FinnFrameNet:Categorization

From Sanat

jakaa

 • Me jaoimme ihmiset kunkin kuvan mukaan eri ryhmiin: ne, jotka olivat meille hyviä ja kilttejä, kuuluivat sellaisiin, joilla Jumala asui sydämessä, ne taas, jotka jolloin tavoin rauhaamme häiritsivät, olivat siinä tilassa, jolloin hyvä ja paha kävivät veristä taistelua heidän sydämmensä portilla; ja vihdoin ne, jotka napauttivat meitä korvalle tai eivät antaneet meille vehnäspullaa, vaikka heillä sitä oli, kuuluivat pirun valloittamiin ja kadotettuihin olentoihin.

kategorisointi

 • suurta ongelmaa: itse luonnonoikeuden käsite on hänen määrittelemänään ongelmallinen, ja klassisen luonnonoikeuden kategorisointi hänen tapaansa pelkäksi uuden ajan rationalistisen luonnonoikeuden kehittymättömäksi esiasteeksi on olennaisesti väärä.
 • sosiaalisen siviilioikeuden yleisiin oppeihin, semminkin kun kategorisointi ei kaikissa kohdissaan vastaa pohjoismaisen sääntelyteorian johdonmukaisuuskäsityksiä.
 • - Tuommoinen tiukka kategorisointi rasittaa ja ärsyttää minua.
 • 5.3. Hakusanojen kategorisointi

katsoa

 • Kokoomuksen ryhmänjohtaja Kimmo Sasi katsoi yya-sopimuksen olevan vanhentunut.
 • KVL katsoi kaupan päteväksi, koska alaikäinen oli rahoittanut sen omilla työansioillaan.
 • Nuutinen katsoi idean toteuttamiskelpoiseksi.
 • Hakemus voidaan jättää, kun hallitus katsoo ajankohdan sopivaksi.
 • - Jos joku katsoo asiansa niin tärkeäksi että ryhtyy nälkälakkoon, tulisi asia tutkia.

käsittää

 • Hegeliläiseen käsitykseen kuuluu olennaisesti, niinkuin edelläesitetystäkin käy tavallaan ilmi, että valtio käsitetään itsetarkoitukseksi.

laskea

 • Kovimmiksi mestaruuden tavoittelijoiksi Sadalski laskee KuPS:n, Iskun ja Tarmon.
 • Kolmenkympin suosikeiksi Savolainen laskee Välben ja di Centan.

leimata

 • paljoakaan, vaikka nämä leimattaisiinkin inhimillisiksi virheiksi, sillä onhan toinen

lokeroida

 • Goodman sanoo, että yhtyeen musiikkia ei voi lokeroida vaikkapa rokiksi tai hardrockiksi.
 • Tekijä ei ole halunnut lokeroida Wagneria mihinkään suuntaukseen, vaan painottaa ettei Wagner tuottanut mitään loogista ajatuskokonaisuutta ja että hänen elämänvaiheissaan sekä tuotannossaan voidaan erottaa toisistaan poikkeavia jaksoja.
 • Ei voi iän puolesta lokeroida.
 • Heikki Sarmannon musiikkia ei voi lokeroida; se on sarmantolaista.

