EVE:paras

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

paras

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *paras

  • suomen paras
  • karjalan paras
  • vepsän paraz
  • vatjan paraz
  • viron paras
  • eteläviron paras
  • liivin parāz

Levikki ja merkitykset

karjala
vatja
viro
liivi
Useista itämerensuomalaisista kielistä (suomi, karjala, vatja) tavataan merkitys 'paras'. Vatjan vastine merkitsee myös 'sopivaa', ja tämä on ensisijainen merkitys pohjoisviron, liivin ja vepsän sanoille. Karjalan sanan ensisijainen merkitys on 'kunnollisin, arvostetuin, huomattavin; ystävällisin; kelvollisin, etevin, taitavin'.

Alkuperä

Paras, tai oikeastaan sen kantavartalo *para, on uralilainen perintösana, jonka vastineita ovat saamen sanat kuten pohjoissaamen buorri (vastineet kaikissa saamen kielissä), ersän паро, mokšan pară, niittymarin поро, vuorimarin пуры, komin бур ja udmurtin бур. Sukukielten vastineet merkitsevät 'hyvää', joten tämä lienee ollut kantauralin sanan merkitys. Kantasuomessa *hüvä on korvannut sanan perusmerkityksessä 'hyvä', ja vanha *para-sana on säilynyt vain superlatiivi- ja komparatiivimuodoissa paras, parempi sekä johdoksissa kuten suomen parantaa.