Etymologiadata:imsm:suntija

From Sanat

*suntija

Vastineet:

 • Suomi: suntio
 • Karjala:
 • Vepsä:
 • Vatja:
 • Pohjoisviro: sundija
 • Eteläviro: ?
 • Liivi:

mksm. *suntija (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

suntio (yl. et. savmurt.) ’kirkon vahtimestari / Kirchendiener’, rinn. suntiaid. (KaakkHäme Kymenl, osin EKarj ESavo KSm); unilukkari (Jusl 1745)’, suntias (Kaakk- ja PäijHäme, osin PHäme) ’suntio’, sontio, sontia (kaakkmurt.) id., pyhäsundia (Jusl) ’kyläkunnan päällysmies’ ~ ? vi sundijatuomari (Wied); unilukkari, vouti (murt.)’ (liittynee ainakin osaksi verbiin sundidapakottaa; tuomita’)
< mven *sǫdija, vrt. ven sud́játuomari’. — Sm > lpN sunˈdepitäjänkirjuri; (U Lu) lapinvouti; (In) kruununvouti’.
Lähdekirjallisuus:
 • Lindahl & Öhrling 1780 LL 438 (sm ~ lp)
 • Ganander 1787 NFL 3 81a (sm ~ vi sundia)
 • Lindström 1859 KeltGerm 185 (sm vi sundjá, ven sud́já)
 • Yrjö-Koskinen KKu 1868 167
 • Weske 1890 SFKO 160 (sm < sl)
 • Mikkola 1894 SUST 8 165–66 (lp < sm)
 • Kalima 1952 SlS 163–66
 • SKES 1969 1109 (sm < ven)
 • Plöger 1973 RL 191–92 (sm < mven)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Etymologiadata:imsm:suntija/th

EVE:n sana-artikkeli

EVE:suntio

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:suntija