EVE:neitsyt

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

neitsyt

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *näic-cüt

  • suomen neitsyt
  • karjalan neitšyt
  • vepsän neičud
  • vatjan neitsüᴅ
  • viron neitsi
  • eteläviron näütsi
  • liivin neitst

Levikki ja merkitykset

karjala
vatja
viro
liivi
Sanan merkitys on kaikkialla itämerensuomessa 'nuori, naimaton nainen'. Vatjassa esiintyvät myös merkitykset 'morsian' tai 'miniä', virossa ja liivissä lisäksi 'palvelustyttö'.

Alkuperä

Sana neitsyt on deminutiivi- eli pienennys- tai hellittelyjohdos neiti- ja neito-sanojenkin kantana olevasta kantasuomen sanasta *näici (gen. *näiden), joka palautuu kantauralilaiseen asuun *näjtə. Tämä puolestaan lienee johdos naista merkinneestä *näjə-sanasta, jota edustavat mm. ersän ни ’vaimo’ ja etelämansin nǟji ’rouva’, ks. nainen.