EVE:juoni

From Sanat

juoni

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *jooni

  • suomen juoni
  • karjalan juoni
  • vepsän '
  • vatjan jooni
  • viron joon
  • eteläviron ju̬u̬ń
  • liivin jūoņ?

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro

Alkuperä

Sanalla on vastineet saamelaiskielissä (eteläsaamen joene 'tie'; vastine tavataan myös koltan- ja kiltinänsaamesta sekä vanhasta ruotsinlapin kirjakielestä) sekä mordvalaiskielissä (ersän ян, mokšan jan 'polku'), eli se palautuu (vähintäänkin) länsiuralilaiseen kantakieleen. Sinne se on luultavasti lainattu kanta-arjan sanasta *yáHnam 'matka', josta on peräisin sanskritin kielen yā́nam (muodollisesti myös hieman myöhäisempi kantairanilainen lainasana olisi mahdollinen, mutta sanskritin sanalla ei ole tarkkaa vastinetta iranilaisissa kielissä).