EVE:vyö

  From Sanat

  vyö

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *vöö

  • suomen vyö
  • karjalan vyö
  • vepsän
  • vatjan vöö
  • viron vöö
  • eteläviron vü̬ü̬
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Sanan päämerkitys kautta itämerensuomen on 'vyö'. Ainakin inkeroisessa, lyydissä, vatjassa ja virossa sana merkitsee lähinnä tekstiilivalmisteista vyötä; kolmessa ensin mainitussa on nahkavyöstä käytetty venäläisperäistä sanaa remeni, virossa taas tavallisin sana nahkavyölle on (püksi)rihm.

  Lähes kaikkialla vyö-sana voi merkitä myös 'vyötäröä', mutta suomessa on yleensä käytetty erillisiä johdoksia vyötärä, vyötärö, vyötäiset ym. (samoin lyydissä on käytössä johdos vüödalus, vepsässä vödam).

  Alkuperä

  Suomen vyön säännöllisiä vastineita etäsukukielissä ovat pohjoissaamen avvi (muiden saamelaiskielten vastineineen), unkarin öv ja eri samojedikielten samoin 'vyötä' merkitsevät sanat kuten tundranenetsin ńī, metsäenetsin ńieijo (johdos), Tazin selkupin čü, kamassin d́ī ja matorin ńi (nämä edustavat kantasamojedin asuja *niə tai *jiə). Marin vastineeksi esitetty (niittymarin) ӱштӧ 'vyö' on luultavasti eri alkuperää (-štö-aines ei vastaa muiden kielten sanoja eikä ole tunnistettava johdin). Kantauralilaisen lähtömuodon voidaan päätellä olleen *üwä. Kantasuomen muoto *vöö on kehittynyt tästä vastaavasti kuin vuo < *voo < *(w)uwa.