EVE:syödä

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *söö- >

  • suomen syödä
  • karjalan syyvä
  • vepsän söda
  • vatjan süvvä
  • viron sööma
  • eteläviron sü̬ü̬mä
  • liivin sīedõ

Merkitykset

karjala, vatja, liivi

Merkityksen 'syödä' ohella tavataan suomessa, karjalassa ja virossa myös merkityksiä 'kalvaa, syövyttää, uurtaa', karjalassa myös 'pilata; vaivata, hivuttaa (taudista)'. Suomessa ja karjalassa verbi tarkoittaa myös 'käydä pyydykseen (kalasta)'.

Alkuperä

Sana palautuu kantauralin verbivartaloon *sewǝ-. Vastineita ovat ersän сэвемс, mokšan śevəms, śivəms 'syödä; pilata, turmella (noita-akat uskomuksissa)', komin сьойны, udmurtin сины 'syödä', pohjoismansin tāj- 'syödä' (vastineet myös muissa mansin kielissä), pohjoishantin li- 'syödä; palaa' ja unkarin eszik (alkujaan johdos, e- edustaa uralilaista verbivartaloa) 'syödä' sekä samojedikielten 'hammasta' tarkoittavat sanat, kuten tundranenetsin тибя, jotka edustavat vanhaa johdosta (*sewǝ-mä) kantauralin verbistä 'syödä'. Itsenäisenä verbinä ei kantauralin *sewǝ- ole samojedikielissä säilynyt.

Tämä kantauralin verbi ei ole säilynyt kaikissa kielissä, vaan esimerkiksi saamelaiskielissä se on korvautunut kantasuomen *purë- 'purra' -verbin vastineella.