Etymologiadata:imsm:iso

From Sanat

*iso

Vastineet:

mksm. *iso (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

isota (Agr; vain heng. kielessä) ’olla nälissään, haluta, tavoitella / Hunger haben, nach etw. hungern’ (Agr »Autuat ouat ne, iotca isouat, ia ianouat wanhurskautta»)
~ ink isohalu, himo’, isotahaluta, himoita’ | ve (jos tähän:) izo, izōńerakas, armas’ | va isohalu, himo, ruokahalu’ | vi isu, E iso id., isuda, isunedatuntea nälkää’.
Lähdekirjallisuus:
  • Ganander 1786 NFL 1 245 (sm ~ vi issonema)
  • Aminoff 1869 WirSS 13 (sm ~ vi isu)
  • Lönnrot 1874 SRS 1 337 (sm ~ vi iso)
  • Tunkelo 1912–13 FUF 13 97
  • Tunkelo 1946 VeKÄH 247 (ve izo ~ ? vi iso, isu)
  • SKES 1955 109

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Etymologiadata:imsm:iso/th

EVE:n sana-artikkeli

EVE:isota

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:iso