EVE:neito

From Sanat

neito

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *näit-oi

  • suomen neito
  • karjalan neito(i)
  • vepsän x
  • vatjan neito
  • viron neiu
  • eteläviron näio
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Sanan vastine puuttuu liivistä; muualla itämerensuomessa sen merkitys on 'tyttö' tai 'nuori, naimaton nainen'.

Alkuperä

Sana neito(i), sanoin kuin neiti (gen. neidin) on deminutiivi- eli pienennys- tai hellittelyjohdos aiemmasta sanasta *neisi < *neiti (gen. *neiden), joka palautuu kantauralilaiseen asuun *näjtə. Tämä puolestaan lienee johdos 'naista' merkinneestä *näjə-sanasta, jota edustavat mm. ersän ни ’vaimo’ ja etelämansin nǟji ’rouva’, ks. nainen.