Etymologiadata:imsm:nukku-

From Sanat

*nukku-

Vastineet:

mksm. *nukku- < kksm. *nukku- < vksm. *nukkǝ̑-w- (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

nukkua (Agr; yl.) ’schlafen’, nukahtaa, nukuttaa
~ ink nukkuanukkua, nukahtaa; (eläimistä:) kuolla’, nukahtānukahtaa’, nukuttānukuttaa (yksip.); nukuttaa lasta’ | ka nukkuotorkkua, olla puolinukuksissa’, nukahtoatorkahtaa; nukkua hiukan’, nukuttoanukuttaa, torkuttaa (yksip.); nukuttaa lasta’ | ly ńukkudatorkkua’, ńukutadatorkuttaa, nukuttaa, raukaisee (yksip.)’ | ve nukkuda, nuktatorkkua, nuokkua, istua torkkuen’, nukkutaškande̮balkaa torkuttaa’ | va nukkuanukkua’, nukuttānukuttaa (yksip.)’ | ? vi tukkuda, murt. nukkuda (etup. koillmurt.; ? < sm) ’torkkua’, tukastadatorkahtaa’ | li tukkə (prs. tukūb) ’torkkua’, nukkətorkahtaa
= lp nokˈkâtnukahtaa, nukkua; (In Ko Kld) torkkua’ (mahd. < ims). Ilm. alkuaan deskr. sana, vrt. nuokkua; alkup. merk. näyttäisi olevan ’torkkua, nukkua kevyesti’, vrt. uinua. Vaihtelun vi li t- ~ sm n- suhteen vrt. nostaa, nousta.
Lähdekirjallisuus:
  • Lindahl & Öhrling 1780 LL 294 (sm ~ lp)
  • Ahlqvist 1856 WotGr 140 (+ va)
  • Ahlqvist 1859 Anteckn 96 (+ ve)
  • MUSz 1873–81 422 (+ vi)
  • VW 3 1888 10 (+ ka)
  • Anderson 1893 Wandl 58 (+ li tukkə; kaiketi < vi)
  • Kettunen 1938 LivW 438 (alk. kai deskr.)
  • Lagercrantz 1939 LpWsch 527 (lp < sm)
  • SKES 1958 397–98 (+ ly; ims ~ lp)
  • M. Korhonen 1981 Johd 104 (lp < sm)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Länsiuralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Lindahl & Öhrling 1780: 294 ~ saa nokket, nokkestet 'somna' [saaP nohkkat]
Lagercrantz 1939: 527 Vastaan saa ← sm
Sammallahti 1998: 257 Puolesta (< sm-saa *nukki-)
2004 NES: s.v. nukkua Puolesta (saa ~ sm omaper. deskr.)
2012 EES: s.v. tukkuma Puolesta (vaihtoehtoisena, mahd. saa ← sm)

EVE:n sana-artikkeli

EVE:nukkua

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:nukku-