EVE:veri

From Sanat

veri

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *veri

  • suomen veri
  • karjalan veri
  • vepsän veri
  • vatjan veri
  • viron veri
  • eteläviron veri
  • liivin ve’r

Levikki ja merkitykset

Sanan merkitys on yksiselitteisesti 'veri' kaikkialla itämerensuomessa.

Alkuperä

Veri vastineineen palautuu kantauralin asuun *werǝ. Etäsukukieltenkin vastineet merkitsevät kaikki 'verta': pohjoissaamen varra (vastineineen kaikissa saamen kielissä), ersän верь, mokšan v́eŕ, niittymarin вӱр, vuorimarin вӹр, komin вир, udmurtin вир, unkarin vér, pohjoismansin wiγr (vastineineen kaikissa mansin kielissä) sekä itä- ja etelähantin wĕr ja pohjoishantin wur.