TransFrameNet:Importance

From Sanat

critical.a

 • Therefore, it
  is
  on
  absolutely
  todella
  critical
  tärkeää,
  that open market systems are developed, subsidy is abolished and there is a proper market economy in all parts of southern Africa
  että avoimia markkinajärjestelmiä kehitetään, valtionapua lakkautetaan ja kaikissa eteläisen Afrikan osissa on oikea markkinatalous
  .
 • Whether this is the case or not, it
  is
  on
  critical
  tärkeää
  to obtain copy planning permissions from the seller's solicitors prior to exchange of contracts
  saada kopio suunnitteluluvista myyjän asianajajilta ennen sopimusten vaihtamista
  .
 • The
  critical
  oikea
  moment
  hetki
  for harvest varies
  sadonkorjuulle vaihtelee
  from year to year and from one plant to the next.
 • News of its loss disjointed German overall plans on the Left Bank at a most
  critical
  kriittisimmällä
  moment
  hetkellä
  .
 • The cost of online services is not considered to be a
  critical
  kriittisenä
  factor
  tekijänä
  in their use
  niiden käytölle
  .
 • Notwithstanding the spread size, the
  critical
  kriittinen
  factor
  tekijä
  for any borrower
  kaikille lainanottajille
  is fluctuations in LIBOR which determines most of a loan's interest cost.
 • The
  critical
  kriittiset
  factors
  tekijät
  in determining the growth in the present study
  Määriteltäessä kasvua äskettäisessä tutkimuksessa
  are all external; none are intrinsic to the science itself.
 • Confidence has been the
  critical
  olennainen
  factor
  tekijä
  in England's success
  Englannin menestyksessä
  these past two years.
 • `
  What happens in the next few days
  Se, mitä seuraavien päivien aikana tapahtuu,
  is
  on
  critical
  olennaista
  to our success
  onnistumisemme kannalta
  .
 • `A
  critical
  Olennainen
  success factor
  menestystekijä
  was the establishment of a close relationship with Geco-Prakla, ``he says.
 • They
  Niistä
  are becoming
  increasingly
  yhä
  critical
  tärkeämpiä
  to aircraft maintenance operations
  lentokoneiden huoltotoimenpiteiden kannalta,
  due to the shortfalls in trained and skilled staff experienced by the aviation world
  koska koulutetun ja pätevän henkilöstön arvostus on heikentynyt ilmailualalla
  .
 • Critical
  Olennaista
  to the power which trade unions exercise in our society
  ammattiliittojen voimalle yhteiskunnassamme
  is
  their standing at law
  niiden asema laissa
  .
 • Because
  the paper
  paperi
  is
  on
  so
  niin
  critical
  tärkeä
  to the final outcome of the painting
  maalauksen lopputulokselle
  , watercolourists generally prefer high quality papers that will not yellow over time and minimise the original brilliance of the washes.
 • In frontier areas
  they
  ne
  are
  ovat
  critical
  ratkaisevia
  to our ability to win access
  kyvyllemme päästä sisään
  .
 • The first 24 hours
  Ensimmäiset 24 tuntia
  are the
  ovat
  most
  kaikkein
  critical
  kriittisimpiä
  . ”