luokitella

 • Pitikö hän kyllin suuressa arvossa noita arvostelijoita, tieteen poroporvareita, jotka luokittelivat ihmisiä julkaistun painoarkkimäärän mittapuulla?
 • Kun sekä maalliset että kirkolliset viranomaiset luokittelivat tuonaikaisen lestadiolaisuuden lähes yksimielisesti vallitsevasta kirkollisuudesta poikkeavaksi lahkolaisuudeksi, ne kiinnittivät poikkeuksellisen runsaasti huomiota myös sen leviämiseen.
 • Intialaiset ilmatieteilijät luokittelivat pyörremyrskyn supersykloniksi, joka voi aiheuttaa suurta tuhoa.
 • Nuorten MM-hopea teki hänestä sankarin, maaottelussa katkenneen akillesjänteen takia monet luokittelivat hänet vain pari viikkoa myöhemmin entiseksi urheilijaksi.
 • Armstrongin kykyjä epäilleet luokittelivat silloisen voiton " vahingoksi ".
 • Emme voi tässä yhteydessä ryhtyä kontrolloimaan, arvostelemaan ja täydentämään Sennin oppeja ja tuloksia, vaan rajoitumme seuraavassa lyhyesti mainitsemaan Sennin luokittelemat lait ja tekemään niistä eräitä tarpeellisia huomautuksia.
 • Heti perään lähtevät muut FIA:n luokittelemat ajajat: Simo Lampinen, viime vuoden voittaja Stig Blomqvist ja kakkonen Per Eklund.
 • Lähtöluettelon 16 ensimmäistä paikkaa täyttävät FIA:n ns. kuumaan ryhmään luokittelemat kuljettajat.
 • Sen avulla saadaan teoreettisia välineitä tuomioistuinlausumien luokittelemiseksi normatiivisesti relevantteihin ja oikeuskysymystä selittäviin.
 • On olemassa suuri joukko järjestelmiä sormenjälkien luokittelemiseksi ja miltei jokainen suurempi identifioimistoimisto on kehittänyt oman menettelytapansa.
 • Hiltunen luokittelee liiketoimintaideoita järkeviksi ja käytännönläheisiksi.
 • Markku Kaartinen luokittelee itsensä kuntosuunnistajaksi ja yllättyi luonnollisesti hopeastaan.
 • Joe luokitteli heidät heti ammattimaisiksi uhkapelureiksi.
 • Lieviksi epäonnistumisiksi hän luokitteli tuloksensa korkeushypyssä ( 168 ) ja 100 metrin aidoissa ( 14,12 ).
 • Vain 3,7 prosenttia luokitteli kaupunginosansa erittäin turvalliseksi.
 • Hän luokitteli eläimet ja kasvit sekä antoi useimmille niistä nimen, jolla ne nykyisin ovat tunnetut kaikkialla koko sivistyneessä maailmassa.
 • Ruotsalaispanos on niin heikko, että koska nämä hevoset ovat Ruotsissa valmennuksessa, alan lehti Travronden luokitteli ne Ruotsin kiintiöön!
 • Hän luokitteli nationalismin viiteen ryhmään: humanitäärinen, jakobiininen, traditionaalinen, liberaalinen ja integraalinen.
 • Kolmannessa hyökkäysvaiheessa toimivat maihinnousulaivat ja panssarivaunujen kuljetuslaivat, jotka on luokiteltu erikseen eri » pääluokkiin ».
 • Sitten alkaa kirjoittaja luokitella moottoriajoneuvoja.
 • Kaikissa olosuhteissa on sen takia tariffipoliittinen pakko luokitella kuljetusesineet edeltäpäin hyväksyttyjen arvoperusteiden mukaan.
 • Meillä ei ole varaa luokitella suurvaltoja sen mukaan, minkälainen valtiojärjestys niillä on, koska me emme kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, hallitaanko esim. Saksaa ja Ranskaa diktatoorisesti vaiko kansanvaltaisesti.
 • Selventäessään sitten lakiehdotuksensa 1. luvun 2 § :ssä valtaväyläkäsitettä, ehdottaa komitea, poiketen nykyisestä lainsäädännöstä, vesistöt suuruutensa mukaan luokiteltavaksi niin, että jokena olisi pidettävä sellaista juoksevan veden vesistöä, jonka keskivesimäärä on vallintaan 2 m. 3 / sek.
 • Ehdotettiin asemat sitä varten luokiteltavaksi esim. kolmeen osaan liikkeen suuruuden mukaan.
 • Nyt varmaan ihmetellään, että miksi luokittelen nämä kylvöajat täten, mutta minulla on omat syyni.
 • Huomaan, että luokittelen intohimoni ja nautintoni sen mukaan, ovatko ne haitanneet vaiko edistäneet työtäni.
 • Mutta vaikka tämän asian laita olisi miten tahansa, huomaan nykyisin vaistomaisesti arvostelevani kohtaamieni ihmisten älyä sen mukaan, minkälainen on heidän suhtautumisensa sodan probleemiin, ja ne, jotka eivät ole ymmärtäneet, että ellei ihmiskunta päätä hävittää sotaa, on sota hävittävä sivistyksen, ne ihmiset minä luokittelen älyltään kehittymättömiin. "
 • Jos rangaistukset ja kuritukset eivät olisi ehkäisemässä ihmiskuntaa sen alemmilla asteilla — huomaa, että lasken paheellisen ja huonontapaisen kulttuuri-ihmisenkin sellaiseksi ensiasteen ihmiseksi, luokittelen siis ihmiset kokonaan eri asteikon mukaan, kuin tavallisesti tehdään — niin turmelisi koko ihmissuku itsensä rikoksillaan ja synneillään niin perin pohjin, että se häviäisi sukupuuttoon.
 • Omasta puolestani luokittelen metsät Lapissa ikänsä mukaan seuraavalla tavalla:
 • Kaiken muun luokittelen askarteluksi ja silmänkäännöksi.
 • Samoin kuin luokittelen ihmisen prinsiipit, samoin luokittelen aurinkokunnan ja kosmoksen prinsiipit.
 • Minulla on paljon ystäviä, mutta luokittelen ne edellämainituilla perusteilla.
 • Tämä tuotto on taulukossa 19 esitetty metsähehtaaria kohti metsämaan suuruuden mukaan luokitelluilla tiloilla.
