FrameNet/criteria

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

ydinelementti kehyksessä Categorization ja reunaelementti kehyksessä Communicate_categorization

FinnFrameNet
Categorization, Communicate_categorization
TransFrameNet
Categorization, Communicate_categorization