EVE:vene

From Sanat

vene

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *veneh

  • suomen vene
  • karjalan veneh
  • vepsän veneh
  • vatjan vene
  • viron vene
  • eteläviron vineh
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Sanalla on merkitys 'vene' koko itämerensuomessa; vain liivistä se puuttuu.

Alkuperä

Veneellä on säännölliset vastineet jokaisessa länsiuralilaisessa kielihaarassa: saamelaiskielissä mm. pohjoissaamen fanas, mordvalaiskielissä ersän венч ja mokšan v́eńəš . Kaikki nämä sanat merkitsevät 'venettä' ja niiden pohjalta on länsikantauraliin rekonstruoitu *wenǝš.

Länsiuralilaisen sanan on ehdotettu lainautuneen esiarjalaisesta muodosta *wen, josta polveutuvat muinaisintian ván ja vánam 'puu'. Merkitysero on kuitenkin suuri ja arjalaisen sanan tausta epäselvä: ei ole edes aivan varmaa, että sille voidaan rekonstruoida tällainen esiarjalainen alkumuoto.

Toisaalta vene-sanaa on ajateltu johdokseksi venyä-verbin kantaverbistä *wenǝ-, jolloin alkuperäinen merkitys olisi ollut 'pitkänomainen esine'. Tämäkin selitys on kuitenkin epävarma, paitsi merkityskehityksen, myös johto-opin kannalta: kantasuomesta ei tunneta varmoja *eh-päätteisiä johdoksia verbeistä.