crucial.a

 • He also challenged the central premise of the service chiefs' and Bevin's argument: the belief that
  the Mediterranean
  Välimeren alue
  was
  oli
  absolutely
  todella
  crucial
  olennainen
  to Britain s international position
  Britannian kansainvälisen aseman kannalta
  .
 • It's important in small conferences where there are limited numbers moving slowly, but
  for bigger events
  suuremmissa tapahtumissa
  it
  se
  's
  on
  absolutely
  todella
  crucial
  ratkaisevaa
  .
 • It
  is
  on
  absolutely
  todella
  crucial
  ratkaisevaa
  to the lives of the small creatures
  Pienten olioiden elämän kannalta
  that the rock is returned precisely where it was found
  että kivi palautetaan tarkalleen siihen, mistä se löytyi
  .
 • The
  most
  <empty>
  crucial
  Tärkein
  factor to have emerged from the recent research into language learning
  tekijä, joka on ilmennyt viimeaikaisista kielen oppimista koskevista tutkimuksista,
  is not what language the learners are exposed to but what the learner does with the language.
 • That seemed the
  most
  kaikkein
  crucial
  tärkeimmältä
  question
  kysymykseltä
  .
 • When thinking about the bereaved, this is the sort of network of family and friends it
  becomes even
  on yhä
  more
  <empty>
  crucial
  tärkeämpää
  to identify and contact
  tunnistaa ja ottaa siihen yhteyttä
  .
 • However
  it
  se
  clearly
  becomes
  on
  crucial
  olennaista
  in the reproduction of poetry
  runouden jäljittelyssä
  .
 • Job satisfaction is commonly a
  crucial
  ratkaiseva
  factor
  tekijä
  in a decision not to aim high
  päätöksessä olla pyrkimättä korkealle
  .
 • There's no use in running out of money at the
  crucial
  ratkaisevalla
  moment
  hetkellä
  .
 • The royal colleges have a
  crucial
  ratkaiseva
  role
  rooli
  in ensuring the maintenance of standards through these procedures.
 • So it
  's
  on
  crucial
  tärkeää
  to insure your belongings from the outset
  vakuuttaa matkatavarat heti
  .
 • It
  was
  Oli
  crucial
  tärkeää,
  that the police maintain `operational independence
  että poliisi säilytti 'toiminnallisen itsenäisyyden
  ``.
 • `It
  is
  On
  crucial
  tärkeää,
  that they don't feel drowsy
  etteivät he tunne oloaan uneliaaksi
  -- it could cost them a fortune.
 • But I did know
  how
  miten
  crucial
  tärkeitä
  such visits by hot directors
  tällaiset suosittujen ohjaajien vierailut
  were
  to actors, who worried constantly about their next job
  näyttelijöille, jotka olivat jatkuvasti huolissaan seuraavasta työstään
  .
 • Acts I and III were found in 1984 but the
  crucial
  keskeinen
  second act
  toinen näytös
  was missing until 1988 when it was discovered amongst some rubbish in the basement in a packet labelled `Ballet -- no use ``.
 • For Armagh
  Armaghille
  it
  's
  on
  crucial
  tärkeää,
  they build on a series of heart-warming displays since the Christmas break
  että luodaan sarja sydäntä lämmittäviä esityksiä joulutaukoon mennessä
  .
 • It
  Se
  is certainly
  on todella
  crucial
  tärkeää,
  when it comes to choosing your venue
  kun kyseessä on tapahtumapaikan valinta
  .
 • Should
  Pitäisikö
  the defendant's motive
  vastaajan motiivin
  be
  olla
  so
  niin
  crucial
  ratkaiseva
  in cases where the act is not obviously indecent, in the sense that `right-minded persons ``would not unhesitatingly classify it as such
  tapauksissa, joissa teko ei ole selvästi sopimaton siinä mielessä, että 'oikeamieliset henkilöt' eivät epäröimättä luokittelisi sitä sellaiseksi
  ?
 • The problem of the observer
  Havainnoijan ongelma
  is
  on
  as
  yhtä
  crucial
  olennainen
  in biology
  biologiassa
  as it is in physics
  kuin fysiikassakin
  .
 • Good design
  Hyvä muotoilu
  is
  on
  crucial
  olennaista
  in a kitchen
  keittiössä
 • In Chapter 3 the focus will be directed instead on
  those contacts between the guberniia centres of Saratov and Samara and Moscow which
  niihin sopimuksiin Saratovin, Samaran ja Moskovan kuvernementtien välillä, jotka
  were
  olivat
  crucial
  ratkaisevia
  for the alleviation of the famine conditions
  nälänhädän lievittämisessä
  .
 • The resolution of these issues
  Näiden ongelmien ratkaiseminen
  is clearly
  on selvästi
  crucial
  olennaista
  for the future of the Japanese car industry investment in Britain
  Japanin autoteollisuuden Britanniaan tekemien investointien kannalta
  .
 • Access to computing and to the various archives and library facilities
  Tietokoneen käyttö ja pääsy eri arkistoihin ja kirjaston palveluihin
  is
  on
  crucial
  tärkeää
  for researchers
  tutkijoille
  .
 • `It
  was
  Oli
  crucial
  tärkeää,
  for us to secure this contract
  että varmistimme sopimuksen
  .
 • The decision
  Päätös
  was
  oli
  crucial
  ratkaiseva
  to those Britons who had now resolved to take up arms against Rome if necessary
  niille brittiläisille, jotka olivat päättäneet tarttua aseisiin Roomaa vastaan tarvittaessa
  , but for the Druids it was now simply a matter of life or death.
 • Clearly the interrogator saw
  Mr Graham's walking habits
  herra Grahamin kävelytavan
  as
  being
  olevan
  crucial
  ratkaiseva
  to the case
  tapauksen kannalta
  .
 • Here
  the governors' role
  kuvernöörin rooli
  is
  on
  crucial
  ratkaiseva,
  because of their responsibility for the overall conduct and ethos of the school
  koska hänellä on vastuu koulujen yleisestä hoidosta ja henkisestä ilmapiiristä
  .
 • After 1977 its brief was extended to include industrial, environmental and recreational projects -- a reflection of the white paper's suggestion that
  economic decline
  talouden heikentyminen
  was
  oli
  crucial
  ratkaisevaa
  to understanding the urban problem
  kaupunkien ongelman ymmärtämiseksi
  .
 • Once the first and
  crucial
  ratkaiseva
  step
  askel
  has been taken of recognising that everyone needs help to handle what are very distressing events, the next step is to request and take advantage of all the support available.
 • ``
  The introductory sentences
  Johdantolauseet
  are
  ovat
  crucial
  tärkeitä
  , too,
  in that they can mould and determine the reader's reception of an answer
  koska ne voivat muovata ja määrittää lukijan suhtautumisen vastaukseen
  .

