EVE:neitsyt

From Sanat

neitsyt

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *näic-cüt

  • suomen neitsyt
  • karjalan neitšyt
  • vepsän neičud
  • vatjan neitsüᴅ
  • viron neitsi
  • eteläviron näütsi
  • liivin neitst

Levikki ja merkitykset

Sanan merkitys on kaikkialla itämerensuomessa 'nuori, naimaton nainen'. Vatjassa esiintyvät myös merkitykset 'morsian' tai 'miniä', virossa ja liivissä lisäksi 'palvelustyttö'.

Alkuperä

Sana neitsyt on deminutiivi- eli pienennys- tai hellittelyjohdos neiti- ja neito-sanojenkin kantana olevasta kantasuomen sanasta *näici (gen. *näiden), joka palautuu kantauralilaiseen asuun *näjtə. Tämä puolestaan lienee johdos naista merkinneestä *näjə-sanasta, jota edustavat mm. ersän ни ’vaimo’ ja etelämansin nǟji ’rouva’, ks. nainen.