EVE:veli

From Sanat

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *veli >

  • suomen veli
  • karjalan velji
  • vepsän vel’l’
  • vatjan velli
  • viron veli
  • eteläviron veli
  • liivin ve’ļ

Merkitykset

karjala, vatja, liivi

Sanan merkitys 'veli' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä, joskin pohjoisvirossa vain murteissa, joissa esiintyy merkityksen 'veli' ohella myös merkitys 'morsiamen veli'.

Alkuperä

Veli on varhainen lainasana, jonka lähtömuotona kantagermaanin *sweljan tai tätä vanhempi indoeurooppalainen *swelijo-. Äänteelliseltä kannalta on vaikeaa arvioida sanan ikää kovin tarkasti, mutta koska kantagermaanin muoto sopii ongelmattomaksi kantasuomen sanan *veli lähtömuodoksi, ei ole syytä olettaa sanan lainautumista jostakin varhaisemmasta indoeurooppalaisesta kielentasosta.

Pohjoissaamen viellja 'veli' (vastineet myös muissa saamen kielissä) on itämerensuomen sanan tarkka äänteellinen vastine, mutta sana voi olla myös rinnakkainen, varhainen lainasana kantagermaanista.