decisive.a

 • Despite its success, even
  Mr Welch's
  herra Welchin
  decisive
  päättäväinen
  restructuring
  uudistus
  has suffered lots of setbacks.
 • To my mind,
  the position of the local authority as relator
  paikallisen viranomaisen asema ilmoituksen tekijänä
  can not be
  ei voi olla
  decisive
  ratkaiseva
  of the present case
  kyseisen tapauksen kannalta
  .
 • He took four of six rounds and yet without ever making his supporters believe that a
  decisive
  ratkaiseva
  victory
  voitto
  was on the cards.
 • In several towns and cities, indeed,
  the attitude of the police
  poliisin asenne
  proved
  decisive
  ratkaisevaksi
  in tilting the issue one way or another
  ihmisten kallistuessa asiassa jompaan kumpaan suuntaan
  .
 • The British government
  Britannian hallitus
  took
  decisive
  ratkaisevia
  steps
  askeleita
  to disrupt any threat from Sweden
  estääkseen Ruotsista tulevia uhkia
  .
 • In the final and
  decisive
  ratkaisevassa
  Jan. 6 attack
  6. tammikuuta tehdyssä hyökkäyksessä
  , 60 highly trained security troops abandoned the President, who then fled from the back of the building.
 • In 1800 Napoleon returned, winning the
  decisive
  ratkaisevan
  battle of Marengo
  Marengon taistelun
  to overthrow the Austrians yet again
  kukistaakseen itävaltalaiset jälleen kerran
  .
 • OUTSIDERS Gothenburg hammered Dutch champions PSV to set up a
  decisive
  ratkaisevan
  clash
  ottelun
  with favourites AC Milan
  suosikkijoukkue AC Milanin kanssa
  for a place in the final
  paikasta loppuottelussa
  .
 • Rumpf and Hepburn (1977) view the activity of the church during this period as
  quite
  melko
  decisive
  ratkaisevana
  in limiting the appeal of socialism for the Irish subordinate classes until the 1950s
  rajoitettaessa sosialismin vetovoimaa Irlannin alemmissa väestöluokissa 1950-luvulle saakka
  .
 • Even in a country such as Ivory Coast, generally regarded as in the capitalist camp, government has been the
  decisive
  ratkaiseva
  player
  toimija
  in the economy
  taloudessa
  not only as policymaker but also as holder of equity capital.
 • Richard Gay
  Richard Gay
  , their teenage stand-off, set up the
  decisive
  ratkaisevan
  try
  yrityksen
  as Hull came from 7-4 behind in the closing minutes.
 • It is necessary, therefore, to point out that there does not seem to be any
  decisive
  ratkaisevaa
  evidence
  todistusaineistoa
  in favour of the assertion
  väitteen puolesta
  .
 • In an election for the leadership of the provincial Progressive Conservative Party (PCP) in Alberta on Dec. 5,
  Ralph Klein
  Ralph Klein
  won a
  decisive
  ratkaisevan
  second ballot victory
  toisen äänestyksen
  with almost 60 per cent of the vote
  saaden lähes 60 prosenttia äänistä
  .
 • Although Dibich failed to enter the Polish capital and the tsar became increasingly dissatisfied with him, three months after
  Grochów Russian troops
  Grochówin venäläiset joukot
  established a
  decisive
  ratkaisevan
  superiority
  ylivoiman
  at the battle of Ostroleka on the River Narew
  Ostrolekan taistelussa Narew-joen varrella
  .
 • I
  <empty>
  'm
  Olen
  very
  erittäin
  decisive
  päättäväinen
  .
 • Rather than make a
  decisive
  ratkaisevaa
  choice
  valintaa
  , he played a double game.
 • The most important interview was with the 2ème Bureau, the Military branch of French Intelligence; it was
  their opinion which
  heidän mielipiteensä
  was
  oli
  ultimately
  lopullisesti
  decisive
  ratkaiseva
  .
 • However, when music is written for a specific text, the maximum musical climax must be kept back for the
  decisive
  <empty>
  point in the words
  sanojen olennaista merkitystä varten
  .

import.n

 • It is in this context that the dramatic growth of cooperation assumes
  its
  sen
  full
  täyttä
  import
  merkitystä
  .
 • `That's right, ``the Corporal growled, not understanding the words but knowing very well
  their
  niiden
  import
  tärkeyden
  , `keep your face shut.
 • Having grasped the
  educational
  koulutuksellisen
  import
  merkityksen
  of the manyattas
  manyattojen
  , Windley cast around for ways in which they might be adapted for administrative purposes.
 • My hon. Friend, in his usual perceptive way, has put his finger precisely on the
  import
  tärkeyttä
  of such proposals
  kyseisten ehdotusten
  .
 • Hence, the leaden delivery of some Euro-platitudes, by a woman who really ought to be able to do a better job of reading other people's speeches after 40 years of doing little else, carries
  more
  enemmän
  political
  poliittista
  import
  merkitystä
  than anything else that has been said about Europe since the election
  kuin millään muulla, mitä Euroopasta on sanottu vaalien jälkeen
  .
 • Thus, Irish nationalism is conceived by most members in an abstract way, but
  it
  sillä
  has
  concrete
  konkreettista
  import
  merkitystä
  for key groups
  tärkeimmille ryhmille
  .
 • In short, such propositions are not susceptible to a kind of analysis that might be applied, for example, to
  universal propositions which
  yleisiin väitteisiin, joilla
  have no
  existential
  eksistentiaalista
  import
  merkitystä
  .
 • Today
  these
  niillä
  are still of
  immense
  valtava
  import
  merkitys
  , with men deriding those in another division or section, bragging that their villains are the toughest or their section tasks more numerous and arduous.
 • But
  the vast experience, stability and guidance to young colleagues that Hastings can impart
  Hastingsin nuorille kollegoille tarjoamalla kattavalla kokemuksella, vakaudella ja opastuksella
  has to be of particular
  import
  merkitys
  to Scotland's 1993 efforts
  Skotlannin vuoden 1993 pyrkimyksille
  .
 • Cases where the non-disclosure to the proper authority is illegal, as amounting to compounding a felony or a misdemeanour of
  public
  julkisen
  import
  merkityksen
  , or where the publication would constitute a public libel, are a fortiori.

