EVE:valo

From Sanat

valo

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *valo

  • suomen valo
  • karjalan valo
  • vepsän '
  • vatjan valo
  • viron valu
  • eteläviron valo
  • liivin va’l

Levikki ja merkitykset

Sana valo tunnetaan muualla paitsi itäisimmissä itämerensuomalaisissa kielissä merkityksessä 'valo, kirkkaus' (karjalan rajapitäjien esiintymät lienevät lainaa suomesta).

Alkuperä

Sanaa on arveltu valaa-verbin johdokseksi, mutta merkityksen perusteella se liittyy pikemmin adjektiiveihin valeva ja vaalea sekä valkea, jonka vastineet merkitsevät useissa kielissä myös 'valoa'.

Kipua merkitsevän valo-sanan (viron valu, liivin va’l, suomen yhdyssanassa luuvalo 'reumatismi, kihti') on esitetty olevan sama sana ja käyneen läpi merkityksenkehityksen ’loiste’ > ’polte’ > ’kipu’. Todennäköisemmin tämä on kuitenkin laina kantagermaanin sanasta *kwalō-, jonka jatkaja on esim. nykyruotsin kval ’tuska’.