EVE:välkkyä

From Sanat

välkkyä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *välkkü-

  • suomen välkkyä
  • karjalan välkkyö
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron välkuma
  • eteläviron välkmä
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Koko levikkialueellansa välkkyä merkitsee kirkkaan valon välkehtimistä, virossa ja etelävirossa erityisesti salamointia, mihin liittyy substantiivijohdoksena viron välk: välgu, eteläviron välk: välgü t. välḱ: välgi 'salama'.

Alkuperä

Verbi välkkyä kuuluu valoisuuden merkitystä ilmaisevaan sanasikermään yhdessä verbien välähtää, vilahtaa ja vilkkua kanssa. Samaa sikermää on myös adjektiivi väleä 'nopea, vikkelä', mahdollisesti myös väljä sekä suomen itämurteiden välkeä 'avara, väljä; valoisa; harva' (ja edelleen välkki, välkky 'avara, väljä; aukkopaikka metsässä ym.', jota vastaa viron murteiden välk 'aukio').