instrumental.a

 • He
  Hän
  was omnipotent and
  instrumental
  apuna
  in the fertilisation of the earth
  maan hedelmöityksessä
  ,
  having divinely bestowed the first rain
  suotuaan jumalallisesti ensimmäisen sateen
  .
 • Then
  Sitten
  he
  hänestä
  became
  tuli
  instrumental
  apuväline
  in a signal deliverance for his country
  merkityksen tuottamisessa maalleen
  .
 • Instrumental
  väline
  to that type of growth
  Sentyypisen kasvun
  is
  the company's penetration of the AS/400 and Unix markets
  yrityksen vallatessa AS/400- ja Unix-markkinoita
  .
 • Piers Gaveston and his Gascon allies
  Piers Gaveston ja hänen gascognelaiset liittolaisensa
  were
  olivat
  partly
  osittain
  instrumental
  osallisia
  in arousing Albret's hostility
  Albertin vihamielisyyden herättämisessä
  and the Despensers did little to achieve a reconciliation.
 • An
  instrumental
  Välineellinen
  model
  malli
  is the best known and most `orthodox ``Marxist interpretation (Gold et al.,
 • Purposive-rational or
  instrumental
  välineellistä
  action
  toimintaa
  is governed by technical rules based on empirical knowledge that implies conditional predictions about observable events, physical or social.
 • These are his charm, his
  instrumental
  välineellinen
  attitude
  asenteensa
  towards his own goodness, and his fundamental opacity of mind -- all characteristics which he shared with Gandhi to some degree.
 • The informant
  tiedonantaja
  instrumental
  osallistunut
  in the arrest of Carlos in August 1994
  Carloksen pidätykseen elokuussa 1994
  had participated in two bombings in the 1980s that wounded Americans in western Europe, the Times said.
 • Also
  instrumental
  osallistui
  in the salvage operation
  pelastusoperaatioon
  was
  Peter Frizzell, a B-24 operations expert from Gainesville, Florida
  Peter Frizzell, B-24-toiminnan asantuntija Floridan Gainsvillestä,
  .
 • Among those filing were
  outfielder Luis Polonia
  takakenttäpelaaja Luis Polonia,
  ,
  instrumental
  joka auttoi
  in Atlanta's drive to the World Series title
  Atlantaa pyrkimään kohti maailmansarjan titteliä
  .
 • Yeltsin and Chernomyrdin, during a meeting Thursday, approved the resignation of another Cabinet member,
  Deputy Prime Minister Sergei Shakhrai
  varapääministeri Sergei Shakrain
  ,
  who
  jonka
  was considered
  instrumental
  olleen osallisena
  in Moscow's decision to launch the war in Chechnya
  Moskovan päätökseen aloittaa sota Tsetseniassa
  .
 • Officials said Chiluba was expected to ward off a challenge from
  former vice president Levy Mwanawasa, a lawyer
  entisen varapresidentin Levy Mwanawasan, lakimiehen, joka
  instrumental
  oli osallisena
  in Chiluba's 1991 victory, in Thursday's leadership vote
  Chiluban voittoon vuonna 1991, torstain johtajuusäänestyksessä
  .
 • PHNOM PENH, Cambodia (AP) ---
  A Cambodian journalist who
  Kambodzalainen toimittaja, joka
  proved
  instrumental
  osalliseksi
  in the government's decision to exile one of its most prominent critics
  hallituksen päätökseen karkottaa yksi kuuluisimmista kriitikoistaan
  was fired Friday as leader of a journalists' organization.
 • His turnaround
  Hänen muutoksensa
  has been
  oli ollut
  instrumental
  osa
  to Inter's climb through the standings under English coach Roy Hodgson
  Interin nousussa kohti pistetilaston kärkeä englantilaisen valmentajan Roy Hodgsonin alaisuudessa
  .
 • He
  Hän
  was a signatory to the American-brokered accord in Dayton, Ohio, and
  is
  oli
  instrumental
  osallisena
  to the peace process
  rauhanprosessissa
  .
 • He
  Hän
  was
  oli
  extremely
  erittäin merkittävä
  instrumental
  vaikutus
  in the success of the Yankess
  Yankeesin menestykseen
  during that time
  sinä aikana
  .
 • Zabriskie, 57, the former chief of Upjohn
  Zabriskie, 57, Upjohnin entinen johtaja
  ,
  was
  oli
  instrumental
  osallisena
  in the merger and has been based in London at company headquarters since then
  fuusiossa ja on työskennellyt siitä lähtien Lontoossa yrityksen pääkonttorissa
  .

key.a

 • The failure of AZT is `disappointing ``, he says, but it reinforces `the
  absolutely
  kaikkein
  key
  tärkeintä
  message
  viestiä
  that AIDS can be prevented with the right precautions.
 • The reporting of environmental performance is, I believe, an
  absolutely
  kaikkein
  key
  ratkaisevin
  factor
  tekijä
  in the future development of the chemical industry
  kemianteollisuuden tulevan kehityksen kannalta
  .
 • The researcher begins to build relationships with people, and certain individuals emerge as `
  key
  tärkeimpiä
  informants
  tietolähteitä
  ``
  for the research
  tutkimuksen
  .
 • By-products from the manufacturing processes of KP Foods and British Steel are
  key
  tärkeitä
  ingredients
  ainesosia
  of a project pioneering environmental awareness in the north-east
  projektissa, joka edistää ympäristötietoisuutta koillisessa
  .
 • Listening
  Kuunteleminen
  is
  on
  key
  keskeistä
  for several reasons
  monista syistä
  .
 • New products and increased marketing activity
  Uudet tuotteet ja lisääntynyt markkinointiaktiivisuus
  are
  ovat
  key
  keskeisiä tekijöitä
  to Waterford Crystal gaining market share at profitable margins
  Waterford Crystalin pyrkiessä saamaan markkinaosuutta tuottavalla marginaalilla
  .
 • Management buy-outs in particular may lead to increases in efficiency by reducing the layers of administration and enabling
  key
  tärkeiden
  decisions
  päätösten
  to be made by managers with industry-specific experience.
 • For example, it would be possible to simulate the effects of differing volumes of sales on
  key
  tärkeisiin
  factors
  tekijöihin
  in a corporate plan
  yrityssuunnitelman
  , such as production capacity, purchasing targets and manpower forecasts.
 • THE ability of St Mirren's young players to cope with pressure could be a
  key
  ratkaiseva
  factor
  tekijä
  in their drive for promotion from the First Division
  heidän pyrkiessään etenemään ensimmäiseen divisioonaan
  , according to manager Jimmy Bone.
 • Peer pressure was a
  key
  ratkaiseva
  factor
  tekijä
  in understanding the problem
  ongelman ymmärtämiseksi
  , he said.
 • A
  key
  Tärkein
  issue
  ongelma
  during the campaign
  kampanjan aikana
  was taxation.
 • Insignia Solutions Ltd, High Wycombe, Buckinghamshire, is poised to become a
  key
  tärkeimmäksi
  player
  toimijaksi
  in the evolving new power structure in the industry
  alan kehittyvän energiarakenteen
  .
 • Only by explicitly modelling such differences can we treat the state in
  its
  sen
  key
  tärkeimmässä
  role
  roolissa
  of a mechanism by which conflicting interests are resolved in collective decisions
  mekanismilla, jossa eturistiriidat ratkaistaan ryhmäpäätöksillä
  .
 • The men are now looking forward to Saturday when the first Challenger tanks arrive; it's these that'll play a
  key
  ratkaiseva
  role
  rooli
  in any ground battles
  mahdollisissa maataisteluissa,
  should war become unavoidable.
 • At the end of the
  key
  Ratkaisevan
  stage
  vaiheen
  , the teacher assessment will be matched to the test results and the pupils awarded a level of attainment.
 • We have already seen the role that these organizations played at
  key
  ratkaisevissa
  stages
  vaiheissa
  of the struggle
  taistelun
  .
 • As we know, exercise plays an important part in any diet/exercise routine, but the
  key
  olennainen
  thing
  asia
  is that all exercise is not the same.
 • Ribonucleotide reductase, a
  key
  olennainen
  enzyme
  entsyymi
  in DNA synthesis
  DNA-synteesin
  , catalyses the de novo production of deoxyribonucleotide precursors.
 • The annual Belfast Antiquarian and Second-hand Book Fair is now established as the
  key
  tärkeäksi
  date
  päiväksi
  for book collectors from all over Ireland
  koko Irlannin kirjankeräilijöille
  .