 • Kannattamattomaksi luokitelluilla tiloille ei myöskään myönnetä rahoitusta sukupolvenvaihdoksiin.
 • Jos tukitaso olisi sama kuin Belgiassa vastaavaan ryhmään luokitelluilla alueilla eli 78 ecua asukasta kohti, Suomen kokonaistuki olisi 53,5 miljoonaa ecua eli_ 300 miljoonaa markkaa.
 • Se merkitsee kuutoskohteiksi luokitelluilla alueilla yhtä suurta tukea kuin mitä EU:n korkein eli kohdealue 1-tuki antaisi, mikä oli Suomen alkuperäinen vaatimus.
 • Taloudellisilla perusteilla havainnollistetaan, kuinka aiemmin arvottomiksi luokitelluilla kasveilla, eläimillä ja geeneillä voikin olla huomattava arvo esimerkiksi lääketeollisuudelle.
 • Tällä tavoin suunnitelluilla, johdetuilla ja luokitelluilla kirjallisilla töillä on tämän lisäksi vielä suuri tiedollinen arvo.
 • On imartelevaa, että sinä luokittelet meidät kulttuuri-olioihin, sanoi Turpeen-Urpala potkien priimuskeittiön syvemmälle sohvan alle.
 • Sinä luokittelet teoloogeja
 • Mutta mitäpä näistä, sillä tiedän, että sinä olet filosofi, joka et siedä pötyä ja pötyotsikon alle ehkä luokittelet nämäkin kaavailut.
 • Athanasius luokitteli sen epäkanoonisiin kirjoihin, ja Luther kantoi sille kaunaa.
 • 46 prosenttia luokitteli itsensä tähän ryhmään.
 • Arvostelulautakunta luokitteli työt kahteen ryhmään, latomalla tehtyihin ja kokonaan tai osaksi piirtämällä tehtyihin.
 • Jyväskylän käräjäoikeus luokitteli petoksen törkeäksi, koska naiset olivat käyttäneet hyväkseen jo 71 - vuotiaan myyjän hyväuskoisuutta.
 • Vastuuperusteita Taxell luokittelee sen mukaan, miten sopimusrikkomuksen syy vaikuttaa vastuuseen: subjektiiviset vastuukriteerit ( tuottamussääntö ) lähtevät velallisen toiminnan arvioinnista, objektiiviset vastuuperusteet ( kontrollivastuu, ankara vastuu ) sen sijaan korostavat sopimusrikkomuksen aiheuttaneita tekijöitä ja niiden suhdetta velallisen vastuupiiriin.
 • Miesten voittaja Hannu Koponen luokittelee itsensä jo jäähdyttelijäksi.
 • Kun venäläinen nainen pukeutuu hyvin, suomalainen luokittelee hänet herkästi " sellaiseksi " naiseksi.
 • Tiedot käyvät ilmi Ruotsin puolustusvoimien esikunnan aiemmin salaisiksi luokitelluista asiapapereista, joihin lundilainen tutkija Wilhelm Agrell on nyt päässyt tutustumaan.
 • Maailman terveysjärjestön WHO:n tehtävissä työskentelevä Tervahauta sanoi lisäksi, että asuttaviksi luokitelluista huoneistosta puuttuu usein ikkunoita, lämpö ja juokseva vesi.
 • Luettelot myrkyllisiksi luokitelluista kasveista ovat laajoja.
 • Hywinkin erimieltä oltiin ensin, luokitellaanko paikkakunnat luokkiin elinkustannusten kalleutta silmälläpitäen, wai ei.
 • Kansainvälisen oikeuden normatiiviseen velvoittavuuteen tai tosiasialliseen täytäntöönpanotehokkuuteen ( = 2 ) ei vaikuta, luokitellaanko se aidossa mielessä oikeudelliseksi normijärjestelmäksi vaiko joksikin muuksi.
 • Sekä lainsäätäjien että lainsoveltajien tulisi siis kiinnittää huomiota seuraamuksen tosiasialliseen luonteeseen, ei siihen, luokitellaanko sanktio hallinnolliseksi vai rikosoikeudelliseksi.
 • Toimien käyttö otteluissa riippuu siitä luokitellaanko ottelu ns. korkean riskin urheilutapahtumaksi vai onko kyseessä normaali ottelu.
 • Nähdäkseni on kuitenkin lopulta makuasia, luokitellaanko jokin toiminta päätökseksi vaiko toimeksi.
 • Hinnat erilaisille, värin mukaan luokitelluille Alaskan nahoille olivat seuraavat.
 • Abnormeiksi luokitelluille rikoksentekijöille taas alettiin vaatia omia laitoksia siinä vaiheessa — noin sata vuotta sitten — jolloin kriminaalipolitiikan uudistajat ottivat tavakseen luokitella rikollisia heidän parantumiskelpoisuutensa mukaisiin ryhmiin.
 • 30. Hallintoneuvoston päätös perustuu kahdelle perusperiaatteelle: toisaalta samaan kategoriaan kuuluvia, verrannollisessa asemassa olevia hakijoita tuli käsitellä yhdenvertaisesti riippumatta aikajärjestyksestä, jossa ha- kemukset oli jätetty; toisaalta kiireellisiksi luokitelluille eli » A » -, » B » - ja » C » -kategoriaan kuu- luville korvauksenhakijoille tuli antaa etusija.
 • Luokka on tarkoitettu ennen 1.1. 1984 luokitelluille kaksivetoisille katsastettavissa oleville autoille, jotka jäävät Historic-luokan ulkopuolelle ja joiden kansainväliset luokitukset ovat vanhentuneet.
 • Jotkut myyjät lupaavatkin jo myydessään hyvityksen pilaantuneista jos niitä on joulu-tammikuun lähetyksissä yli 5 ° / o:n ja helmi-maalis-huhtikuun lähetyksissä yli 8 ° / o:n. Viejät luokittelevat appelsiinit tavallisesti kolmeen eri laatuluokkaan, joilla sitten kullakin on oma vientimerkkinsä.
 • He luokittelevat objektinsa niiden samanlaisuuden perusteella ja tekevät siten määrättyjä abstraktioluokkia.
 • Amerikkalaiset jousitehtaat luokittelevat jouset voiman mukaan, mikä puristaa jousen 1 " verran kokoon.
 • Usein liha on kuitenkin niin saastunutta, että monet maat luokittelevat sen ongelmajätteeksi.

