EVE:uhkea

From Sanat

uhkea

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *uhkëda

  • suomen uhkea
  • karjalan uhkie
  • vepsän '
  • vatjan uhkõa
  • viron uhke
  • eteläviron uhkõ
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Suomessa, karjalassa ja inkeroisessa adjektiivin uhkea merkityksiä ovat 'komea, ylväs, muhkea'.

Inkeroisessa ja vatjassa esiintyy merkitys 'rohkea', ja näissä sekä virossa ja liivissä 'ylpeä, itsetietoinen'.

Alkuperä

Adjektiivi on muodostettu samasta onomatopoeettislähtöiseksi katsotusta vartalosta kuin uhka, uhku ja uho, joiden vanhimmat merkitykset liittyvät kylmyyden ja kosteuden huokumiseen ja veden nousemiseen jään päälle.

On tavallista, että ylpeää merkitsevät sanat liittyvät alun perin 'nousemiseen', 'kohoamiseen'.