EVE:paras

From Sanat

paras

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *paras

  • suomen paras
  • karjalan paras
  • vepsän paraz
  • vatjan paraz
  • viron paras
  • eteläviron paras
  • liivin parāz

Levikki ja merkitykset

karjala · vepsä · vatja · viro · liivi

Suomessa, inkeroisessa, karjalassa, lyydissä ja vatjassa paras korvaa hyvä-adjektiivilta puuttuvaa superlatiivia: esimerkiksi Karjalan kielen sanakirja nimeää sanalle paras merkitysvivahteet 'kunnollisin, arvostetuin, huomattavin; ystävällisin; kelvollisin, etevin, taitavin'. Inkeroisen ja vatjan vastineet kuitenkin merkitsevät myös 'sopivaa', esimerkiksi ajasta tai säästä puhuttaessa, ja vepsän, pohjoisviron, eteläviron ja liivin vastineille tämä on sanan ensisijainen merkitys.

Alkuperä

Levikin perusteella paras-adjektiivin vanhin merkitys on 'sopiva'. Se on johdos kantavartalosta *para, uralilaisesta perintösanasta, jonka vastineita ovat pohjoissaamen buorri vastineineen kaikissa saamelaiskielissä, ersän паро, mokšan parə̮, niittymarin поро, vuorimarin пуры, komin бур ja udmurtin бур. Sukukielten vastineet merkitsevät 'hyvää', ja saman perusmerkityksen voi sanalle rekonstruoida kantauraliinkin. Kantasuomessa sen rinnalle on tullut *hüvä, mutta vanha *para on säilynyt komparatiivin parempi ja johdosten, kuten adjektiivin paras ja verbin parantaa vartalona. Johdosta paras on vasta myöhemmin, osassa pohjoista itämerensuomea, alettu käyttää hyvä-sanan superlatiivina.