luokittelu

 • Te uskotte henkisiin yhtä hyvin kuin fyysillisiin luokitteluihin, erotteluihin ja te sovellutatte luokittelukäsitteen totuuteen, joka on täysinäisyyttä.
 • Nojautumisella Sellinin ja Wolfgangin, Fattahin sekä Schäferin kehittämiin luokitteluihin olisi voitu välttää monet sellaiset väitteet, jotka nykyisessä muodossa vaikuttavat liian voimakkailta yleistyksiltä.
 • Nykyinen ruokaperuna-asetus mahdollistaa ruokaperunan luokittelun joko erikoisluokkaan tai I luokkaan.
 • Sääty-yhteiskunnan luokittelun mukaan he olivat " työn sääty ".
 • Teos loi kasvikunnan luokittelun järjestelmän, joka oli ylivoimainen aikaisempiin verrattuna.
 • Fysiikasta tuli aikanaan matemaattinen tiede, kun liikkeiden luokittelun sijasta ryhdyttiin käyttämään käsitteitä nopeus, kiihtyvyys jne., jotka edellyttävät järjestettyjä kokeita.
 • Suurin osa metsätaloussuunnitelmia, joihin virkatalon maiden luokittelua koskevat tiedot perustuvat, on peräisin kymmenien vuosien takaa, osa jo tämän vuosisadan alkupuolelta.
 • On tärkeätä, että myöskin asutustoimikunnan metsänhoitajajäsen ottaa osaa tähän maiden tutkimustyöhön, perehtyäkseen tarkoin asutusalueen maihin ja metsiin, ja milloin pätevää syytä siihen on, päättävästi vastustaa kannattavaan viljelykseen soveltumattomien maiden luokittelua viljelyskelpoisiksi, koska ei ole enempää asutustyön kuin valtion metsätaloudenkaan kannalta katsoen paikallaan, että valtion maille muodostetaan asutusta, joka siellä ei menesty.
 • Arvioimislomakkeen ensimmäiset kysymykset koskevat maiden luokittelua.
 • - Tiesin tavallaan kirjoittaessani kirjaa, ettei se sovi luokitteluihin.
 • sisäasiainministeriö onkin äskettäin vahvistanut normaalimääräykset kaupunkien, kauppaloiden ja taajaväkisten yhdyskuntain rakennusjärjestyksille, jotka ovat siten laaditut, että niissä suoraan viitataan kyseessä olevan päätöksen luokitteluihin.
 • Jotta saataisiin mahdollisimman suuri varmuus siitä, että kananmuna silloin, kun kuluttaja sen ostaa, olisi riittävän tuore ja täyttäisi säädetyt laatuvaatimukset, on lakiehdotuksessa esitetty, että kananmunien luokittelun ja leimaamisen tulee suorittaa viimeistään se elinkeinonharjoittaja, joka toimittaa kananmunat suoraan kulutukseen tai elintarviketeollisuuden käyttöön.
 • Se on kuitenkin tärkeää taustatietoa siksi, että yhtenäisestä osakeyhtiömuodosta luopuminen ja yhtiöiden luokittelu yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin on selvästi merkittävin yhtiölainsäädännön harmonisointiin liittyvä muutos.
 • Tämän vuoden keskeinen alue on maaseutumatkailuyritysten palveluiden luokittelu.
 • Varsinainen teoreettinen ongelma on seuraava: oikeuslähteiden luokittelu eri tavoin velvoittaviin ei ollenkaan kerro, minkä sisältöisinä oikeuslähteet velvoittavat.
 • Me luokittelemme itsemme johonkin ryhmään etupäässä siksi, että sen oppirakennelma olisi arvokkaana puo. lustuksena sille mitä me emme pysty olemaan.
 • Mutta jokainen me luokittelemme ihmiset enemmän tai vähemmän sen ilmeen mukaan, millä he lähimmäistään katselevat.
 • Kirjelmässään lääkintöhallitukselle tammikuun 22 päivältä 1944 yhdistyksen hallitus huomautti, että kun apteekkimaksuista saatava tuloerä eduskunnan hyväksymässä Suomen tasavallan tulo- ja menoarviossa on määrätty 10 miljoonaksi markaksi ja kun se näin ollen kohdistuu entistä raskaampana maan apteekkeihin, olisi erikoisen tärkeätä löytää oikeudenmukainen perusta apteekkien luokittelemiseksi apteekkimaksua varten.
 • Hän teki aloitteen vankien luokittelemiseksi niin, että lapset ja ensikertalaiset joutuivat paatuneista rikollisista erilleen.

