = saa savvit ’parantaa; parantua, arpeutua’, mdE tšiv ’hyvä, kelvollinen’, M tšiva ’vieraanvarainen’ ← kir *tsiwa- [vrt. mint śiva- ’suopea, hyväntahtoinen, ystävällinen, rakas’] Kantairanin originaali voidaan rekonstruoida indorajan perusteella. Imsm-mordvalaisen rinnastuksen epäsäännöllisyydet voivat johtua lainasuhteista.
Holopainen 2019: 260–262 - Vastaan Imsm, saa ja md sanoja on mahdotonta johtaa samasta kantamuodosta (mordva viittaa asuun *čewä, imsm ja saa asuun *šiwä tai *šüwä, mikä asettaa perintösanan ja sen lainautumisen kyseenalaiseksi. Myös iranilaisen originaalin hypoteettinen luonne tekee etymologian epävarmaksi.
Pystynen 2020 FUF: 79 + Tarkennus: = saa, ? ← keski-ir. *siwa- Äännesubstituutio *s → *š olisi katsottavissa ir. suppean vokaalin etiseksi, mille voitaisiin myös esittää rinnakkaistapauksena *hukta

EVE:n sana-artikkeli

EVE:hyvä

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:hüvä