EVE:suntio

From Sanat

suntio

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *suntija

  • suomen suntio
  • karjalan '
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron sundija
  • eteläviron ?
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Suomessa suntio on lähinnä kirkon vahtimestari, kirkonvartija, jonka tehtäviin aikaisemmin kuului myös kirkossa nukkuvien herättäminen. Samaa merkitsee myös sundija viron murteissa. Alkuperäisempi merkitys lienee kuitenkin Wiedemannin viron sanakirjassa mainittu 'tuomari'.

Alkuperä

Sana on saatu myöhäiskantasuomeen muinaisslaavista. Lähtömuotoa jatkavat muun muassa muinaiskirkkoslaavin сѫди ja venäjän судья 'tuomari'. Suomen ja viron sanat eivät voi olla myöhäisiä lainoja venäjästä, koska -un- viittaa slaavilaiseen nasaalivokaaliin *ǫ (kirkkoslaavin kirjakielessä ѫ), joka on hävinnyt venäjästä keskiajalla. Jos sana olisi lainautunut tätä myöhemmin, ei siinä olisi n-äännettä.