luokitus

 • Pääsihteeri saa valtion luokituksen A-26-tason mukaista palkkaa, joka vaihtelee 13 252 markasta 16925 markkaan.
 • Parhaan luokituksen saa kala, joka on lähetetty tutkittavaksi kokonaisena ja perkaamattomana.
 • Kirjolohen luokitus perustuu kalanviljelijöiden ja kaupan väliseen vapaaehtoiseen sopimukseen.
 • Pankin luokitus SKOPrn lyhyaikaisille luotoille on A 2.
 • KOP:n pitkien lainojen luokitus on nykyisin A, vastuudebentuurien A- ja lyhytaikaisten lainojen A-l. Edellisen kerran laitos pudotti KOP:n luokituksia viime lokakuussa.

mieltää

 • Juha Tolonen: Valtio ja oikeus, Åbo Akademis förlag, Åbo 1989, kuvaa hyvin kehitystä, joka uudella ajalla johti politiikassa kansalaisten mieltämiseen paremminkin hallinnon manipuloitavissa oleviksi luonnonobjekteiksi kuin vapaiksi ja itseään hallitseviksi järkiolennoiksi.
 • Maan itsenäisyyden perustaksi mielletyn Tarton rauhansopimuksen mistään yksityiskohdasta on perin vaikea ryhtyä tinkimään.
 • Hänestä tuli kuin yhdeksi perheeksi mielletyn kansakunnan päämies.
 • Oikeudenmukaiseksi mielletyn menettelyn läpikäyminen myös tavallaan legitimoi lopputuloksen.

nähdä

 • Ongelmana herrat näkivät vastuunjakamisen.
 • Jotkut näkivät yhdistämisen niin talouden kuin opetuksenkin kannalta hyödylliseksi, mutta myös yhdistämistä vastustavia näkemyksiä tuotiin valtuuston käsittelyssä esille.

pidetä

 • Sardikan synoodi 347 myönsi Rooman metropoliitalle korkeimman tuomiovallan ja tämän Rooman pispan primasoikeuden vahvisti keisari Valentinianus 111 445. Rooman pispa sai tämän etuoikeuden sentähden, että häntä pidettiin apostoli Pietarin jälkeisenä ja että Rooma oli silloisen mailman pääkaupunki.
 • Merkittävä tutkimustulos on se, että saamelaisten oikeutta maihinsa on pidetty omistusoikeutena ja siihen sovellettu omistusoikeusnormistoa paljon laajemmassa mitassa kuin tähänastisen tutkimuksen valossa on ollut pääteltävissä.
 • Espanjan yhdistäjiä on pidetty uskonnollisina fanaatikkoina.

