EVE:väleä

From Sanat

väleä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *väledä

  • suomen väleä
  • karjalan väleän←
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron väle
  • eteläviron välle
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Harvinaisena suomen pohjois- ja itämurteissa esiintyvällä adjektiivilla on paljon tavallisemmat vastineet virossa ja etelävirossa. Kaikki nämä merkitsevät 'nopeata, vikkelää'. Suomen pohjois- ja itämurteissa tavallisempia ovat adjektiivista johdetut adverbit väleän, väleällä jne. 'heti, nopeasti, sukkelasti', joita tavataan inkeroisen ja karjalankin puolella.

Suomen länsi- ja pohjoismurteissa on toinen väleä-adjektiivi, joka merkitsee samaa kuin väljä. Suomen itämurteissa sillä on äännevariantti välkeä 'avara, väljä; valoisa; harva'.

Alkuperä

Väleä kuuluu adjektiivijohdoksena samaan nopeita näköhavaintoja kuvaavaan sanasikermään kuin mm. verbit välähtää, vilahtaa ja välkkyä. Samaan sikermään saattaa liittyä myös toinen, 'avaraa' ja 'harvaa' merkitsevä väleä ~ välkeä ~ väljä-sanapesye. Kaikkien näiden taustalla lienee kantauralista periytyvä valkea, va(a)lea, valo -sanue.

Sanalla välkeä on tarkka äännevastine saamessa, esim. pohjoissaamen vielgat 'valkoinen', joka vaikuttaa alkuaan olleen valkea-sanan etuvokaalistunut variantti. Nämä johdokset eivät silti välttämättä palaudu suomen ja saamen yhteiseen kantakieleen, vaan ovat voineet syntyä myöhemmin erikseen.