EVE:nukkua

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

nukkua

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *nukku-

  • suomen nukkua
  • karjalan nukkuo
  • vepsän nukkuda
  • vatjan nukkua
  • viron tukkuma
  • eteläviron M?
  • liivin tukkõ

Levikki ja merkitykset

karjala
vatja
liivi
Verbin merkitys on suomessa ja vatjassa yleensä 'nukkua', muissa lähisukukielissä 'torkkua, olla puolinukuksissa'. Inkeroisessa ja vatjassa verbiä käytetään yleisesti myös 'kuolemisen' merkityksessä, joka ei suomellekaan ole aivan vieras. Johdos nukahtaa merkitsee suomessa 'vaipua uneen', karjalassa 'torkahtaa, nukkua hiukan'.

Alkuperä

Sanan vanhaksi vastineeksi on esitetty pohjoissaamen verbiä nohkkat 'nukahtaa, nukkua'; itäsaamelaisten kielten vastineiden merkitys on 'torkkua'. Saamen sanat voivat kuitenkin hyvin olla lainaa itämerensuomesta (länsisaamelaisissa kielissä sanaa ei esiinny).

Kun nukkua-sanan vanhempi merkitys näyttää olevan 'torkkua', on mahdollista, että kyseessä on alkuaan epäsäännöllinen äännevariantti nuokkua-verbistä.

Viron tukkuma ja liivin tukkõ -sanoissa alkuperäinen n- on muuttunut t:ksi samoin kuin sanoissa nousta, nostaa ~ viron tõusta, tõsta. Myös n:llinen variantti tunnetaan murteittain molemmista kielistä (nukkuma, nukkõ).