i I

From Sanat

i I (konj.)

 • (Written Ludic) i I
 • (Southern Ludic) i
 • (Middle Ludic) i
 • (Northern Ludic) i

Translations

 • (Russian) и
 • (Russian) да
 • (Russian) что
 • (Russian) но
 • (Finnish) ja
 • (Finnish) että
 • (Finnish) jotta
 • (Finnish) mutta
 • (Finnish) *-kä
 • (Finnish) sekä
 • (Finnish) *-kin

Examples

 • (Written Ludic) tuat i muam
 • (Russian) отец и мать
 • (Written Ludic) kuurnikoid siättih pruaznikoikš i muga
 • (Russian) рыбники делали к праздникам и просто так
 • (Southern Ludic) tuat i muam
 • (Russian) отец и мать
 • (Finnish) isä ja äiti
 • (Southern Ludic) (Js) splavuol keit’t’ihe ahavuotud l’ihad i brosskuašad (OF) kirj.
 • (Russian) на сплавах варили вяленое мясо и пшённую кашу
 • (Finnish) uittojen aikana keitettiin kuivattua lihaa ja hirssipuuroa
 • (Southern Ludic) üks’ suu it’kob i nagrab (OF) sl. kirj.
 • (Russian) один рот плачет и смеётся
 • (Finnish) sama suu itkee ja nauraa
 • (Southern Ludic) tuat i muam, i ve kaks’ poigad (KTK)
 • (Russian) отец и мать, и ещё два сына
 • (Finnish) isä ja äiti ja vielä kaksi poikaa
 • (Southern Ludic) s’iemendaj i rahnoj ühtes vessel’dumaha rubetaze (ND) kirj.
 • (Russian) сеющий и жнущий вместе радоваться будут
 • (Finnish) kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa
 • (Southern Ludic) mäne i kucu mužikad omad i tul’e t’änne (ND) kirj.
 • (Russian) пойди и позови мужа твоего (своего) и прийди сюда
 • (Finnish) mene hakemaan miehesi ja tule tänne
 • (Southern Ludic) meid’en d’ärvez l’ähtob d’ogi i mänop s’inne toižhe d’ogehe
 • (Russian) из нашего озера вытекает река и впадает там в другую реку
 • (Finnish) meidän järvestä lähtee joki ja menee sinne toiseen jokeen
 • (Southern Ludic) miä punaažiimuuže i l’äks’iin
 • (Russian) я повернулась и ушла
 • (Finnish) minä pyörähdin ja lähdin
 • (Southern Ludic) i s’iid ve suur’embiiš kod’iiš voižiin main’ita Pahomovan Obraman kod’i
 • (Russian) и потом ещё из более крупных домов я мог бы упомянуть дом Обрама Пахомова
 • (Finnish) ja sitten vielä isompien talojen joukosta voisin mainita Pahomovin Obramin talon
 • (Southern Ludic) i äjad heiš kaikes muas tuld’ihe Ierusal’imaha (ND) kirj.
 • (Russian) и многие из них из всей страны пришли в Иерусалим
 • (Finnish) ja monet heistä koko maasta tulivat Jerusalemiin
 • (Southern Ludic) i n’ägob kaht (golubid) angelad vautiiš sobiiš ištujuud, üht piän sijal i tošt d’auguuš, kus virui Iisus (ND) kirj.
 • (Russian) и видит двух голубей (ангелов) в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежал Иисус
 • (Finnish) ja näki, että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista kyyhkystä (enkeliä), toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä
 • (Southern Ludic) ende t’äda čuasud, ende t’äda minutad i t’äks ilmaačeks igaks! (PN) loits.
 • (Russian) до сего часа, до сей минуты и до скончания этого века!
 • (Finnish) ennen tätä tuntia, ennen tätä minuuttia ja täksi ilmoiseksi iäksi!
 • (Southern Ludic) l’üüd’ikš tože n’iemak om, i n’iem sandaze
 • (Russian) по-людиковски есть ”мысок”, и ”мыс” тоже говорят
 • (Finnish) lyydiksi on ”niemakko”, ja ”niemi” myös sanotaan
 • (Southern Ludic) i mecn’iituil’e konz ajet’ihe hein’argen aigana, s’iga magat’ihe üöd
 • (Russian) и когда во время сенокоса ехали на лесные покосы, там спали ночь
 • (Finnish) ja kun heinäarkena ajettiin metsäniityille, siellä nukuttiin yötä
 • (Southern Ludic) odva d’iä l’ähtob randuuš, i d’o haugiinkudu
 • (Russian) только лёд сойдёт с берегов, и уже нерест щуки
 • (Finnish) hädin jää ehtii lähteä rannoista, ja on jo hauen kutu
 • (Southern Ludic) vaa vahntuik se, i edahaks kül’ühü kävüda?
 • (Russian) или он (так) состарился, что (стало) далеко в баню ходить?
 • (Finnish) vai vanhentuiko hän (niin), että on etäällä saunassakin käydä?
 • (Southern Ludic) sikš om i svid’it’el’an, i n’i ken ei pr’iimi hänen svid’it’el’an ol’endad (ND) kirj.
 • (Russian) о том (потому) и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его
 • (Finnish) siksi on todistajanakin, mutta kukaan ei ota vastaan hänen todistustaan
 • (Southern Ludic) i miä tul'iin n'ägijaks (ND) kirj.
 • (Russian) и я стал зрячим
 • (Finnish) ja minä sain näköni
 • (Southern Ludic) no tulob aig, i tul’ii d’o, konz ist’innuud kumardajad rubetaze kumardamahakse Tuatal’e duuhul ist’innuul (ND) kirj.
 • (Russian) но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине
 • (Finnish) tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa
 • (Southern Ludic) suadaze igaan'e elo i suudaha ei tulguu (ND) kirj.
 • (Russian) имеют вечную жизнь и на суд не приходят
 • (Finnish) (he) saavat ikuisen elämän eivätkä joudu tuomittaviksi
 • (Middle Ludic) ruskedad i mustad sesruoid (LMS 383)
 • (Russian) красные и чёрные смородины
 • (Finnish) puna- ja mustaherukat
 • (Middle Ludic) tütär i poige
 • (Russian) дочь и сын
 • (Finnish) tytär ja poika
 • (Northern Ludic) zor’at’iäht’ paštau ildal i huonduksel
 • (Russian) утренняя звезда светит вечером и утром
 • (Finnish) kointähti loistaa illalla sekä aamulla
 • (Northern Ludic) (B) kived i ruoppahad peldol häküt’etau
 • (Russian) камни и груды на поле мешают
 • (Finnish) kivet ja kivikasat pellolla ovat esteenä
 • (Northern Ludic) (N) d’ien mina hüvä, t’erveh i s’ida mina sille tahton
 • (Russian) я остаюсь в добром зравии и того же я желаю тебе (в конце письма)
 • (Finnish) minä jään hyvänä, terveenä ja sitä sinulle toivon (kirjeen lopussa)
 • (Northern Ludic) (N) läht’ čuraižei i šeižuu
 • (Russian) отошёл в сторонку и стоит
 • (Finnish) siirtyi vähän syrjään ja seisoo

See also