Etymologiadata:imsm:hüvä/th

From Sanat
Uralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
[tiedot tulossa SSA:sta] {{{2}}} {{{3}}}: {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}} {{{8}}} {{{9}}} {{{10}}}
Koivulehto 2009 SUSA: 85–87 - Tarkennus Rekonstruktio *seŋä ei mahdollinen mordvan eikä saamen osalta; muut SSA:ssa mainitut etäsukukielten vastineet hylättävä. Imsm sanan vastineita saa savvit ’parantaa; parantua, arpeutua’, mdE tšiv ’hyvä, kelvollinen’, M tšiva ’vieraanvarainen’, joiden äänteellinen epäsäännöllisyys voi selittyä lainasuhteilla (saame lainaa itämerensuomesta?).


Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 2009 SUSA: 85–87 imsm ? = saa savvit ’parantaa; parantua, arpeutua’, mdE tšiv ’hyvä, kelvollinen’, M tšiva ’vieraanvarainen’ ← kir *tsiwa- [vrt. mint śiva- ’suopea, hyväntahtoinen, ystävällinen, rakas’] Kantairanin originaali voidaan rekonstruoida indorajan perusteella. Imsm-mordvalaisen rinnastuksen epäsäännöllisyydet voivat johtua lainasuhteista.
Holopainen 2019: 260–262 - Vastaan Imsm, saa ja md sanoja on mahdotonta johtaa samasta kantamuodosta (mordva viittaa asuun *čewä, imsm ja saa asuun *šiwä tai *šüwä, mikä asettaa perintösanan ja sen lainautumisen kyseenalaiseksi. Myös iranilaisen originaalin hypoteettinen luonne tekee etymologian epävarmaksi.
Pystynen 2020 FUF: 79 + Tarkennus: = saa, ? ← keski-ir. *siwa- Äännesubstituutio *s → *š olisi katsottavissa ir. suppean vokaalin etiseksi, mille voitaisiin myös esittää rinnakkaistapauksena *hukta