pitää

 • Tämän lajisen lihan teot ovat vhtä tuomittavia kuin ne teot, joita sinä pidät vallan Kauheina.
 • Millaisena sinä pidät romaaniasi Haukka, minun rakkaani?
 • Hän piti yhteistyötä ja keskustelua myös muiden oppiaineiden edustajien kanssa stimuloivana, mutta piti vaarana, että tutkimuksen kohde jää samalla problematisoimatta.
 • Komitea piti sitä mahdollisena myös Suomessa.
 • Minä pidän itseäni aika itsenäisenä miehenä pääsihteerin paikalla, minulla on esimerkiksi edelleen jonkin verran yksityisvastaanottoa lakimiehenä; ja voin sanoa, että KOK on demokratisoitunut paljon kymmenen viime vuoden aikana.
 • Ilmeisesti Laitinen pitää organisaatiorikollisuutta taloudellisen rikollisuuden osana.
 • Maataloustuottajain keskusliitto pitää ohjelmaa aivan liian laajana.
 • ThL:n täydestä itsenäisyydestä kiinni pitäminen ei nyt olisikaan loogista, koska hän pitää sijoituslupaharkintaa kohtuusharkintana, mikä tietenkin relativoi terveydellisen haitan suojaa ja siten osaltaan ThL:n peruseroa muihin sääntelyjärjestelmiin nähden.
 • Tähän suuntaan voivat vielä vaikuttaa sellaiset seikat kuin erinäisten tuottajapiirien tyytymättömyys nykyisiin hintoihin ( joita pitävät liian alhaisina ) ja vielä ostajien malttamattomuus päästä käsiksi tavaroihin, jolloin myöskin voidaan laiminlyödä laadun ja säilyväisyyden huolellinen tarkistus.
 • - Minä pidän sitä erittäin hyvänä ja totesin jo silloin, että periaatteet, jonka pohjalta tämä sopimus tehtiin - ne lyötiin jo lukkoon Helsingissä.
 • Minä pidän Sveitsivoittoa kolmen arvokkaimman joukossa Suomen maajoukkuehistoriassa, Alaja innostuu.
 • Pusa piti kilpailureittejä jopa erinomaisina.
 • - Me pidämme itseämme palvelurakenteen kehittämisen uranuurtajina, painottaa Vainio.
 • Suhteessa kotikommunisteihimme ainakin Zdanovin paperit kertovat tiukasta linjasta: " Meidän ei tule antaa neuvoja Suomen kommunisteille, me pidämme sitä Suomen sisäisenä asiana ", sanoi Zdanov.
 • - Häntä me pidämme esi- isänämme, sanoo tilan nykyisistä omistajista Elvi Huuhiin Hänen lisäkseen tilaa pitävät kolme muuta sisarusta Pekka.
 • Hallitus piti joulun tienoon kriisiä hälyttävänä ja tarttui sen edellyttämiin toimiin, mutta ei hätääntynyt eikä hätiköinyt.
 • Hallitus piti luvattua kirjettä merkkinä siitä, että Pathet Lao voi olla valmis rauhanneuvotteluihin.
 • " Kun aloitimme joikaamisen, jouduimme tekemään sen salassa, koska kristillinen kirkko piti sitä synnillisenä.
 • Maidon käyttö englantilaisessa teessä sai alkunsa sen maahan tuloaikoina. jolloin kirkko piti teetä synnillisenä juomana ja lääkärit terveydelle vaarallisena.
 • Englannin kirkko piti kunnianasiana voimakkaasti tukea tällaisia lähetyssaarnaajia.
 • Tällaiseen ikivanhan maanviljelyskulttuurin piirissä syntyneeseen aatteeseen perustuu tuo alemmille kulttuureille vieras » ruumiin ylösnouseminen », jota jo alkukristillinen kirkko piti niin tärkeänä ja vakavana asiana, että se otti sen uskontunnustukseensa.
 • Saksaan lähettämillään kirjeillä oli vainaja aina rohkaisemassa niin omaa poikaansa kuin muitakin siellä olevia Kainuun poikia, joita hän piti ominaan samoinkuin pojat häntä omanaan.
 • — Kysymys on hyvin kärkevä nykyiselle oppilaspolvellemme ja ellei kysyjänä olisi varmasti asiaansa tunteva ammattimies, pidettäisiin sitä ehkä liiankin kärkevänä.

