EVE:nokkonen

  From Sanat

  nokkonen

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *nokkë-

  • suomen nokkonen
  • karjalan '
  • vepsän '
  • vatjan nõkõn
  • viron nõges
  • eteläviron nõkõń
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Sana lähisukukielten vastineineen merkitsee nokkoskasvia (Urtica).

  Alkuperä

  Luultavasti nokkonen pohjautuu sanaan nokka tai sen johdoksiin. Nimeäminen voi liittyä sekä nokkosen lehtien teräväkärkiseen muotoon että kasvin pistävyyteen: verbiä nokata käytetään lähisukukielissä myös käärmeen tai hyönteisen pistämisestä.

  Pohjoisviron ja vatjan sanat edustavat lyhyt-k:llista muotoa *nokënën, joka lienee vanha ekspressiivinen muunnelma. Suomen murteissa esiintyy sanasta myös monenlaisia muunnoksia, kuten nokolainen, nokkovainen, nokuliainen, nukkonen ja mukkoinen.