EVE:kota

From Sanat

kota

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kota

  • suomen kota
  • karjalan kota
  • vepsän koda
  • vatjan kõta
  • viron koda
  • eteläviron koda
  • liivin kuodā

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi · [3027 ]

Sanan perusmerkitys on 'kota' suomessa, karjalassa, vatjassa, virossa ja etelävirossa. Suomen murteista tavataan myös muihin kotamaisiin rakennuksii ja asumuksiin viittavia merkityksiä, kuten 'keittokatos', 'nuotta- tai venevaja', 'kämppä', lisäksi myös merkitys 'kohtu; sikiökalvo'.

Karjalassa sana merkitsee myös muita kotamaisia rakennuksia, esim. 'saunan eteinen' tai 'kanakoppi'. Sanalle on kehittynyt myös merkitykset 'vetolaatikko' sekä 'emä, kohtu' ja tverinkarjalassa myös 'ruutu, ristikko (kankaassa, paperissa tms.)'.

Vepsässä esiintyviä merkityksiä ovat 'kanakoppi; leikkimökki; takapuoli; kohtu'. Vatjan sanan merkityksiä ovat 'kota, asuinhuone, huone, talo'. Virossa perusmerkityksen 'kota' ohella tavataan merkitykset 'ulko- tai kesäkeittiö', 'maja, talo, huone', 'eteinen', 'riihenalus' ja 'kohtu', 'kalvo' sekä 'sikiökalvo'. Myös etelävirossa tavataan merkitykset 'talo, huone', 'eteinen' sekä 'kohtu' ja 'kalvo'.

Liivissä esiintyvät merkitykset 'rakennus, talo; kalansavustuskota'.

Alkuperä

Sana on peritty kantauralista ja sen vastineita tavataan useimmista sukukielistä: pohjoissaamen goahti 'kota' (vastineet myös muissa saamelaiskielissä), ersämordvan кудо, mokšamordvan kud 'talo', niittymarin кудо, vuorimarin куды 'kesäkota', komin -ку (murteittain myös -ко, -ка) yhdyssanoissa kuten вичку 'kirkko', udmurtin куа ja (johdos) куала 'kesäkota', pohjoishantin χat 'kota' (vastine myös muissa hantilaiskielissä) sekä unkarin ház 'talo'. Kantauralin asuksi voidaan rekonstruoida *kota ja merkitykseksi 'kota'.

Kantauralin sanalle on esitetty arjalaista lainaetymologiaa: iranilaisissa kielissä esiintyy sanoja (kuten avestan kata- 'kammio, kellari' ja nykypersian kad 'talo'), joiden perusteella voitaisiin rekonstruoida kantairanin sana *kata-, joka olisi uralilaiselle sanalle äänteellisesti sopiva lähtömuoto. Lainaselitys on kuitenkin epävarma, koska iranilaisella sanalla ei ole varmoja vastineita muissa indoeurooppalaisissa kielissä, ei myöskään toisessa indoiranilaisen kieliryhmän päähaarassa, indoarjassa. Uralilaisen ja iranilaisen sanan samankaltaisuus voi siis olla myös pelkkää sattumaa.