main.a

 • Most Peloponnesians probably welcomed the excuse for not sending
  their
  <empty>
  main
  <empty>
  armies
  pääarmeijaansa
  north
  pohjoiseen
  ; they had never wanted to.
 • `You didn't drive down Mouncy Street from the
  main
  <empty>
  road
  pääkadulta
  this morning
  tänä aamuna
  ?
 • On Nov. 27 James Chin, head of WHO's AIDS forecasting unit, had warned that
  AIDS
  AIDS
  would be the
  main
  pääasiallinen
  cause of death among young women
  kuolinsyy nuorten naisten keskuudessa
  in western Europe
  Länsi-Euroopassa
  within a few years
  muutaman vuoden kuluttua
  .
 • During office hours the
  main
  <empty>
  door of Moorlake House
  Moorlake Housen pääovi
  was always left on the latch.
 • SMOKING has become the
  main
  pääasiallinen
  health concern
  terveysongelma
  of companies
  yritysten
  , with a sharp rise in the number introducing policies to control smoking at work, a conference on the issue was told yesterday.
 • There are three
  main
  pääasiallista
  shapes
  muotoa
  for gutters
  ränneille,
  used in rainwater systems: round, square and `ogee ``.
 • However, he mistook certain war-time conditions in the
  main
  pääasiallisten
  belligerent
  states
  maiden
  as being irreversible changes.
 • Agriculture was the backbone of the economy, employing over 80 per cent of the resident labour force; pastoral husbandry was the
  main
  pääasiallista
  activity
  toimintaa
  , with wool and mohair the principal exports.
 • Family privacy was also increased by the provision of back stairs, so that the master of the house on
  his
  <empty>
  main
  <empty>
  stairway
  pääportaikossaan
  might not meet his `last night's faeces coming down them ``.
 • Shafts were dug along the line to depths calculated by the engineer and the
  main
  <empty>
  tunnel
  päätunneli
  dug from the bottom of each shaft in the direction of the next one.

major.a

 • of Britain's exports -- it has become a
  major
  merkittävä
  factor
  tekijä
  in world trade and international power-broking
  maailmankaupassa ja kansainvälisessä vaikutusvallassa
  .
 • If price is not the
  major
  tärkein
  factor
  tekijä
  in the buyer's analysis
  ostajan analyysissä
  , then marginal extra quality and delivery terms may prove the more attractive.
 • Since the commitment to a particular pathway occurs long before clear changes in shape emerge this can be a
  major
  tärkeä
  obstacle
  este
  to studying differentiation
  tutkittaessa erottautumista
  .
 • Some of the sacked workers were delighted at news of the departure, saying it removed a
  major
  merkittävän
  obstacle
  esteen
  to settling the bitter five-month row
  katkeran viiden kuukauden jonon selvittämisestä
  .
 • Exactly 12 months ago, local hero Doherty caused a
  major
  suurta
  upset
  järkytystä
  by edging the six-times world champion 5-4 to earn a semi-final place.
 • Probably a
  major
  merkittävä
  cause
  syy
  for their intolerance
  heidän suvaitsemattomuuteensa
  was that both, but especially Tolkien, had some idea of what genuine old paganism was like.
 • Indeed, it would be seen as a
  major
  merkittävänä
  source
  lähteenä
  of avoidable and illegal human suffering
  ihmisten vältettävissä olevien ja laittomien kärsimysten
  .
 • Houphouët-Boigny carried out a
  major
  merkittävän
  government
  <empty>
  reshuffle
  hallitusuudistuksen
  on Oct. 16, 1989
  16. lokakuuta 1989
  , reducing the size of the Cabinet from 39 to 29.
 • While they still have a special mission to serve the poor, they are the preferred setting for
  major
  kattavaksi
  medical care
  terveydenhoitopalveluksi
  for the whole population
  koko väestön
  .
 • Microsoft
  Microsoftiin
  could face
  major
  merkittäviä
  restructuring
  uudistuksia,
  after a 30-month investigation by the US Federal Trade Commission (FTC) found the company guilty of distinctly unsporting behaviour
  kun USA:n valtiollinen kauppakomissio (FTC) totesi 30 kuukauden tutkinnan jälkeen yrityksen syyllistyneen selvästi epäreiluun käytökseen
  .
 • The
  major
  Merkittävä
  success
  onnistuminen
  of the development of the Campos Basin
  Campos Basinin kehityksessä
  has made Brazil the third largest oil producer in South America at some 25 million tonnes.
 • The Eastern Area was a
  major
  merkittävä
  problem
  ongelma
  with contracting losses and supply problems at Greenwich
  Greenwichin sopimushäviöiden ja toimitusongelmien kannalta
  due to the new plant (now fully operational)
  uuden tehtaan vuoksi (joka on nyt täysin toiminnassa)
  .
 • There were also queries over the battle-worthiness of aircraft and other
  major
  tärkeiden
  military
  armeijan
  hardware
  laitteiden
  due to maintenance backlogs and shortages of spares.
 • The study reveals a fragmentary history of complex deposition and supports the hypothesis that there is
  major
  merkittävää
  deposition on the shelf edge and slope
  kerrostumista kallionkielekkeiden reunoissa ja rinteissä
  only during periods of maximum glacial advance across the shelf.
 • Twiggy was a
  major
  suuri
  influence
  vaikutus
  and women went around trying to look flat as boards.
 • Inspection has come in for much discussion today as a
  major
  tärkeänä
  part of the Bill
  osana laskua
  .
 • Details of the proposals will be contained in a brochure, A Change for the Better, which Prof Anderson said would form part of a
  major
  suurta
  consultation process
  konsultointiprosessia
  with the public throughout the region
  koko alueen yleisölle
  .
 • The Tribunal noted that Ulster Bank has committed itself to remaining the
  major
  suurimpana
  centre
  keskuksena
  for development of Information Technology
  tietotekniikan kehityksen
  and notes the Bank's assurance that it will expand and improve the facilities.
 • Ancient sedimentary deposits which can not be readily disaggregated present
  major
  suuria
  difficulties
  vaikeuksia
  to the potential size-analyst
  potentiaaliselle koon analysoijalle
  .