stereotyyppi

 • Kuvien luojina sanomalehdet määrittelivät venäläisyyden sekä positiivisessa merkityksessä - maa ja keisarikunta - että negatiivisessa - vahvistamalla negatiivisia stereotyyppejä, erityisesti juutalaisista ja ei-venäläisistä, jotka asuivat keisarikunnassa.
 • on paikka, jonka miehet voisivat olla suoraan suomalaisen miehen stereotyyppejä.

tulkinta

 • Bellin tulkinta Sibeliuksen konsertosta voi aluksi jättää valjun maun, mutta vähitellen sen vahvuudet tulevat esiin.
 • Guazzonin tulkinta Henryk Sienkiewiczin romaanista muodostui suureksi kansainväliseksi menestykseksi: peräti 300 kopiota myytiin maailmalle.
 • Daunton kritisoi aiempaa tulkintaa Ison-Britannian teollisuuden alamäen syistä.
 • Lyhyesti sanottuna: orientalistinen tutkimustraditio on ymmärtänyt kaukoidän väärin, brittiläinen siirtomaahallinto ja sen myötä osittain Weberkin on ymmärtänyt intialaisen yhteiskunnan väärin, amerikkalaiset ovat ymmärtäneet Weberin väärin ja lopuksi vielä intialaiset ovat pääasiallisesti amerikkalaisen tulkinnan varassa käsittäneet koko Weberin projektin väärin.
 • Kolmannen historiantutkijoita laajalti kiinnostaneen imperialismin teoreettisen tulkinnan esitti hieman Leniniä myöhemmin, mutta hänen teoriaansa tuntematta, itävaltalainen taloustieteilijä Joseph A. Schumpeter ( Zur Soziologie der Imperialismen, 1919 ) - Hänen mukaansa imperialistisen laajennuspolitiikan syynä ei voinut olla kapitalismi eivätkä sen tuotantosuhteet.
 • Vasta vähitellen 1200-luvulle tultaessa löysivät feodaalinen käytäntö ja kirkollinen teoria toisensa, mutta tällöinkään ei kristillinen tulkinta saavuttanut hegemoniaa.
 • KKO: n tulkinta voidaan nähdä lainsäätäjän laiminlyönnistä aiheutuneen oikeustilan oikaisemisena.
 • Historian tulkinta ja ymmärtäminen edellyttivät ehdottomasti näiden kahden peruselementin yhdistymistä historioitsijan ajatteluprosessissa: lähteisiin jäänyt faktahan oli ainoastaan
 • Ihmisoikeustuomioistuin on vakiintuneesti asettunut sille kannalle, että tällaisille käsitteille on annettava ihmisoikeussopimuksen tulkintaan perustuva, autonominen käsitesisältö.
 • 22 Laajemmin ymmärrettynä perustuslainmukaisella tulkinnalla taas tarkoitetaan ylipäätään perustuslain vaikutusta alempiasteisten säädösten tulkintaan.
 • Koska lainvalmistelija on useista lainsäädännössämme olevista kieliasultaan samankaltaisista yleislausekkeista verrannut arvopaperikaupassa noudatettavaa hyvän tavan vaatimusta juuri SopMenLriin, on syytä tarkastella tämän lainkohdan tulkintaa hieman perusteellisemmin.
 • On kuitenkin syytä korostaa, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkintaa koskevan käytännön ( sen enempää kuin modernin perusoikeusteoriankaan ) valossa ei vapausoikeuksien ja TSSoikeuksien välille ole mahdollista vetää jyrkkää rajalinjaa siten, että ensiksi mainittujen oikeuksien vaikutukset olisivat pelkästään » negatiivisia » 1. valtiolla olisi vain velvollisuus olla puuttumatta yksilön vapauspiirii 8.

tulkita

 • Tobias ei halunnut, että hänen lausuntonsa tulkittaisiin uhkavaatimukseksi.
 • Kun ne sitäpaitsi kytkeytyvät yrityksen ulkopuolisiin tekijöihin, pyrkii bilanssioppi tulkitsemaan ne liiketulokseen vaikuttamattomiksi, paremminkin varsinaisen omaisuusarvostamisen piiriin kuuluviksi liiketapahtumiksi ( vrt.
 • Cosenzan yliopistossa pidettiin syksyllä 1981 Riacen pronssiveistoksia käsittelevä seminaari, jonka aikana tunnettu italialainen meriarkeologi PieroAlfredo Gianfrotta tulkitsi vuoden 1973 löytömateriaalia hieman toisessa valossa.
 • Tämän suosion Schröder tulkitsi voimakkaaksi rasismin ja antifeminismin ilmaukseksi.
 • Saario ei itse nimittänyt pontta epäluottamuslauseeksi, mutta kokoomuksen johto tulkitsi sen heti sellaiseksi.
 • Jakso tutkii myös näköaistin hämmästyttäviä suorituksia ja osoittaa, miten me tulkitsemme näkemämme, miten muisti toimii ja miksi tarinat auttavat meitä muistamaan asioita.
 • Me tulkitsemme sen tietysti omalla tavallamme.

tuntea

 • Siinä jokainen voi tuntea itsensä asiantuntijaksi vaikka puhuisikin sillä varmuudella minkä vain täydellinen tietämättömyys antaa.

