EVE:marras

From Sanat

marras

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *mardas

  • suomen marras
  • karjalan marras
  • vepsän '
  • vatjan marraz
  • viron marras
  • eteläviron '
  • liivin mārdig-←

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro

Sanalla tavataan erilaisia kuolemaan viittaavia merkityksiä: suomessa 'kuolemaisillaan oleva, raihnas; kuoleman enne; kuollut'. Karjalan sanan merkitykset ovat 'ikuinen, loputon, iankaikkinen' sekä toisaalta 'routa, kirsi'. Viron sana tarkoittaa 'haurasta, hentoa', mutta siitä johdettu mardus merkitsee 'haamua, kummitusta'. Liivissä sana esiintyy vain yhdyssanassa 'marraskesi'.

Alkuperä

Kantasuomen sana on arjalainen laina. Sana on lainattu iranilaisen kantakielen tai sitä edeltävän arjalaisen kantakielen adjektiivista *mr̥tás 'kuollut' (tätä arjalaista sanaa edustaa esimerkiksi sanskritin mṛtáḥ) tai tästä sanasta johdetusta kanta-arjalaisesta tai kantairanilaisesta substantiivista *mártas 'kuolevainen' (arjalaista sanaa edustavat sanskritin mártaḥ, avestan mərətō). Merkityksensä puolesta molemmat lähtömuodot ovat sopivia, ja äänteellisin perustein asiaa on vaikea ratkaista: arjalaisessa sanassa *mr̥tás esiintyvä vokaalinen * on voitu korvata sekvenssillä *ar.