EVE:ora

  From Sanat

  ora

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *ora

  • suomen ora
  • karjalan ora
  • vepsän oraine←
  • vatjan õra
  • viron ora
  • eteläviron ora
  • liivin vȯrā

  Levikki ja merkitykset

  karjala · vatja · viro · liivi

  Kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä tavataan jonkinlaisen 'piikin' tai 'naskalin' merkityksiä.

  Alkuperä

  Itämerensuomen sana palautuu uralilaisen kantakielen sanaan *ora. Sillä on vastineet saamessa, esimerkiksi inarinsaamen oari 'ora' (lisäksi koltan-, kiltinän- ja turjansaamessa on sanalla vastineet ja se mainitaan myös J.A.Friisin pohjoissaamen sanakirjassa vuodelta 1887). Mordvalaiskielissä sanaa vastaavat ersän уро ja mokšan ura 'naskali' sekä unkarissa samaa merkitsevä ár. Uralilainen sana on lainaa kanta-arjan sanasta *Hā́raH, jota edustaa sanskritin ā́rā 'naskali'.