EVE:hyvä

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

hyvä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *hüvä

  • suomen hyvä
  • karjalan hyvä
  • vepsän hüvä
  • vatjan üvä
  • viron hea
  • eteläviron hü(v)ä
  • liivin jõvā

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro
liivi
Hyvä on positiivisuutta ilmaiseva yleisadjektiivi, pahan ja huonon vastakohta kaikkialla itämerensuomessa. Eri käyttöyhteyksissä sen synonyymejä ovat muun muassa (puhuttaessa tarvekalusta, materiaalista jne.) mainio, hyödyllinen, laadukas, oivallinen; (paikasta, säästä) miellyttävä, mukava, sopiva; (ruoasta, mausta) maukas, herkullinen; (tekemisestä, suorituksesta) helppo, vaivaton (tehdä); (teosta, päätöksestä, tapahtumasta, sattumasta) edullinen, hyödyllinen, järkevä, suotava, toivottava, onnistunut; (tekijästä) etevä, taitava, kyvykäs, lahjakas; (käyttäytyjästä, käytöksestä) eettinen, antelias, kiltti, lempeä, ystävällinen; (talosta, talonväestä ym.) yhteiskunnallisesti arvostettu, varakas, vauras. Suomessa on lisäksi muualta itämerensuomesta puuttuva rakenne hyvä tekemään, jossa hyvä voi merkitä paitsi 'taitavaa', myös 'altista, innokasta'. Karjalassa hyvä tarkoittaa myös 'kaunista'. Siellä täällä itämerensuomen murteissa, erityisesti etelässä, hyvä on myös oikeanpuoleisen synonyymi. Toivotuksissa (hyvää päivää!) ja vastauksissa kiitokseen (ole hyvä!) on hyvä käytössä kautta itämerensuomen, käyttötavat tosin vaihtelevat.

Monissa yhteyksissä hyvä merkitsee myös odotusta suurempaa kokoa tai määrää, se on siis 'runsas, reilu, melkoinen'; vatjassa üvä voi olla myös 'voimakas' (tuuli, lannoite ym.), virossa taas hea-sanaa käytetään myös vahvistuspartikkelina 'hyvin, erittäin'.

Hyvällä on myös substantiivista käyttöä. Yleisesti se on, paitsi 'hyvyys', myös 'etu, hyöty, onni', 'omaisuus, tavara' ja 'herkku'.

Alkuperä

Sanalle hyvä tunnetaan osittainen vastine saamelaiskielistä: pohjoissaamen verbin savvit 'parantaa' voi palauttaa johdoksena samaan länsiuralilaiseen asuun *šüwä. Saamessa tälle verbille tunnetaan vastineet kaikkialta muualta paitsi kielialueen laidoilta etelä- ja turjansaamesta.