EVE:nukkua

  From Sanat

  nukkua

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *nukku-

  • suomen nukkua
  • karjalan nukkuo
  • vepsän nukkuda
  • vatjan nukkua
  • viron tukkuma
  • eteläviron M?
  • liivin tukkõ

  Levikki ja merkitykset

  Verbin merkitys on suomessa ja vatjassa yleensä 'nukkua', muissa lähisukukielissä 'torkkua, olla puolinukuksissa'. Inkeroisessa ja vatjassa verbiä käytetään yleisesti myös 'kuolemisen' merkityksessä, joka ei suomellekaan ole aivan vieras. Johdos nukahtaa merkitsee suomessa 'vaipua uneen', karjalassa 'torkahtaa, nukkua hiukan'.

  Alkuperä

  Sanan vanhaksi vastineeksi on esitetty pohjoissaamen verbiä nohkkat 'nukahtaa, nukkua'; itäsaamelaisten kielten vastineiden merkitys on 'torkkua'. Saamen sanat voivat kuitenkin hyvin olla lainaa itämerensuomesta (länsisaamelaisissa kielissä sanaa ei esiinny).

  Kun nukkua-sanan vanhempi merkitys näyttää olevan 'torkkua', on mahdollista, että kyseessä on alkuaan epäsäännöllinen äännevariantti nuokkua-verbistä.

  Viron tukkuma ja liivin tukkõ -sanoissa alkuperäinen n- on muuttunut t:ksi samoin kuin sanoissa nousta, nostaa ~ viron tõusta, tõsta. Myös n:llinen variantti tunnetaan murteittain molemmista kielistä (nukkuma, nukkõ).