EVE:paita1

  From Sanat

  paita1

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *paita

  • suomen paita
  • karjalan paita
  • vepsän paid
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Sana paita esiintyy kaikissa itämerensuomen pohjoishaaran kielissä (suomessa, inkeroisessa, karjalassa, lyydissä ja vepsässä) samassa vaatekappaleen merkityksessä, samoin kuin Kukkosin vatjassa ja viron koillismurteen Vaivaran pitäjässä, joihin sana on lainattu suomesta tai inkeroisesta.

  Alkuperä

  Pohjoiseen rajoittuvasta levikistä huolimatta kyseessä on varhainen germaaninen lainasana. Lähtömuotona on ollut kantagermaanin *paidō, jota jatkavat muun muassa muinaisyläsaksan pfeit 'paita' ja gootin paida 'takki'. Luultavasti toista alkuperää on puolestaan paita vatsakalvoa tai mahalaukun seinämää tarkoittavassa mahapaita-sanassa.