EVE:valju

  From Sanat

  valju

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *valju

  • suomen valju
  • karjalan '
  • vepsän '
  • vatjan vaĺĺu
  • viron vali
  • eteläviron ?
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Laatusana valju merkitsee niin ihmisistä kuin säästäkin puhuttaessa 'kovaa, ankaraa' suomen länsimurteitten alueen eteläosassa sekä inkeroisessa, vatjassa ja virossa. Adjektiivin muut, ilmeisesti myöhäisemmät merkitykset vaihtelevat: suomen murteissa merkityskenttään kuuluu 'kolkko, kalsea', vatjassa ja virossa taas 'innokas, kiihkeä'. Viron vali-sanaa käytetään useimmin äänenvoimakkuudesta puhuttaessa.

  Suomen murteissa yleisempi on valjun merkitys 'kalpea, raukea, sairas', hämäläismurteissa myös 'laiha, huono (ruoka, juoma)'.

  Alkuperä

  Ilmeisesti valju merkityksessä 'kalpea' on muodostettu sen kantauralista periytyvän sanueen pohjalta, johon kuuluvat valkea, va(a)lea ja valo. Merkityksen laajeneminen 'sairaaseen' on luontevaa, koska sairas ihminen on usein kasvoiltaan kalpea; eri tavoin 'huonon' merkityksiin on voitu päästä lisäksi laihan juoman ym. kalpean värin kautta. 'Huonosta, epämieluisesta' voidaan ehkä selittää merkityksen siirtymä 'kovaan, ankaraan'.