Etymologiadata:imsm:jooma

From Sanat

*jooma

Vastineet:

mksm. *jooma (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

juoma2juova, raita; uoma, väylä matalassa vedessä (KaakkSm rannikko ja saaret); kapea, ojamainen painanne (Ink) / Streifen, (Fahr)rinne’, juuma (ESavo PKarj Kain) ’syvänne’, juova (yl.) ’raita, viiru, juonne; (Ljungo 1601) uoma’, juomujuova, naarmu, raita, sauma, rako’, ks. erikseen juominki1
~ ink jōmaväylä’ | ka juumasyvänne’, juomu, juomorako, sauma, uurto, viiva, raita, juova’, juovajuova, raita’ | ly d́uomselgjuova-, kyyttöselkäinen (lehmä)’ | va jōmasalmi’ | vi joom (g. -a t. -i) ’virta, uoma, vuo; syvä kohta meressä; juova, juomu, juonne, jono’, joom (g. -a t. -e) ’id., särkkä, riutta’, juum id. | li jūomsyvä kohta meressä’ (> latv juoma id.).
Mahd. johd. v:stä juoda; vrt. juopa ja juoni sekä toisaalta uoma.
Lähdekirjallisuus:
  • Thomsen 1890 BFB 255 (sm ~ va vi li; > latv)
  • Paasonen 1917 Beiträge 6 (+ ka)
  • Hakulinen 1946 SKRK 2 9 (juovajuoda)
  • SKES 1955 125 (+ ly; ? ← juoda)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Etymologiadata:imsm:jooma/th

EVE:n sana-artikkeli

EVE:juoma

Keskustelu

Sittenkin eri *joo-?

Merkitysselittely jokiuoman 'juomisesta' on minusta aina tuntunut väkinäiseltä. Toisaalta hieman samantapaisia selityksiä on vanhastaan tarjottu myös ainakin verbille *joo-ksë-. Muualla uralistiikan kirjallisuudessa vielä toisaalta sitten on löydettävissä huomioita erilaisten *jo-alkuisten kulkemista tarkoittavien sanojen runsaudesta itäisimmissä sukukielissä, esim. mansissa *jām- 'mennä' (+ unk ne); samojedissa *jåtə- 'kävellä' (UEW:n rinnastus jutaa-verbiin ei oikein); unkarin jut 'tulla' (+ ms ha). Mieleen tulee, olisiko kantasuomessa kaksi eri verbiä langennut yhteen asuun *joo-: toinen olisi nykyinenkin 'juoda', toinen taas olisi tarkoittanut 'kulkea' tms., olisi johtosuhteessa itäisten sukukielten verbeihin, ja olisi säilynyt vain johdoksissa kuten *jooma. Edustajaksi voisi harkita myös alkuperältään epäselvää verbiä *jouta-, samantapaisena johdoksena kuin *souta-, minkä nojalla kantauralin asuksi voisi epäillä lähinnä *joxə- tai *juxə-. --J. Pystynen (lähetä viesti) 31. lokakuuta 2022 kello 18.15 (EET)