EVE:välkkyä

  From Sanat

  välkkyä

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *välkkü-

  • suomen välkkyä
  • karjalan välkkyö
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron välkuma
  • eteläviron välkmä
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Koko levikkialueellansa välkkyä merkitsee kirkkaan valon välkehtimistä, virossa ja etelävirossa erityisesti salamointia, mihin liittyy substantiivijohdoksena viron välk: välgu, eteläviron välk: välgü t. välḱ: välgi 'salama'.

  Alkuperä

  Verbi välkkyä kuuluu valoisuuden merkitystä ilmaisevaan sanasikermään yhdessä verbien välähtää, vilahtaa ja vilkkua kanssa. Samaa sikermää on myös adjektiivi väleä 'nopea, vikkelä', mahdollisesti myös väljä sekä suomen itämurteiden välkeä 'avara, väljä; valoisa; harva' (ja edelleen välkki, välkky 'avara, väljä; aukkopaikka metsässä ym.', jota vastaa viron murteiden välk 'aukio').