pivotal.a

 • The success or failure of the England team
  Englannin joukkueen menestyksestä tai epäonnistumisesta
  has become
  pivotal
  ratkaiseva tekijä
  to the financial health or sickness of the county clubs
  paikallisten kerhojen taloudelliselle terveydelle tai epäterveydelle
  .
 • GPs occupy a
  pivotal
  ratkaiseva
  position
  asema
  in relation to mental health
  mielenterveyden kannalta
  .
 • He batted at the
  pivotal
  ratkaisevassa
  position of number three
  kolmannessa paikassa
  and fully justified the captain's faith in him.
 • Because of its
  pivotal
  ratkaisevan
  role
  roolin
  in sustaining the apartheid system
  apartheid-järjestelmän ylläpitämisessä
  , education has always been a central political issue, and is perceived by all parties to the conflict as a terrain over which political struggle occurs.
 • And for many women, a
  pivotal
  ratkaiseva
  factor
  tekijä
  is the role of the phone.
 • Pierre Marie-Joseph Nizan was undoubtedly the
  pivotal
  keskeinen
  influence
  vaikutus
  in Paul-Yves's formative years
  Paul-Yvesin kehitysvuosiin
  .
 • Cardiotocography records
  Kardiotokografiset tallenteet
  are carefully scrutinised and sometimes
  pivotal
  ratkaisevia
  in expensive legal actions
  kalliissa oikeustoimenpiteissä
  .
 • In no field is this more obvious than in community care of frail elderly people, for
  the coordination of services, some from different agencies,
  palveluiden koordinointi, joskus eri toimistojen kautta,
  is
  on
  pivotal
  tärkeää
  to their well-being
  heidän hyvinvointinsa kannalta
  .
 • As well as failing to reward its rural working-class supporters, the Azaña coalition proved to have little to offer the large and
  politically
  poliittisesti
  pivotal
  tärkeälle
  class of small tenant farmers
  pienten maanvuokraajien luokalle
  .
 • In the latest twist in the
  increasingly
  yhä
  pivotal
  tärkeämpien
  emulator market
  emulaattorimarkkinoiden
  , SoftPC house Insignia Solutions Inc, Mountain View, California, has taken a 10% minority piece of Bristol Technology Inc.

serious.a

 • There is no doubt that some
  very
  erittäin
  serious
  vakavia
  and remarkable
  studies
  tutkimuksia
  have been devoted to Modigliani.
 • It must be understood that engagement in those days was a
  very
  erittäin
  serious
  vakava
  matter
  asia
  which involved a written contract of intent to marry and needed legal consent if the engagement was to be broken off.
 • The situation
  Tilanne
  is
  on
  now
  nyt
  so
  niin
  serious
  vakava
  that an area of tropical rainforest the size of 6 football pitches is destroyed every minute of the day.
 • If so, chances are
  you
  sinulla
  have a
  serious
  vakava
  drinking problem
  alkoholiongelma
  , or may have one in the future.
 • Small cracks can be repaired with a leak sealant put into the feed-and-expansion cistern or with epoxy resin filler after draining down, but if
  damage
  vauriot
  is
  ovat
  serious
  vakavia
  the radiator will have to be replaced (page 150).
 • Neither, at first, did the incoming administration foresee
  the impact of rising unemployment
  lisääntyvän työttömyyden vaikutusta
  ,
  which
  joka
  was
  to be
  on
  especially
  erityisen
  serious
  vakava
  among the urban young
  kaupungissa asuville nuorille
  .
 • In a large park, however, well away from any paths and children's play areas,
  it
  <empty>
  will not be
  ei ole
  so
  niin
  serious
  vakavaa,
  if your dog relieves itself.
 • There is little doubt that use of a full harness prevented
  serious
  vakavat
  if not fatal
  injuries
  vammat
  to the pilot.