???

 • Yhteensovitus onnistui, kun Ahtisaari määritti kasvun laadulliseksi ja tiedolliseksi ja Rehn korosti kasvun tärkeyttä kehitysmaissa niiden kehittymiseksi.
 • - Mutta mistä alkaa " oikea " kansa ja rivijäsenistö ja saako sen ajatuksiin mitään otetta, jos kaikki kirjoitettu on eliitin tuottamaa koska kirjoittamalla määritti itsensä eliittiin?
 • Kun nyt olemme tämän luokituksen saaneet selloille, on tietenkin olettama huomioon liewentäwät asianhaarat ja tehtäwä selwaä siitä, miten kutakin ansionsa mukaan on kohdeltawa.
 • Venäjälle, sehän oli luonnollista ja välttämätöntä; Ruotsiin, se oli yhtä luonnollista, mutta joillakin tahoilla lienee sitä pidetty arveluttavana.
 • Pohjois-Kaijalan 4H-piirin koulutuspaketti sisältää kauppasienten poimintaa, käsittelyä, laatuvaatimuksia ja luokittelua koskevat tiedot.
 • Laajan työn muodostavat rakennusten tasasuhtaisen paloturvallisuuden saavuttamista tarkoittavat, rakennusaineiden ja rakenteiden paloteknillistä luokittelua koskevat tutkimukset.
 • Paitsi tämän kiertokirjeen alussa mainittua valtioneuvoston emmentaljuustojen laatuluokittelua koskevaa päätöstä on valtioneuvosto samalla tehnyt päätöksen virallisen arvostelun perusteella korkeimpaan ja lähinnä korkeimpaan hintaluokkaan kuuluvien tahkojuustojen varustamisesta erikoisella vahvistettua hintaa osoittavalla leimauksella.
 • Vuotta aiemmin ryhmä tarkkaili Japanin tuontia ja havaitsi, että maahan tuli 68 747 yksikköä tuotteita, jotka määriteltiin tiikeripohjaisiksi lääkkeiksi.
 • Nykytietämys määrittelee kurjenmiekan lievästi myrkylliseksi.
 • Neuvosto-Venäjää vastaan 1918-20 käytyä sotaa virolaiset pitävät vuosisatoja kestäneen vapaustaistelunsa loistokkaimpana aikana.
 • He käyttävät ruokaan rahaa enemmän kuin muut ja pitävät herkuttelua terveellisyyttä tärkeämpänä.
 • Jotkut jopa vedoten koraaniin ja islamin universaalisuuteen pitävät rauhaa sotaa tärkeämpänä.
 • Joulu on valon juhla, samalla se mielletään myös perheiden juhlaksi.
 • Jos paljon vanhempi henkilö tulee jakamaan tietoutta, se mielletään helposti saarnaamiseksi, toteaa Outi Lehtonen nuoriso-opistolta.
 • Samaan aikaan alkanut epätavallisen pitkä, monin paikoin edelleen jatkuva muikkukato aiheutti sen, että ihmiset leimasivat troolarit muikuntuhoajiksi.
 • Toiset kiistävät hänen vasemmistolaisuutensa, ja kulttuurivallankumouksen päivinä radikaaleimmat leimasivat hänet opportunistiksi.
 • Sosialistien keskuudessa vallitsevasta taktiikasta tiedämme, että jos joku » toveri » uskaltaa lausua puolueensa johtavien miesten menettelytavoista arvostelun, niin hän leimataan kohta » porvarien kätyriksi ». »
 • Enemmät kysymykset leimataan haluksi sekottaa todistajaa todistuksessaan tai pyrkimykseksi johtaa todistajaa harhaan.
 • Elokuva toimii omassa luokassaan varsin hyvin kunhan ei anna sen juonellisten hölmöilyjen häiritä.
FEE 
category (info)
circumstances (info)
cognizer (info)
criteria (info)
degree (info)
explanation (info)
frequency (info)
item (info)
manner (info)
means (info)
purpose (info)
time (info)