EVE:vuo

  From Sanat

  vuo

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *voo/*uva

  • suomen vuo
  • karjalan vuo
  • vepsän volaz←
  • vatjan '
  • viron voo(g)
  • eteläviron vu̬u̬
  • liivin õvā

  Levikki ja merkitykset

  karjala vuo · karjala (vuoh) · liivi õvā

  Vuo lähisukukielten vastineineen merkitsee virtaa ja virran uomaa, virossa myös aaltoa tai aallokkoa. Sanan johdoksia ovat mm. vuoksi 'suuri virta, vuorovesi', vuolas (myös lyydissä, vepsässä ja virossa), vatjan ja viron voolata 'virrata' sekä vuotaa (merkitys karjalassa, vepsässä ja pohjoisviron murteissa myös 'varista'). Jotkin vuo-sanan sijamuodot ovat kivettyneet adverbeiksi: tällaisia ovat suomen vuoksi 'takia' ja karjalan vuoh (< *vuohen) 'avulla, vuoksi, mukaan ym.'.

  Alkuperä

  Useimpien itämerensuomalaisten kielten sanat palautuvat kantasuomen asuun *voo, joka on kehittynyt aikaisemmasta asusta *uwa (vastaavasti kuin vyö < vöö < *üwä). Liivin õvā edustaa kuitenkin vanhakantaisempaa *uva-muotoa. Etäsukukielisiä vastineita ovat (etelä- tai uumajansaamea edustava) vanhan ruotsinsaamen kirjakielen uwe 'virta', pohjoissaamen avvit 'vuotaa (vene)', länsimansin ow 'virta', ow- 'virrata' sekä itähantin 'virta' ja ŏγa- 'virrata' (näillä vastineet myös etelä- ja pohjoishantissa). Ilmeisesti vastineisiin kuuluu myös nganasanin buo 'virta' (kantasamojedin ?*wuǝ̑). Kantauralilaiseksi lähtömuodoksi voidaan rekonstruoida *uwa tai (nganasanin perusteella) *wuwa.