EVE:paita1

From Sanat

paita1

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *paita

  • suomen paita
  • karjalan paita
  • vepsän paid
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Sana paita esiintyy kaikissa itämerensuomen pohjoishaaran kielissä (suomessa, inkeroisessa, karjalassa, lyydissä ja vepsässä) samassa vaatekappaleen merkityksessä, samoin kuin Kukkosin vatjassa ja viron koillismurteen Vaivaran pitäjässä, joihin sana on lainattu suomesta tai inkeroisesta.

Alkuperä

Pohjoiseen rajoittuvasta levikistä huolimatta kyseessä on varhainen germaaninen lainasana. Lähtömuotona on ollut kantagermaanin *paidō, jota jatkavat muun muassa muinaisyläsaksan pfeit 'paita' ja gootin paida 'takki'. Luultavasti toista alkuperää on puolestaan paita vatsakalvoa tai mahalaukun seinämää tarkoittavassa mahapaita-sanassa.