EVE:vilkkua

  From Sanat

  vilkkua

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *vilkku-

  • suomen vilkkua
  • karjalan vilkkoa
  • vepsän '
  • vatjan vilkkua
  • viron vilkuma
  • eteläviron M/T?
  • liivin vilkõ

  Levikki ja merkitykset

  Verbi vilkkua itämerensuomalaisine vastineineen kuvaa lyhyitä näköaistimuksia aiheuttavia ilmiöitä. Merkitykseltään sitä lähelle tulevat verbit välkkyä, välähdellä, vilahdella ja pilkahdella.

  Alkuperä

  Vilkkua kuuluu samaan nopeita tai kirkkaita näköhavaintoja ilmaisevaan sanasikermään kuin mm. verbit vilahtaa, välähtää ja vilistä sekä adjektiivi vilkas. Se lienee alkuaan vokaalinvaihdoksella saatu variantti välkkyä-verbistä, jonka alkuperä puolestaan on kantauralista periytyvässä valkea-adjektiivissa.