significance.n

 • This qualification
  Tällä tutkinnolla
  has no
  significance
  merkitystä
  for present purposes
  nykytarkoitusten kannalta
  .
 • The
  significance
  merkitys
  of computers
  Tietokoneiden
  in art
  taiteessa
  is only one of a fascinating range of issues, technical and philosophical, that Al raises.
 • He has expressed scepticism about the
  significance
  merkityksestä
  of linguistics
  kielitieteen
  for language teaching
  kieltenopetuksessa
  .
 • It now remains to ask whether there is any
  significance
  merkitystä
  in this hitherto unknown fact
  tällä tähän saakka tuntemattomalla asialla
  .
 • I had hoped that there was some
  special
  erityistä
  significance
  merkitystä
  in holding the debate in Advent
  väittelyn järjestämisellä adventtina
  .
 • Fortunately, major contemporary building styles have been subject to detailed analysis in terms of
  their
  niiden
  social
  yhteiskunnallisen
  significance
  merkityksen
  .
 • It is not easy to exaggerate
  their
  niiden
  significance
  merkitystä
  .
 • The recreation park application
  Virkistyspuiston käytöllä
  is unlikely to have any
  strategic planning
  strategiselle suunnittelulle
  significance
  merkitystä
  and therefore the Regional Council will not have any involvement in its consideration which will be a matter for the District Council.
 • Two quite directly opposing views on
  their
  niiden
  policy
  käytännön
  significance
  merkityksestä
  prevail.
 • The layout of roads was a technical matter for surveyors and engineers, though
  new highways
  uusilla moottoriteillä
  had
  town-planning
  kaupungin suunnittelussa
  significance
  merkitystä
  .
 • If this was a genetic accident, then
  it
  sillä
  had
  tremendous
  valtava
  significance
  merkitys
  in regard to unintentional evolution to homeothermy and great species longevity
  tasalämpöisyyden tahattomalle evoluutiolle ja suurten lajien kestävyydelle
  .
 • As a profession we have undervalued the importance of nursing care both politically and clinically, and we should be more analytical and confident regarding
  its
  sen
  significance
  merkitystä
  within the multidisciplinary team
  monitieteellisessä tiimissä
  and its impact on patient care outcomes.
 • The main
  significance
  merkitys
  of blocking
  yhdistämisen
  here is that, even if a low percentage of records is hit in a run, blocking them together will increase this figure.
 • In this book Linda Sireling writes about
  its
  sen
  significance
  merkityksestä
  in Judaism
  juutalaisuuteen
  , and in her life.
 • The
  significance
  merkitys
  for human living
  Ihmiselämän
  is that meaning is given to our lives through object relations.
 • He claimed that the
  military
  armeijalle
  significance
  merkitys
  of Porkkala
  Porkkalan
  for the USSR
  Neuvostoliiton
  had been similar to that of Guantanamo for the United States.
 • Meanwhile, his literary reputation continued to grow as later generations came to appreciate and reassess the
  immense
  hänen valtavaa
  significance
  vaikutustaan
  of his contribution to English literature
  englantilaiselle kirjallisuudelle
  .
 • This has
  immense
  valtava
  significance
  merkitys
  for the authorities' ability to control the money supply
  viranomaisten kyvylle hallita rahatoimituksia
  , as we shall see in section 9.1.
 • Now it is for real and, though the race will be staged on a parkland road rather than a track, Foster believes
  it
  sillä
  has
  considerable
  merkittävää
  significance
  vaikutusta
  for the rest of Cram's summer
  Cramin loppukesään
  .
 • I'm not really sure why;
  it
  sillä
  doesn't have any
  great
  suurta
  religious
  uskonnollista
  significance
  merkitystä
  .
 • `In some cultures
  that
  sillä
  has
  great
  suuri
  significance
  merkitys
  .
 • However,
  it
  sillä
  did not appear to hold any
  particular
  erityistä
  significance
  merkitystä
  for him
  hänelle
  because he merely said, `The name is Silas, Lucy.
 • She had a place in the scheme of things;
  she
  hänellä
  had
  significance
  merkitystä
  , even importance.
 • During the 1980's, a series of superb Peter King Quartets and Quintets emerged of
  very great
  suuri
  musical
  musiikillinen
  significance
  merkitys
  .
 • `It is ``, he said, `recognition of the
  significance
  merkityksen
  of the immense course of perestroika
  perestroikan valtavien tapahtumien
  .
 • The fact that in many societies all three are illegal does not mean that
  they
  niillä
  have a similar
  social or historical
  yhteiskunnallinen tai historiallinen
  significance
  merkitys
  .
 • The
  political
  poliittinen
  significance
  merkitys
  of this
  Tämän
  is a matter of controversy.

