Etymologiadata:imsm:jama

From Sanat

*jama

Vastineet:

mksm. *jama < kksm. *jama < vksm. *jama (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:jama/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
T.I. Itkonen 1928 SUST: 26 ~ psaa juomek, jumiš ’kaksonen’ ~ mint jamás 'kaksonen' Mahdollinen iranilainen laina
Sammallahti 2001 SUST: 408 Puolesta
Blažek 2005 IF: 163 Puolesta
Blažek 2016 JIES: 371–372 Puolesta
Holopainen 2018 UH: 147–148 Puolesta Saamen sanan osalta arjalaisetymologia vakuuttava, itämerensuomen sana sekä mdE mdE -jav (kiks-jav ’lattianliitos’) joko ~ saa tai rinnakkaislainoja verbijuuren YAM- ‘halten, festhalten, zügeln, lenken, ausstrecken, darreichen’ jostakin muodosta.
Holopainen 2019: 101–102 Puolesta Länsiuralin rekonstruktio (imsm & saa) joko *jama tai *ji̮ma. Tähän epävarmasti rinnastettu mdE -jav ei kuulune ims ja saa sanojen yhteyteen (odottaisi mdE -m- eikä -v-). mdE voi liittyä myös kanta-arjan sanueen *yaw- 'to (re)bind, join' yhteyteen.

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:jama