EVE:nokkonen

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

nokkonen

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *nokkë-

  • suomen nokkonen
  • karjalan '
  • vepsän '
  • vatjan nõkõn
  • viron nõges
  • eteläviron nõkõń
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

karjala
vatja
viro
Sana lähisukukielten vastineineen merkitsee nokkoskasvia (Urtica).

Alkuperä

Luultavasti nokkonen pohjautuu sanaan nokka tai sen johdoksiin. Nimeäminen voi liittyä sekä nokkosen lehtien teräväkärkiseen muotoon että kasvin pistävyyteen: verbiä nokata käytetään lähisukukielissä myös käärmeen tai hyönteisen pistämisestä. Pohjoisviron ja vatjan sanat edustavat lyhyt-k:llista muotoa *nokënën, joka lienee vanha ekspressiivinen muunnelma. Suomen murteissa esiintyy sanasta myös monenlaisia muunnoksia, kuten nokolainen, nokkovainen, nokuliainen, nukkonen ja mukkoinen.