significant.a

 • This
  Tämä
  is
  on
  particularly
  erityisen
  significant
  merkittävää
  with regard to some areas of sexual law which may need to be taken into account by social workers
  joillakin sukupuolilain osa-alueilla, jotka sosiaalityöntekijöiden on ehkä otettava huomioon
  .
 • Ancillary consents
  Liitännäisluvat
  are those which technically require formal consent but which the purchaser does not consider as
  being
  olevan
  significant
  merkittäviä
  to the business
  liiketoiminnan kannalta
  .
 • The new MOT exhaust emissions test, which was introduced only a few months ago, will also play a
  significant
  merkittävä
  part
  rooli
  in cleaning up the air.
 • These were the only elements on the council between which there is any contemporary suggestion of hostility and it
  is thus
  on siksi
  significant
  merkittävää
  how evenly they were balanced on the commissions
  miten tasapuolisesti niitä kohdeltiin komissiossa
  .
 • `When I estimate prices I look at how important the costume or prop was in the film, and
  how
  miten
  significant
  merkittävä
  the film
  elokuva
  was.
 • We feel
  this
  tämän
  will be
  olevan
  significant
  tärkeää
  for us
  meille
  as we have not as yet really `advertised ``the Centre because we felt we had no real permanence of venue.
 • This argument suggests that
  support between siblings
  sisarusten välisestä tuesta
  may become
  voi tulla
  less
  vähemmän
  significant
  tärkeää
  for the ethnic minority British population
  Britannian väestön etniselle vähemmistölle
  in the future.
 • It
  Se
  is already
  on jo
  significant
  tärkeää
  for that reason
  siitä syystä
  : the Council's resolve to condemn mass destruction in modern war is shown to be all the more strong.
 • These movements
  Nämä suuntaukset
  are
  ovat
  significant
  merkittäviä
  for an understanding of Sisley's work
  Sisleyn työn ymmärtämiseksi
  .
 • Thus book is an attempt to look at some of the things that go on when people face a loss of
  someone or something
  jonkun tai jotakin
  significant
  merkittävää
  in their lives
  elämässään
  .
 • It is difficult now to imagine this square without the powerful bronze of Jan Hus gazing upon his church with his followers holding
  the chalice which
  ehtoollismaljaa, joka
  was
  oli
  so
  niin
  significant
  tärkeä
  in his religious arguments
  hänen uskonnollisissa perusteluissaan
  (see p. 6).
 • More generally,
  family businesses
  perheyritykset
  still
  are
  ovat
  more
  <empty>
  significant
  tärkeämpiä
  in the British economy
  Britannian taloudelle
  than is often supposed
  kuin usein oletetaan
  (Scott, 1986) although participation in a family firm does not necessarily imply pooling living expenses.
 • The differences between c, o, and e are subtle, but
  they
  ne
  are
  ovat
  significant
  merkittäviä
  in reading
  luettaessa
  .
 • Whether or not there has been any history of violence,
  the association between the past and the present
  menneisyyttä ja tulevaisuutta koskevien yhteyksien
  is bound
  to be
  olevan
  significant
  tärkeitä,
  in understanding present abuse within the family
  jotta ymmärretään perheessä tapahtuvaa pahoinpitelyä
  .
 • Should voters behave in this fashion,
  the contents of the Opposition's election manifesto
  opposition vaalimanifestin sisällöstä
  become
  tulee
  less
  vähemmän
  significant
  tärkeää
  in deciding the result
  tuloksia päätettäessä
  .
 • The subject of the degree
  Tutkinnon aihe
  is not always
  ei aina ole
  as
  niin
  significant
  olennaista
  in securing a job
  työn varmistamisen kannalta
  as you might think
  kuin ehkä ajattelet
  .

vital.a

 • I would urge Reed to think again as wholesalers are a
  vital
  olennainen
  ingredient
  osa
  for effective modern bookselling
  nykyistä tehokasta kirjojen myyntiä
  .
 • For over five million passengers, Aurigny has become part of their holiday memories or a
  vital
  keskeinen
  link
  yhteys
  with the outside world
  ulkopuoliseen maailmaan
  .
 • The rate of heart contractions increases in an attempt to preserve blood flow to the
  vital
  keskeisiin
  organs
  elimiin
  .
 • In stressing the importance of the norm, Foucault is pinpointing a
  vital
  keskeisen
  aspect
  näkökulman
  of social regulation
  yhteiskunnallisen säätelyn
  , though his comments are not new.
 • Like the town hall, the central library, the cathedral, the station is one of the nodal points of the community, a
  vital
  keskeinen
  element
  elementti
  in its public consciousness
  sen julkisessa tietoisuudessa
  .
 • Once marriage had been entered into, the home became an even more
  vital
  keskeisempi
  element
  elementti
  in the desired way of life
  halutussa elämäntyylissä
  .
 • At seven, this was a
  vital
  tärkeä
  factor
  tekijä
  for the girls
  tytöille
  .
 • Defence is a major user of scarce resources, involving
  issues
  asioita
  vital
  elintärkeitä
  to our survival
  selviytymisemme kannalta
  -- and yet it is a relatively under-researched field.
 • However, it
  is
  on
  vital
  välttämätöntä,
  that the importance of a disciplined approach to management information and the necessary action which follows, is instilled and regularly reinforced from the top
  että kurinalaisen lähestymistavan tärkeys tietojenhallinnassa ja sitä seuraavat tarvittavat toimenpiteet juurrutetaan ja niitä vahvistetaan säännöllisesti ylhäältä päin
  .
 • The guide, which costs £5, plus 50 p postage, describes in detail how to set up and run a successful after-school and holiday care scheme, plus
  vital
  välttämättömiä
  information such as basic legal requirements
  tietoja, kuten lain perusvaatimukset
  .
 • The concepts involved
  Kyseisiä konsepteja
  are
  on
  more
  <empty>
  vital
  tärkeämpi
  to measurement
  arvioida
  than to those areas where girls do relatively well
  kuin alueita, joilla tytöt pärjäävät suhteellisen hyvin
  .
 • `It was a
  vital
  ratkaiseva
  factor
  tekijä
  on a day when we needed all 13 players
  päivänä, jolloin tarvitsimme kaikkia 13 pelaajaamme
  .
 • Project Engineering play a
  vital
  ratkaiseva
  role
  rooli
  in £4m investment
  4 miljoonan punnan investoinnissa
 • For difficult but
  less
  vähemmän
  vital
  tärkeisiin
  tasks
  tehtäviin
  , a disposable $1m Tomahawk is a cheap alternative to a bomber and its crew.
FEE 
degree (info)
explanation (info)
factor (info)
field (info)
interested_party (info)
place (info)
reason (info)
time (info)
undertaking (info)
verb_chain